Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Powertools Ws 21 180

Aeg Powertools WS 21 180 to wytrzymała i wydajna wiertarka udarowa z silnikiem o mocy 180 W i prędkości obrotowej 0-3000 obr./min. Używając jej, należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń. Przy wierceniu w materiałach twardych, takich jak beton, warto używać odpowiednich końcówek i bitów. Przy wierceniu w drewnie, należy używać bardziej miękkich bitów w celu uniknięcia uszkodzenia materiału. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy mocowanie, przełączniki i kabel są w dobrym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Powertools Ws 21 180

Język polski

26

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bard-

zo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę

zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w

miarę możliwości również kartonem z opakowaniem

wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie,

oddaj jej także instrukcję obsługi.

• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-

nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.

Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku

w ramach działalności gospodarczej. Proszę nie

korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać

urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego

promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym

wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz

ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia

wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne

lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę

(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli

chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w

celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek

zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć

wtyczkę z gniazdka.

• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać

bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia

urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać

wtyczkę sieciową z gniazda.

• Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątem

uszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonego

urządzenia.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia

samemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego

specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny

ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony

u producenta lub w specjalnym zakładzie napraw-

czym albo przez wykwalifi kowaną osobę w celu

uniknięcia zagrożenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.

• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych ws-

kazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania".

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać

swobodnie dostępnych części opakowania (torby

plastikowe, kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

• Aby zabezpieczyć dzieci i osoby niepełnosprawne

przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem

urządzeń elektrycznych, pamiętaj, aby zawsze

zapewnić należyty nadzór. To urządzenie nie jest

zabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.

05-HL 5517 AEG. indd 26

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj

się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkod-

zenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na

potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Specjalne wskazówki dotyczące

bezpiecznego użytkowania urządzenia

Symbole na produkcie

Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i

informacyjne:

Aby uniknąć przegrzania grzejnika, nie

należy go okrywać.

• Bezpieczna odległość

Proszę zachować 1 m bezpiecznego odstępu od

łatwopalnych przedmiotów, takich jak meble,

zasłony, itp.

• Uwaga

To jest dodatkowy grzejnik. Nie zostawiaj

pracującego urządzenia bez nadzoru przez wiele

godzin. W czasie jego pracy nie wychodź z domu.

• Pamiętaj o prawidłowej pozycji użytkowej!

Ustawiaj urządzenie zawsze tak, aby powietrze

mogło napływać i odpływać bez przeszkód.

• Niebezpieczeństwo oparzenia!

Wypływające powietrze może mieć temperaturę do

80°C! Nie pozwalaj dzieciom bawić się bez nadzoru

w pobliżu urządzenia.

• Niebezpieczeństwo przegrzania!

Nie ogrzewaj pomieszczeń o kubaturze mniejszej

niż 4 m3.

• Ustawić urządzenie na równej, odpornej na ciepło

powierzchni.

• Proszę nie ustawiać termo-wentylatora bezpośrednio

pod gniazdkiem wtykowym.

• Pozostawić urządzenie do wystygnięcia przed złożeniem.

• Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.

• Proszę nie użytkować urządzenia grzewczego w

pobliżu wanny, prysznica lub brodzika. Proszę nie

korzystać z urządzenia w takich miejscach. Proszę

zachować bezpieczny odstęp 1, 25 m.

27. 08. 2008 8:59:31 Uhr

27. 2008 8:59:31 Uhr

Ogólne wskazówki:

 • Nigdy nie należy przechowywać żywności w piekarniku, gdy urządzenie jest wyłączone
 • Nie stawiaj potraw ani naczyń bezpośrednio na dnie piekarnika
 • Nigdy nie używaj drzwi jako powierzchni do przechowywania

Po użyciu:

We wnętrzu piekarnika zbiera się jedzenie oraz chlapiący podczas gotowania potraw tłuszcz. Również sól, ocet, kwas owocowy, a także silnie zasadowe warzywa po podgrzaniu i ugotowaniu wytwarzają opary, które osadzają się na powierzchniach wewnątrz piekarnika, emalii, szklanych panelach i akcesoriach.

Ważne jest, aby po zakończeniu pieczenia dokładnie przewietrzyć piekarnik, aby substancje te nie pozostały w środku i nie uszkodziły emalii.

Jeśli piekarnik nie jest regularnie wentylowany, emalia może zacząć rdzewieć.

Aby tego uniknąć, po wyłączeniu pozostaw drzwiczki piekarnika w pozycji wentylacji na 2-3 godziny.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Regularnie czyść piekarnik. Jest to istotne nie tylko ze względów higienicznych, ale także dla utrzymania urządzenia i akcesoriów w jak najlepszym stanie.


Emalia łatwoczyszcząca to wyjątkowo gładka powierzchnia zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza do czyszczenia przy regularnej konserwacji.

Wybierz środek do czyszczenia piekarników odpowiedni do Twojego urządzenia i postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Zalecamy stosowanie środka do czyszczenia piekarników rekomendowanegoprzez nas, który można znaleźć w naszym sklepie internetowym.


Ostrzeżenie: do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów ani substancji ściernych.


Emalia katalityczna - Wkładki samoczyszczące (szorstkie boki):

Te wkładki pochłaniają tłuszcz, który utlenia się podczas ustawiania piekarnika na tryb czyszczenia. Nastaw piekarnik na 200oC na 1, 5 godziny. Następnie wyłącz piekarnik i pozwól mu ostygnąć.

Jeśli resztki tłuszczu w dalszym ciągu znajdują się w piekarniku, użyj łagodnego środka do mycia naczyń z miękką szczoteczką. W razie potrzeby zabieg powtórz kilka razy. com/embed/VBOCOlqutNk? &wmode=opaque&rel=0" frameborder="0" allowfullscreen="">


Pyrolityczna - samoczyszcząca komora piekarnika - ma również emaliowane wkładki

Ta funkcja jest dostępna w niektórych piekarnikach. Jeśli Twój piekarnik posiada program pyrolityczny, zostanie to wskazane jako funkcja w piekarniku z ikoną podobną do pokazanej powyżej. Sprawdź w instrukcji obsługi czy Twój piekarnik posiada tę funkcję.

Piekarniki pyrolityczne nie wymagają żadnych chemicznych środków czyszczących.

 • Wybierz program pirolityczny odpowiedni do stopnia zabrudzenia piekarnika.
 • Zapoznaj się z artykułem Jak czyścić piekarnik Electrolux za pomocą pyrolizy?
 • Dalsze instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi. Pobierz instrukcję obsługi


Problem

 • Zabrudzenia płyty grzejnej - jak je usunąć?
 • Pozostałości jedzenia na płycie grzejnej
 • Rdza na płycie grzejnej lub rozwarstwione elementy dna garnka

Dotyczy

 • Płyty grzejne

Rozwiązanie

Problem

Przyczyna i rozwiązanie

Trudne do usunięcia przypalone zanieczyszczenia

Słodkie substancje przypalone na powierzchni emalii.

 • Wykipiałe słodkie potrawy mogą przypalić się na powierzchni emalii.
 • Wyczyść emaliowaną płytę grzejną w następujący sposób:
 1. Usuń mocno przypalone resztki potraw z powierzchni płyty grzejnej za pomocą skrobaka z ostrzem do płyt grzejnych. Znajdziesz go tutaj
 2. Wyczyść płytę grzejną szorstką gąbką nasączoną mleczkiem do czyszczenia. Mleczko przeznaczone do czyszczenia płyt indukcyjnych znajdziesz tutaj
 3. Dokładnie przetrzyj powierzchnię.
 4. Następnie przetrzyj płytę grzejną ściereczką zwilżoną czystą wodą.
 5. Ustaw płytę grzejną na maksymalną moc grzania, aby wypalić pozostałości oraz zabrudzenia z potraw.

Wskazówka: w celu wypalenia zabrudzeń należy kolejno włączać tylko po jednym polu grzejnym.

Jasna powierzchnia pola grzejnego

Podczas użytkowania pola grzejne ulegają zabrudzeniu.

 • Powierzchnia pól grzejnych z czasem staje się jaśniejsza na skutek stawiania i zdejmowania z niej naczyń. Możliwe jest przywrócenie polom grzejnym ich pierwotnego koloru.
 • W tym celu należy zastosować preparat do czyszczenia płyt grzejnych, który jest dostępny tutaj. Przed zastosowaniem preparatu do czyszczenia płyt grzejnych należy dokładnie oczyścić i osuszyć pola grzejne.

Rdza

Często dochodzi do wykipienia potraw.

Jeśli na skutek wykipienia potrawy pola grzejne zostaną zamoczone a następnie nie zostaną wyczyszczone pozostała wilgoć może spowodować ich korozję.

Aby zapobiec wykipieniu, należy używać do gotowania mniejszej ilości wody.

Gotować ziemniaki i inne warzywa w 1-3 l wody. Ilość wody zależy od wielkości pola grzejnego.

 • 1l wody do gotowania na małym polu grzejnym (14 cm średnicy).
 • 2l wody do gotowania na średnim polu grzejnym (18 cm średnicy).
 • 3l wody do gotowania na dużym polu grzejnym (21 cm średnicy).

Wlej wodę do naczynia z warzywami. Przykryj naczynie pokrywką. Ustaw pole grzejne na maksymalną moc. Gdy para zacznie wydobywać się spod pokrywki, ustaw najniższą możliwą moc grzania (często 3 lub 4, zależnie od dostępnej liczby ustawień). Odliczaj czas gotowania od chwili zmniejszenia mocy. Po upływie czasu gotowania sprawdź, czy warzywa są ugotowane. W razie potrzeby wydłuż czas gotowania. Ważne jest, aby naczynie było przykryte przez cały czas gotowania ponieważ pozwala na zaoszczędzenie zarówno wody jak i prądu.

Pola grzejne są mokre.

Jeśli po czyszczeniu pola grzejne nie zostaną włączone, pozostała na nich wilgoć może spowodować korozję.

Nigdy nie przykrywaj pól grzejnych dopóki całkowicie nie wyschną.

Nie zapewniono regularnej ochrony pól grzejnych przed korozją.

Ruszt oraz osłony palników wykonane są z żeliwa. Jeśli pola grzejne nie będą regularnie zabezpieczane przed korozją może pojawić się na nich rdza.

Zabezpieczaj pola grzejne przed korozją w następujący sposób:

 1. Dokładnie czyść i osuszaj pola grzejne.
 2. Korony palników oczyszczaj zawsze środkiem dedykowanym do powierzchni wykonanych z aluminium.

Osłona

Pozostałości wilgoci lub środka czyszczącego.

Płyta ceramiczna została podczas nagrzewania zamoczona lub na polach grzejnych znajdują się pozostałości środka czyszczącego.

Po oczyszczeniu płyty ceramicznej należy przetrzeć ją wilgotną ściereczką, aby usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego. Następnie wytrzyj ją suchą ściereczką. Ważne jest aby przed włączeniem płyta grzejna była zupełnie sucha.

Srebrne lub tęczowe plamy

Pozostałości aluminium z naczyń.

Jest to możliwe w przypadku naczyń aluminiowych i naczyń stalowych z wielowarstwowym dnem. Ślady/zabrudzenia są widoczne na powierzchni szklanej płyty.

Aby usunąć ślady/zabrudzenia, należy wykonać następujące czynności:

 • Nanieś na dany obszar kilka kropel środka czyszczącego do płyt ceramicznych, który dostępny jest
 • Przy pomocy ręcznika papierowego rozprowadź preparat w miejscu, w którym występuje zabrudzenie.
 • W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Zamów wizytę serwisową

W celu zgłoszenia urządzenia do naprawy, przejdź do strony Serwis.

Części zamienne i akcesoria

Znajdź oryginalne części zamienne do swojego urządzenia w naszym sklepie internetowym i zamów je prosto do domu.

Znajdź instrukcję obsługi

Znajdź rozwiązanie swojego problemu lub pobierz instrukcję obsługi urządzenia.

Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Powertools Ws 21 180

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Powertools Ws 21 180

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Aeg Powertools Ws 21 180