Rozpoczęcie pracy z systemem 3m Dbi Sala Rollgliss 3602132

System 3M DBI Sala Rollgliss 3602132 to innowacyjny system ratunkowy, który może być wykorzystywany w wielu miejscach, w tym w miejscach pracy. System ten jest zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i wygody, szczególnie w przypadku zagrożeń związanych z upadkiem. System ten jest wyposażony w wiele funkcji, w tym w aluminiowy szkielet, system mocowania dla wszystkich poziomów wysokości, wbudowany system samohamowny, a także wygodną bazę do transportu. System 3M DBI Sala Rollgliss 3602132 jest łatwy w użyciu i może być szybko rozpoczęty w pracy. Jest on wyposażony w wygodne kontrolki, które umożliwiają wygodną i bezpieczną pracę, a także zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. System ten jest idealnym rozwiązaniem do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wygody w miejscu pracy.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z systemem 3m Dbi Sala Rollgliss 3602132

Stały system linowy 3M DBI-SALA wykorzystuje się do ograniczenia ruchu podczas pracy lub zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Opatentowana technologia amortyzacji umożliwia liniowe rozłożenie sił podczas upadku. Zintegrowany napinacz utrzymuje naprężenie systemu niezależnie od wahań temperatury.

System został przebadany zgodnie z normą EN 795:2012 Typ C. Możliwość zastosowania na ścianie lub podłodze zapewnia do 15 m rozpiętości między wspornikami dla wielu użytkowników. Montaż systemu ponad głową pozwala na uzyskanie pojedynczej rozpiętości do 60 m dla jednego użytkownika oraz do 30m dla wieli użytkowników*. System może wspierać urządzenie samohamowne lub urządzenie ewakuacyjne o wadze do 15kg.

*Należy zweryfikować liczbę użytkowników oraz długość rozpiętości za pomocą oprogramowania obliczeniowego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PL

Przed użyciem tego gotowego systemu ratunkowego (Pre-Engineered Rescue System) należy zapoznać się ze zrozumieniem

i przestrzegać wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. ZIGNOROWANIE TEGO

WYMAGANIA MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI URAZAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.

Instrukcje te muszą być udostępnione użytkownikowi tego urządzenia. Instrukcje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Przeznaczenie:

Gotowy system ratunkowy stanowi część kompletnego systemu ochrony osób przed upadkiem i/lub systemu ratunkowego.

Wykorzystanie urządzenia w jakimkolwiek innym celu, m. in. w celach rekreacyjnych, do przenoszenia ładunków lub podczas uprawiania sportu

oraz we wszelkich innych celach nieopisanych w instrukcji użytkownika, nie jest zatwierdzone przez 3M i może skutkować poważnymi urazami

ciała lub śmiercią.

Ten system może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolonych użytkowników w miejscu pracy.

!

OSTRZEŻENIE

Gotowy system ratunkowy stanowi część kompletnego systemu ochrony osób przed upadkiem i/lub systemu ratunkowego. Oczekujemy, że

wszyscy użytkownicy zostaną w pełni przeszkoleni w zakresie bezpiecznej instalacji i obsługi gotowego systemu ratunkowego. Nieprawidłowe

użytkowanie tego systemu może prowadzić do poważnych urazów ciała lub śmierci. Aby zapewnić prawidłowy dobór, obsługę,

instalację, konserwację i serwis urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkownika oraz wszystkimi zaleceniami producenta,

skontaktować się z przełożonym lub skontaktować się z serwisem technicznym firmy 3M.

Aby ograniczyć ryzyko związane z pracą z gotowym systemem ratunkowym, które może skutkować poważnymi urazami

ciała lub śmiercią:

-

Należy wykonywać przeglądy systemu przed każdym użyciem i co najmniej raz w roku. Przeglądy muszą odbywać się zgodnie

z instrukcją użytkownika.

Jeśli kontrola ujawni jakiekolwiek zagrożenia lub wady urządzenia lub jego elementów, należy natychmiast wycofać urządzenie

z eksploatacji i poddać je naprawie lub wymienić zgodnie z instrukcją użytkownika.

Jeśli system został aktywowany (zadziałała funkcja ochrony przed upadkiem) lub został poddany uderzeniu, należy natychmiast

wycofać go z eksploatacji i oznaczyć jako „NIE DO UŻYTKU". Przeglądy i obsługa systemu muszą odbywać się zgodnie z instrukcją

użytkownika.

Należy upewnić się, że system ratunkowy i linka asekuracyjna są wolne od wszelkich przeszkód, w tym splątania z innymi

pracownikami, użytkownikiem produktu lub innymi przedmiotami w pobliżu.

Przy montażu linki asekuracyjnej należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta.

Podczas wykonywania działań ratunkowych należy zawsze stosować środki zabezpieczające przed upadkiem zgodnie z planem

ratunkowym obowiązującym w miejscu pracy.

W trakcie długich opuszczeń lub bezpośrednio po nich nie należy dotykać części urządzeń narażonych na duże tarcie, ponieważ mogą

one być gorące i powodować poparzenia.

Jeśli linka asekuracyjna może mieć styczność z ostrymi krawędziami lub narożnikami, należy odpowiednio zabezpieczyć takie miejsca.

Należy wyznaczyć wyraźną ścieżkę opuszczania oraz upewnić się, że w obszarze opuszczania nie znajdują się żadne przeszkody lub

zagrożenia, w przypadku których może dojść do kontaktu.

Należy upewnić się, że zintegrowane systemy/podsystemy, złożone z komponentów pochodzących od różnych producentów, są

kompatybilne i spełniają wymagania obowiązujących norm, w tym normy ANSI Z359 lub innych obowiązujących przepisów, norm

i wymagań dotyczących ochrony przez upadkiem. Przed użyciem tych systemów należy zawsze skonsultować się z Kompetentną i/lub

Przeszkoloną osobą.

(URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA) Należy stosować tylko przy działaniach ratowniczych.

(URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA) Zawsze należy rejestrować pracę zgodnie z instrukcją użytkownika oraz

wycofywać sprzęt z użytku zgodnie z ograniczeniami użytkowania określonymi w instrukcji użytkownika.

(URZĄDZENIA R550 Z POKRĘTŁEM RĘCZNYM) Gdy system jest obciążony, operator musi przez cały czas zachowywać kontrolę nad

pokrętłem ręcznym.

(SYSTEMY LINEK ASEKURACYJNYCH) Należy używać wyłącznie linek opisanych i zatwierdzonych w instrukcji użytkownika.

Aby ograniczyć ryzyko związane z pracą na wysokości, które może skutkować poważnymi urazami ciała lub śmiercią:

Należy upewnić się, że warunki fizyczne i zdrowotne pracownika umożliwiają bezpieczne znoszenie wszelkich sił oddziałujących

w przypadku pracy na wysokości. W przypadku pytań dotyczących korzystania z tego sprzętu należy skonsultować się z lekarzem.

Nigdy nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu sprzętu zabezpieczającego.

Nigdy nie wolno przekraczać maksymalnego dystansu swobodnego upadku danego sprzętu zabezpieczającego.

Nie wolno używać sprzętu chroniącego przed upadkiem, który nie przeszedł pomyślnie kontroli okresowej lub przed oddaniem go do

użytku albo jeśli użytkownik ma wątpliwości dotyczące korzystania lub przydatności sprzętu w danej aplikacji. W razie pytań należy

kontaktować się z działem pomocy technicznej firmy 3M.

Niektóre połączenia podsystemów i elementów mogą niekorzystnie wpływać na działanie tego urządzenia. Stosować wyłącznie zgodne

rodzaje połączeń. Przed zastosowaniem tego sprzętu w połączeniu z elementami lub podsystemami innymi niż opisane w instrukcji

użytkownika należy skonsultować się z firmą 3M.

Należy stosować zwiększone środki ostrożności podczas pracy w pobliżu ruchomego sprzętu (np. górnych napędów wiertnic), źródeł

zagrożeń elektrycznych, skrajnych temperatur, zagrożeń chemicznych, zagrożenia wybuchem oraz toksycznych gazów, ostrych krawędzi,

oraz pod obiektami znajdującymi się nad użytkownikiem, które mogą spaść na użytkownika lub na sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.

W przypadku wykonywania prac w miejscach, w których występują wysokie temperatury, należy używać urządzeń z łukiem

elektrycznym lub do prac gorących.

Należy unikać powierzchni i obiektów, które mogą spowodować urazy ciała użytkownika lub uszkodzenie sprzętu.

Należy zapewnić wystarczającą wolną przestrzeń podczas upadku w przypadku prowadzenia prac na wysokościach.

Nigdy nie wolno modyfikować ani przerabiać sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem. Sprzęt może być naprawiany tylko przez firmę

3M lub podmioty upoważnione przez nią na piśmie.

Przed użyciem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem należy upewnić się, że obowiązują odpowiednie procedury ratownicze

zapewniające podjęcie odpowiednich działań ratowniczych w razie upadku.

Jeśli dojdzie do upadku, osobie poszkodowanej należy natychmiast zapewnić pomoc medyczną.

W przypadku zastosowań związanych z zabezpieczeniem przed upadkiem nie stosować pasów na całe ciało. Należy wyłącznie używać

szelek bezpieczeństwa na całe ciało.

Należy minimalizować zagrożenie upadku wahadłowego, pracując tak blisko punktu kotwiczącego, jak to możliwe.

Podczas czynności szkoleniowych związanych z tym urządzeniem konieczne jest stosowanie pomocniczego systemu zabezpieczającego

przed upadkiem, tak aby nie narazić szkolonego pracownika na ryzyko upadku.

Zawsze należy nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej podczas instalowania, użytkowania lub przeprowadzania inspekcji urządzenia/

systemu.

NR FORMULARZA: 5908259 NR WER. : A

392

( ilość produktów: 75)

Filtrowanie

Single Sheave Pulley Protecta 3M

473, 46 zł / szt. brutto

Adapter do trójnogu AM100 pozwalający na przymocowanie urządzenia wyciągowego

846, 92 zł / szt. brutto

Kompletny bloczek z karabinkiem AJ501.

660, 19 zł / szt. brutto

Torba do trójnogu AM100.

700, 37 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne

7 641, 90 zł / szt. brutto

Nosze ratownicze Protecta Fibre Basket AG810

8 816, 90 zł / szt. brutto

Przyrząd zjazdowy z podwójnym zabezpieczeniem AG560

1 119, 20 zł / szt. brutto

Przyrząd do wspinania na linie dla praworęcznych.

480, 98 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne - przyrządy zjazdowe

7 477, 44 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne - przyrządy zjazdowe

60, 12 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne - przyrządy zjazdowe

528, 10 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne - przyrządy zjazdowe

34 629, 06 zł / szt. brutto

Trolmatic AG399 100m

46 207, 53 zł / szt. brutto

3M™ Protecta® Systemy ewakuacyjne AG300 Protecta Descenders

7 931, 25 zł / szt. brutto

PROTECTA Trójnóg aluminiowy 2. 35m AM100

6 227, 59 zł / szt. brutto

Wciągarka z hamulcem DBI-SALA® Rescue - Rollgliss®

6 232, 21 zł / szt. brutto

Wciągarka DBI-SALA® Rescue - Rollgliss®

5 219, 96 zł / szt. brutto

Urządzenie kontrolujące/prowadzące linę DBI-SALA z hamulcem

1 416, 64 zł / szt. brutto

Worek transportowy na linę Rollgliss DBI-SALA do 100m

779, 28 zł / szt. brutto

Worek transportowy 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™

1 027, 00 zł / szt. brutto

Skrzynia 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™

2 217, 01 zł / szt. brutto

Zestaw ratunkowy na słupy 3M DBI Sala Rollgliss®

9 949, 68 zł / szt. brutto

Lina ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm do systemów Bimatic™ i Rescumatic™

111, 57 zł / szt. brutto

Wciągarka KT2PW120L Salalift ™ II

1 452, 19 zł / szt. brutto

Zaawansowany statyw 3M DBI-SALA KM1PT7

9 537, 21 zł / szt. brutto

Torba transportowa DBI-SALA do statywu KM1PT7

1 235, 12 zł / szt. brutto

Wciągarka KT2PW60L Salalift ™ II z liną 18 m

17 323, 06 zł / szt. brutto

Wciągarka DBI-SALA Salalift II z linką stalową o dł. 36m

18 947, 81 zł / szt. brutto

Lina 3M Protecta Rollgliss do R350 dł. 80m

2 245, 06 zł / szt. brutto

Punkt kotwiczący 2:1. 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350

323, 74 zł / szt. brutto

Ruchomy bloczek z jednym otworem 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350

584, 18 zł / szt. brutto

Podwójny bloczek R350 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™

807, 32 zł / szt. brutto

Podwójne ruchome bloczki 2 dwoma otworami 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350

955, 60 zł / szt. brutto

Zestaw ratowniczy na słupy 3M DBI Sala Rollgliss® R250 dł. 10m

9 078, 48 zł / szt. brutto

Zestaw ratowniczy na słupy 3M DBI Sala Rollgliss® R250 dł. 20m

9 234, 86 zł / szt. brutto

Zestaw ratowniczy na słupy 3M DBI Sala Rollgliss® R250 dł. 30m

9 573, 91 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA bez liny ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST51 redukcja 5:1

6 940, 09 zł / szt. brutto

Lina o dł. 20 m do systemu ewakuacyjnego R350 Rollgliss

688, 81 zł / szt. brutto

Lina Kernmantle 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R350 dł. 60m

1 742, 39 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA z liną 60m ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST31/60 redukcja 3:1

8 250, 64 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA z liną 60m ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST51/60 redukcja 5:1

8 965, 17 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA bez liny ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST21 redukcja 2:1

6 224, 70 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA bez liny ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST31 redukcja 3:1

6 458, 53 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 250m ratowniczy system ewakuacyjny

13 235, 02 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 300m ratowniczy system ewakuacyjny

14 000, 43 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA z liną 50m ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST21/50 redukcja 2:1

7 875, 17 zł / szt. brutto

Rollgliss R350 DBI-SALA z liną 30m ratowniczy system ewakuacyjny AG6350ST31/30 redukcja 3:1

7 371, 65 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 100m ratowniczy system ewakuacyjny

10 933, 90 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 110m ratowniczy system ewakuacyjny

11 083, 05 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 120m ratowniczy system ewakuacyjny

11 231, 62 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 130m ratowniczy system ewakuacyjny

11 394, 35 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 140m ratowniczy system ewakuacyjny

11 550, 44 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 150m ratowniczy system ewakuacyjny

11 691, 79 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 175m ratowniczy system ewakuacyjny

12 080, 85 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 200m ratowniczy system ewakuacyjny

12 470, 49 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 300m ratowniczy system ewakuacyjny

10 480, 37 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 30m ratowniczy system ewakuacyjny

9 956, 62 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 30m ratowniczy system ewakuacyjny

10 006, 63 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 50m ratowniczy system ewakuacyjny

10 161, 56 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 60m ratowniczy system ewakuacyjny

10 318, 51 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 70m ratowniczy system ewakuacyjny

10 473, 44 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 80m ratowniczy system ewakuacyjny

10 622, 88 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 90m ratowniczy system ewakuacyjny

10 777, 81 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 50m ratowniczy system ewakuacyjny

6 635, 73 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 60m ratowniczy system ewakuacyjny

6 784, 00 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 70m ratowniczy system ewakuacyjny

6 940, 09 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 80m ratowniczy system ewakuacyjny

7 102, 83 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 90m ratowniczy system ewakuacyjny

7 244, 47 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 100m ratowniczy system ewakuacyjny

7 407, 20 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 110m ratowniczy system ewakuacyjny

7 556, 35 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 150m ratowniczy system ewakuacyjny

8 178, 96 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 10m ratowniczy system ewakuacyjny

6 026, 99 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 20m ratowniczy system ewakuacyjny

6 168, 62 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 30m ratowniczy system ewakuacyjny

6 338, 01 zł / szt. brutto

Rollgliss R550 DBI-SALA z liną 40m ratowniczy system ewakuacyjny

6 486, 58 zł / szt. brutto

Rozpoczęcie pracy z systemem 3m Dbi Sala Rollgliss 3602132

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z systemem 3m Dbi Sala Rollgliss 3602132

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z systemem 3m Dbi Sala Rollgliss 3602132