Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco Ie 2000 16ptc G Nx

Procedura wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco IE 2000 16ptc G NX jest jednym z ważnych elementów utrzymania sprawności systemu. Wykonanie procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji gwarantuje, że system będzie działał prawidłowo i wydajnie. Procedura obejmuje wymianę podzespołów uszkodzonych lub wyeksploatowanych, wymianę komponentów niezbędnych do poprawnego działania systemu, czystość i konserwację podzespołów i komponentów, oraz testy diagnostyczne i weryfikację wymienionych elementów. Przestrzeganie procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji jest ważne, aby zapewnić właściwą obsługę systemu i zminimalizować problemy związane z jego funkcjonowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco Ie 2000 16ptc G Nx

W poniższym dokumencie znajdą Państwo czasookresy wymiany części eksploatacyjnych oraz czynności konserwacyjnych w następujących wyrobach marki MSA:

 • Maska 3S
 • Maska Ultra Elite
 • Maska G1
 • Automat oddechowy LA96
 • Automat oddechowy AutoMaXX
 • Aparaty AirGO
 • Ubrania gazoszczelne Vautex

 Do Pobrania: Czasookresy wymiany części zamiennych

Regularna konserwacja dla lepszej jakości

Przepisy nie zawierają szczegółowych zapisów określających wymagane działania lub ich częstotliwość w zakresie konserwacji mechanicznej wentylacji wywiewnej. Niemniej jednak francuska ustawa z dnia 22 października 1969 r. w sprawie wentylacji mieszkań stanowi, że „zdolność do wentylacji domów musi być ogólna i trwała przynajmniej w okresie, gdy temperatura wymaga zamykania okien i gdy trzeba zapewnić ogólny obieg powietrza z pomieszczeń „suchych” do „mokrych””. Bez określania wymogów dotyczących konserwacji, ustawa ta reguluje podstawowe zasady wentylacji w mieszkaniach.

Co należy do kluczowych czynności konserwacyjnych w przypadku mechanicznej wentylacji wywiewnej?

W przypadku niektórych systemów wentylacyjnych, takich jak mechaniczne instalacje wywiewne w budynkach współużytkowanych przez wiele osób, konserwacja i serwisowanie instalacji są zazwyczaj obowiązkowe.
Aby określić zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych, którym należy poddać takie instalacje, należy zinwentaryzować występujące w niej elementy.

 • W przypadku nawiewników, aby zapewnić ich prawidłowe działanie wystarczy ich coroczne czyszczenie. Zasadniczo ich konserwacja polega na przetarciu wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie należy płukać nawiewnika higrosterowanego wodą. Wpłynęłoby to niekorzystnie na funkcjonowanie czujnika i nie gwarantowałoby odpowiedniego przepływu powietrza.
  Należy też uważać, aby nie doszło do zatkania nawiewników, ponieważ w takiej sytuacji do pomieszczeń przestałoby docierać świeże powietrze. Wloty powietrza muszą pozostawać zawsze łatwo dostępne.
 • To samo dotyczy konserwacji i dostępności kratek wyciągowych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre kratki mogą wymagać do działania zasilania energią elektryczną z baterii/akumulatorów lub z sieci. W przypadku zasilania bateryjnego, stan pracy kratki należy kontrolować co roku aby potwierdzić, czy stan baterii zapewnia prawidłową autonomię pracy urządzenia. W przypadku zasilania z sieci, nie ma potrzeby przeprowadzania żadnych kontroli elektrycznych. Przewaga zasilania sieciowego nad zasilaniem bateryjnym polega na tym, że zasilanie sieciowe jest stałe i praca urządzenia nie jest ograniczona maksymalnym czasem pracy na zasilaniu bateryjnym. W przypadku zasilania bezpośrednio z sieci, przed zdemontowaniem przedniej ścianki kratki konieczne jest odcięcie zasilania przed wykonaniem czynności konserwacyjnych. Te zalecenia są też wyraźnie wspomniane w informacjach o instalacji danego typu zasilania.
 • Przepusty powietrza, czyli zwykle szczeliny pod drzwiami pomiędzy dwoma pomieszczeniami, muszą być wystarczająco duże, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Na przykład podcięcie drzwi musi mieć co najmniej 1-2 cm wysokości na całej szerokości drzwi.
 • Niezmiernie istotne będzie sprawdzenie poprawności zasilania urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów). W przypadku instalacji indywidualnej dostępne są metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych. Czynności te należy powtarzać co 5 lat. W przypadku instalacji współużytkowanych, konserwacja powinna być przeprowadzana co najmniej co 5 lat, a najlepiej co 2 lata.
 • W odniesieniu do wentylatora, które jest centralnym elementem instalacji wentylacyjnej, należy przestrzegać następujących wymagań konserwacyjnych:
 1. Sprawdzenie zużycia części łączących urządzenie z systemem przewodów. Jeśli części te wydają się zużyte, należy je wymienić.
 2. Wirnik wentylatora wymaga czyszczenia najlepiej co roku i nie rzadziej, niż raz na dwa lata. Niektóre wentylatory Aereco wyposażone są w filtry zabezpieczające wirnik. W takim przypadku konieczne jest ich czyszczenie co roku i wymienianie co dwa lata. Inne urządzenia mogą być wyposażone w chroniony patentem system umożliwiający demontaż wirnika w celu jej oczyszczenia gorącą wodą. Po wyschnięciu wirnik można łatwo zamontować.

Niektóre wentylatory zbiorczej wentylacji mechanicznej, są wyposażone w paski klinowe. Wymagają one wymiany w razie zużycia.

 • Ostatnim elementem do sprawdzenia jest wyrzutnia z instalacji wentylacyjnej na dachu. Należy dokonać jej oględzin i sprawdzić jej stan, w tym zanieczyszczenie.
  1. Main page
  2. Proceeding ID 334596

  Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

  clickfill the detailspay online

  Check how to do it - Video

  Proceeding: Switch CISCO IE-2000-16PTC-G-L

  Deadlines:

  Published : 09-04-2020 11:48:00
  Placing offers : 16-04-2020 12:00:00Offers opening :-Procedure:Zapytanie o ofertę - RFQType:Supply

  Requirements and specifications

  1. Switch CISCO IE-2000-16PTC-G-L

  BRAK MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ZAMIENNIKÓW

  DOZWOLONA DYSTRYBUCJA EU

  2. Forma płatności: przelew 60 dni

  3. Dostawa - proszę podać termin dostępności.

  4. Przy dostawie wymagane deklaracje zgodności, atesty.

  5. Dostępność będzie także brana pod uwagę.

  6. Koszty transportu po stronie dostawcy.

  Na oferencie spoczywa obowiązek weryfikacji danych zapytania ofertowego oraz uwzględnienia ewentualnych pozycji dodatkowych w ofercie.

  W przypadku pytań dotyczących aukcji proszę o kontakt.

  Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

  3/

  There are no attachments in this proceeding

  The message hasn"t been sent

  Your message will not be sent. Are you sure you want to quit?

  Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco Ie 2000 16ptc G Nx

  Bezpośredni link do pobrania Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco Ie 2000 16ptc G Nx

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedury wymiany części sprzętowych i konserwacji komponentów Cisco Ie 2000 16ptc G Nx