Prosty podręcznik Haier Ac42nafbea

Prosty podręcznik Haier AC42Nafbea jest doskonałym narzędziem dla osób, które chcą w pełni wykorzystać potencjał swojego urządzenia Haier. Podręcznik wyjaśnia wszystkie funkcje urządzenia, od instalacji do konfiguracji, jak również oferuje wskazówki dotyczące użytkowania i zarządzania urządzeniem. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje dotyczące instalacji i ustawień, wraz z wyczerpującym opisem wszystkich funkcji. Dzięki temu podręcznikowi można skutecznie korzystać z urządzenia Haier AC42Nafbea i w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje.

Ostatnia aktualizacja: Prosty podręcznik Haier Ac42nafbea

Uważność jest cudem – jak mówi tradycja buddyjska – dzięki któremu poznajemy siebie samych.

Potrzebujemy spokoju serca i samokontroli, jeśli chcemy, aby nasze wysiłki przynosiły dobre rezultaty. Jeśli bowiem tracimy samokontrolę, pozwalamy niecierpliwości i złości zakłócić naszą pracę, to odbieramy jej tym samym jakąkolwiek wartość. Każdą czynność powinniśmy wykonywać uważnie. Aby zapanować nad naszym umysłem i uspokoić myśli, musimy uważnie przyglądać się naszym uczuciom i wrażeniom zmysłowym oraz jednoczyć się z nimi. Nauczmy się patrzeć na wszystkie istoty oczami pełnymi współczucia.

Główny przekaz tej książki przekłada się na naszą postawę wobec innych ludzi, a zwłaszcza najbliższe otoczenie. Kwintesencją rozważań autora jest wskazówka: „Jest tylko jeden najważniejszy czas, a ten czas – to teraz. Chwila teraźniejsza jest jedynym czasem, jaki mamy”.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

RkkgqfEIxaySr1

Ilustracja przedstawia flet prosty położony na zeszycie nutowym. Tytuł lekcji: Uczymy się grać na flecie prostym.

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.

1

Scenariusz dla nauczyciela

R6aSKJ5V87pxz1
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

2. W zakresie gry na instrumentach. Uczeń:

1) gra na instrumentach ze słuchu lub/i przy pomocy nut (w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach melodycznych (do wyboru np. flet podłużny, flażolet /flecik polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksylofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych:

a) schematy rytmiczne,

b) melodie,

c) proste utwory,

d) akompaniamenty;

4. W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego.

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

1. Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:

1) podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi;

2) określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację).

2. Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:

1) nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii;

2) różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz;

3) zna skróty pisowni muzycznej: repetycja, volty, da capo al fine;

4) zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne oraz fermatę;

5) potrafi posługiwać się symboliką beznutową (np. tabulaturą, fonogestyką, uproszczoną fonogestyką, tataizacją).

3. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału:

1) instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i charakteryzuje je.

III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe. Uczeń:

1. zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

3. poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach.

Nauczysz się

rozpoznawać elementy budowy fletu prostego;

stosować prawidłową technikę gry na flecie prostym;

grać na flecie prostym melodię Mary miała małego baranka;

rozpoznawać słuchem barwę fletu prostego;

rozpoznawać słuchem flety w stroju: sopranowym, altowym, tenorowym, basowym.

R1aBaRPgls4km
Na ilustracji interaktywnej obraz Abrahama Bloemaerta “Flecista”. Obraz utrzymany jest w ciepłych kolorach, dominuje żółty, pomarańczowy, brązowy. Młody mężczyzna, ze strojnym kapeluszem na głowie, trzyma w prawej dłoni flet. Po lewej stronie obrazu widać ciemny dzban. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Jest to obraz olejny na płótnie (69x58 cm) namalowany w 1621 roku przez Abrahama Bloemaerta, malarza i rytownika holenderskiego, jednego z założycieli szkoły malarstwa w Utrechcie. Twórczość artysty przypada na przełom okresu manieryzmu i wczesnego baroku. Obraz przedstawia młodego mężczyznę, który trzyma w dłoni flet.

1

1. Jest to obraz olejny na płótnie (69x58 cm) namalowany w 1621 roku przez Abrahama Bloemaerta, malarza i rytownika holenderskiego, jednego z założycieli szkoły malarstwa w Utrechcie. Twórczość artysty przypada na przełom okresu manieryzmu i wczesnego baroku. Obraz przedstawia młodego mężczyznę, który trzyma w dłoni flet.

Abraham Bloemaert, „Flecista”, 1621, Centraal Museum, Utrecht, Holandia, wikimedia. org, domena publiczna

Polecenie 1

Zapoznaj się z opisem alternatywnym utworu: Rondo ze suity Abdelazer autorstwa Henry’ego Purcella i odpowiedz na pytanie: Jakie instrumenty wykonują ten utwór?
RmNuT00NbgnVk
Na ilustracji interaktywnej portret Henry’ego Purcella. Kompozytor ma długie ciemne włosy. Mężczyzna ma mocną budowę ciała. Ubrany jest w jedwabne szaty jasną koszulę i czarny strój. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Utwór: Rondo ze suity Abdelazer Z. 570 (fragment), autorstwa Henry’ego Purcella. Wykonawca: Jenni Olson i Daniel Kelley oraz pojawia się możliwość odtworzenia muzyki. Na nagraniu utwór przeznaczony na flet i fortepian. Partia fletu rozpoczyna się kilkoma dłuższymi, majestyczymi dźwiękami, później flet wykonuje drobne wartości rytmiczne a muzyka jest radosna i dość szybka.

11. Utwór:
Wykonawca:
Źródło:

John Closterman, „portret Henry'ego Purcella”, 1695, wikimedia. org, domena publiczna; Henry Purcell, „Rondo” ze suity „Abdelazer” Z. 570 (fragment), online-skills, CC BY 3. 0

Flet prosty jest jednym z najstarszych i najprostszych instrumentów muzycznych. Flet to instrument z grupy dętych drewnianych. Istnieje wiele rodzajów fletów, w szkole najczęściej używa się fletu sopranowego z palcowaniem renesansowym lub barokowym.

RrW5Btaw1mExY
Na ilustracji interaktywnej znajduje się flet prosty wykonany z jasnego drewna. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetla się napis: Flet prosty popularnie zwany „renesansowym” piąty otwór ma wyraźnie mniejszy od pozostałych. Przez to niektóre dźwięki mają inne palcowanie niż we flecie popularnie zwanym „barokowym” tzn. aby je zagrać, stosuje się inne chwyty niż we flecie barokowym.

1

21. Główka Nazywana jest również głowicą. Powietrze wdmuchiwane przez grającego wpada w drgania, czego efektem jest powstanie dźwięku.2. Podczas gry flecista zakrywa je lub odkrywa, co w efekcie daje skrócenie lub wydłużenie drgającego wewnątrz instrumentu słupa powierza. Dzięki temu słyszymy dźwięki o różnej wysokości.

Budowa fletu, online-skills, CC BY 3. 0

Flety ze względu na ich wielkość i skalę dzielą się na basowe, tenorowe, altowe i sopranowe. Klikaj w poszczególne stroje fletów i posłuchaj ich brzmienia.

R1XObAiJKI5rj
Na ilustracji interaktywnej znajdują się zdjęcia 4 grup fletów. Grupy podpisane są: bas, tenor, alt, sopran. Flety basowe są najdłuższe i mają metalowe klapy, służące do zakrywania otworów. Troszkę krótsze od fletów basowych są flety tenorowe, mają one metalowe klapki służące do zakrywania otworów znajdujących się najniżej. Jeszcze krótsze są flety altowe, niektóre z nich mają klapkę służącą do zakrywania najniższej dziurki inne nie mają wcale klapek. Najkrótsze są flety sopranowe, one wcale nie posiadają klapek. Przy każdej grupie znajduje się punkt interaktywny, po naciśnięciu go uruchamia się nagranie pokazujące barwę danego instrumentu. Wszystkie próbki to fragment zagrany przy użyciu tych samych chwytów fletowych na różnych fletach. Zagrana jest ta sama melodia ale w różnych rejestrach. Flet basowy brzmi nisko i ciemno. A flet sopranowy jasno i dość piskliwie. Flety tenorowe i altowe mają brzmienie pośrednie. pl/portal/f/res/R1XObAiJKI5rj/1670330370/2G1cxFW4meYBge8azchRrrO11evtEu12. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/23IUYTrCQtQhfpHcBgiofUvSKvXiPaPP. png"/>

1

3

41. Brzmienie fletu basowego {audio}2. Brzmienie fletu tenorowego {audio}3. Brzmienie fletu altowego {audio}4. Brzmienie fletu sopranowego {audio}

Rodzaje i brzmienie fletów prostych, online-skills, CC BY 3. 0

Ciekawostka

Istnieją flety brzmiące jeszcze wyżej niż sopranowe – sopranino oraz flety brzmiące niżej niż basowe – subbasowe i subsubbasowe.

Na początek proponuję Ci wysłuchanie koncertowego wykonania utworu Antonio Vivaldiego, w którym flet gra partię solową. W tym czasie zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pozycji ciała i trzymania fletu podczas gry. Zastosuj to w praktyce.

R1XSuz9E9rdHI
Na czarno-białej ilustracji portret Antonio VIvaldiego. Kompozytor ma długą białą perukę, z ułożonymi drobnymi loczkami. Ubrany jest w rozpiętą pod szyją białą koszulę i obszerną szatę wierzchnią. W prawej ręce trzyma nuty. Po naciśnięciu punktu aktywnego wyświetla się napis: La notte z Koncertu g-moll RV 439 cz. I. Largo (fragment) autorstwa Vivaldiego. Wykonawca; Ensemble Matheus oraz pojawia się możliwość odtworzenia nagrania. Utwór wykonywany jest przez solistę flecistę z akompaniamentem instrumentów smyczkowych i klawesynu. Utwór w tempie wolnym. Początek przypomina skradanie się. Kilka dźwięków wolnych, kilka szybkich i pauza i tak kilkakrotnie. Później melodia fletu staje się bardziej ruchliwa i dynamiczna. pl/portal/f/res/R1XSuz9E9rdHI/1670330372/5tYTvZa9jnnsZJskOEDqB8WiMjbbYYnF. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/OJgIKArN9BxlhqdOj08a9LROn2sPHsJf. Utwór:
Wykonawca:
Źródło

François Morellon la Cave, „portret Antonio Vivaldiego”, 1725, wikimedia. org, domena publiczna; Antonio Vivaldi, „La Notte” z Koncertu g-moll RV 439, cz. I Largo (fragment), online-skills, CC BY 3. 0

Prawidłowe trzymanie fletu

Na flecie będziesz grał palcami lewej i prawej ręki. Instrument ma jeden otwór pod spodem (0) i siedem otworów na górze (1‑7). Otwory te tworzą ciąg cyfrowy od 0 do 7. Początkiem ciągu jest otwór pod spodem, czyli 0. Klikaj w punkty interaktywne, aby zdobyć więcej informacji.

R12CqyFGWz4vQ
Ilustracja interaktywna przedstawia ułożenie rąk i palców na flecie. Na ilustracji znajdują się punkty interaktywne opisujące każdy palec i każdy otwór fletu. Bliżej główki fletu znajduje się ręka lewa. Kciuk lewej dłoni zatyka dolny otwór. Palce wskazujący, środkowy i serdeczny trzy górne dziurki fletu. Mały palec lewej dłoni nie bierze udziału w grze. Kciuk prawej dłoni podpiera flet od dołu. Palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały prawej dłoni zatykają dolne 4 dziurki. pl/portal/f/res/R12CqyFGWz4vQ/1670330373/2G2bLgVH2FY3LG78MV3eCbbhB03MbbU5. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/1QIAC6C2lB44pklOY51XbETy2ozYRANn. png"/>

1

51. Kciuk lewej dłoni zakrywa dolny otwór.2. Palce lewej dłoni – wskazujący, środkowy, serdeczny – zakrywają trzy kolejne otwory począwszy od góry instrumentu.3. Mały palec dłoni lewej nie zakrywa żadnego otworu.4. Kciuk prawej dłoni podtrzymuje flet.5. Palce prawej dłoni – wskazujący, środkowy, serdeczny i mały – zakrywają cztery kolejne otwory.

Oznaczenie palców lewej i prawej dłoni, online‑skills, CC BY 3. 0

RAXto5V2gi7og
Ilustracja interaktywna przedstawia ułożenie rąk i palców na flecie. Kciuk lewej ręki zatyka dolny otwór. Mały palec lewej ręki nie bierze udziału w grze. Kciuk prawej ręki podpiera flet od dołu. Palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały prawej ręki zatykają dolne 4 dziurki. pl/portal/f/res/RAXto5V2gi7og/1670330375/25ElZ8pOZRCjjAX6hEFvKOxglajYmZWP. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/1pQDylmhnHZkCKNJPyM6jSp1oLo09j8D. png"/>

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

182. Palec wskazujący,3. palec środkowy,4. oraz palec serdeczny - zakrywają trzy kolejne otwory począwszy od góry instrumentu.5. Mały palec dłoni lewej nie zakrywa żadnego otworu.6. Kciuk prawej dłoni podtrzymuje flet.7. Palec prawej dłoni – wskazujący,8. środkowy,9. serdeczny,10. mały – zakrywają cztery kolejne otwory.11. kciuk lewej dłoni12. palec wskazujący lewej dłoni13. palec środkowy lewej dłoni14. palec serdeczny lewej dłoni15. palec wskazujący prawej dłoni16. palec środkowy prawej dłoni17. palec serdeczny prawej dłoni18. mały palec prawej dłoni

Ułożenie rąk i palców na flecie, online-skills, CC BY 3. 0

Kilka wskazówek przed rozpoczęciem gry

 • Pamiętaj o wyprostowanej postawie nawet, jeżeli siedzisz. Unieś podbródek i patrz przed siebie.

 • Ustnik opieraj na dolnej wardze, górną przyłóż do brzegu ustnika, nie dotykaj nim zębów.

 • Otwory zakryj palcami, tak aby swobodnie leżały na instrumencie i zakrywały otwory instrumentu, nie zostawiaj szczelin, ponieważ wówczas flet będzie „piszczał”.

 • Podczas gry staraj się nie patrzeć na instrument.

 • Po skończeniu gry wnętrze fletu osusz wyciorem.

 • Nauka gry na każdym instrumencie wymaga cierpliwości i wytrwałości. Ćwicz codziennie, choćby po kilka minut.

Chwyt to odpowiednia dla każdego dźwięku kombinacja zakrytych i odkrytych otworów na flecie. Jak czytać diagramy chwytów? To proste:

 • Kółeczko zamalowane w całości to otwór zakryty

 • Kółeczko puste to otwór odkryty

 • Kółeczko zamalowane do połowy to otwór do połowy zakryty

R1WLbbsAlUmZA

Tabela chwytów na flet prosty sopranowy, online-skills, CC BY 3. 0

Za chwilę zagrasz pierwszy utwór pt. Mary miała małego baranka. Jest to bardzo łatwy utwór, ponieważ podczas jego grania wykorzystasz tylko trzy proste chwyty: gIndeks górny 1 - aIndeks górny 1 - hIndeks górny 1. Zanim zaczniesz uczyć się całej melodii, zagraj każdy z tych dźwięków oddzielnie. Zauważ, że będziesz grał tylko palcami lewej ręki, prawa zaś będzie służyła do podtrzymywania instrumentu.

Na początek dwa proste ćwiczenia. Zagraj je tyle razy, ile potrzebujesz, aby sprawnie grać każdy chwyt. Dla twojej wygody w pokazie slajdów pod każdą nutą będzie się wyświetlał flet z chwytem widziany z perspektywy grającego. Zamalowane otwory to te, które masz zakryć. Śledź zapis muzyczny i graj razem z melodią.

Rv4tyInHLoWdH
Na prezentacji proste ćwiczenie do wykonania na flecie. Nagraniu 8 dźwięków towarzyszy obraz pokazujący jak należy ułożyć dłonie na flecie aby zagrać właściwe dźwięki. Ćwiczenie składa się z dźwięków h a g a h a g a. Przez całe ćwiczenie tylnia dziurka jest zakryta. Z przodu zakrywamy: jedną górną dziurkę grając dźwięk h, dwie dziurki grając dźwięk a, trzy dziurki grając dźwięk g.

Pokaz nr 1. Ćwiczenie gry na flecie, online-skills, CC BY 3. 0

R1V5HPCYOgMlP
Na prezentacji proste ćwiczenie do wykonania na flecie. Ćwiczenie składa się z dźwięków g a h a g a h aPrzez całe ćwiczenie tylnia dziurka jest zakryta. Z przodu zakrywamy: trzy górne dziurki grając dźwięk g, dwie dziurki grając dźwięk a i jedną dziurkę grając dźwięk h.

Pokaz nr 2. 0

Jeżeli opanowałeś już te trzy chwyty, możesz zagrać utwór pt.

RoGWhSOZJSTLQ1
Zapis nutowy piosenki Marry miała małego baranka. Piosenkę można zagrać umiejąc wykonać dźwięki g, a, h. Kolejne nuty w utworze to: h a g a h h h a a a h h h, h a g a h h h a a h a g. Na ilustracji, przy znaku repetycji, umieszczonym na końcu zapisu znajduje się punkt aktywny, pod którym ukryta jest informacja dodatkowa: Jest to znak repetycji, inaczej powtórzenia, tzn., że cały fragment trzeba zagrać dwa razy. pl/portal/f/res/RoGWhSOZJSTLQ/1670330377/2QdSEalctX31cyrlQxo6JhKEJCSMyUnb. zip_extracted/ALTERNATIVE-STATIC/15JKvY1ocNXRxXcnK6dUZSl7c86pUo6F. png"/>

11. Jest to znak repetycji, inaczej powtórzenia, tzn., że cały fragment trzeba zagrać dwa razy.

Zapis nutowy utworu Marry miała małego baranka, online-skills, CC BY 3. 0

RoVKdlWE6dZzm

Ćwiczenie 1

Odpowiedz na pytanie: Na ile części można rozłożyć flet prosty sopranowy?

Wskaż na grafice korpus fletu prostego

R1OPgcLOsSKw1

Ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytanie: Do jakiej grupy instrumentów zalicza się flet prosty?

Do jakiej grupy instrumentów zalicza się flet prosty?

Odpowiedź:
Flet zaliczany jest do instrumentów......................................
R1aHADOizU0q41

Ćwiczenie 3

Odpowiedz na pytanie: Ile otworów ma flet prosty sopranowy?

Ułóż z rozsypanki melodię Mary miała małego baranka.

Ćwiczenie 4

Wysłuchaj nagrań instrumentów, a następnie uporządkuj je w odpowiedniej kolejności.

RwgXxt7bnDaHd
Na nagraniu próbki brzmienia różnych rodzajów fletów, Flety są nagrane w następującej kolejności: flet basowy, flet altowy, flet tenorowy, flet sopranowy.

Nagrania fletów, online-skills, CC BY 3. 0

Nagranie dostępne pod adresem https://zpe. pl/a/DzSTJIRfy

Nagrania fletów, online-skills, CC BY 3. 0

Na nagraniu próbki brzmienia różnych rodzajów fletów, Flety są nagrane w następującej kolejności: flet basowy, flet altowy, flet tenorowy, flet sopranowy.

RhVvAIyGYOLKG
Uszereguj instrumenty od najniżej do najwyżej brzmiącego: flet altowy, flet tenorowy, flet basowy, flet sopranowy.
 • Flet sopranowy
 • Flet tenorowyFlet basowyFlet altowy

Uporządkuj flety od najniżej do najwyżej brzmiących. A. flet tenorowy, B. flet sopranowy, C. flet altowy, D. flet basowy.

Ćwiczenie 5

Połącz w pary obrazki przedstawiające chwyty dźwięków na flecie z ich zapisem na pięciolinii.

RjoxXXg9xzadC

Grafika do zadania, online-skills, CC BY 3. 0

R10kamwisaMdf
Odpowiedz na pytanie: Jakie dziurki fletu trzeba zatkać aby zagrać dźwięki g, a, h? C, B, A

Dopasuj opis ułożenia palców na flecie do nazwy dźwięku. 1. Zakryta dolna dziurka i dwie górne dziurki na wierzchu fletu. Zakryta dolna dziurka i trzy górne dziurki na wierzchu fletu. Nazwy dźwięków A. g B. a

RFvYoOxU06Tcz

Ćwiczenie 6

Odpowiedz na pytanie: którymi palcami lewej i prawej ręki nie zatykamy dziurek we flecie?

Wskaż flety proste.

123456

Rg1cBBRefssgb

Ćwiczenie 7

Podaj co najmniej dwa nazwiska kompozytorów tworzących utwory przeznaczone na flet prosty.

Jakie instrumenty słyszysz w prezentowanym utworze? Wskaż prawidłową odpowiedź.

Flet i gitaraFlet, gitara, kastanietyFlet, fortepian, tamburynFlet i fortepian

Zadanie posiada plik audio, który można odsłuchać w wersji online podręcznika.

Polecenie 2

Wyszukaj nazwiska sławnych flecistów różnych gatunków muzycznych. Podaj tytuły ich najbardziej znanych utworów.
Alt

Alt

najniższy głos żeński; śpiewaczka o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Bas

Bas

najniższy głos męski; śpiewak o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Instrumenty dęte drewniane

Instrumenty dęte drewniane

instrumenty z grupy aerofonów, w których źródłem dźwięku jest pobudzane do drgań powietrze zamknięte w piszczałce. Instrumenty dęte drewniane dzielą się na wargowe i stroikowe.

Flet

Flet

dęty instrument muzyczny.

Kwartet

Kwartet

zespół kameralny złożony z czterech instrumentalistów lub czterech wokalistów.

Sopran

Sopran

najwyższy głos żeński; śpiewaczka o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Tenor

Tenor

najwyższy głos męski; śpiewak o takim głosie; instrument muzyczny o skali zbliżonej do tego głosu.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

encyklopedia. pwn. pl

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

R1FEY2U9LtD2G

Abraham Bloemaert, „Flecista”, 1621, Centraal Museum, Utrecht, Holandia, wikimedia. org, domena publiczna

R1FbErHcMntb8

John Closterman, „portret Henry'ego Purcella”, 1695, wikimedia. pl/portal/f/res-minimized/Rx2GrilmLfL7R/1/1VLCmFOzNpl0qMHlg2Uvt9vPxLtxqcpD. jpg">Rx2GrilmLfL7R

François Morellon la Cave, „portret Antonio Vivaldiego”, 1725, wikimedia. org, domena publiczna

red. Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995

Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Seria została opracowana na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Trudności powodują, że wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozbawionych jest możliwości obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z dużym fragmentem kultury narodowej.

Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Kolęda autorstwa F. Karpińskiego „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” w polskim języku migowym + materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Calineczka” + materiały ćwiczeniowe

Hans Christian Andersen, „Syrena” + materiały ćwiczeniowe

„Brzydkie kaczątko” J. Ch. Andersen, tłumacz. C. Niewiadomska + materiały ćwiczeniowe

„Ropucha” J. pl/attachment/b013dcac-d2c8-4718-ac04-f50de8c2f992" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Królowa śniegu” J. pl/attachment/2eb14155-9896-4a1d-9937-e5e6a070b633" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Dzwony” J. pl/attachment/96374892-8a40-4b88-b454-d0badda55b62" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Słowik” J. pl/attachment/7b6944cb-4644-4ce6-8393-9ae1477e5c25" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Czerwony Kapturek” J. W. Grimm, tłumacz. M. Tarnowski + materiały ćwiczeniowe

„Śnieżka” J. pl/attachment/45800950-d9f9-4e85-b91e-cc8b5dca8598" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Do gór i lasów” J. Kochanowski + materiały ćwiczeniowe

„Lis i osieł” I. Krasicki + materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i zdrowie” I. pl/attachment/19631b85-1ae0-4aa5-bcd6-c0e4ce57c021" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Słowik i szczygieł II” I. pl/attachment/6afa77d1-f8c6-413e-885a-c51bc139f7a6" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Żółw i mysz” I. pl/attachment/77eab44b-f9d8-4c7d-af57-5289f7cc3d94" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka II” I. pl/attachment/527f8d9a-6a4b-4340-87f9-6b1d6699daec" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Jagnię i wilcy” I. pl/attachment/0388afba-7ffa-49cc-b28b-65b1ed051a3b" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Bryła lodu i kryształ” I. pl/attachment/9f078c04-5c10-4750-be07-f342c017cf73" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Dąb i małe drzewka” I. pl/attachment/af311106-077a-418d-b052-0bb890817dd5" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Lis i wilk” I. pl/attachment/61f8be8f-0ba2-4b5c-943a-c286e266f308" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Człowiek i suknia” I. pl/attachment/ad414880-897c-4c9c-a0e9-03d7ce01eda2" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Groch przy drodze” I. pl/attachment/d8385a8e-0d8e-4850-a218-98ea3b2f14ca" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Papuga i wiewiórka” I. pl/attachment/90cb178d-1a54-45c6-8ac4-779beaac9645" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Doktor” I. pl/attachment/72f84ae4-809b-4e5c-9acb-879d50f6e750" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Potok i rzeka” I. pl/attachment/87499d1c-ca4d-4225-913e-331c97b66d44" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Pani Twardowska” A. Mickiewicz + materiały ćwiczeniowe

„Powrót taty” A. pl/attachment/71b95ea5-1aff-452b-9574-360cbe9e39cc" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Śmierć Pułkownika” A. pl/attachment/2362e381-f6f8-4b43-bdb7-586a927b726e" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Świtezianka” A. pl/attachment/bdd558e6-b866-408c-bac9-a94e3fd48008" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

„Katarynka” B. Prus + materiały ćwiczeniowe

„Janko Muzykant” H. Sienkiewicz + materiały ćwiczeniowe

„W pamiętniku Zofii Bobrówny” J. Słowacki + materiały ćwiczeniowe

„Mazurek Dąbrowskiego” J. Wybicki + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Elegia o … [chłopcu polskim] + materiały ćwiczeniowe

Krzysztof Kamil Baczyński, „Z głową na karabinie” + materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „Katechizm polskiego dziecka” + materiały ćwiczeniowe

Władysław Bełza, „W podziemiach Wawelu” + materiały ćwiczeniowe

Frances Hodgson Burnett, „Tajemniczy ogród” + materiały ćwiczeniowe

Aleksander Fredro, „Zemsta” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do fraszek (Fraszki moje, coście mi dotąd zachowały... )” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do paniej (Pani jako nadobna, tak też i uczciwa! )” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Do przyjaciela (Jednego chcieć i nie chcieć to społeczność prawa... )” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren VIII” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Tren XIX albo Sen” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O fraszkach (Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią... pl/attachment/25f2ec42-068e-48a9-93a7-d14d9b5a28fe" target="_blank">materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „Na swoje księgi” + materiały ćwiczeniowe

Jan Kochanowski, „O żywocie ludzkim (Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy... )” 17‑o-zywocie‑ludzkim + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dusiołek” + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Dziewczyna” + materiały ćwiczeniowe

Bolesław Leśmian, „Urszula Kochanowska” + materiały ćwiczeniowe

Jerzy Liebert, „Pan Bóg i bąki” + materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz” + materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Romantyczność” + materiały ćwiczeniowe

Adam Mickiewicz, „Świteź” + materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Moja piosnka” + materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod” + materiały ćwiczeniowe

Cyprian Kamil Norwid, „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie” + materiały ćwiczeniowe

Juliusz Słowacki, „Testament mój” + materiały ćwiczeniowe

Mark Twain, „Przygody Tomka Sawyera” + materiały ćwiczeniowe

„Wybrane legendy polskie: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Legenda o Piaście, Legenda o Popielu, Legenda o Kraku i smoku wawelskim” + materiały ćwiczeniowe

Lektury dostępne. Dzieła zebrane 1. - materiały ćwiczeniowe

Prosty podręcznik Haier Ac42nafbea

Bezpośredni link do pobrania Prosty podręcznik Haier Ac42nafbea

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Prosty podręcznik Haier Ac42nafbea