Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41a

Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41A zaleca się, aby użytkownicy zapoznali się z instrukcjami i przestrzegali zalecanych zasad konfiguracji, aby zapobiec problemom związanym z bezpieczeństwem i wydajnością systemu. Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji systemu, należy skontaktować się z dostawcą usług lub profesjonalnym doradcą w celu uzyskania dodatkowych informacji o konfiguracji. Ponadto, należy wykonać odpowiednie kopie zapasowe wszystkich ważnych danych, aby uniknąć utraty ważnych informacji w wyniku awarii systemu.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41a

Informator

227

Najczęściej zadawane pytania

Komputer działa normalnie 
po wykonaniu testu POST.

UWAGA: 

Lampki diagnostyczne 

zgasną w krótkim czasie, jeśli po 
zakończeniu testu POST komputer 
działa w normalnym trybie. 

Brak

Jak...

Rozwiązanie

Gdzie znaleźć dodatkowe 
informacje

skonfigurować komputer, aby 
używać dwóch monitorów?

Jeśli komputer posiada kartę graficzną 
wymaganą do obsługi konfiguracji 
dwumonitorowej, poszukaj kabla Y 
w kartonie, w którym znajdował się 
komputer. Kabel Y ma jedno złącze na 
jednym końcu (podłącz je do tylnego 
panela) i rozgałęzia się na dwa złącza 
(podłącz je do kabli monitora). Więcej 
tego typu informacji znajduje się w 
sekcji strona 194 (dla komputera typu 
„wieża”) oraz strona 199 (dla 
komputera biurkowego).

Informacje dotyczące podłączania 
dwóch monitorów do komputera 
znajdują się w sekcjach: „Konfiguracja 
komputera (ustawienie w pozycji 
„wieża”)” na stronie 193 oraz 
„Konfiguracja komputera (ustawienie 
w pozycji „desktop”)” na stronie 198.

podłączyć monitor, gdy złącze 
kabla monitora nie pasuje do 
złącza z tyłu komputera?

Jeżeli karta graficzna ma złącze DVI, 
a monitor ma złącze VGA, należy 
użyć adaptera. Adapter powinien 
znajdować się w kartonie, w który 
był zapakowany komputer. 

Informacje dotyczące podłączania 
dwóch monitorów do komputera 
„Konfiguracja komputera (ustawienie 
w pozycji „desktop”)” na stronie 198. 
Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z firmą Dell. Informacje 
dotyczące kontaktowania się z firmą 
Dell znajdują się w 

Podręczniku 

użytkownika.

podłączyć głośniki?

Jeśli komputer ma zainstalowaną kartę 
dźwiękową, podłącz głośniki do 
złączy na karcie. Więcej tego typu 
informacji znajduje się w sekcji 
strona 197 (dla komputera typu 
„wieża”) oraz strona 202 
(dla komputera biurkowego).

Więcej informacji znajduje się w 
dokumentacji dołączonej do głośników.

Stan lampek

Opis problemu

Sugerowane rozwiązanie

Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41a

Bezpośredni link do pobrania Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwaga dotycząca konfiguracji Dell 41a