Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser

Aby mieć pewność, że twój drukarka Dell 3115 Color Laser działa prawidłowo, musisz uaktualniać oprogramowanie sprzętowe. Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser może zapewnić wyższą wydajność, stabilność i bezpieczeństwo. Możesz uaktualnić oprogramowanie sprzętowe drukarki Dell 3115 Color Laser poprzez stronę internetową producenta lub za pośrednictwem oprogramowania Dell SupportAssist. Aby to zrobić, przejdź do strony internetowej producenta i pobierz najnowszą wersję oprogramowania, a następnie uruchom go. Możesz również skorzystać z oprogramowania Dell SupportAssist, aby automatycznie uaktualnić swoją drukarkę Dell 3115 Color Laser. Oprogramowanie to można pobrać z oficjalnej strony internetowej Dell.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser

Spis treści > Zmiana ustawień i inne funkcje > Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego


7 Zmiana ustawień i inne funkcje

Uaktualnianie oprogramowania i oprogramowania sprzętowego

Uaktualnij oprogramowanie załączone na płycie CD (patrz Instalacja oprogramowania: tylko dla komputerów z systemem operacyjnym WINDOWS). Oprogramowanie sprzętowe to oprogramowanie działające w ramce. Najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna na stronie www. com/go/digitalframedownloads.

Ręczne uaktualnianie oprogramowania sprzętowego.

Pobierz oprogramowanie sprzętowe do komputera, a następnie uaktualnij swoją ramkę:

  1. Za pomocą komputera wejdź na stronę

  2. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać do komputera oprogramowanie sprzętowe ramki.

    Skopiuj plik IMG do folderu najwyższego stopnia (katalogu głównego) na karcie pamięci lub do pamięci USB, a następnie włóż ją do ramki. Kopiowanie plików, patrz Kopiowanie w obrębie ramki.

    Dotknij opcji (Strona główna), a następnie (Ustawienia).

    Podświetl opcję Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć aktualizację.

    WAŻNE:Nie należy wyłączać ramki, wyjmować karty pamięci ani odłączać urządzenia USB podczas aktualizacji!

    Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij przycisk na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji Off (Wył. ), a następnie w pozycji On (Wł. ).
Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez Internet

Jeśli ramka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, można automatycznie uaktualniać oprogramowanie sprzętowe przez Internet, gdy tylko dostępna będzie nowa jego wersja.

W celu jak najlepszego wykorzystania ramki, uaktualniaj oprogramowanie sprzętowe zawsze, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać więcej informacji o ramce, poznaj oprogramowanie EASYSHARE Digital Display zainstalowane w komputerze lub w mediach internetowych na ekranie głównym ramki (patrz Wyświetlanie ekranu głównego).

Aktualizuj od razu

    Zainstaluj teraz — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć uaktualnianie.

    Po zakończeniu uaktualniania ramka automatycznie wyłączy się i ponownie się uruchomi. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij wyłącznik na ramce, tak by najpierw znalazł się w pozycji OFF (Wył. ), a następnie w pozycji ON (Wł. Nie wyłączaj ramki w trakcie aktualizacji!

Aktualizuj później

Przypomnij mi później — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika, pojawia się jednak ponownie po następnym uruchomieniu ramki. Nie, dziękuję — wybierz, a następnie naciśnij przycisk OK.

Komunikat o aktualizacji znika. Jeśli zmienisz zdanie i zdecydujesz się na aktualizację do podanej wersji, patrz Ręczne uaktualnianie oprogramowania. Gdy kolejna wersja oprogramowania sprzętowego stanie się dostępna, wyświetli się kolejny komunikat.

PoprzedniNastępny

22 grudnia 2021 | 120 — liczba wyświetleń | 0 — liczba osób, które uznały to za pomocne

Instalowanie lub uaktualnianie Cisco IP Phone Firmware

Oprogramowanie układowe to programy zapisane w urządzeniu w celu ich wykonania zgodnie z jego możliwościami Ważne jest, aby zainstalować lub uaktualnić najnowszą wersję oprogramowania układowego, ponieważ często zawierają udoskonalenia, takie jak nowe funkcje lub poprawka defektów, która powoduje lukę w zabezpieczeniach lub problem z wydajnością Utrzymuje również bezpieczeństwo sieci, eliminuje częste rozłączenia sieciowe lub przejściowe problemy z połączeniem.

Oprogramowanie sprzętowe telefonu można uaktualniać przy użyciu protokołów takich jak, TFTP, HTTP i HTTPS Po zakończeniu uaktualnienia telefon zostanie automatycznie uruchomiony ponownie

Wymagane wstępnie dla

Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że wymagane telefony w przedsiębiorstwie zostaną zarejestrowane z systemem Cisco Unified Communications Manager.

Pobierz plik

W celu pobrania oprogramowania sprzętowego na Cisco IP Phone serii 7800 i Cisco IP Phone 8800 serii należy wykonać następującą procedurę

Wybierz punkty współpracy > IP telefony > IP telefonów serii 8800 lub IP telefonów 7800

Wybierz model Cisco IP Phone. Na przykład IP telefon 8861.

Zostanie wyświetlona strona wybierz typ oprogramowania.

Kliknij oprogramowanie Session Initiation Protocol (SIP) jako typ oprogramowania.

Przejdź do wszystkich wydań > SIPv. 12 i wybierz odpowiednią wersję. Na przykład wydanie 12. 5 (1) SR2.

Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje o pliku.

Dodatkowego Aby wyświetlić szczegółowe informacje o pliku i wartości sumy kontrolnej, należy umieścić wskaźnik myszy na nazwie pliku Na przykład plik cmterm-88xx-SIP. 12-5 -1sr2-2. K3. COP. SGN.

Pobierz plik we właściwej lokalizacji na serwerze uaktualnienia.

1

Przejdź do strony pobierania oprogramowania firmy Cisco

234567

Instalowanie lub uaktualnianie oprogramowania układowego

W celu zainstalowania lub uaktualnienia oprogramowania sprzętowego wykonaj następującą procedurę:

Wymagane wstępnie dla

Przed rozpoczęciem instalowania lub uaktualniania oprogramowania układowego należy sprawdzić istniejące oprogramowanie sprzętowe lub numer ładowania telefonu. Aby wyświetlić listę telefonów IP Cisco z odpowiednimi wersjami oprogramowania układowego lub ładowania, przejdź do Cisco Unified CM Administration urządzenie > > ustawienia urządzenia > domyślnych urządzenia.

Zaloguj się na Cisco Unified OS Administration stronie www.

Przejdź do aktualizacji oprogramowania > instalowania/aktualizowania.

Zostanie wyświetlona strona instalacja/aktualizacja oprogramowania z lokalizacją oprogramowania i opcjami uaktualniania

W odpowiednich sekcjach wprowadź szczegółowe informacje:

  • Lokalizacja oprogramowania

    Źródło — umożliwia wybranie lokalnego źródła lub zdalnego źródła do uaktualnienia. Na przykład zdalny system plików.

  • Directory — wprowadź ścieżkę do pliku poprawki w systemie zdalnym.

    serwer — wprowadź FTP lub SFTP nazwę serwera dla zdalnych systemów plików.

    Nazwa użytkownika — Wprowadź nazwę użytkownika węzła zdalnego.

    Hasło użytkownika — Wprowadź hasło węzła zdalnego.

    Protokół przesyłania — Wybierz protokół transferu z listy rozwijanej.

    SMTP Server — wprowadź adres IP serwera SMTPowego.

    adresat wiadomości e-mail — wprowadź swój adres e-mail wraz z serwerem SMTP. Po pomyślnym zakończeniu uaktualnienia otrzymasz powiadomienie e-mail

    Opcje uaktualniania

    Kontynuuj uaktualnianie po zakończeniu pobierania — zaznacz pole wyboru Kontynuuj Uaktualnij po zabraniu, Aby rozpocząć uaktualnienie lub instalację natychmiast po zakończeniu pobierania pliku.

    Serwer wersji przełącznika po uaktualnieniu — zaznacz pole wyboru serwer wersji przełącznika po uaktualnieniu, Aby ponownie uruchomić system po zakończeniu uaktualnienia

    Kliknij przycisk Dalej.

    Na stronie Instalacja/aktualizacja oprogramowania kliknij listę rozwijaną opcje/uaktualnienia i wybierz wcześniej pobrany plik i kliknij przycisk dalej

    Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu pliku pojawi się komunikat z potwierdzeniem

    Przejdź do Cisco Unified Serviceability i wybierz kolejno opcje narzędzia > centrum sterowania — usługi

    Wybierz usługę Cisco TFTP i kliknij przycisk Uruchom ponownie.

    Sprawdź wersję oprogramowania układowego

    Po zainstalowaniu lub uaktualnieniu wersji oprogramowania układowego należy wykonać następującą procedurę

    W Cisco Unified CM Administration wybierz kolejno opcje urządzenie > ustawienia urządzenia > domyślnych ustawień urządzenia

    Zostanie wyświetlona strona domyślna konfiguracja urządzenia z listą telefonów i wersji oprogramowania sprzętowego.

    Sprawdź nazwę nowego obrazu firmware znajdującego się obok modelu Cisco IP Phone w kolumnie załaduj informacje. Można również wyświetlić poprzednią wersję ładowania i firmware telefonu w kolumnie informacje o nieaktywnym załadowaniu.

    Czy ten artykuł był pomocny?

    Aktualizacja oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect

    Interfejs sieciowy HP Jetdirect to produkt, którego oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować
    niezależnie od oprogramowania sprzętowego urządzenia. Ta procedura wymaga zainstalowania na
    komputerze programu HP Web Jetadmin w wersji 7. 0 lub nowszej. Aby zaktualizować oprogramowanie
    sprzętowe HP Jetdirect przy użyciu programu HP Web Jetadmin, należy wykonać następujące
    czynności.

    1.

    Uruchom program HP Web Jetadmin.

    2.

    Otwórz folder Device Management (Zarządzanie urządzeniem) na liście rozwijanej w panelu
    Navigation (Nawigacja). Przejdź do folderu Device Lists (Listy urządzeń).

    3.

    Wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.

    4.

    Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) zaznacz pozycję Jetdirect Firmware Update
    (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

    5.

    W obszarze Jetdirect firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego Jetdirect) jest
    podany numer modelu HP Jetdirect oraz aktualna wersja oprogramowania sprzętowego. Zapisz
    te dwie informacje.

    6.

    Przejdź do

    http://www. hp. com/go/wja_firmware

    .

    7.

    Przewiń w dół listę numerów modeli HP Jetdirect, aby odszukać uprzednio zapisany numer
    modelu.

    8.

    Zwróć uwagę na numer wersji oprogramowania sprzętowego odpowiadający modelowi i sprawdź,
    czy jest nowszy od zapisanego numeru wersji. Jeśli jest nowszy, kliknij prawym przyciskiem łącze
    do oprogramowania sprzętowego i wykonaj instrukcje na stronie internetowej, aby pobrać plik

    PLWW

    Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego 143

    oprogramowania sprzętowego. Plik musi zostać zapisany w folderze <napęd>:\PROGRAM FILES
    \HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT na komputerze, na
    którym działa program HP Web Jetadmin.

    9.

    W programie HP Web Jetadmin wróć do głównej listy produktów i wybierz ponownie nadawcę
    cyfrowego.

    10.

    Na liście Device Tools (Narzędzia urządzenia) ponownie zaznacz pozycję Jetdirect Firmware
    Update
    (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego Jetdirect).

    11.

    Na stronie oprogramowania sprzętowego HP Jetdirect nowa wersja oprogramowania będzie
    wymieniona w obszarze Jetdirect Firmware Available on HP Web Jetadmin (Oprogramowanie
    sprzętowego Jetdirect dostępne na stronie HP Web Jetadmin). Kliknij przycisk Update Firmware
    Now
    (Uaktualnij teraz oprogramowanie sprzętowe), aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe
    Jetdirect.

    144 Rozdział 9 Obsługa i konserwacja urządzenia

    Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser

    Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Dell 3115 Color Laser