Przestrogi dotyczące użytkowania 5th Wheel 1998 Topaz

Kupując 5th Wheel 1998 Topaz, należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania. Przede wszystkim, należy zawsze zapoznać się z instrukcją użytkowania i instrukcją obsługi, aby upewnić się, że wszystkie elementy są poprawnie zainstalowane i używane zgodnie z wytycznymi. Należy zawsze zapoznać się z przepisami drogowymi dotyczącymi 5th Wheel 1998 Topaz w Twoim regionie, aby upewnić się, że jest on prawidłowo używany. Zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak kaski, ochraniacze na plecy i inne. Przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się, że wszystkie elementy zostały dokładnie sprawdzone i że 5th Wheel 1998 Topaz jest w pełni gotowy do jazdy.

Ostatnia aktualizacja: Przestrogi dotyczące użytkowania 5th Wheel 1998 Topaz

Dalsza część objaśnia metodę robienia zdjęć/nagrywania filmów z użyciem funkcji auto-timera.

 1. Trzymając wciśnięty przycisk sieci bezprzewodowej, nacisnąć przycisk zasilania na aparacie, aby włączyć zasilanie
  • Dioda stanu aparatu świeci na zielono.
 2. Ustawić aparatNacisnąć przycisk migawki, aby uruchomić auto-timer
 3. Rozpoczyna się odliczanie a zdjęcia są robione/film jest nagrywany 5 sekund później.
 4. Podczas odliczania dioda stanu aparatu miga na zielono i słychać dźwięk odliczania.
  (Gdy pozostały czas jest krótszy niż 2 sekundy, miganie staje się szybsze. Gdy miganie jest szybsze, skraca się również czas pomiędzy występowaniem dźwięku odliczania. )

Uwaga

 • Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu można wyświetlić na smartfonie lub komputerze.
 • Wyświetlanie zrobionych zdjęć/filmów
 • Importowanie zdjęć i filmów do komputera
 • Wyświetlanie zdjęć w aplikacji komputerowej
 • Zdjęcia zapisane w pamięci wewnętrznej aparatu można usunąć przy użyciu smartfona.
 • Usuwanie zrobionych zdjęć/filmów
 • Domyślny czas odliczania wynosi 5 sekund.
 • Jeśli podczas odliczania zostanie wciśnięty przycisk migawki, zdjęcie może zostać natychmiast wykonane.
  (Auto-timer zostaje anulowany. )
 • Aby anulować auto-timer, nacisnąć przycisk trybu robienia zdjęć/nagrywania filmów.
  (Jeśli pozostały do odliczenia czas jest krótszy niż 2 sekundy, auto-timer nie może zostać anulowany. )
 • Głośność dźwięku odliczania jest proporcjonalna do głośności dźwięku migawki.
  (Gdy dźwięk migawki jest wyłączony, dźwięk odliczania jest również włączony. )
 • Przestroga

 • Jeśli aparat nigdy wcześniej nie był połączony ze smartfonem, dokładne daty i godziny zrobionych zdjęć/filmów nie są zapisywane.
 • W przypadku poruszenia aparatem podczas nagrywania informacje o orientacji mogą zostać nieprawidłowo zapisane.
 • Tryb robienia zdjęć/nagrywania filmów jest ograniczony do zdjęć. (Nagrywanie filmów jest niedozwolone. )
 • Gdy działa auto-timer, nie pojawia się błąd kompasu elektromagnetycznego. (Dioda stanu aparatu nie świeci się na czerwono. )
 • Dioda stanu aparatu

  Niektóre stany świecenia diody aparatu pokazują, że robienie zdjęć/nagrywanie filmów nie jest możliwe. Przejrzeć poniższe informacje i sprawdzić stan aparatu.

  Świeci na zielono:
  Robienie zdjęć/nagrywanie filmów jest możliwe.
  *Z wyjątkiem zdjęć wykonanych w oparciu o rendering z użyciem szerokiego zakresu dynamicznego ustawionego w trybie automatycznym.
  Miga na zielono:
  Tryb uśpienia (oszczędzanie energii).
  Miga na czerwono:
  W aparacie wystąpił błąd.
  Nie świeci:
  Robienie zdjęć/nagrywanie jest niemożliwe, ponieważ nie ma już miejsca na zdjęcia lub filmy. Ponadto dioda nie świeci w trakcie robienia zdjęć/nagrywania filmów.
 • Jeśli przez określony czas (domyślnie 5 minut) nie zostaną wykonane żadne czynności, aparat przechodzi w tryb uśpienia. W trybie uśpienia nagrywanie filmów jest niemożliwe. Naciśnij przycisk migawki, aby włączyć funkcję nagrywania, i ponownie naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć nagrywanie filmu.
 • W trybie uśpienia funkcja sieci bezprzewodowej jest wyłączona i nie można jej włączyć za pomocą przycisku sieci bezprzewodowej.
 • Jeśli w pobliżu aparatu znajduje się magnes lub inny przedmiot wytwarzający pole magnetyczne, informacje o orientacji mogą zostać nieprawidłowo zarejestrowane. W takim przypadku przed rozpoczęciem nagrywania zaleca się, aby skalibrować kompas elektromagnetyczny, poruszając nim po kształcie ósemki.
 • Jeśli nie można nagrać więcej filmów, należy usunąć filmy lub zdjęcia z aparatu.

  Przestrogi dotyczące użytkowania

  Aparat

  • Produkt jest przeznaczony do użytku w kraju, w którym został zakupiony. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym zakupiono aparat.
  • W przypadku wystąpienia awarii lub usterki aparatu podczas pobytu za granicą producent nie ponosi odpowiedzialności za lokalne serwisowanie produktu lub związane z tym wydatki.
  • Aparatu nie wolno upuszczać ani stosować wobec niego dużej siły.
  • Podczas noszenia aparatu należy pamiętać, aby nie uderzać nim o inne przedmioty. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uderzyć w obiektyw.
  • W otoczeniu, w którym zachodzą nagłe zmiany temperatury, w aparacie może występować zjawisko kondensacji pary wodnej, powodując zamglenie powierzchni szklanych lub nieprawidłowe działanie urządzenia. W takiej sytuacji należy umieścić aparat w futerale, aby maksymalnie spowolnić zmianę temperatury. Aparat należy wyjąć z futerału, gdy różnica temperatur odpowiednio się zmniejszy. W przypadku wystąpienia kondensacji należy zaczekać na wyschnięcie wilgoci przed użyciem aparatu.
  • Aparat nie może ulec zmoczeniu. Nie należy obsługiwać go mokrymi rękami. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym.
  • Podczas fotografowania ważnych wydarzeń (takich jak śluby lub wycieczki zagraniczne) najpierw należy zrobić zdjęcie testowe, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
  • Po długim okresie pracy aparat może zrobić się gorący. W tym wypadku urządzenie może przestać działać, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wskutek nadmiernej temperatury.
  • Po długim okresie rejestracji obrazu temperatura aparatu może wzrosnąć. Aby uniknąć poparzeń, należy w przypadku długotrwałej rejestracji obrazu stosować trójnóg itp.

  Akumulator

  • Aparat jest zasilany z akumulatora litowo-jonowego.
  • Przed użyciem należy naładować akumulator, ponieważ w chwili wysyłki nie jest on całkowicie naładowany.
  • Ze względu na cechy akumulatora używanie go w niskiej temperaturze skraca czas użytkowania nawet wtedy, gdy jest on odpowiednio naładowany.
  • W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy co rok ładować akumulator przez około 30 minut.
  • Przechowywać akumulator w chłodnym miejscu. Zalecane jest suche miejsce o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Unikać bardzo gorących lub zimnych miejsc.
  • Nie należy ponownie ładować akumulatora natychmiast po zakończeniu ładowania.
  • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C. Ładowanie w miejscach o wysokiej temperaturze może spowodować pogorszenie stanu akumulatora. Ładowanie w miejscach o niskiej temperaturze może uniemożliwić wystarczające naładowanie akumulatora.

  Przestrogi dotyczące użytkowania

  Aparat

  • Aparat przeznaczony do użytku w kraju, w którym został zakupiony. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym zakupiono aparat.
  • W przypadku wystąpienia awarii lub usterki aparatu podczas pobytu za granicą producent nie ponosi odpowiedzialności za lokalne serwisowanie aparatu lub związane z tym wydatki.
  • Aparatu nie wolno upuszczać ani stosować wobec niego dużej siły.
  • Podczas noszenia aparatu należy pamiętać, aby nie uderzać nim o inne przedmioty. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uderzyć w obiektyw.
  • W otoczeniu, w którym zachodzą nagłe zmiany temperatury, w aparacie może występować zjawisko kondensacji pary wodnej, powodując zamglenie powierzchni szklanych lub nieprawidłowe działanie urządzenia. W takiej sytuacji należy umieścić aparat w futerale, aby maksymalnie spowolnić zmianę temperatury. Aparat należy wyjąć z futerału, gdy różnica temperatur odpowiednio się zmniejszy. W przypadku wystąpienia kondensacji należy zaczekać na wyschnięcie wilgoci przed użyciem aparatu.
  • Aparat nie może ulec zmoczeniu. Nie należy obsługiwać go mokrymi rękami. W przeciwnym razie mogłoby dojść do awarii lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Podczas fotografowania ważnych wydarzeń (takich jak śluby lub wycieczki zagraniczne) najpierw należy zrobić zdjęcie testowe, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
  • Po długim okresie pracy aparat może zrobić się gorący. W tym przypadku urządzenie może przestać działać, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wskutek nadmiernej temperatury.
  • Po długim okresie rejestrowania obrazu temperatura aparatu może wzrosnąć. Aby uniknąć poparzeń, należy w przypadku długotrwałej rejestracji obrazu stosować trójnóg itp.

  Akumulator

 • Aparat jest zasilany z akumulatora litowo-jonowej.
 • Przed użyciem aparatu należy naładować akumulator, ponieważ w chwili wysyłki nie jest ona całkowicie naładowana.
 • Jeżeli temperatura baterii wzrasta, aparat może zostać automatycznie wyłączony w celu ochrony akumulatora.
 • Ze względu na cechy akumulatora używanie go w niskiej temperaturze skraca czas użytkowania nawet wtedy, gdy jest on odpowiednio naładowany.
 • W przypadku przechowywania aparatu przez dłuższy czas należy co rok ładować akumulator przez około 15 minut. Aparat można też przechowywać z wyjętą akumulator.
 • Przechowywać akumulator w chłodnym miejscu. Zalecane jest suche miejsce o temperaturze otoczenia od 15 do 25°C. Unikać bardzo gorących lub zimnych miejsc.
 • Nie należy ładować akumulatora ponownie zaraz po zakończeniu ładowania.
 • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 10 do 40°C. Ładowanie akumulatora w miejscach o wysokiej temperaturze może spowodować pogorszenie stanu akumulatora. Ładowanie akumulatora w miejscach o niskiej temperaturze może uniemożliwić jej wystarczające naładowanie.
 • Licencja na pakiet patentów AVC

 • Klienci mogą użytkować aparat w następujących celach prywatnych i innych celach niekomercyjnych, zgodnie z warunkami licencji na pakiet patentów AVC.
  (i) Kodowanie nagrań w standardzie AVC (kodowane nagrania są zwane dalej „nagraniami AVC”)
  (ii) Dekodowanie nagrań AVC zarejestrowanych przez konsumentów na użytek prywatny lub nagrań AVC od dostawców, którzy na mocy licencji są uprawnieni do dostarczania nagrań AVC
  Licencja nie przewiduje żadnego innego sposobu użytkowania (dotyczy także licencji domniemanej).
  Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać od firmy MPEG LA, LLC.
  Więcej na stronie http://www. mpegla. com.
 • Ograniczenia dotyczące użytkowania

 • Korzystanie z urządzeń elektronicznych i funkcji komunikacji bezprzewodowej może być zabronione w szpitalach, podczas startu i lądowania samolotów oraz w innych sytuacjach. Należy przestrzegać wytycznych dla danego obiektu, linii lotniczych itd.
 • Prawo autorskie

 • Powielanie lub modyfikowanie dokumentów, czasopism, utworów muzycznych i innych materiałów chronionych prawem autorskim w celach innych niż prywatne, domowe lub w podobny sposób wyraźnie ograniczone bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.
 • Zakłócenia radiowe

 • Korzystanie z aparatu w pobliżu innego sprzętu elektronicznego może negatywnie oddziaływać na wydajność obu urządzeń. Zakłócenia mogą występować przede wszystkim podczas obsługi aparatu w niedalekiej odległości od radia lub telewizora. W przypadku wystąpienia zakłóceń skorzystaj z poniższej procedury.
  • Umieść aparat jak najdalej od telewizora, radia, kuchenki mikrofalowej i innych urządzeń.
  • Ustaw antenę telewizora lub radia w inną stronę.
  • Podłącz urządzenia do dwóch oddzielnych gniazdek elektrycznych.
 • Utylizowanie i przekazywanie

 • Należy pamiętać, że usunięcie danych zapisanych w pamięci wewnętrznej, na karcie pamięci itp. lub ich sformatowanie nie powoduje całkowitego usunięcia oryginalnych danych. Usunięte dane można czasami odzyskać przy użyciu powszechnie dostępnego oprogramowania. Po usunięciu danych albo sformatowaniu pamięci wewnętrznej lub karty pamięci należy wykonywać zdjęcia, które nie zawierają osobistych lub poufnych informacji, aż do zapełnienia pamięci.
 • Aby zresetować ustawienia aparatu przed wyrzuceniem lub przesłaniem, wykonaj polecenia [Reset settings] (Zresetuj ustawienia) i [Reset connection information] (Zresetuj informacje o połączeniu) na ekranie ustawień aparatu.
 • Przed zutylizowaniem lub przekazaniem aparatu wyjmij z niego akumulator.
 • Sposób utylizacji aparatu, akumulatora i akcesoriów zależy od danego kraju lub regionu. Należy odpowiednio wyrzucić każdy element.
 • Utylizacja baterii

 • Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i/lub regulacjami.
 • Przestrogi dotyczące użytkowania 5th Wheel 1998 Topaz

  Bezpośredni link do pobrania Przestrogi dotyczące użytkowania 5th Wheel 1998 Topaz

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przestrogi dotyczące użytkowania 5th Wheel 1998 Topaz