Podręcznik wyboru Craftsman 320 21180

Craftsman 320 21180 to nowy podręcznik wyboru, który został opracowany przez firmę Craftsman. Zawiera on wyczerpującą listę narzędzi i akcesoriów, które można wybrać podczas tworzenia lub naprawy rzeczy. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat narzędzi i akcesoriów, a także instrukcje dotyczące ich użycia. Zawiera również wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego narzędzia lub akcesorium w zależności od konkretnej aplikacji. Podręcznik Craftsman 320 21180 jest doskonałym narzędziem dla każdego, kto chce wybrać odpowiednie narzędzie i akcesoria do swoich projektów.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wyboru Craftsman 320 21180

1 P320 Podręcznik użytkownika

2 PL3592 Pierwsze wydanie Maj 2008 Copyright 2008, ASUSTeK COMPUTER (P) INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy ASUS Telecom ( ASUS) nie jest dozwolone powielanie, transmitowanie, przepisywanie, zapisywanie w systemach wyszukiwania danych lub tłumaczenie na dowolny język żadnej części niniejszej instrukcji, w tym produktów i oprogramowania opisanego w niej, w jakiejkolwiek postaci ani jakimkolwiek sposobem, oprócz dokumentacji przechowywanej przez Kupującego w celach archiwizacyjnych. Gwarancja lub obsługa techniczna produktu nie zostanie przedłużona, jeżeli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniony, jeśli na taką naprawę, modyfikację lub zmianę firma ASUS nie udzieliła pisemnego upoważnienia, lub (2) etykieta z numerem seryjnym produktu została zniszczona bądź usunięta. FIRMA ASUS DOSTARCZA TĘ INSTRUKCJĘ W TAKIM STANIE W JAKIM JEST NIE UDZIELAJĄC ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY LUB AJENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYJĄTKOWE, INCYDENTALNE LUB WTÓRNE (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DOCHODÓW, UTRATY MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB UTRATY DANYCH ALBO PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI I TEMU PODOBNYCH), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS BYŁA INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD Z POWODU JAKIEJKOLWIEK WADY BĄDŹ BŁĘDU W INSTRUKCJI LUB PRODUKCIE. DANE TECHNICZNE ORAZ INNE INFORMACJE ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI SĄ PODAWANE JEDYNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I W DOWOLNEJ CHWILI MOGĄ ULEC ZMIANOM BEZ POWIADOMIENIA I NIE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO ZOBOWIĄZANIE FIRMY ASUS. FIRMA ASUS NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ZOBOWIĄZANIA W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK BŁĘDAMI LUB NIEŚCISŁOŚCIAMI, JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TEJ INSTRUKCJI, W TYM RÓWNIEŻ OBEJMUJĄCYMI PRODUKTY I OPROGRAMOWANIE OPISANE W NIEJ. Nazwy produktów i firm występujące w tym podręczniku mogą być, ale nie muszą być, zastrzeżonymi znakami handlowymi lub zastrzeżonymi prawami autorskimi odpowiednich firm. Są one podawane tylko w celu identyfikacji lub objaśnienia i z korzyścią dla ich właścicieli, bez intencji naruszania ich praw.

3 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Normy korzystania z telefonu komórkowego Dobre obyczaje korzystania z telefonu komórkowego Dana techniczne P Zawartość opakowania Rozdział 1: Rozpoczęcie pracy Poznaj swoje urządzenie Układ Przygotowanie urządzenia do pracy Instalowanie karty SIM i baterii Ładowanie baterii Instalowanie i wyjmowanie karty microsd Uruchamianie Zasilanie urządzenia Korzystanie z rysika Kalibrowanie urządzenia Blokowanie klawiszy i przycisków Ekran Główny ASUS Dzisiaj Ekran Dzisiaj

4 Orientacja ekranu Menu Start ASUS Launcher Wyszukiwanie informacji Uzyskiwanie pomocy Rozdział 2: Wprowadzanie danych Używanie Panelu wprowadzania Korzystanie z klawiatury ekranowej Pisanie i rysowanie na ekranie Nagrywanie głosu Rozdział 3: Synchronizacja urządzenia Synchronizowanie urządzenia Microsoft ActiveSync Synchronizacja poprzez złącze mini-usb Synchronizowanie poprzez Bluetooth Synchronizacja z serwerem Exchange

5 Rozdział 4: Funkcje telefonu Korzystanie z telefonu Klawiatura telefonu Inteligentne wybieranie Wyłączanie funkcji telefonu Regulacja głośności Wykonywanie połączeń Korzystanie z klawiatury telefonu Wykonywanie połączeń z Kontaktów Wykonywanie połączeń z Historii połączeń Wykonywanie połączeń korzystając z funkcji Szybkie wybieranie numerów Wykonywanie połączeń korzystając z programu Voice Commander Wykonywanie połączeń alarmowych Wykonywanie połączeń międzynarodowych Odbieranie połączenia Opcje dostępne w czasie połączenia Zarządzanie wieloma połączeniami Filtr połączeń ASUS Otwieranie menu podręcznego Zarządzanie Listą zaakceptowanych Zarządzanie Listą odrzuconych

6 Rozdział 5: Obsługa wiadomości Obsługa wiadomości Konfiguracja konta poczty Wysyłanie wiadomości Konwersacje SMS Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji Obsługa wiadomości MMS Dostęp do obsługi wiadomości MMS Wysyłanie wiadomości MMS Windows Live Korzystanie z usług Hotmail Korzystanie z Windows Live Messenger Rozdział 6: Organizowanie czasu Korzystanie z Kontaktów Wyświetlanie Kontaktów Korzystanie z Kalendarza Planowanie terminów Wyświetlanie terminów Wyświetlanie harmonogramów Korzystanie z Zadań Lista Zadania... 91

7 Rozdział 7: Dostosowanie urządzenia Dostosowanie menu Start Korzystanie z Menedżera profili Korzystanie z Menedżera kompozycji Dostosowywanie ekranu Dzisiaj Wprowadzanie informacji kontaktowych Konfigurowanie dźwięków i powiadomień Ustawianie daty, godziny oraz alarmu Ustawianie dźwięku dzwonka Dodawanie dźwięku dzwonka do wyboru Zmiana dźwięku dzwonka Ustawienia wybudzania Rozdział 8: Łączymy się Korzystanie z Menedżera bezprzew Korzystanie z łącza Bluetooth Uaktywnianie funkcji Bluetooth w urządzeniu Dodawanie urządzeń Bluetooth Tworzenie pary z zestawem Bluetooth Korzystanie z łącza Wi-Fi Włączanie sieci Wi-Fi Konfigurowanie sieci bezprzewodowych

8 Dodawanie sieci bezprzewodowej Korzystanie z programu Menedżer Wi-Fi Konfiguracja połączenia GPRS Nawiązywanie połączenia GPRS Rozłączanie połączenia GPRS Korzystanie z GPRS Tool Ustawienie sieci Konfigurowanie sieci Ustawienie preferowanej sieci Rozdział 9: Funkcje GPS Aplikacja GPS Catcher Aktualizacja danych GPS Konfigurowanie aplikacji GPS Catcher Zewnętrzne urządzenie GPS Konfigurowanie zewnętrznego urządzenia GPS Rozdział 10: Funkcje multimedialne Korzystanie z aparatu fotograficznego Uruchamianie aparatu fotograficznego Tryb Aparat Wykonywanie zdjęć Tryb Wideo

9 Nagrywanie klipów wideo Przeglądanie obrazów i klipów wideo Przeglądanie obrazów i klipów wideo Edycja obrazów Odtwarzacz strumieniowy Korzystanie z odtwarzacza strumieniowego Rozdział 11: Funkcje biznesowe Ur Time Ustawianie godziny Ustawianie alarmu Ustawianie Zegara światowego Zdalny kalendarz Synchronizowanie kalendarza Konfigurowanie Zdalnego kalendarza Rozdział 12: Funkcje specjalne ASUS Ikona stanu ASUS Ustawienia USB Jasność ekranu USB Bateria Pamięć Przestrzeń na karcie pamięci

10 Pamięć programu Ustawienia ASUS Zip Backup Tworzenie kopii zapasowych plików Przywracanie plików Ustawienia programu Kopia zapasowa Newstation Korzystanie z programu Newstation Korzystanie z menu programu Newstation Auto Cleaner Ustawienia programu Auto Cleaner Rozdział 13: Inne funkcje Przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych Informacje o systemie Menedżer zadań

11 Dodatki Powiadomienia Przepisy Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) Deklaracja Canadian Department of Communications Zamienne baterie Użytkownik uzyskuje dostęp przy użyciu narzędzia Współczynnik absorpcji właściwej (SAR) Użytkowanie w warunkach noszenia urządzenia przy sobie Narażenie na działanie fal radiowych Informacje kontaktowe firmy ASUS

12 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Dbanie o telefon Nie próbować otwierania obudowy telefonu. Wewnątrz nie ma części serwisowanych przez użytkownika, a mogłoby to spowodować uszkodzenia wrażliwych obwodów i części elektronicznych. Rozkładanie na części bez upoważnienia spowoduje unieważnienie gwarancji. Nie wystawiać telefonu na działanie silnego światła słonecznego lub nadmiernego ciepła przez dłuższy okres czasu. Może to spowodować jego uszkodzenie. Nie posługiwać się telefonem mając wilgotne dłonie, ani nie wystawiać go na działanie wilgoci bądź płynów jakiegokolwiek rodzaju. Ciągłe zmiany zimnego i ciepłego środowiska mogą doprowadzić do skraplania pary wodnej wewnątrz telefonu, czego skutkiem może być korozja i możliwość uszkodzeń. Należy mieć świadomość możliwości uszkodzenia, kiedy wkłada się telefon do walizki na czas podróży. Mocne wypełnienie walizki może spowodować pęknięcie wyświetlacza LCD. Należy pamiętać o wyłączaniu połączeń bezprzewodowych na czas podróży samolotem. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń radiowych, dotykanie miejsca lokalizacji anteny podczas trwania rozmowy telefonicznej, może spowodować pogorszenie jakości i prowadzić do skrócenia czasu stanu gotowości w wyniku zwiększonego zużycia energii elektrycznej. Bateria Telefon jest wyposażony w baterię litowo-jonową o wysokiej wydajności. Mogą być dostępne opcjonalne typy baterii - trzeba to sprawdzić u lokalnego sprzedawcy detalicznego. Należy stosować się do zaleceń dotyczących obsługi baterii, aby wydłużyć okres jej przydatności do użytkowania. Nie dopuszczać do przeładowania baterii litowo-jonowej, ponieważ skutkiem tego może być obniżenie wydajności oraz skrócenie czasu trwałości. Zalecany czas ładowania wynosi maksymalnie trzy godziny. Unikać powtarzających się operacji krótkiego ładowania. Najlepiej jest doprowadzić baterię do stanu całkowitego rozładowania, a następnie naładować ją całkowicie. 12

13 Unikać ładowania baterii w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach. Bateria posiada optymalną wydajność w temperaturach otoczenia od +5 C do +50 C. Nie przechowywać baterii w pobliżu ognia lub źródła ciepła. Stosować tylko baterie zatwierdzone przez producenta. Nigdy nie wymieniać baterii na baterię niezatwierdzoną. Nigdy nie dopuszczać do zamoczenia baterii w wodzie lub innej cieczy. Nigdy nie próbować otwierać baterii, ponieważ zawierają one substancje, które mogą być szkodliwe w razie połknięcia lub wejścia w kontakt z niezabezpieczoną skórą. Nigdy nie zwierać baterii, ponieważ może to doprowadzić do przegrzania i spowodować pożar. Trzymać baterie z dala od biżuterii oraz innych metalowych przedmiotów. Nigdy nie likwidować baterii w ogniu. Może wtedy dojść do pęknięcia baterii i uwolnienia szkodliwych substancji do środowiska. Nigdy nie likwidować baterii razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstwa domowego. Należy je przekazywać w punkcie zbiórki materiałów niebezpiecznych. Nie dotykać zacisków baterii. Ładowarka Unikać używania telefonu podczas ładowania. Korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z telefonem. Nigdy nie ciągnąć przewodu ładowarki w celu jej wyjęcia z gniazdka sieciowego należy ciągnąć za samą ładowarkę. OSTRZEŻENIE! Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na baterię nieodpowiedniego typu. 13

14 Karta pamięci 14 Nie wyjmować, nie wkładać karty pamięci, ani nie wyłączać telefonu, gdy trwa operacja czytania danych na karcie. Nie dotykać metalowych styków dłoniami, ani metalowymi przedmiotami. Nie zginać karty pamięci, ani nie poddawać jej gwałtownym uderzeniom. Chronić ją przed działaniem wody i wysokiej temperatury. Karty pamięci trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Nie zwierać styków, ani nie wystawiać ich na działanie cieczy lub wilgoci. Kiedy nie są używane, karty pamięci przechowywać w antystatycznym pojemniku. Nie stosować siły przy wsuwaniu lub operowaniu kartą i nie wystawiać jej na działanie nadmiernego ciepła bądź silnych pól magnetycznych. Czyszczenie i przechowywanie Telefonem należy zawsze posługiwać się ostrożnie i chronić go przez kurzem, brudem i wilgocią. Aby uniknąć zarysowania, nigdy nie kłaść telefonu przednią częścią skierowaną w dół. Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy przetrzeć telefon ostrożnie miękką, lekko wilgotną (nie mokrą) szmatką. Do oczyszczenia obiektywu aparatu fotograficznego należy użyć wacik bawełniany. Przed włączeniem telefonu, pozostawić go do całkowitego wyschnięcia. Nigdy nie używać rozpuszczalników do czyszczenia. Jeżeli telefon nie będzie używany przez pewien okres czasu, należy całkowicie naładować baterię i przechowywać telefon w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Podczas przechowywania, telefon powinien być wyłączony. Należy go doładowywać co 6 do 12 miesięcy. Nigdy nie wystawiać telefonu na działanie ciepła lub silnego światła słonecznego. Nigdy nie narażać telefonu na działanie wilgoci lub cieczy dowolnego rodzaju. Nie malować telefonu lub w inny sposób blokować funkcje klawiatury, mikrofonu lub słuchawki. Nie nalepiać naklejek, które mogą zablokować klawiaturę lub zakłócać takie funkcje, jak mikrofon, słuchawka lub obiektyw aparatu fotograficznego.

15 OSTRZEŻENIE! Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała i możliwego uszkodzenia mienia. Bezpieczne prowadzenie pojazdów Kierując pojazdem nigdy nie używać telefonów trzymanych w dłoni. Trzymanie telefonu lub stacji dokującej w dowolnej chwili, podczas konfigurowania, wykonywania połączenia lub prowadzenia rozmowy telefonicznej, wykonywania czynności związanych z wiadomościami tekstowymi lub innych operacji komunikacji bezprzewodowej związanej z transmisją danych, jest wykroczeniem. Dopuszczalne jest korzystanie z zainstalowanych zestawów samochodowych, na przykład oraz korzystanie z alternatywnych zestawów głośnomówiących. Ze względu na bezpieczeństwo zalecamy stosowanie stacji bazowej, gdy korzysta się z jakiejkolwiek formy zestawu głośnomówiącego. Podczas prowadzenia pojazdu zalecamy korzystanie z poczty głosowej, gdzie tylko jest to możliwe oraz odsłuchiwanie swych wiadomości poza pojazdem. Jeżeli podczas kierowania pojazdem musisz wykonać połączenie telefoniczne w trybie głośnomówiącym, staraj się, aby było krótkie. W przestrzeni nad poduszką powietrzną lub w przestrzeni napełniania się poduszki powietrznej nie umieszczać żadnych przedmiotów, w tym zarówno sprzętu instalowanego na stałe, jak i przenośnego. Poduszka powietrzna napełnia się z wielką siłą. Skutkiem napełnienia się poduszki powietrznej mogą być poważne obrażenia ciała. Urządzenia elektroniczne Większość nowoczesnego sprzętu elektronicznego posiada ekranowanie chroniące przed energią promieniowania radiowego. Jednak pewne urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami promieniowania radiowego z tego urządzenia. 15

16 Rozruszniki serca Stowarzyszenie Health Industry Manufacturers Association zaleca utrzymywanie minimalnej odległości sześciu cali pomiędzy telefonem i rozrusznikiem serca, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń pracy rozrusznika. Te zalecenia są zgodne z wynikami niezależnych badań i zaleceń wydanych przez Wireless Technology Research. Jeżeli masz rozrusznik serca: Kiedy włączysz telefon, zawsze trzymaj go w odległości większej niż sześć cali (15 cm) od swego rozrusznika serca. Nie noś telefonu w kieszeni na piersi. Słuchaj rozmówcy uchem po przeciwnej stronie niż rozrusznik serca, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakłóceń. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że zakłócenia występują, natychmiast wyłącz telefon. Aparaty słuchowe Niektóre cyfrowe telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. W razie wystąpienia takich zakłóceń, zwrócić się telefonicznie do działu obsługi klienta firmy ASUS w celu przedyskutowania rozwiązań alternatywnych. Inne urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z innego osobistego urządzenia medycznego, zwróć się do producenta tego urządzenia w celu ustalenia, czy jest wystarczająco ekranowany przed energią zewnętrznego promieniowania radiowego. Twój lekarz może być pomocny w uzyskaniu takich informacji. Wyłączaj telefon w obiektach służby zdrowia, gdy są tam opublikowane stosowne zalecenia. Szpitale lub inne jednostki służby zdrowia mogą używać sprzętu, który może być wrażliwy na oddziaływanie energii zewnętrznego promieniowania radiowego. 16

17 Pojazdy Sygnały radiowe mogą niekorzystnie oddziaływać na niepoprawnie zainstalowane lub niewystarczająco ekranowane systemy elektroniczne pojazdów. Zwróć się do producenta lub jego przedstawiciela w celu uzyskania informacji na temat swego pojazdu. Należy także konsultować się z producentami wszelkiego innego wyposażenia, zainstalowanego w pojeździe. Obiekty z opublikowanymi zarządzeniami Wyłączać swój telefon wszędzie tam, gdzie wymagają tego opublikowane zarządzenia. Nośniki magnetyczne Pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia przenośne mogą powodować uszkodzenie danych na magnetycznych nośnikach przechowywania danych, takich jak karty kredytowe, dyski komputerowe lub taśmy. Nie umieszczać telefonu obok takich nośników. Nigdy nie narażać telefonu na działanie silnych pól magnetycznych, ponieważ może to powodować tymczasowo nieprawidłowe działanie. Inne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Samolot Przepisy prawne zabraniają korzystania z telefonu podczas lotu. Należy wyłączać swój telefon przed wejściem na pokład samolotu lub wyłączyć połączenia bezprzewodowe. Miejsca prowadzenia eksplozji materiałów wybuchowych Aby uniknąć zakłócania robót strzelniczych, wyłączyć telefon na obszarach przeprowadzania eksplozji materiałów wybuchowych lub w miejscach, gdzie opublikowano zarządzenia typu: Wyłączyć radio dwukierunkowe. Stosować się do wszystkich znaków i poleceń. 17

18 Środowiska o potencjalnym zagrożeniu wybuchem Wyłączyć telefon na obszarze o potencjalnym zagrożeniu wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i poleceń. Wystąpienie iskry w takim miejscu może spowodować wybuch lub pożar, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć. Obszary o potencjalnym zagrożeniu wybuchem są często, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Należą do nich miejsca tankowania paliwa takie jak stacje benzynowe, pomieszczenia maszynowe pod pokładem statków, przepompownie i magazyny paliwa oraz chemikaliów, pojazdy używające ciekłego gazu (na przykład propanu lub butanu), obszary w których powietrze zawiera opary chemikaliów lub takie cząsteczki, jak pył, kurz bądź proszki metaliczne oraz wszelkie obszary, gdzie zwykle zalecane jest wyłączenie silnika pojazdu. Zadławienie Trzymać telefon poza zasięgiem dzieci, ponieważ karta SIM i inne małe części stanowią zagrożenie zadławieniem. Przestrogi Urządzenie jest elementem wyposażenia o wysokiej jakości. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytać wszystkie instrukcje i oznaczenia ostrzegawcze na (1) zasilaczu prądu przemiennego, (2) baterii oraz (3) produkcie korzystającym z baterii. Nie używać urządzenia w wyjątkowych środowiskach, gdzie występuje wysoka temperatura lub wysoka wilgotność. Nie dopuszczać do nadużywania urządzenia. Unikać uderzania urządzeniem, potrząsania nim lub uderzania go. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy je odkładać, aby uniknąć możliwego uszkodzenia wskutek niestabilności. Nie wystawiać urządzenia na deszcz lub działanie innych cieczy. Nie używać nieuprawnionych akcesoriów. 18

19 Nie rozkładać na części urządzenia, ani jego akcesoriów. Jeżeli wymagana jest obsługa lub naprawa, przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Skutkiem rozłożenia urządzenia na części może być porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Nie zwierać zacisków baterii metalowymi przedmiotami. Normy korzystania z telefonu komórkowego Ponieważ wzrasta powszechność korzystania z telefonów komórkowych, występuje obecnie potrzeba ustanowienia obyczajów użytkowania telefonu komórkowego w środowiskach zawodowych i społecznych. Ten podrozdział zawiera podstawowe wskazówki dotyczące poszanowania innych osób w związku z używaniem telefonu komórkowego. Dobre obyczaje korzystania z telefonu komórkowego Unikać prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy w takich zamkniętych miejscach publicznych, jak teatry, biblioteki, muzea, miejsca kultu, windy lub audytoria. Unikać korzystania z telefonu komórkowego podczas wykonywania innych czynności, takich jak prowadzenie pojazdu, zakupy, czekanie w kolejce lub załatwianie innych spraw osobistych. Unikać używania denerwujących dźwięków dzwonka. Unikać odbierania połączeń w swym telefonie komórkowym podczas spotkań biznesowych, wizyt lub rozmów kwalifikacyjnych. Poszukać spokojnego miejsca do odebrania połączenia i odbyć krótką rozmowę. Rozmawiać przez telefon komórkowy spokojnie, nie podnosząc głosu. Przełączyć swój telefon komórkowy do trybu cichego lub trybu wibracji, aby uniknąć przeszkadzania innym. Uzyskać zgodę przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem klipu wideo innej osoby. Unikać używania wielkich liter przy wysyłaniu wiadomości SMS, ponieważ może to być zinterpretowane jako krzyk. Wykonując połączenie, przedstawić się osobie na drugim końcu linii i nie odwieszać słuchawki nie pożegnawszy się wcześniej. 19

20 Dana techniczne P320 Procesor System operacyjny Pamięć Wyświetlacz Pasmo częstotliwości GPS TI OMAP MHz Microsoft Windows Mobile 6. 1 Professional 128 MB pamięci ROM RAM 64 MB pamięci DDR RAM Wyświetlacz 2, 6 cala z ciekłokrystalicznym (lcd) ekranem dotykowym tft o rozdzielczości 240 x 320, kolorów, podświetlanie diodami led Czterozakresowy gsm (850/900/1800/1900 mhz) Zintegrowane funkcje gsm/gprs/edge z gps z wewnętrzną anteną Wbudowany chipset sirf star iii GPRS Klasa b, multi-slot class 10 Aparat fotograficzny Aparat fotograficzny z matrycą 2, 0 megapiksele, obiektyw z automatycznym ustawianiem ostrości Możliwości połączeń Bluetooth: v2. 0+edr Usb: usb client 1. 1 Wlan: ieee B+g Pojemność akumulatora Gniazdo rozszerzenia Dźwięk Masa Wymiary Czas rozmowy* Czas gotowości* Litowo-jonowy o pojemności 1100 mah (Producent: welldone; model: sbp-17 lion hard-pack) Gniazdo kart microsd Wbudowany mikrofon oraz głośnik stereofoniczny 105 g (z baterią) 99 mm (dł. ) x 54, 5 mm (szer. ) x 13, 35 mm (wys. ) 4 godziny (*zmienia się w zależności od środowiska sieciowego i scenariusza) 200 godziny (*zmienia się w zależności od środowiska sieciowego i scenariusza) 20 UWAGA: Dane techniczne podlegają zmianom bez powiadomienia.

21 Zawartość opakowania Sprawdź, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy: Elementy standardowe Telefon PDA ASUS P320 Pokrowiec ochronny Bateria Złącze zewnętrznej anteny gps Zasilacz prądu przemiennego Karta gwarancyjna Przewód synchronizacyjny mini-usb Dysk cd getting started Słuchawki Zestaw samochodowy (obsada pda oraz podstawka z przyssawką szyby przedniej)* Rysik Ładowarka samochodowa telefonu komórkowego* Dysk cd bonus (zawiera podręcznik użytkownika) Karta microsd* Skrócony poradnik obsługi Dysk cd i podręcznik nawigacji* *opcjonalnie UWAGI: Pokrowiec ochronny jest przeznaczony tylko do zabezpieczenia urządzenia, a nie jako wyposażenie dodatkowe do noszenia przy sobie. Złącze zewnętrznej anteny GPS jest zgodne ze standardem MMCX. Jeżeli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub brakuje go, skontaktuj się ze swym sprzedawcą detalicznym. 21

22 22

23 Rozdział 1 Rozpoczęcie pracy Poznaj swoje urządzenie Przygotowanie urządzenia do pracy Uruchamianie Ekran Główny ASUS Launcher Wyszukiwanie informacji Uzyskiwanie pomocy 23

24 Poznaj swoje urządzenie Układ 1 Widok u góry Widok z przodu 7 Widok z lewej strony

25 MEGA PIXEL Widok z tyłu Widok z prawej strony Widok z dołu 25

26 Nr Element Opis 1 Przycisk Zasilanie Przyciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć telefon. Naciśnij raz, aby przejść do trybu wstrzymania lub wyprowadzić urządzenie z trybu uśpienia. 2 Wskaźnik LED zasilania Ta kilkukolorowa dioda LED powiadamia o następujących zdarzeniach: Zielona: Telefon w pełni naładowany. Migająca zielona: Wykryto sieć. Czerwona: Telefon w trakcie ładowania. Migająca czerwona: Powiadomienie o zdarzeniu. Migająca niebieska: Bluetooth, Wi-Fi lub GPS jest włączony. 3 Ekran dotykowy LCD Ten 2, 6-calowy ekran dotykowy TFT LCD z kolorami, o rozdzielczości 240 x 320, umożliwia pisanie, rysowanie lub dokonywanie wyborów za pomocą rysika. 4 Lewy i Prawy klawisz kontekstowy Wykonują polecenia wyświetlane powyżej danego klawisza. 5 Klawisz Zakończ Naciśnięcie tego klawisza powoduje zakończenie połączenia. 6 Klawisz OK Naciśnij, aby potwierdzić polecenie albo naciśnij w celu zamknięcia/zakończenia otwartej aplikacji. 7 Klawisz nawigacyjny Ten pięciokierunkowy klawisz nawigacyjny umożliwia przemieszczanie się pomiędzy elementami menu. Naciśnięcie środkowej części klawisza potwierdza polecenie. 8 Klawisz Start Naciśnij, aby otworzyć menu Start Klawisz Połączenie Naciśnij w celu odebrania przychodzącego połączenia lub wykonania połączenia. 10 Słuchawka telefonu Pozwala słuchać rozmów telefonicznych.

27 Nr Element Opis 11 Rysik Rysikiem można pisać, rysować lub wybierać elementy na ekranie dotykowym. 12 Klawisz Nagraj Naciśnij i przytrzymaj w celu uruchomienia nagrywania. 13 Klawisz Głośność Umożliwia regulację głośności. 14 Gniazdo karty microsd Wsuń kartę pamięci microsd do tego gniazda. 15 Obiektyw aparatu fotograficznego Ten aparat fotograficzny o rozdzielczości 2, 0 megapikseli jest wyposażony w obiektyw z funkcją automatycznego ustawiania ostrości do wykonywania zdjęć i rejestracji klipów wideo. 16 Komora baterii Mieści baterię zasilającą urządzenie. 17 Złącze anteny GPS Umożliwia przyłączenie anteny GPS dla zapewnienia lepszego odbioru sygnału. Złącze zgodne ze standardem MMCX znajduje się w tym opakowaniu. 18 Klawisz Zablokuj Przesuwaj w celu włączenia lub wyłączenia wszystkich klawiszy łącznie w ekranem dotykowym LCD. 19 Klawisz Aparat fotograficzny Naciśnij, aby zrobić zdjęcie lub nagrać klip wideo. 20 Przycisk Resetuj Naciśnij rysikiem przycisk Resetuj, aby wykonać miękkie resetowanie urządzenia. 21 Mikrofon Wbudowany mikrofon umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, nagrywanie dźwięku i głosu oraz wydawanie poleceń głosowych. 22 Złącze mini-usb To złącze jest wykorzystywane do synchronizacji danych, ładowania baterii oraz do przyłączania słuchawek. 23 Otwór paska do przenoszenia Umożliwia przyczepienie paska do urządzenia. 27

28 Przygotowanie urządzenia do pracy Instalowanie karty SIM i baterii Zanim będzie można wykonywać połączenia przy użyciu tego urządzenia, trzeba zainstalować kartę SIM (Subscriber Identity Module). Karta SIM zawiera numer telefonu, szczegółowe informacje o abonencie, książkę telefoniczną oraz dodatkową pamięć telefonu. Urządzenie jest wyposażone w ładowaną baterię litowo-jonową (Li-Ion). Nowe baterie są dostarczane w stanie częściowego rozładowania i przed rozpoczęciem użytkowania wymagają pełnego naładowania. PRZESTROGA: Stosować tylko baterie zakwalifikowane przez firmę ASUS. Instalowanie karty SIM i baterii: 1. Zdejmij pokrywę komory na baterię. 2. Wsuń kartę SIM zwracając w dół jej złote styki, a jej ścięty narożnik zwracając w kierunku lewego narożnika gniazda. 28

29 3. Włóż baterię do komory prawidłowo ustawiając jej miedziane styki z miedzianymi stykami w urządzeniu. 4. Załóż pokrywę komory baterii. 29

30 Ładowanie baterii Dołączany pakiet baterii jest wysyłany w stanie częściowego rozładowania. Przed pierwszym użyciem, baterię należy ładować w ciągu maksymalnie czterech godzin. Ładowanie baterii: 1. Przyłącz przewód zasilacza prądu przemiennego do złącza mini-usb w dolnej części urządzenia. Przyłącz wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazdka elektrycznego na ścianie lub do listwy zasilającej. UWAGI: Dioda LED powiadomień zaczyna świecić czerwonym światłem, a na pasku stanu pojawia się ikona ładowania baterii, co wskazuje, że trwa ładowanie baterii. Jeśli doszło do całkowitego rozładowania baterii, przed ponownym włączeniem urządzenia konieczne jest ładowanie baterii przynajmniej przez dwadzieścia minut. Instalowanie i wyjmowanie karty microsd Urządzenie jest wyposażone w gniazdo karty microsd. Karta microsd zapewnia dodatkową przestrzeń pamięci do zapisywania plików. Instalowanie karty microsd: 1. Zdejmij pokrywę komory baterii. UWAGA: Wyjęcie baterii nie jest konieczne. 30

31 2. Zlokalizuj gniazdo karty microsd z lewej strony urządzenia. Unieś i lekko obróć pokrywkę gniazda w celu jego otwarcia. 3. Zwróć do góry złote styki karty microsd i wsuń ją do gniazda, aż do prawidłowego osadzenia. Zamknij gniazdo wciskając pokrywkę na swoje miejsce. 5. Załóż pokrywę komory baterii na swoje miejsce. Wyjmowanie karty microsd: 1. Otwórz pokrywkę gniazda, wciśnij kartę w celu jej wysunięcia, a następnie ostrożnie wyjmij ją całkowicie. 31

32 Uruchamianie Zasilanie urządzenia Zadbaj o pełne naładowanie baterii przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Włączanie zasilania: 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Przycisk Zasilanie 2. Wykonuj wyświetlane instrukcje w celu skalibrowania ekranu i ustawienia lokalnej strefy czasowej. Korzystanie z rysika Rysik jest urządzeniem podobnym do pióra i znajduje się za lewym górnym narożnikiem urządzenia. Rysik Rysik wykorzystuje się do pisania, rysowania, wybierania lub przeciągania elementów na ekranie. Jednokrotne dotknięcie elementu rysikiem powoduje jego wybranie. Dotknięcie i przytrzymanie rysika na elemencie powoduje wyświetlenie menu. 32

33 Kalibrowanie urządzenia Wykonanie kalibracji urządzenia zapewnia, dotknięcie elementu na ekranie spowoduje jego uaktywnienie. Na tę operację składa się dotykanie środkowych części elementów docelowych, jakie są wyświetlane w różnych miejscach na ekranie. Kalibrowanie urządzenia: 1. Dotknij > Ustawienia > karta System > Ekran. Na karcie Ogólne dotknij element Wyrównaj ekran, a następnie wykonaj kolejne instrukcje dotyczące kalibrowania ekranu. Blokowanie klawiszy i przycisków Można zablokować klawisze i przyciski, aby zapobiec przypadkowemu wybraniu numeru telefonu bądź uruchomieniu aplikacji. Blokowanie klawiszy i przycisków: 1. Zlokalizuj klawisz Zablokuj z prawej strony urządzenia. W celu włączenia blokady przesuń klawisz w dół. Przesuń klawisz do góry w celu odblokowania klawiszy i przycisków. Zwolnienie blokady Włączenie blokady 33

34 Ekran Główny Na ekranie Głównym urządzenia wyświetlane są dwie części: ASUS Dzisiaj oraz Dzisiaj. Ekran ASUS Dzisiaj Ekran Dzisiaj 34

35 ASUS Dzisiaj ASUS Dzisiaj na ekranie głównym urządzenia umożliwia przeglądanie lub zmianę ustawień godziny/daty, powiadamia o nieodebranych połączeniach oraz o wiadomościach SMS/MMS/, wyświetla terminy dnia, podaje aktualne informacje o pogodzie i najświeższe wiadomości oraz umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych w urządzeniu. Dotknij, aby otworzyć nieodebrane połączenia/ nowe wiadomości Dotknij, aby wyświetlić informację o godzinie Dotknij, aby przejść do ikon z lewej strony Dotknij, aby wyświetlić aktualizację informacji o pogodzie Dotknij, aby uruchomić Newstation Dotknij, aby przejść do ikon z prawej strony Dotknij, aby otworzyć Kalendarz UWAGA: ASUS Dzisiaj można wyłączyć na ekranie Głównym, wykonując poniższe instrukcje. Wyłączanie ekranu ASUS Dzisiaj: 1. Dotkni > Ustawienia > Dzisiaj > karta Elementy. Usuń zaznaczenie pola wyboru Asus Dzisiaj, a następnie dotknij. 35

36 Ikony Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o ikonach na ekranie Asus Today. Ikona Opis Ikona Data/godzina Wyświetla ustawienia daty/godziny. Ikona Alert Wyświetla powiadomienia dotyczące nieodebranych połączeń oraz nowych wiadomości SMS/MMS/. Powiadamia o nieodebranych połączeniach. Powiadamia o nowych wiadomościach SMS. Powiadamia o nowych wiadomościach MMS. Powiadamia o nowych wiadomościach. Ikona Kalendarz Ikona Pogoda Ikona Wiadomości Ikona Media Wyświetla terminy danego dnia. Wyświetla bieżące informacje o pogodzie. Wyświetla najnowsze wiadomości. Umożliwia dodawanie i odtwarzanie plików multimedialnych. 36

37 Wyświetlanie alertów Ekran Asus Today powiadamia o nieodebranych połączeniach oraz o nowych wiadomościach SMS/MMS/. Wyświetlanie alertów: 1. Dotknij, a następnie dotknij jedną z ikon informacji, jakie chcesz wyświetlić. Dotknij w celu wyświetlenia nieodebranych połączeń. Dotknij w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości SMS. Dotknij w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości MMS. Dotknij w celu wyświetlenia/przeczytania nowych wiadomości. UWAGA: Aby odczytać swoje wiadomości, należy zadbać o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałem przedstawiającym Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Wyświetlanie terminów dnia Wyświetlanie terminów dnia: Dotknij, aby wyświetlić terminy dnia na ekranie wyświetlacza. Jeżeli chcesz zmienić informację, wystarczy dotknąć ekranu wyświetlacza, a następnie wprowadzić niezbędne zmiany na ekranie programu Kalendarz. UWAGA: Do kalendarza czynności lub terminów można przejść także z ekranu Asus Today. Dotknij, a następnie dotknij ekranu wyświetlacza i wprowadź informacje dotyczące Twoich terminów. Zostaniesz powiadomiony o terminie w tym dniu. 37

38 Uzyskiwanie bieżących informacji o pogodzie Ekran Asus Today umożliwia uzyskiwanie i wyświetlanie najświeższych informacji o pogodzie w dowolnym miejscu na świecie. UWAGI: Zadbaj o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. Zanim skorzystasz z tej funkcji, zadbaj o skonfigurowanie ustawień informacji o pogodzie oraz ustawień sieciowych. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat ustawień sieciowych, zapoznaj się z podrozdziałem Konfigurowanie ustawień sieciowych w rozdziale 8 tego podręcznika użytkownika. Konfigurowanie ustawień informacji o pogodzie: 1. Aby otworzyć stronę Ustawienia informacji o pogodzie, możesz wykonać jedną z poniższych informacji: Dotknij ikonę pogody na ekranie Asus Today. Dotknij > Ustawienia > Asus Today. Wybierz pozycję Uaktywnij aktualizację informacji o pogodzie. Wybierz Kraj i Miasto, dla których chcesz uzyskać najświeższe informacje o pogodzie. Dotknij po zakończeniu. Uzyskiwanie bieżących informacji o pogodzie: 1. Na ekranie Asus Today dotknij, a następnie dotknij ekran wyświetlacza, aby pobrać z serwera najświeższą aktualizację informacji o pogodzie. 38

39 Pobieranie najnowszych aktualizacji wiadomości Pobieranie najnowszych aktualizacji wiadomości: UWAGA: Przed pobraniem najnowszych aktualizacji wiadomości należy zadbać o nawiązanie połączenia z Internetem poprzez Wi-Fi lub GPRS. 1. Dotknij, a następnie dotknij ekran wyświetlacza. Zostanie wyświetlony ekran Newstation. Z listy Kategorie wybierz kanał, z którego chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości. UWAGA: Zadbaj o nawiązanie połączenia z Internetem, aby otrzymywać najnowsze wiadomości. Dotknij Menu > Aktualizuj. Pobrane wiadomości są zapisywane w urządzeniu jako pozycje wiadomości RSS i są wyświetlane na ekranie Asus Today. UWAGA: Te zapisane pozycje wiadomości RSS można odczytywać z ekranu Asus Today nawet bez połączenia z Internetem. Można także uzyskać dostęp do aplikacji Newstation i pobrać najnowsze aktualizacje wiadomości dotykajac > Programy > Newstation. Aby poznać więcej szczegółowych informacji na temat aplikacji Newstation, należy zapoznać się z podrozdziałem Newstation w tym podręczniku użytkownika. 39

40 Odtwarzanie plików audio Ekran Asus Today zapewnia szybki dostęp do programu Windows Media Player, co pozwala odtwarzać pliki cyfrowego audio zapisane w urządzeniu lub na karcie pamięci. Pliki audio można słuchać poprzez głośnik urządzenia lub poprzez słuchawki. UWAGA: Jeśli pliki są zapisywane w urządzeniu, może dojść do braku pamięci i spowolnienia działania urządzenia. Zaleca się przechowywanie plików audio oraz wideo na karcie pamięci. Odtwarzanie pliku audio: 1. Zostanie uruchomiony program Windows Media Player. Z listy Biblioteka, karty pamięci lub z ulubionej strony sieci Web wybierz plik, który chcesz odtworzyć. Aby wybrać plik z listy Biblioteka, dotknij Menu > Biblioteka, a następnie zlokalizuj żądany plik. Aby wybrać plik, który nie znajduje się na liście Biblioteka, dotknij Menu > Otwórz plik. Aby wybrać plik z ulubionej strony sieci Web, dotknij Menu > Otwórz adres URL, a następnie wpisz adres tej strony lub dokonaj wyboru z listy Historia. Dotknij, aby otworzyć wybrany plik audio. 40

41 Ekran Dzisiaj Na ekranie Dzisiaj są wyświetlane przydatne informacje. Można tak skonfigurować ekran Dzisiaj, aby były wyświetlane wszystkie potrzebne ważne informacje. UWAGA: Aby dowiedzieć się, jak dostosować ekran Dzisiaj, zapoznaj się z punktem Dostosowywanie ekranu Dzisiaj w rozdziale 7 tego podręcznika użytkownika. Pasek stanu Dotknij, aby otworzyć menu Start. Dotknij, aby przeglądać stan połączeń. Wskazuje stan baterii. Dotknij w celu regulacji głośności. Wyświetla stan sygnału. (Ta ikona przedstawia brak karty SIM i stan braku sygnału, kiedy karta SIM nie została zainstalowana. ) Ekran ASUS Dzisiaj Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapoznaj się z podrozdziałem ASUSiaj w tym podręczniku użytkownika. Dotknij, aby otworzyć program Menedżer bezprzew. Dotknij w celu uruchomienia programu ASUS Launcher. Dotknij, aby wyświetlić stan pamięci magazynowej urządzenia, ustawienia USB, jasność ekranu LCD oraz karty MicroSD. Dotknij w celu nawiązania połączenia Wi-Fi. Dotknij, aby zmienić orientację ekranu. Dotknij, aby uruchomić Kontakty. Dotknij, aby otworzyć listę Filtr połączeń. 41

42 Wskaźniki stanu Zapoznaj się z poniższą tabelą wskaźników stanu. Ikona Opis Stan połączenia Trwa połączenie telefoniczne Połączenie jest przekazane Połączenie jest zawieszone Połączenie nieodebrane Stan połączenia General Packet Radio Service (GPRS)* Połączenie GPRS jest dostępne Łączenie poprzez GPRS Połączono poprzez GPRS Połączenie Bluetooth Łączenie poprzez Bluetooth Zestaw Bluetoth jest połączony Połączony zestaw Bluetooth z transmisją dźwięku UWAGA: *Wyświetlana ikona połączenia Usługi pakietowej będzie zależeć od lokalizacji oraz operatora sieci komórkowej. 42

43 Ikona Stan połączenia ActiveSync Opis Trwa synchronizacja z użyciem programu ActiveSync. Łączenie przy użyciu programu ActiveSync Połączenie ActiveSync nie jest aktywne Błąd synchronizacji Stan połączenia Wi-Fi Brak połączenia Wi-Fi Nawiązane połączenie Wi-Fi Stan dźwięku Dźwięk włączony. Dźwięk wyłączony. Włączony tryb Wibracja lub tryb Spotkanie Usługa roamingu Stan alarmu Stan karty SIM Stan powiadomień Ta ikona pojawia się, gdy urządzenie posiada abonament na usługę roamingu świadczoną przez operatora sieci komórkowej. Pojawia się, kiedy zostanie ustawiony alarm Karta SIM nie została zainstalowana Wskaźnik powiadomienia 43

44 Orientacja ekranu Ekran można ustawiać w dwóch orientacjach: 1 Pionowa 2. Pozioma Ustaw orientację Pionową, uzyskać lepszy widok lub lepszą obsługę pewnych aplikacji w urządzeniu. Orientację Poziomą ustawiaj przy oglądaniu zdjęć, klipów wideo lub przeglądaniu długich plików tekstowych. W celu zmiany orientacji ekranu dotknij > Ustawienia > karta System > Ekran, a następnie wybierz żądaną orientację. Orientację możesz także zmienić dotykając ikonę. Menu Start Menu Start zawiera różne programy i aplikacje, z których często korzystasz. Dotknij, aby wyświetlić elementy menu Start. Można dostosować zestaw elementów występujących w menu Start. W tym celu: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Osobiste > Menu. Zaznacz pola wyboru obok tych elementów, które mają być widoczne w menu Start. Można wybrać maksymalnie siedem elementów. 44

45 ASUS Launcher ASUS Launcher jest alternatywnym programem, który umożliwia wygodne i szybkie uruchamianie aplikacji, realizację zadań oraz zmianę ustawień urządzenia. Uruchamianie programu ASUS Launcher: Dotknij > Programy > ASUS Launcher. Dotknij ASUS Launcher na ekranie Asus Today. Na ekranie Asus Today naciśnij lewy klawisz kontekstowy. Dotknij, aby przejść do narzędzi, które umożliwiają napisanie/ odczytanie wiadomości, wiadomości MMS lub wiadomości tekstowych. Dotknij, aby korzystać z funkcji telefonu. Dotknij, aby uruchomić aparat fotograficzny. Dotknij w celu uruchomienia Eksploratora plików i przeglądania obrazów/wideo lub wyszukiwania plików. Dotknij, aby uruchomić Kalkulator lub program ActiveSync. Dotknij, aby wyświetlić listę Kontakty. Dotknij, aby przejść do MS Office, wyświetlić zdania, ustawić terminy lub robić notatki. Dotknij, aby zmodyfikować profil urządzenia. Możesz także ustawiać audio oraz dźwięk. Dotknij, aby otworzyć menu gier i aplikacji. Dotknij, aby wyświetlić listę historii połączeń. Możesz także wykonać połączenie, wysłać wiadomość, usunąć historię połączeń oraz sprawdzić lub wyzerować zegar połączeń w tej sekcji. Dotknij w celu uzyskania dostępu do menu niższego poziomu i zmodyfikowania ustawień Audio, Osobiste, System i Połączenie. Korzystając z tej opcji możesz również wyświetlić informacje o urządzeniu lub przywrócić ustawienia domyślne. Dotknij, aby wyświetlić elementy łączy sieci Web Moje ulubione. UWAGA: ASUS Launcher należy zainstalować z dysku CD Bonus, który jest dostarczany wraz z pakietem urządzenia. 45

46 Wyszukiwanie informacji Korzystając z narzędzia wyszukiwania można wyszukiwać pliki i inne elementy zapisane w urządzeniu lub na zewnętrznej karcie pamięci MicroSD. Wyszukiwanie można realizować według nazw plików lub słów umieszczonych w różnych aplikacjach, włączając w to Kalendarz, Kontakty, Excel Mobile, Word Mobile, Pomoc, Obsługę wiadomości, Notatki, wszystkie dane oraz Zadania. Można także filtrować wyszukiwanie do plików większych niż 64 kb. Wyszukiwanie pliku lub innego elementu: 1. Dotknij > Programy > Wyszukaj. W polu Wyszukaj wprowadź nazwę pliku, słowo lub inną informację, według której chcesz wykonać wyszukiwanie. W polu Typ wskaż typ danych, aby pomóc filtrować wyszukiwanie. Dotknij Wyszukaj. Znalezione elementy są wyświetlane w polu Wyniki. Dotknij w polu Wyniki element z żądaną informacją. Uzyskiwanie pomocy Uzyskiwanie pomocy dla programu: Na ekranie Dzisiaj lub jakiegoś programu dotknij > Pomoc. Zostanie otwarta strona z łączami do tematów, które objaśniają sposób użytkowania programu. 46

47 Rozdział 2 Wprowadzanie danych Używanie Panelu wprowadzania Pisanie i rysowanie na ekranie Nagrywanie głosu 47

48 Używanie Panelu wprowadzania Kiedy uruchomisz jakąś aplikację lub wybierzesz pole, które wymaga wprowadzenia tekstu, symboli lub cyfr, na pasku menu pojawi się ikona Panel wprowadzania. W celu wpisywania danych, możesz również stosować klawiaturę na ekranie. Korzystanie z klawiatury ekranowej Przy użyciu klawiatury ekranowej można wprowadzać tekst, symbole, cyfry lub inne znaki specjalne, kiedy możliwe jest wprowadzanie danych. Wprowadzanie tekstu przy pomocy klawiatury ekranowej: 1. Na ekranie aplikacji dotknij strzałkę Panel wprowadzanie, a następnie dotknij Klawiatura. Wprowadź tekst dotykając przyciski klawiatury ekranowej. Powiększanie klawiatury ekranowej: 1. Dotknij strzałkę Panel wprowadzania, a następnie dotknij Opcje. Z listy Metoda wprowadzania wybierz Klawiatura. Dotknij opcję Duże klawisze. 48

49 Pisanie i rysowanie na ekranie Możesz pisać lub rysować wprost na ekranie i zapisywać notatki napisane własnym pismem odręcznym. Jeżeli wolisz korzystać z notatek pisanych własnym pismem odręcznym, ustaw domyślny tryb wprowadzania danych jako Zapisywanie. Jeśli wolisz tekst, ustaw domyślny tryb wprowadzania danych jako Wpisywanie. Ustawianie domyślnego trybu wprowadzania danych w programie Notatki: 1. Dotknij > Programy > Notatki. Z listy programu Notatki dotknij Menu > Opcje. W polu Domyślny tryb: dotknij strzałkę skierowaną w dół i wybierz jedną z poniższych opcji: Zapisywanie, jeśli preferujesz rysowanie lub wprowadzanie pisma odręcznego do notatek. Wpisywanie, jeśli preferujesz sporządzanie notatek wpisywanych. Ustaw inne opcje zgodnie z Twoimi preferencjami. Pisanie notatki: 1. Z listy programu Notatki dotknij Nowa. Jeśli Domyślny tryb został ustawiony jako Wpisywanie, pojawi się pusta strona dla wpisywanego tekstu. Jeśli Domyślny tryb został ustawiony jako Zapisywanie, pojawi się strona z poziomymi liniami dla odręcznego tekstu. Można także dotknąć Menu, a następnie zaznaczyć/usunąć zaznaczenie opcji Rysuj przełączenia pomiędzy trybem wpisywania i zapisywania. Pisz/Rysuj na ekranie. Po zakończeniu dotknij, aby zapisać plik notatki i powrócić do listy programu Notatki. 49

50 Nagrywanie głosu W dowolnej chwili, niezależnie od tego, czy telefon jest w trybie gotowości, czy w trybie aktywności, możesz nagrywać dźwięk, głos lub podczas korzystania z urządzenia dodać nagranie do notatki. Tworzenie nagrania głosu: 1. Jeśli nie jest widoczny pasek narzędzi nagrywania, dotknij Menu > Wyświetl pasek narz. nagrywania. Dotknij w celu rozpoczęcia nagrania. Umieść mikrofon przy ustach lub przy źródle dźwięku. 6. Po zakończeniu nagrywania dotknij ikonę zatrzymania. Na notatce pojawi się ikona nagrania, aby wskazać zapisane nagranie. 7. Dotknij. UWAGA: Aby rozpocząć nagranie, można także nacisnąć i przytrzymać klawisz programu Voice Commander. Naciśnij i przytrzymaj w celu uruchomienia nagrania głosu. 50

51 Dodawanie nagrania do zapisanej notatki: 1. Z listy programu Notatki dotknij zapisaną notatkę, aby otworzyć ją. Jeśli nie jest widoczny pasek narzędzi nagrywanie, dotknij Menu > Wyświetl pasek narz. Na notatce pojawi się ikona nagrania. 51

52 52

53 Rozdział 3 Synchronizacja urządzenia Synchronizowanie urządzenia Microsoft ActiveSync 53

54 Synchronizowanie urządzenia Urządzenie umożliwia zsynchronizowanie danych w urządzeniu z danymi w komputerze. Można synchronizować zawartość oraz przesyłać dane pomiędzy urządzeniem i komputerem wykorzystując program Microsoft ActiveSync na platformie systemu Windows XP lub w środowisku Windows Mobile Device Center na platformie systemu Windows Vista. UWAGA: Informacje na temat synchronizacji na platformie systemu Windows Vista można znaleźć na stronie sieci Web Windows Mobile Device Center pod adresem devicecenter. mspx. 54 Microsoft ActiveSync Program ActiveSync umożliwia zsynchronizowanie danych w urządzeniu z danymi w komputerze. Program ActiveSync obsługuje także synchronizację z serwerami Microsoft Exchange poprzez sieć bezprzewodową lub komórkową, o ile w firmie lub u operatora sieci komórkowej działa serwer Microsoft Exchange z funkcją Exchange ActiveSync. W przypadku synchronizacji z serwerem Exchange można utrzymywać aktualność danych, nawet gdy komputer jest wyłączony. Program ActiveSync porównuje podczas synchronizacji dane w urządzeniu z danymi w serwerze Exchange i aktualizuje wszystkie dane uwzględniając ostatnio wprowadzone zmiany. Korzystając z programu ActiveSync można wybrać i synchronizować dane znajdujące się w następujących lokalizacjach: Kontakty Kalendarz Poczta Zadania Notatki Ulubione

55 Pliki Multimedia Można również wymieniać dane pomiędzy komputerem i urządzeniem bez synchronizowania. Program ActiveSync jest już zainstalowany w urządzeniu, ale przed dokonaniem synchronizacji danych z komputerem należy zainstalować program ActiveSync w swoim komputerze. Najnowszą wersję programu ActiveSync można pobrać z witryny Po zainstalowaniu programu ActiveSync należy skonfigurować relację synchronizacji pomiędzy swym urządzeniem i komputerem. ActiveSync rozpoznaje urządzenie i automatycznie przesyła ustawienia synchronizacji wprowadzone w urządzeniu. Jeżeli chcesz synchronizować swoje urządzenie z serwerem Exchange Server poprzez swą firmę lub usługodawcę, przed uruchomieniem Kreatora konfiguracji synchronizacji musisz uzyskać od swego administratora sieci nazwę serwera Exchange, nazwę użytkownika, hasło i nazwę domeny. Instalacja i konfiguracja programu ActiveSync w komputerze: 1. Włóż do napędu dysk CD Getting Started, który został dostarczony wraz z pakietem urządzenia. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Po zakończeniu instalacji automatycznie uruchomi się Kreator konfiguracji synchronizacji, kiedy połączysz urządzenie z komputerem. W celu zakończenia kreatora konfiguracji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W Kreatorze konfiguracji synchronizacji: Możesz skonfigurować połączenie do bezpośredniej synchronizacji informacji z serwerem Exchange. Pobierz od swego administratora sieci dane wymagane do wprowadzenia. Możesz utworzyć relację synchronizacji między urządzeniem a komputerem. Wybierz rodzaje informacji, jakie chcesz synchronizować. 55

56 6. Po zakończeniu pracy kreatora program ActiveSync przeprowadzi automatyczną synchronizację z urządzeniem. Po zakończeniu synchronizacji można odłączyć urządzenie. UWAGI: Kiedy urządzenie zostanie połączone, nastąpi automatyczna synchronizacja z komputerem. ActiveSync dokonuje synchronizacji zawsze po wprowadzeniu zmiany w urządzeniu lub w komputerze. Nie można korzystać z sieci WLAN do synchronizowania bazy danych. Zapoznaj się z zasobami Pomocy systemu Windows Mobile, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji wykonywanej przy użyciu programu ActiveSync. Połączenie bezprzewodowe może wymagać zakupu oddzielnego wyposażenia (np. routera bezprzewodowego lub punktu dostępu). Synchronizacja poprzez złącze mini-usb W celu zsynchronizowania urządzenia z komputerem, urządzenie można przyłączyć przy użyciu dołączonego przewodu ze złączem mini-usb. Synchronizowanie urządzenia poprzez mini-usb: 1. Po zainstalowaniu w komputerze programu ActiveSync, przyłącz wtyczkę mini-usb do gniazda mini-usb w dolnej części urządzenia. Drugi koniec przewodu USB przyłącz do komputera. Po dokonaniu połączeń program ActiveSync automatycznie zsynchronizuje urządzenie. 56

57 Synchronizowanie poprzez Bluetooth UWAGA: Należy zadbać o włączenie protokołu Bluetooth zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze. Synchronizowanie urządzenia poprzez Bluetooth: 1. Skonfiguruj w komputerze ustawienia programu ActiveSync oraz łącza Bluetooth. UWAGA: Należy zapoznać się z zasobami Pomocy programu Microsoft ActiveSync w komputerze, aby uzyskać szczegółowe informacje. Połącz urządzenie z komputerem korzystając z łącza Bluetooth. UWAGA: Należy zapoznać się z podrozdziałem Korzystanie z łącza Bluetooth w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Na liście połączonych urządzeń dotknij nazwę komputera, z którym chcesz przeprowadzać synchronizację. Wybierz ActiveSync, a następnie dotknij Zapisz. Dotknij, aby zakończyć wprowadzanie ustawień Bluetooth. W urządzeniu, dotknij > Programy > ActiveSync > Menu > Połącz przez Bluetooth. Urządzenie rozpocznie łączenie z komputerem. Po nawiązaniu połączenia dotknij Synchronizuj w celu przeprowadzenia synchronizacji. UWAGA: Pliki multimedialne, takie jak pliki muzyczne i pliki wideo, można synchronizować tylko poprzez przewód USB. 57

58 Synchronizacja z serwerem Exchange Synchronizowanie urządzenia z serwerem Exchange: 1. W menu programu ActiveSync dotknij Menu > Dodaj źródło serwera. Wprowadź swój adres i dotknij Dalej. Jeśli wolisz, aby urządzenie wykrywało automatycznie ustawienia serwera Exchange, zaznacz pole wyboru Wykrywaj automatycznie ustawienia serwera Exchange. W polu Adres serwera wprowadź nazwę serwera z uruchomionym oprogramowaniem Exchange Server i dotknij przycisk Dalej. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL). Wprowadź swą nazwę, hasło oraz nazwę domeny, a następnie dotknij przycisk Dalej. Zaznacz pola wyboru elementów danych, które chcesz synchronizować z serwerem Exchange. Aby zmienić dostępne ustawienia synchronizacji, wybierz element danych, a następnie dotknij Ustawienia. Po zakończeniu naciśnij Zakończ. Uruchom proces synchronizacji. 58 Konfigurowanie harmonogramu synchronizacji Konfigurowanie synchronizacji z serwerem Exchange: 1. Na ekranie programu ActiveSync dotknij Menu > Harmonogram. W tabeli podano szczegółowe dane wejściowe. Ilość danych Wysoka Niska Podczas roamingu Wysyłanie wiadomości Zalecana konfiguracja Wybierz krótszy odstęp czasu na liście Pory szczytu. Wybierz opcję Po odebraniu elementów lub dłuższy odstęp czasu na liście Pory poza szczytem. Zaznacz pole wyboru Używaj tych ustawień podczas roamingu. Zaznacz pole wyboru Wys. / odbieraj po kliknięciu prz. Wyślij.

59 Rozdział 4 Funkcje telefonu Korzystanie z telefonu Wykonywanie połączeń Odbieranie połączenia Opcje dostępne w czasie połączenia Filtr połączeń ASUS 59

60 Korzystanie z telefonu Podobnie jak w przypadku standardowego telefonu komórkowego, możesz wykorzystywać to urządzenie do wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych. Możesz również utrzymywać historię połączeń wykonanych i odebranych, wysyłać wiadomości SMS lub MMS, robić notatki podczas rozmowy, wykonywać połączenia z Kontaktów oraz kopiować dane z karty SIM do swego urządzenia. Klawiatura telefonu Klawiatura telefonu umożliwia łatwe wybieranie numerów oraz uzyskiwanie dostępu do funkcji Kontakty, Historia połączeń, Szybkie wybieranie numerów oraz Ustawienia Telefon. Aby otworzyć klawiaturę telefonu, wykonaj dowolną z następujących czynności: Dotknij > Telefon. Naciśnij klawisz Połączenie. Inteligentne wybieranie Funkcja Inteligentne wybieranie tego urządzenia umożliwia szybsze znajdowanie kontaktów. Wystarczy wpisać kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, z którym chcesz się połączyć. Urządzenie w inteligentny sposób dopasowuje taki wpis do listy Kontakty i wyświetla możliwe dopasowania. Korzystanie z funkcji Inteligentne wybieranie: 1. Na klawiaturze telefonu wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu. Na wyświetlonej liście dotknij kontakt, z którym chcesz się połączyć. Dotknij Połącz lub naciśnij. W celu zakończenia połączenia dotknij lub naciśnij klawisz Zakończ. 60

61 Wyłączanie funkcji telefonu Wyłączenie funkcji telefonu: 1. Dotknij ikonę sygnału lub dotknij > Ustawienia > Połączenia. Dotknij Menedżer bezprzew. Dotknij Telefon, aby włączyć/wyłączyć połączenie telefoniczne. UWAGA: Kiedy funkcja telefonu jest wyłączona, nadal można korzystać z innych funkcji urządzenia. Regulacja głośności Regulacja głośności telefonu lub urządzenia: 1. Dotknij na pasku stanu. W menu głośności możesz: Przesuwać suwak w celu regulacji głośności urządzenia lub telefonu, Dotknąć Włączony, Wibracja lub Wyłączony w celu dokonania zmiany ustawień głośności systemu i dzwonka. UWAGA: Można również naciskać klawisze regulacji głośności z lewej strony urządzenia, dokonując w ten sposób regulacji głośności. Naciskaj, aby zwiększyć głośność. Dotknij w celu zmniejszenia głośności lub wyłączenia dźwięku. 61

62 Wykonywanie połączeń Połączenie telefoniczne można wykonać korzystając z klawiatury telefonu. Połączenia można także wykonywać wykorzystując bezpośrednio funkcję Kontakty, Historia połączeń, Szybkie wybieranie numerów lub Voice Commander. Korzystanie z klawiatury telefonu Wykonywanie połączenia z użyciem klawiatury telefonu: 1. Aby otworzyć klawiaturę telefonu, wykonaj jedną z poniższych czynności: Dotknij > Telefon. Naciśnij. Z ekranu telefonu, wprowadź numer lub wybierz kontakt albo na liście powyżej klawiatury telefonu wskaż ostatnio wybierany numer telefonu. Jeżeli wprowadziłeś niewłaściwą cyfrę, dotknij przycisk strzałki wstecz w celu skasowania cyfry z lewej strony. Aby wykonać połączenie, dotknij przycisk lub naciśnij klawisz. Po zakończeniu, dotknij przycisk albo naciśnij klawisz w celu zakończenia połączenia. 62

63 Funkcje klawiatury telefonu Strzałka wstecz Przycisk Rozmowa Wyświetla bieżący status połączenia. Dotknij w celu przełączenia aktywnego połączenia do trybu wyłączenia mikrofonu. Dotknij, aby otworzyć listę Kontakty. Dotknij, aby włączyć/wyłączyć głośnik. Dotknij w celu zrobienia notatki. Dotknij, aby otworzyć klawiaturę. Dotknij w czasie trwania aktywnego połączenia, aby zawiesić połączenie. Dotknij w celu zakończenia połączenia. Dotknij, aby otworzyć Menu. 63

64 Wykonywanie połączeń z Kontaktów Wykonanie połączenia bezpośrednio z Kontaktów: 1. Naciśnij Prawy klawisz kontekstowy lub na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty. W celu połączenia możesz wykonać dowolną z poniższych czynności: Dotknij nazwę kontaktu, a następnie na ekranie Kontakty dotknij Połącz. Dotknij nazwę kontaktu, a następnie naciśnij klawisz. Możesz także dotknąć i przytrzymać żądany kontakt, a następnie z podręcznego menu wybrać pozycję Połącz z pracą, Połącz z domem albo Połącz z telefonem komórkowym. Dotknij Wprowadź nazwę..., a następnie wprowadź nazwę lub numer z Kontaktów, z którym chcesz się połączyć. Naciśnij klawisz, aby wybrać numer telefonu wyróżnionego elementu. Aby zakończyć połączenie, dotknij przycisk lub naciśnij klawisz. 64 Wykonywanie połączeń z Historii połączeń Urządzenie tworzy i zapisuje takie rejestry, jak połączenia nieodebrane, połączenia przychodzące i połączenia wychodzące. Wykonywanie połączenia z Historii połączeń: 1. W celu otwarcia ekranu Historia połączeń możesz wykonać jedną z poniższych czynności: Dotknij przycisk > Telefon, a następnie dotknij przycisk na klawiaturze telefonu. Dotknij Asus Launcher, a następnie dotknij ikonę Historia połączeń. Na ekranie Historia połączeń są wyświetlane następujące karty: Wszystkie: Jest to karta domyślna. Są w niej wyświetlane wszystkie połączenia wykonane, odebrane i nieodebrane. Nieodebrane: Wyświetla wszystkie nieodebrane połączenia. Wychodzące: Wyświetla wszystkie wykonane połączenia. Przychodzące: Wyświetla wszystkie odebrane połączenia.

65 2. Przewiń ekran do żądanego kontaktu lub numeru telefonu, a następnie dotknij przycisk Połącz albo naciśnij klawisz. Dotknij Menu, aby wykonać inne zadania, takie jak zapisanie informacji o kontakcie na liście Kontakty, wysłanie wiadomości tekstowej do rozmówcy, usunięcie rejestru połączeń lub dokonanie filtracji rejestrów połączeń. Wykonywanie połączeń korzystając z funkcji Szybkie wybieranie numerów Funkcja Szybkie wybieranie numerów umożliwia szybkie i wygodnie łączenie się z często wybieranymi numerami. Wpisom szybkiego wybierania numerów można przydzielać numery z zakresu od 2 do 99. Tworzenie wpisu Szybkiego wybierania numerów: 1. Upewnij się, czy wpis, jaki chcesz utworzyć, jest już na liście Kontakty. Dotknij > Telefon. Dotknij przycisk na klawiaturze telefonu. Dotknij Menu > Nowy. Dotknij wybrany kontakt z listy. W polu Lokalizacja, wybierz dostępny klawisz, a następnie dotknij. Usuwanie wpisu Szybkiego wybierania: Dotknij i przytrzymaj wpis na liście Szybkie wybieranie numerów, a następnie dotknij Usuń. 65

66 Wykonywanie połączenia według wpisu Szybkie wybieranie numerów: 1. Dotknij > Telefon, a następnie wprowadź klawisz szybkiego wybierania numerów dla kontaktu, z którym chcesz wykonać połączenie. Wykonywanie połączeń korzystając z programu Voice Commander Wykonanie połączenia korzystając z programu Voice Commander: 1. Dotknij > Programy > Voice Commander. Na ekranie monitów urządzenie zażąda Wypowiedz polecenie. Wyraźnie powiedz Połącz, a następnie nazwę z listy Kontakty, z którą chcesz się połączyć. Powiedz Tak lub Nie po usłyszeniu pytania potwierdzenia. Jeżeli powiesz Tak, aplikacja przystąpi do dalszych czynności i wybierze numer. W przeciwnym razie powróci do menu programu Voice Commander. Powiedz Do widzenia lub dotknij przycisk, aby zakończyć program Voice Commander. Przypisywanie klawisza skrótu do programu Voice Commander: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Osobiste > Przyciski. W polu Wybierz przycisk wskaż przycisk, który chcesz przypisać programowi Voice Commander. W polu Przypisz program wybierz z listy program Voice Commander. Dotknij przycisk po zakończeniu. UWAGA: Zależnie od wybranego przycisku będziesz mógł krótko przycisnąć lub długo przycisnąć klawisz Nagraj z lewej strony urządzenia w celu uruchomienia programu Voice Commander. 66

67 Wykonywanie połączeń alarmowych Połączenia ze służbami ratunkowymi można wykonywać w każdych okolicznościach, nawet gdy karta SIM lub telefon jest zablokowany. Wykonanie połączenia alarmowego: Wprowadź numer alarmowy odpowiedni dla swej lokalizacji i naciśnij klawisz. Wykonywanie połączeń międzynarodowych Wykonanie połączenia międzynarodowego: 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz + na klawiaturze cyfrowej, aby wprowadzić znak plus (+). Wprowadź pełny numer telefonu wraz z kodem kraju, numerem kierunkowym oraz numerem telefonu i naciśnij klawisz. Odbieranie połączenia Kiedy nadejdzie połączenie, zostanie wyświetlony komunikat i możesz odebrać lub odrzucić to połączenie przychodzące. Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego: Aby odebrać połączenie, dotknij Odbierz albo naciśnij klawisz. W celu odrzucenia połączenia przychodzącego dotknij Ignoruj albo naciśnij klawisz. UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Połączenie, aby przełączyć słuchawkę do trybu głośnika. Kończenie połączenia: Dotknij przycisk lub naciśnij klawisz, aby zakończyć połączenie przychodzące lub wychodzące. 67

68 Opcje dostępne w czasie połączenia W poniższej tabeli zostały wymienione możliwe opcje menu dostępne w czasie trwania połączenia. Niektóre z nich są dostępne tylko w przypadku wielu połączeń w toku. OPCJE DOSTĘPNE W MENU PODCZAS POŁĄCZENIA Zawieś OPIS Powoduje zawieszenie aktywnego połączenia. Wznów Uaktywnia zawieszone połączenie. Można również nacisnąć w celu uaktywnienia zawieszonego połączenia. Wyłącz mikrofon Włącz mikrofon Włącz/Wyłącz głośnik Wyświetl kontakt Zapisz w kontaktach Utwórz notatkę Historia połączeń Szybkie wybieranie numerów Opcje Powoduje wyłączenie mikrofonu dla aktywnego połączenia (użytkownik słyszy rozmówcę, lecz rozmówca nie słyszy użytkownika). Z powrotem włącza mikrofon dla aktywnego połączenia. Uaktywnia/dezaktywuje głośnik. Otwiera listę Kontakty. Zapisuje rozmówcę na liście Kontakty. Umożliwia utworzenie notatki w czasie trwania aktywnego połączenia. Otwiera listę Historia połączeń. Otwiera listę Szybkie wybieranie numerów. Otwiera opcje telefonu. 68

69 Zarządzanie wieloma połączeniami Odbieranie drugiego połączenia: 1. Dotknij Zawieś, aby zawiesić pierwsze połączenie i odebrać drugie. Aby zakończyć drugie połączenie i powrócić do pierwszego, naciśnij klawisz. Zawieszanie połączenia w celu wykonania drugiego połączenia: Dotknij Menu > Zawieś, aby zawiesić pierwsze połączenie i wykonać połączenie z drugim numerem. Po zakończeniu drugiego połączenia naciśnij klawisz, aby powrócić do pierwszego połączenia. Przełączanie połączeń: Aby przełączać się pomiędzy dwoma połączeniami, naciskaj Zamień. 69

70 Filtr połączeń ASUS Filtr połączeń ASUS to program narzędziowy, który umożliwia kontrolowanie wszystkich połączeń przychodzących. Korzystając z tego narzędzia, możesz zarządzać listą numerów telefonów listy Kontakty, rejestrem połączeń, rejestrem wiadomości bądź dowolnym numerem telefonu nie znajdującym się na liście, który chcesz odbierać lub odrzucać. Otwieranie menu podręcznego Podręczne menu umożliwia wygodne uaktywnianie Listy Zaakceptowanych lub Listy odrzuconych. Otwarcie menu podręcznego: Dotknij na ekranie Asus Today. Korzystając z menu podręcznego, wykonaj dowolną w poniższych czynności: Dotknij Lista zaakceptowanych, aby odbierać tylko połączenia przychodzące od numerów, które są na Liście zaakceptowanych. Dotknij Lista odrzuconych, aby odrzucać wszystkie połączenia przychodzące od numerów, które są na Liście odrzuconych. Dotknij Edytuj, aby otworzyć ekran programu narzędziowego Filtr połączeń. Dotknij Zamknij w celu dezaktywacji programu Filtr połączeń. 70

71 Zarządzanie Listą zaakceptowanych Lista zaakceptowanych umożliwia wybieranie numerów telefonów, które chcesz odbierać. Połączenia przychodzące od numerów, które nie znajdują się na Liście, zaakceptowanych będą automatycznie odrzucane. Dodawanie elementów do Listy zaakceptowanych: 1. Z podręcznego menu Filtr połączeń ASUS wybierz pozycję Edytuj. Wybierz Lista zaakceptowanych w polu Edytuj listę. Wybierz źródło danych. Dane możesz pozyskać z Kontaktów, Rejestru połączeń, Numeru nadawcy wiadomości lub możesz dodawać niewymienione numery oraz wprowadzać nowe numery. Na ekranie źródła danych wybierz element, a następnie dotknij Dodaj lub, aby dodać nowy element Listy zaakceptowanych. Dotknij przycisk w celu zakończenia. 3 2 Aby usunąć elementy z Listy zaakceptowanych, wybierz kontakt z Listy zaakceptowanych, a następnie dotknij Usuń lub. 4 71

72 Zarządzanie Listą odrzuconych Lista odrzuconych umożliwia wybieranie numerów telefonów, które chcesz odrzucać. Połączenia przychodzące od numerów znajdujących się na Liście odrzuconych będą zawsze odrzucane. Dodawanie elementów do Listy odrzuconych: 1. Wybierz Lista odrzuconych w polu Edytuj listę. Wybierz element z listy (np. Kontakty), a następnie dotknij Dodaj lub, aby dodać nowy element Listy odrzuconych. 3 2 Aby usunąć elementy z Listy odrzuconych, wybierz kontakt z Listy odrzuconych, a następnie dotknij Usuń lub. 4 72

73 Rozdział 5 Obsługa wiadomości Obsługa wiadomości Konwersacje SMS Obsługa wiadomości MMS Windows Live 73

74 Obsługa wiadomości Konfiguracja konta poczty Zanim będziesz mógł wysyłać i odbierać pocztę, musisz skonfigurować konto poczty, które posiadasz u usługodawcy internetowego (ISP) lub konto, do którego dostęp uzyskujesz wykorzystując połączenie z serwerem VPN (zwykle konto w pracy). Wiadomości możesz wysyłać korzystając z synchronizacji lub łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty poprzez swego usługodawcę internetowego albo poprzez sieć korporacyjną. UWAGA: Przed skonfigurowaniem adresu w urządzeniu, musisz posiadać konto internetowe lub konto poczty. Konfigurowanie konta 1. Dotknij > Obsługa wiadomości > Konfiguruj pocztę Wpisz swój Adres i Hasło, a następnie dotknij przycisk Dalej. UWAGA: Urządzenie domyślnie automatycznie próbuje uzyskać ustawienia poczty z Internetu, szczególnie w przypadku kont internetowej poczty, takich jak konta Yahoo lub Hotmail. Jeśli chcesz samodzielnie wprowadzić ustawienia poczty, usuń zaznaczenie pola wyboru Próbuj automatycznie pobrać ustawienia. poczty z Internetu. W przeciwnym razie dotknij przycisk Dalej. UWAGA: Informacje o serwerze poczty należy uzyskać od swego operatora sieci komórkowej Wpisz Imię i nazwisko oraz Wyświetlana nazwa konta:, a następnie dotknij przycisk Dalej.

75 5. Z rozwijanej listy wybierz odstęp czasu, z jakim chcesz automatycznie wysyłać/odbierać wiadomości. Gdy chcesz wyświetlić więcej ustawień pobierania, dotknij Przejrzyj wszystkie ustawienia pobierania i wybierz swe preferowane ustawienia pobierania. Zarządzanie kontami poczty ABY Wyświetlić listę kont WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij > Obsługa wiadomości. Na liście kont wyświetlana jest w nawiasie liczba nieprzeczytanych wiadomości w Skrzynce odbiorczej każdego konta. Wysłać/odebrać wiadomości internetowej poczty Dotknij > Obsługa wiadomości. Wybierz konto internetowej poczty, którego wiadomość ma być wysłana lub odebrana oraz dotknij Menu > Wyślij/Odbierz. Aby zatrzymać tę operację, naciśnij Menu > Zatrzymaj wysyłanie/odbiór. Usunąć konto Przełączać konta Zmienić opcje konta Dotknij > Obsługa wiadomości. Zaznacz konto i naciśnij Menu > Usuń. Otwórz konto, dotknij Menu > Przejdź do, a następnie dotknij konto, do którego chcesz się przełączyć. Dotknij > Obsługa wiadomości. Wybierz konto poczty i dotknij Wybierz. Dotknij Menu > Narzędzia > Opcje, a następnie zaznacz typ opcji, którą chcesz zmienić. Wybierz Gotowe w celu potwierdzenia. 75

76 Wysyłanie wiadomości Wysyłanie widomości 1. Dotknij konto poczty Dotknij Menu > Nowa. W polu Do: wprowadź numer telefonu komórkowego lub adres osoby, do której chcesz wysłać wiadomość albo dotknij Menu > Dodaj odbiorcę, aby dokonać wyboru z listy Kontakty. UWAGA: Jeżeli wiadomość jest wysyłana do więcej niż jednego odbiorcy, ich nazwy należy oddzielać średnikami (;). Wiadomości tekstowe można wysyłać tylko do kontaktów posiadających numery telefonów komórkowych. Wpisz swoją wiadomość w polu tekstu wiadomości. Po zakończeniu naciśnij Wyślij. UWAGA: Jeśli pracuje się bez połączenia (w trybie offline), wiadomości są przenoszone do folderu Skrzynka nadawcza i zostaną wysłane przy następnym połączeniu. 76

77 ABY Wstawić obraz do wiadomości Wstawić nagranie głosu do wiadomości Ustawić priorytet, zabezpieczenia i język wiadomości Anulować wiadomość Zapisać wiadomość Usunąć wiadomość Przenieść wiadomość do innego folderu WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Redagując wiadomość dotknij Menu > Wstaw > Obraz. Redagując wiadomość naciśnij Menu > Wstaw > Notatka głosowa. Redagując wiadomość dotknij Menu > Opcje wiadomości. Redagując wiadomość naciśnij Menu > Anuluj wiadomość. Redagując wiadomość dotknij Menu > Zapisz w folderze wersji roboczych. Po wybraniu wiadomości, którą chcesz usunąć, dotknij Usuń. Po wybraniu wiadomości, którą chcesz przenieść, dotknij Menu > Przenieś. Przewiń ekran do nowego folderu i dotknij Wybierz. Posortować wiadomości Na ekranie dowolnego konta dotknij Menu > Narzędzia > Sortuj według, i wybierz żądaną metodę sortowania. Wstawić podpis Na ekranie dowolnego konta pocztowego dotknij Menu > Narzędzia > Opcje > Podpisy. Zmienić opcje wiadomości Na ekranie dowolnego konta pocztowego dotknij Menu > Narzędzia > Opcje. 77

78 Pobieranie wiadomości Program Obsługa wiadomości można wykorzystywać do wysyłania i odbierania wiadomości na jeden z dwóch sposobów: Synchronizowanie wiadomości z programem Microsoft Exchange lub Microsoft Outlook w komputerze. Wysyłanie i odbieranie wiadomości łącząc się bezpośrednio z serwerem poczty poprzez usługodawcę internetowego (ISP) lub poprzez sieć. Synchronizowanie wiadomości Wiadomości można dołączyć jako część ogólnego procesu synchronizacji. W przypadku platformy Windows XP konieczne jest uaktywnienie synchronizacji poczty w programie Microsoft ActiveSync. Więcej informacji na temat włączania synchronizacji poczty można znaleźć w pomocy online programu ActiveSync w komputerze. W przypadku platformy Windows Vista wiadomości można synchronizować poprzez Windows Mobile Device Center. Informacje na temat łączenia się bezpośrednio z serwerem poczty można znaleźć w podrozdziale Synchronizacja z serwerem Exchange w tym podręczniku użytkownika. 78 Zarządzanie folderami Każde konto programu Obsługa wiadomości posiada zbiór pięciu folderów: Elementy usunięte, Wersje robocze, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza oraz Elementy wysłane. Foldery te przechowują wiadomości wysyłane oraz odbierane w ramach danego konta. Wiadomości można przenosić do innych folderów wewnątrz tego samego konta.

79 ABY Wyświetlić zawartość folderu wiadomości Przenieść wiadomość do innego folderu WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij > Obsługa wiadomości. Wybierz konto, który chcesz wyświetlić. Dotknij Menu > Przechodzenie do > Foldery i wybierz folder, który chcesz wyświetlić. Wybierz konto z wiadomością, którą chcesz przenieść. Przewiń ekran do wiadomości, którą chcesz przenieść i dotknij Menu > Przenieś. Wybierz folder, do którego chcesz przenieść tę wiadomość. Konwersacje SMS Urządzenie organizuje wiadomości SMS od jednego kontaktu lub numeru w jeden wątek konwersacji, co ułatwia śledzenie przepływu wiadomości i wysyłanie stosownych odpowiedzi. Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji Wysyłanie wiadomości SMS z konwersacji: 1. Dotknij > Obsługa wiadomości > Wiadomości tekstowe > Menu > Nowa. Wpisz numer telefonu swego odbiorcy lub dotknij pole Do:, aby wybrać odbiorcę a listy Kontakty. Numery poszczególnych odbiorców należy oddzielać średnikiem (;). Wpisz wiadomość. Po zakończeniu dotknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość. UWAGA: Kiedy odbiorca odpowie na wiadomość, urządzenie wyświetli wątek konwersacji, ułatwiając nadążanie za przebiegiem konwersacji z tym odbiorcą. 79

80 Obsługa wiadomości MMS System obsługi wiadomości multimedialnych (MMS) umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych zawierających wiele slajdów. Każdy slajd może zawierać obraz, klip wideo, klip audio lub tekst. Wiadomości MMS są wysyłane korzystając z usługi General Packet Radio Service (GPRS) na konta poczty lub inne urządzenia przenośne z funkcją MMS. UWAGI: Aby można było wysyłać i odbierać wiadomości MMS, należy wcześniej uzyskać abonament na usługi GPRS i MMS od swego operatora. Operatora sieci komórkowej należy zapytać, jak uaktywnia się funkcję MMS. Wiadomości MMS mogą wysyłać/odbierać tylko telefony przenośne z funkcją MMS. W zależności od wykupionego abonamentu na usługi, wysyłanie i odbieranie wiadomości MMS od użytkowników korzystających z innej sieci telefonii komórkowej może okazać się niemożliwe. Dostęp do obsługi wiadomości MMS Dostęp do obsługi wiadomości MMS: Dotknij > Obsługa wiadomości > MMS. Po przechwyceniu zdjęcia lub klipu wideo, dotknij Menu > Wyślij. Edycja ustawień MMS 1. Na głównym ekranie MMS dotknij Menu > Narzędzia > Opcje. Na liście kont dotknij MMS. Na karcie Ustawienia MMSC wybierz z listy swego usługodawcę internetowego. Dotknij Edycja, aby uzyskać dostęp do ustawień Multimedia Messaging Service Center (MMSC). 80 UWAGA: Trzeba skontaktować się ze swym operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ustawień.

81 Wysyłanie wiadomości MMS Wysyłanie wiadomości MMS: 1. Dotknij > Obsługa wiadomości > MMS > Menu > Nowa. W polu Do: wpisz numer telefonu komórkowego lub adres odbiorcy. Te dane możesz wprowadzić przy użyciu klawiatury telefonu lub naciśnij Menu > Dodaj odbiorcę w celu dokonania wyboru z Kontaktów. Jeśli masz więcej niż jednego odbiorcę, rozdzielaj ich nazwy średnikami (;). W polu Temat wpisz temat wiadomości. Dotknij pole Wstaw Obraz / Wideo. Dotknij obraz lub klip wideo, aby dokonać wyboru spośród plików wyświetlonych w widoku miniatur. Dotknij pole Wstaw audio. Dotknij klip audio, który chcesz dołączyć, a następnie dotknij Wybierz. UWAGA: Nie będzie można dołączyć klipu audio do slajdu zawierającego już klip wideo. 8. Dotknij pole Wstaw tekst i wprowadź swą wiadomość. 9. Dotknij przycisk Wyślij, aby wysłać tę wiadomość. 81

82 Dla celów poniższej tabeli zakłada się, że użytkownik otworzył ekran wiadomości MMS. ABY Skopiować wiadomość do innych odbiorców Ukryć informacje o odbiorcy przed innymi odbiorcami tej wiadomości Ukryć informacje o nadawcy Utworzyć wiadomość MMS korzystając z szablonu Utworzyć szablon wiadomości MMS Dodać do wiadomości wstępnie zaprogramowany lub często wykorzystywany tekst Edytować wstępnie zaprogramowaną wiadomość Zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Przy użyciu rysika przemieść pasek przewijania tak, aby zostało wyświetlone pole DW. Wprowadź numer telefonu lub adres odbiorcy i dotknij Menu > Dodaj odbiorcę, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty. Przy użyciu rysika przemieść pasek przewijania tak, aby zostało wyświetlone pole UDW. Wprowadź numer telefonu odbiorcy lub jego adres albo dotknij Menu > Dodaj odbiorcę, aby wybrać odbiorcę z listy Kontakty. Naciśnij Menu > Opcje > Opcje wysyłania. Zaznacz pole wyboru Ukryj nadawcę. Dotknij Menu > Szablon > Nowa z szablonu, aby zredagować wiadomość, korzystając z predefiniowanego szablonu. Utwórz wiadomość lub otwórz istniejącą wiadomość, a następnie naciśnij Menu > Szablon > Zapisz jako szablon. W polu tekstu wiadomości dotknij Menu > Mój tekst. Wybierz ciąg tekstowy, który chcesz wstawić. Naciśnij Menu > Mój tekst, aby otworzyć ciąg tekstowy, który chcesz poddać edycji. Zaznacz pole wyboru Potw. dostarczenia. 82

83 Windows Live Windows Live oferuje zestaw usług, w tym pocztę, obsługę wiadomości oraz wyszukiwanie, co zapewnia skupienie w jednym miejscu obsługi wszystkich potrzeb związanych z siecią. Dzięki programowi Windows Live możesz wygodnie wykonywać następujące czynności w swym urządzeniu: Uzyskać dostęp do swego konta hotmail, msn microsoft exchange i wysyłać lub odbierać wiadomości. Rozpocząć pogawędkę z przyjaciółmi, którzy nawiązali połączenie sieciowe. Przeszukiwać zasoby sieci Web korzystając z aparatu wyszukiwania programu Windows Live. Aby korzystać z programu Windows Live, musisz posiadać konto Passport. Jeśli posiadasz konto Hotmail lub MSN, to znaczy, że już posiadasz konto Passport. Jeśli posiadasz już konto Microsoft Passport lub Microsoft Exchange Server, możesz rozpocząć konfigurowanie konta. UWAGA: Potrzebne jest konto Microsoft Passport, aby można było używać aplikacji Windows Live. Jeśli nie posiadasz konta passport, przejdź na stronę aby je uzyskać. Korzystanie z usług Hotmail Rejestrowanie w usługach Hotmail: 1. Dotknij > Programy > Windows Live. Na ekranie Windows Live - Zarejestruj się, dotknij przycisk Zarejestruj się w Windows Live, aby rozpocząć sesję Instalatora usługi Windows Live. Dotknij Zaakceptuj, a następnie wprowadź adres oraz hasło dla swego konta Hotmail. Wybierz opcję Zapisz hasło i dotknij przycisk Dalej. Zaznacz pola wyboru, aby pokazywać lub ukrywać elementy Windows Live na ekranie Dzisiaj, a następnie dotknij przycisk Dalej. 83

84 6. Wybierz elementy w urządzeniu, które chcesz synchronizować i dotknij przycisk Dalej. Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu synchronizacji. Następnym razem, kiedy zarejestrujesz się w usłudze Windows Live, zostanie wyświetlona Twoja nazwa użytkownika oraz hasło. Korzystanie z Windows Live Messenger Rejestrowanie i wyrejestrowanie z programu Windows Live Messenger: 1. Wprowadź adres oraz hasło w usłudze Windows Live. Po skonfigurowaniu swego konta, dotknij > Programy > Messenger. Na ekranie głównym programu Windows Live Messenger naciśnij Zarejestruj się. Aby wyrejestrować się, naciśnij Menu > Wyrejestruj się. UWAGA: Jeśli nie wyrejestrujesz się z programu Windows Live Messenger, połączenie pozostanie nawiązane. Może to spowodować naliczenie dodatkowej opłaty przez usługodawcę. 84

85 Rozdział 6 Organizowanie czasu Korzystanie z Kontaktów Korzystanie z Kalendarza Korzystanie z Zadań 85

86 Korzystanie z Kontaktów Kontakty zawierają listę informacji kontaktowych, takich jak numery telefonów komórkowych lub telefonów do pracy oraz adresy. Korzystając z funkcji Bluetooth w urządzeniu, możesz szybko udostępnić informacje Kontaktów użytkownikom innych urządzeń. Jeśli używasz programu Outlook w komputerze, możesz zsynchronizować Kontakty między urządzeniem i komputerem. Wyświetlanie Kontaktów Aby wyświetlić listę Kontakty, wykonaj jedną z poniższych czynności: Na ekranie Dzisiaj dotknij Kontakty. Dotknij > Kontakty. Na ekranie Dzisiaj naciśnij prawy klawisz kontekstowy. Nazwy kontaktów są wyświetlane na liście w kolejności alfabetycznej. Obok każdej nazwy na liście kontaktów znajduje się skrót określający domyślną metodę komunikowania się, numer telefonu do pracy danej osoby (w) albo domowy numer telefonu danej osoby (h). Urządzenie automatycznie ustawia numer telefonu komórkowego danego kontaktu jako domyślny numer telefonu kontaktu. Jeśli na karcie SIM zostały zapisane jakieś numery telefonów, wpisy te zostaną wyświetlone na końcu listy, a za nazwą kontaktu pojawi się ikona karty SIM. ABY Utworzyć nowy kontakt Utworzyć nowy kontakt na karcie SIM WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij Kontakty > Nowy > Kontakt z programu Outlook. Wprowadź informacje dla nowego kontaktu i dotknij. Dotknij Kontakty > Nowy > Kontakt na karcie SIM. UWAGA: Dla kontaktu na karcie SIM można zapisać tylko jeden numer telefonu. 86

87 ABY Dokonać edycji informacji o kontakcie Wykonać połączenie z kontaktem z listy kontaktów Wysłać wiadomość tekstową do kontaktu Wysłać wiadomość MMS Transmitować informacje o kontakcie do innego urządzenia Znaleźć kontakt według nazwy Znaleźć kontakt według firmy Znaleźć kontakt korzystając z filtru Przypisać kontaktowi dźwięk dzwonka WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij Kontakty. Wybierz kontakt, którego informacje chcesz edytować oraz dotknij Menu > Edycja. Po zakończeniu wprowadzania zmian, dotknij. Dotknij Kontakty. Dotknij kontakt, z którym chcesz wykonać połączenie i naciśnij Połącz. Aby wykonać połączenie z innym numerem telefonu niż domyślny, wybierz kontakt, za pomocą rysika przewiń ekran do numeru, z którym chcesz się połączyć i naciśnij Połącz. Dotknij kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość tekstową i dotknij Wyślij wiadomość SMS. Wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość MMS i naciśnij Menu > Wyślij MMS. Wybierz kontakt, którego informacje chcesz transmitować i dotknij Menu > Wyślij kontakt > Transmisja. Wybierz urządzenie i dotknij Transmituj. Jeżeli widok jest inny niż Nazwa, dotknij Menu > Wyświetl według > Nazwa. Wprowadzaj pierwsze litery nazwy kontaktu, aż kontakt zostanie wyświetlony. Dotknij Menu > Wyświetl według > Firma. Dotknij firmę, aby wyświetlić wszystkie kontakty znajdujące się na liście tej firmy. Na liście kontaktów dotknij Menu > Filtruj. Wybierz kategorię filtrowania. Aby ponownie wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz kategorię Wszystkie kontakty. Dotknij kontakt, któremu chcesz przypisać niestandardowy dźwięk dzwonka. Dotknij Menu > Edycja i przewiń do pozycji Dźwięk dzwonka. Wybierz dźwięk dzwonka i dotknij. UWAGA: Dźwięk dzwonka można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu Outlook. 87

88 ABY Dodać zdjęcie do kontaktu Skopiować kontakt na kartę SIM WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij Kontakty. Dotknij kontakt, do którego chcesz dodać zdjęcie. Dotknij Menu > Edycja i przewiń do pozycji Obraz. W polu Obraz dotknij pozycję Wybierz obraz i wybierz zdjęcie, jakie ma być użyte. UWAGA: Zdjęcie można przypisać tylko kontaktowi z listy Kontakt z programu Outlook. Z tej listy, dotknij kontakt, a następnie dotknij Menu > Kopiuj na kartę SIM. Wybierz kontakt, który chcesz skopiować, a następnie dotknij Kopiuj. Korzystanie z Kalendarza Kalendarz wykorzystuj do planowania terminów, w tym terminów spotkań i innych wydarzeń. Terminy danego dnia można wyświetlać na ekranie Dzisiaj. Można również tak skonfigurować Kalendarz, aby przypominał o terminach. Aby otworzyć program Kalendarz, wykonaj jedną z poniższych czynności: Dotknij > Kalendarz. Na ekranie Dzisiaj dotknij. 88

89 Planowanie terminów Planowanie terminu: 1. Dotknij > Kalendarz. Dotknij Menu > Nowy termin. Wprowadź informacje o terminie. Aby zaplanować zdarzenie całodzienne, w polu Cały dzień wybierz Tak. ABY Utworzyć termin cykliczny Usunąć termin Transmitować termin WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Wybierz termin i dotknij Menu > Edycja. Przewiń ekran do pozycji Występuje i wybierz jedną z opcji cykliczności. Wybierz termin do usunięcia i naciśnij Menu > Usuń termin. Wybierz termin do transmisji i dotknij Menu > Transmituj termin. Wyświetlanie terminów Wyświetlanie terminu: 1. Dotknij termin, który ma być wyświetlony. 89

90 Wyświetlanie harmonogramów Wyświetlanie harmonogramu: 1. Dotknij Menu, a następnie wybierz jeden z poniższych widoków: Plan Dzień Tydzień Miesiąc Rok ABY Wyświetlić plan na dzisiaj Wyświetlić plan dla określonej daty Wyświetlać numery tygodni Zmienić wyświetlanie tygodnia roboczego WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI W dowolnym widoku Kalendarza dotknij Menu > Przejdź do Dzisiaj. W dowolnym widoku Kalendarza dotknij Menu > Przejdź do daty. Dotknij datę, która ma być wyświetlona. W dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje. Zaznacz pole wyboru Pokaż numery tygodni. IW dowolnym widoku Kalendarza naciśnij Menu > Narzędzia > Opcje i wykonaj poniższe czynności: Aby zdefiniować pierwszy dzień tygodnia, w polu Pierwszy dzień tygodnia, wybierz Niedziela lub Poniedziałek. Aby określić liczbę dni tygodnia, w polu Widok tygodnia wybierz Tydzień 5-dniowy, Tydzień 6- dniowy lub Tydzień 7-dniowy. 90

91 Korzystanie z Zadań Używaj programu Zadania, aby utrzymywać na bieżąco informacje o sprawach do załatwienia. Lista Zadania Lista zadań stanowi Twoją listę rzeczy do zrobienia. Kiedy przy pomocy programu Outlook w swoim komputerze utworzysz lub dokonasz edycji zadania, a następnie zsynchronizujesz je z urządzeniem, mogą pojawić się dodatkowe informacje, takie jak data ukończenia, priorytet i kategoria. Zadanie, które zostało oznaczone jako zadanie o wysokim priorytecie, jest poprzedzone znakiem wykrzyknika, a zadanie o niskim priorytecie jest oznaczone strzałką skierowaną w dół. Zadania opóźnione są wyświetlane w kolorze czerwonym. UWAGA: Informacje w telefonie można zsynchronizować z komputerem, aby utrzymywać aktualną listę zadań w obu lokalizacjach. 91

92 ABY Utworzyć zadanie Oznaczyć zadanie jako wykonane Usunąć zadanie Zmienić zadanie zakończone na niezakończone Znaleźć zadanie WYKONAJ PONIŻSZE CZYNNOŚCI Dotknij > Programy > Zadania. Wprowadź nazwę zadania w polu Naciśnij, aby dodać zadanie. Dotknij > Programy > Zadania. Wybierz zadanie, które ma być oznaczone jako zakończone, a następnie dotknij Wykonano. Wybierz zadanie, które ma być usunięte, a następnie dotknij Menu > Usuń zadanie. Dotknij Tak w celu potwierdzenia. Wybierz zakończone zadanie, a następnie dotknij Uaktywnij, aby zmienić jego status na niezakończone. Dotknij Menu > Sortuj według i wybierz opcję sortowania. Możesz także dotknąć Menu > Filtruj i wybrać kategorię. 92

93 Rozdział 7 Dostosowanie urządzenia Dostosowanie menu Start Korzystanie z Menedżera profili Korzystanie z Menedżera kompozycji Dostosowywanie ekranu Dzisiaj Wprowadzanie informacji kontaktowych Konfigurowanie dźwięków i powiadomień Ustawianie daty, godziny oraz alarmu Ustawianie dźwięku dzwonka Ustawienia wybudzania 93

94 Dostosowanie menu Start Możesz wybrać maksymalnie siedem programów, które będą pojawiać się w menu Start. Dostosowanie menu Start: 1. Wybierz maksymalnie siedem programów, które chcesz umieścić w menu Start. Korzystanie z Menedżera profili Menedżer profili oferuje wygodny sposób konfigurowania dźwięku dzwonka oraz ustawień powiadomień urządzenia w celu dostosowania do różnych scenariuszy. Istnieją cztery tryby profili, które można wybierać: Normalny: Ten tryb umożliwia dostosowywanie dźwięku dzwonka dla przychodzących połączeń, wiadomości oraz powiadomień o alertach. Spotkanie: W tym trybie następuje wyłączenie dźwięku i telefon wibruje w celu sygnalizowania o przychodzącym połączeniu. Cichy: Ten tryb obejmuje przejście do trybu wyciszenia głośności i dźwięku dzwonka urządzenia. Automatyczny: Po przejściu do tego trybu, ustawienia dźwięku i powiadomień urządzenia są automatycznie przełączane z trybu Normalnego do trybu Spotkanie w oparciu o Kalendarz. 94 Przełączenie do trybu Normalnego: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Osobiste > Menedżer profili. Wybierz Normalny, a następnie wybierz jedną z opcji z rozwijanej listy: Domyślne, Zewnętrzne i Osobiste. Jeśli chcesz zmienić ustawienia jakiejś opcji, dotknij Edytuj.

95 3. Dotknij kartę Sygnał, Głośność lub Nazwa i wprowadź niezbędne zmiany. Po zakończeniu dotknij przycisk. Przełączenie do trybu Spotkanie: 1. Wybierz Spotkanie. 3 Jeśli chcesz zmienić ustawienia jakiejś opcji, dotknij Edytuj. Dotknij suwak, aby zmienić ustawienie głośności mowy. Przełączenie do trybu Cichy: 1. Wybierz Cichy. Przełączenie do trybu Automatyczny: 1. Wybierz Automatyczny. UWAGA: Jeśli w oparciu o dane Kalendarza system wykryje, że obecnie jesteś zajęty, ustawienia dźwięku i alertów w urządzeniu automatycznie przełączą się z trybu Normalny do trybu Spotkanie. 95

96 Korzystanie z Menedżera kompozycji Menedżer kompozycji umożliwia zmianę takich elementów wyglądu urządzenia, jak tło, elementy wyświetlane na ekranie Dzisiaj oraz karnacja programu Windows Media Player. Dostosowanie kompozycji: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Osobiste > Menedżer kompozycji. Na karcie Kompozycja wybierz dowolną z kompozycji. Na karcie Harmonogram możesz ustawić automatyczną zmianę kompozycji w dni robocze i weekendy. W tym celu: Wybierz opcję Włącz program przełączania kompozycji oraz wybierz kompozycje dla Kompozycja na dni robocze oraz Kompozycja na dni wolne. Edycja kompozycji: 1. Na karcie Kompozycja wybierz kompozycję, którą chcesz edytować. Dotknij Menu > Edycja. Na czterech kartach wybierz elementy, które chcesz edytować: Na karcie Dzisiaj wybierz z rozwijanej listy wygląd ekranu Dzisiaj. Aby zmieniać kompozycję na okres od godziny 18:00 do godziny 6:00, uaktywnij opcję Zmieniaj wygląd na noc. Możesz także wybrać Tapeta, aby dodać tapetę do ekranu Dzisiaj. Na karcie Elementy wybierz elementy, które mają być widoczne na ekranie Dzisiaj. Na karcie Skórka wybierz karnację dla wybierania numerów oraz programu Windows Media Player. Na karcie Nazwa wprowadź nazwę dla kompozycji. 96

97 Dostosowywanie ekranu Dzisiaj Dostosowanie ekranu Dzisiaj: 1. Dotknij > Ustawienia > Dzisiaj. Na karcie Wygląd wybierz tło dla ekranu Dzisiaj. Jeśli chcesz użyć zdjęcie jako tło ekranu Dzisiaj, wybierz opcję Użyj tego obrazu jako tła oraz dotknij Przeglądaj, aby zlokalizować zdjęcie, którego chcesz użyć. Na karcie Element wybierz elementy, które mają być wyświetlane na ekranie Dzisiaj. Dostosowanie ekranu Dzisiaj przy użyciu własnego obrazu: 1. Dotknij > Programy > Obrazy i wideo. Dotknij obraz, który ma być używany jako tło. Dotknij Menu > Ustaw jako tło ekr. Dzisiaj. Dostosuj poziom przezroczystości i dotknij przycisk. Wprowadzanie informacji kontaktowych Funkcja Informacje o właścicielu umożliwia wprowadzenie i wyświetlanie w urządzeniu własnych informacji kontaktowych, takich jak nazwisko i imię, alternatywne numery telefonów kontaktowych oraz adresu. UWAGA: Zalecamy wprowadzenie swych informacji kontaktowych, aby ktoś mógł łatwo skontaktować się z Tobą w razie utraty urządzenia. 97

98 Wprowadzanie informacji o właścicielu: 1. Aby otworzyć ekran Informacje o właścicielu, wykonaj jedną z poniższych czynności: Na ekranie Dzisiaj dotknij pole Dotknij tutaj, aby wprowadzić informacje o właścicielu. Dotknij > Ustawienia > Informacje o właścicielu. Wprowadź informacje o sobie i dotknij. Konfigurowanie dźwięków i powiadomień Skorzystaj z ustawień Dźwięki i powiadomienia, aby uaktywnić dźwięki i dostosować dźwięki dzwonków dla połączeń przychodzących, przypomnień, alertów i wiadomości. Konfigurowanie dźwięków i powiadomień: 1. Dotknij > Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia. Wybierz zdarzenie na karcie Powiadomienia i ustaw Typ dzwonka oraz Dźwięk dzwonka. Dotknij przycisk. Ustawianie daty, godziny oraz alarmu Ustawianie daty i godziny: 1. Dotknij > Ustawienia > karta System > Zegar i alarmy. Na karcie Godzina wprowadź strefę czasową, datę i ustawienia czasu. 98

99 Ustawienie alarmu: 1. Na karcie Alarm wprowadź niezbędne ustawienia alarmu. UWAGA: Ustawienia daty/godziny można konfigurować także wprost na ekranie Asus Today. Dotknij przycisk w prowadź niezbędne ustawienia. Ustawianie dźwięku dzwonka Korzystając z urządzenia można dodać i skonfigurować swą ulubioną muzykę jak swój dźwięk dzwonka. Możesz łatwo skonfigurować swoją ulubioną piosenkę lub dźwięk jako dźwięk dzwonka w jednym z następujących zgodnych formatów audio:. aac,. amr,. mp3,. wav,. wma i. mid. Dodawanie dźwięku dzwonka do wyboru Dodawanie dźwięku dzwonka do kategorii wyboru w ustawieniach telefonu: 1. Dotknij > Ustawienia > Dźwięki dzwonków. W polu listy wybierz określone rozszerzenie pliku. Zaznacz plik dźwięku dzwonka, który chcesz dodać. Dotknij przycisk, aby odtworzyć dźwięk i dotknij przycisk, aby zatrzymać odtwarzanie. 99

100 Zmiana dźwięku dzwonka Zmiana dźwięku dzwonka: 1. Dotknij > Ustawienia > Telefon. Na karcie Telefon wybierz dźwięk dzwonka w polu listy Dźwięk dzwonka. Piosenki lub dźwięki, które dodałeś jako dźwięki dzwonków, pojawiają się na tej liście razem z domyślnymi dźwiękami dzwonków, dostarczonymi wraz z urządzeniem. Ustawienia wybudzania Możesz ustawić akcje wybudzania, gdy urządzenie jest w trybie uśpienia. Ustawianie akcji wybudzenia: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Osobiste > Źródło wybudzenia. Dokonaj wyboru spośród dostępnych akcji wybudzania. Dotknij Zaznacz wszystko, aby zaznaczyć wszystkie akcje albo dotknij Odznacz wszystko, aby usunąć zaznaczenie wszystkich dostępnych akcji. 100

101 Rozdział 8 Łączymy się Korzystanie z Menedżera bezprzew. Korzystanie z łącza Bluetooth Korzystanie z łącza Wi-Fi Konfiguracja połączenia GPRS Ustawienie sieci 101

102 Korzystanie z Menedżera bezprzew. Menedżer bezprzew. umożliwia włączanie lub wyłączanie połączeń bezprzewodowych w jednej lokalizacji. Jest to szybki sposób oszczędzania energii baterii lub wyłączania takich funkcji urządzenia, jak funkcja Bluetooth. Korzystanie z Menedżera bezprzew. : 1. Dotknij > Ustawienia > karta Połączenia. Dotknij Menedżer bezprzew.. Z ekranu Menedżera bezprzew. wykonaj jedną z poniższych czynności: Dotknij przycisk żądanego typu połączenia bezprzewodowego, aby je włączyć lub wyłączyć. Dotknij przycisk, aby wyłączyć wszystkie połączenia bezprzewodowe. Dotknij Ustawienia w celu wprowadzenia zmiany ustawień jednego z typów połączeń bezprzewodowych. Dotknij Zakończ lub przycisk w celu zakończenia programu Menedżer bezprzew.. Korzystanie z łącza Bluetooth Bluetooth jest technologią komunikacji bezprzewodowej, która umożliwia komunikowanie się z innymi urządzenia z funkcją Bluetooth w celu wymiany danych w obrębie zasięgu około 10 metrów (30 stóp), nie wymagając fizycznego połączenia. Po włączeniu funkcji Bluetooth w swoim urządzeniu, możesz: Łączyć się i komunikować się z innymi urządzeniami z funkcją Bluetooth w celu transmisji plików, zadań, kontaktów. Korzystać z usługi Bluetooth. Kiedy połączysz się z innym urządzeniem lub komputerem za pomocą łącza Bluetooth, będziesz mógł korzystać z innych usług, jakie są dostępne w tym urządzeniu. 102 UWAGA: Bluetooth i Wi-Fi współdzielą to samo pasmo częstotliwości, które zależy od środowiska oraz przyłączanego wyposażenia bezprzewodowego. Dlatego też może wydajność może zmieniać się, jeżeli obie funkce urządzenia, Bluetooth i Wi-Fi, sa używane równocześnie.

103 Uaktywnianie funkcji Bluetooth w urządzeniu Używaj Menedżera bezprzew. do włączania lub wyłączania funkcji Bluetooth w urządzeniu. Aby uzyskać dostęp do Menedżera bezprzew., możesz wykonać dowolną z poniższych czynności: 1. Uruchom program Menedżer bezprzew.. W tym celu możesz wykonać jedną poniższych czynności: Naciśnij Start > Ustawienia > karta Połączenia > Menedżer bezprzew. Dotknij ikonę Menedżera bezprzew. na ekranie Dzisiaj. Na ekranie Menedżer bezprzew. naciśnij Bluetooth. UWAGA: Funkcję Bluetooth trzeba wyłączać, kiedy nie jest używana, aby oszczędzać energię akumulatora. Dodawanie urządzeń Bluetooth 1. Upewnij się, funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu, które chcesz dodać oraz, czy urządzenie jest ustawione jako Wykrywalne. Dotknij > Ustawienia > karta Połączenia > Bluetooth. Dotknij Dodaj nowe urządzenie... w celu wyszukania dostępnych urządzeń Bluetooth. Wyszukiwanie może potrwać chwilę. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk Dalej albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy. Wprowadź alfanumeryczny kod dostępu urządzenia, z którym chcesz się połączyć, a następnie dotknij przycisk Dalej albo naciśnij Prawy klawisz kontekstowy. Ten kod dostępu można znaleźć w dokumentacji dostarczanej z tym drugim urządzeniem. Wprowadź wyświetlaną nazwę dla tego połączenia. Powtarzaj czynności 3 do 6, aby przyłączyć więcej urządzeń. 103

104 Tworzenie pary z zestawem Bluetooth 1. Dotknij > Ustawienia > Połączenia > Menedżer bezprzew.. Dotknij Bluetooth w celu uaktywnienia połączenia Bluetooth. Włącz zestaw Bluetooth oraz umieść je w odległości 10 metrów od swego urządzenia. Przełącz zestaw Bluetooth do trybu tworzenia pary. Zapoznaj się z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi zestawu Bluetooth. W swoim urządzeniu dotknij > Ustawienia > Bluetooth, a następnie dotknij Dodaj nowe urządzenie... Twoje urządzenie wyszuka urządzenia z funkcją Bluetooth, znajdujące się w jego zasięgu. Wybierz zestaw Bluetooth na liście Dodawanie urządzeń i naciśnij Dalej. Wprowadź klucz dostępu znajdujący się w instrukcji obsługi zestawu. Teraz Twoje urządzenie tworzy parę z zestawem. Na pasku stanu pojawi się ikona Bluetooth wskazując, że teraz możesz prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym. UWAGA: Aby zapewnić lepszy odbiór sygnału, NIE zasłaniaj w swoim urządzeniu klawiatury ani pokrywy komory baterii podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym korzystając z zestawu Bluetooth. 104

105 Korzystanie z łącza Wi-Fi Ikona Wi-Fi na ekranie Dzisiaj zapewnia łatwy dostęp do funkcji Wi-Fi w urządzeniu. Dotknięcie tej ikony wyświetlenie menu, które umożliwia: Włączenie/wyłączenie sieci Wi-Fi oraz otwarcie Menedżera Wi-Fi. Włączanie sieci Wi-Fi Włączenie sieci Wi-Fi: 1. Na ekranie Dzisiaj dotknij > Włącz sieć Wi-Fi. Wtedy urządzenie wykona automatyczne skanowanie wszystkich urządzeń bezprzewodowych dostępnych w zasięgu sieci Wi-Fi. Z listy wykrytych urządzeń bezprzewodowych wybierz sieć bezprzewodową, do której chcesz przyłączyć urządzenie. Wybierz, czy sieć bezprzewodowa łączy Internet, czy sieć Praca. Dotknij Połącz. Konfigurowanie sieci bezprzewodowych Konfigurowanie sieci bezprzewodowej: 1. Aby otworzyć stronę ustawień Wi-Fi, wykonaj jedną z poniższych czynności: Dotknij Ustawienia po wybraniu sieci bezprzewodowej, z którą chcesz połączyć swoje urządzenie. Dotknij > Ustawienia > karta Połączenia > Wi-Fi. 105

106 2. Na ekranie Konfigur. sieci bezprzewodowych dotknij dostępną sieć bezprzewodową, a następnie wprowadź potrzebne zmiany. Jeżeli na liście nie ma sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć, dotknij Dodaj nową... 3 Dotknij kartę Karty sieciowe, a następnie wybierz kartę. W razie potrzeby dotknij kartę w celu skonfigurowania. Dodawanie sieci bezprzewodowej Jeśli urządzenie nie wykrywa automatycznie sieci bezprzewodowej, z którą chcesz się połączyć, możesz ręcznie dodać tę sieć. Zapytaj swego administratora sieci o ustawienia sieci bezprzewodowej. Dodawanie sieci bezprzewodowej: 1. Naciśnij Bezprzewodowe > Dodaj nowe Wprowadź nazwę sieci oraz wybierz element z rozwijanego menu Połączenie do:, a następnie dotknij Dalej. UWAGA: Dane dotyczące uwierzytelniania, szyfrowania danych oraz klucz sieciowy można uzyskać od swego administratora sieci Ustaw uwierzytelnianie, szyfrowanie danych oraz klucz sieciowy, a następnie dotknij przycisk Dalej. W razie potrzeby zmiany typu protokołu EAP, zaznacz pole wyboru karty i zmień typ EAP. Po zakończeniu dotknij przycisk Zakończ.

107 Korzystanie z programu Menedżer Wi-Fi Menedżer Wi-Fi wyświetla stan połączenia oraz informacje o sieci bezprzewodowej oraz umożliwia ręczne skanowanie swego obszaru zasięgu w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych. Aby otworzyć Menedżera Wi-Fi możesz wykonać dowolną z poniższych czynności: Dotknij > Menedżer Wi-Fi. Naciśnij Start > Ustawienia > karta Połączenia > Menedżer Wi-Fi. Menedżer Wi-Fi posiada cztery karty: Stan Wi-Fi: Na tej stronie jest wyświetlane są informacje o bieżącym stanie połączenia oraz łącza. Ustawienia: Ta strona umożliwia definiowanie ustawień nawiązywania połączeń bezprzewodowych urządzenie-urządzenie, a także ustawień oszczędzania energii. UWAGA: Zalecamy ustawianie opcji Włącz dla Oszczędzania energii. IP Info: Ta strona przedstawia informacje sieciowe oraz oferuje sposób uzyskania nowego adresu IP z serwera DHCP. Przycisk Odśwież IP pozwala na przesłanie do serwera DHCP żądania nowego adresu IP. Uzyskanie nowego adresu IP przy użyciu tej funkcji będzie trwać kilka sekund. Ten przycisk Ping spełnia rolę narzędzia diagnostycznego. Pozwala wykrywać, czy urządzenie jest połączone z siecią. Przegląd miejsca sieciowego: Ta strona przedstawia najbliższe dostępne sieci bezprzewodowe. Każdą sieć bezprzewodową poprzedza ikona dla ułatwienia identyfikacji. W poszczególnych kolumnach są także wyświetlane: kanał sieciowy, RSSI oraz BSSID. 107

108 Konfiguracja połączenia GPRS Urządzenie umożliwia łączenie się poprzez usługę General Packet Radio Service (GPRS). GPRS to standard komunikacji bezprzewodowej, który umożliwia działanie z szybkością do 115 kb/s, w porównaniu do szybkości 9, 6 kb/s obecnie działającego systemu Global System for Mobile Communications (GSM). Obsługuje szeroki zakres pasm, co pozwala wysyłać i odbierać małe pakiety danych, takie jak wiadomości oraz przeglądanie sieci Web. Konfigurowanie połączenia GPRS w urządzeniu: 1. Z ekranu Dzisiaj dotknij na pasku stanu. Dotknij Ustawienia w oknie monitu. Na ekranie Ustawienia wybierz kartę Połączenia, a następnie dotknij ikonę Połączenia. Na ekranie Połączenia dotknij Dodaj nowe połączenia modemowe. Wprowadź unikalną nazwę dla tego połączenia, a następnie wybierz Łącze komórkowe (GPRS) z listy modemów. Wprowadź nazwę Punktu dostępu. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło oraz nazwę domeny i dotknij przycisk Dalej. Zwróć się o pomoc do swego administratora sieci. UWAGI: Połączenie sieciowe może zmieniać się w zależności od lokalizacji oraz operatorów sieci komórkowych. Zwróć się do operatora sieci komórkowej w celu uzyskania informacji o połączeniu sieciowym w swym rejonie. Opłaty za usługi GPRS oraz ustawienia połączenia GPRS mogą być różne w zależności od operatora. Skonsultuj ze swym usługodawcą przyjęcie odpowiedniego rozwiązania. Połączeń GPRS i USB nie można używać w tym samym czasie. 108

109 Nawiązywanie połączenia GPRS Łączenie się z usługą GPRS: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Połączenia > Połączenia. Na ekranie Połączenia dotknij Zarządzaj istniejącymi połączeniami. Dotknij i przytrzymaj istniejące połączenie, a następnie w menu podręcznym dotknij Połącz. Dotknij Usuń, jeśli chcesz usunąć wybrane ustawienie połączenia. Po nawiązaniu połączenia dotknij w celu zakończenia. UWAGI: Kiedy korzysta się z sieci WLAN równocześnie z GPRS, to drugie połączenie ma wyższy priorytet sygnału. Zalecamy, aby nie korzystać z połączenia WLAN oraz GPRS w tym samym czasie. Przeglądanie zasobów Internetu Jeżeli skonfigurowałeś domyślne połączenie GPRS, jest ono automatycznie nawiązywane, kiedy uruchomisz aplikację, która łączy się z Internetem. Przeglądanie zasobów Internetu: 1. Uruchom dowolną aplikację, która łączy się z Internetem, na przykład Internet Explorer. Urządzenie automatycznie nawiąże domyślne połączenie GPRS. Pojawi się podręczne okienko wyświetlając stan połączenia. Po nawiązaniu połączenia możesz rozpocząć przeglądanie zasobów Internetu. Jeśli używasz programu Internet Explorer, zostanie wyświetlona domyślna strona. 109

110 Rozłączanie połączenia GPRS Rozłączanie połączenia GPRS: 1. W podręcznym okienku dotknij Rozłącz. UWAGI: Jeżeli program ActiveSync został skonfigurowany, aby automatycznie przeprowadzać synchronizację z serwerem Exchange, synchronizacja zostanie przeprowadzone, kiedy połączysz się ponownie. Połączenie GPRS jest nawiązane automatycznie za każdym razem, kiedy uruchomisz aplikację wymagającą połączenia GPRS, na przykład Internet Explorer i Windows Live. Korzystanie z GPRS Tool GPRS Tool umożliwia wygodne wybieranie i nawiązywanie połączenia z dostawcą usługi GPRS. Nawiązywanie połączenia poprzez GPRS Tool: 1. Dotknij > Ustawienia > karta Połączenia > Ustawienie sieci. Możesz także dotknąć na pasku stanu, a następnie dotknąć Ustawienia z podręcznego okienka. Na ekranie Ustawienie sieci wybierz z listy swego dostawcę usług GPRS. UWAGI: W różnych regionach mogą działać różni operatorzy. 110

111 Ustawienie sieci To urządzenie umożliwia konfigurowanie swych połączeń sieciowych, a także ustawienie wielu sieci, gdybyś chciał uzyskać do nich dostęp. Konfigurowanie sieci Konfigurowanie ustawień sieciowych: 1. Z rozwijanych list wybierz Kraj i Operator. Jeżeli Twój operator sieci komórkowej nie znajduje się na liście, dotknij przycisk Automatyczne wykrywanie. Ustawienie preferowanej sieci Ustawianie preferowanej sieci: 1. Z ekranu klawiatury telefonu dotknij Menu > Opcje > karta Sieć. Dotknij Ustaw sieci i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Po ustawieniu swych preferowanych sieci, dotknij przycisk, aby powrócić do karty Sieć. Na liście Wybieranie sieci dotknij Automatyczne. 111

112 112

113 Rozdział 9 Funkcje GPS Aplikacja GPS Catcher Zewnętrzne urządzenie GPS 113

114 Aplikacja GPS Catcher Aplikacja GPS Catcher umożliwia aktualizowanie danych Globalnego Systemu Określania Położenia (GPS) w swym urządzeniu. Dane GPS zawierają ważne informacje na temat stanu satelity oraz bieżącą datę i godzinę do wyznaczania pozycji satelity. UWAGA: Wszystkie funkcje GPS lub podobnych systemów nie są przeznaczone do lokalizowania osób, szczególnie przez aplikacje typu ochrona życia oraz ochrona mienia. Aktualizacja danych GPS Aktualizowanie danych GPS: 1. Dotknij Start > Programy > GPS Catcher. Dotknij Aktualizuj w celu rozpoczęcia aktualizowania. UWAGI: Aby zapewnić pomyślne zaktualizowanie, należy zadbać o nawiązanie połączenia z Internetem. Ważność danych GPS upływa w ciągu trzech dni. Kiedy tak się stanie, trzeba ponowić aktualizowanie. Można również tak skonfigurować aplikację GPS Catcher, aby aktualizacja odbywała się automatycznie. 114 Konfigurowanie aplikacji GPS Catcher Konfiguracja aplikacji GPS Catcher: 1. Na ekranie aplikacji GPS Catcher dotknij Menu > Ustawienia. Ustaw opcje zgodnie z Twoimi preferencjami.

115 Zewnętrzne urządzenie GPS Twoje urządzenie umożliwia wykorzystywanie zewnętrznego urządzenia GPS do odbierania danych GPS. Aby można było korzystać z zewnętrznego urządzenia konieczne jest skonfigurowanie połączenia pomiędzy Twoim urządzeniem i zewnętrznym urządzeniem GPS. UWAGA: Złącze zewnętrznej anteny GPS, zgodne ze standardem MMCX, jest dołączone do pakietu. Wsuń to złącze do urządzenia, aby przyłączyć zewnętrzną antenę GPS. Konfigurowanie zewnętrznego urządzenia GPS Konfiguracja zewnętrznego urządzenia GPS: 1. Dotknij > Ustawienia > karta System > Zewnętrzny GPS. Na karcie Program, wybierz port programu. UWAGA: Inne aplikacje GPS w urządzeniu będą korzystać z tego samego portu COM, który tutaj skonfigurujesz. Zadbaj, aby ten port był dostępny również dla innych aplikacji GPS. 115

116 3. Na karcie Sprzęt, określ port sprzętowy oraz szybkość transmisji dla zewnętrznego urządzenia GPS. UWAGA: Należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika zewnętrznego urządzenia GPS, aby uzyskać szczegółowe informacje. Na karcie Dostęp, zaznacz pole wyboru Automatycznie zarządzaj systemem GPS (zalecane). WAŻNE: Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola wyboru, niektóre aplikacje związane z systemem GPS w urządzeniu nie będą mogły uzyskiwać danych GPS. 116

117 Rozdział 10 Funkcje multimedialne Korzystanie z aparatu fotograficznego Przeglądanie obrazów i klipów wideo Odtwarzacz strumieniowy 117

118 Korzystanie z aparatu fotograficznego Wbudowany aparat fotograficzny o rozdzielczości 2, 0 megapiksele umożliwia wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie klipów audio/wideo. Uruchamianie aparatu fotograficznego Uruchomienie aparatu fotograficznego: Dotknij > Programy > Obrazy i wideo > Aparat fot.. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Aparat fotograficzny z prawej strony urządzenia. Przycisk Aparat fotograficzny/zwolnienia migawki Menu Thumbnails UWAGI: Ekran podglądu jest domyślnie skonfigurowany w orientacji poziomej. Po uruchomieniu aparatu fotograficznego, urządzenie jest domyślnie przełączane do trybu aparatu fotograficznego. W trybie aparatu fotograficznego, klawisz Aparat fotograficzny działa jako spust migawki. 118

119 Zakończenie trybu Aparat fotograficzny: Dotknij ikonę zakończenia pracy na ekranie Aparat fotograficzny. Dostępne tryby przechwytywania Urządzenie aparatu fotograficznego może być ustawione w jednym z dwóch trybów przechwytywania: Tryb Aparat Tryb Aparat umożliwia wykonywanie zdjęć i zapisywanie ich w urządzeniu lub na karcie pamięci microsd. Można również ustawiać aparat zgodnie z warunkami środowiska, ustawiać rozmiar zdjęć, wybierać powiększenie, dostosowywać jakość zdjęć, stosować efekty oraz modyfikować inne zaawansowane ustawienia. Tryb Wideo Tryb Wideo umożliwia nagrywanie klipów audio/wideo. Podobnie jak w przypadku trybu aparatu fotograficznego, można wybierać powiększenie, ustawiać rozmiar obrazu wideo, stosować pewne efekty, wybierać docelową przestrzeń zapisu oraz modyfikować zaawansowane ustawienia wideo. Obsługiwane formaty Kiedy korzysta się z trybu aparatu fotograficznego lub z trybu wideo, przechwytywanie obrazy i klipy wideo są zapisywane w następujących formatach: Obraz nieruchomy (tryb Aparat): JPEG (. jpg) Obraz wideo (tryb Wideo): 3GP (. 3gp), MPEG4 (. mp4) 119

120 Tryb Aparat Poniżej zostały przedstawione ikony wyświetlane na ekranie w trybie Aparat: Ikona trybu przechwytywania Ikona jakości obrazu Ikona domyślnej przestrzeni przechowywania Ikona trybu sceny Ikona układu zegarowego Ikona trybu sceny Ikona efektów Ikona rozmiaru obrazu Dotknij, aby zamknąć tryb aparatu fotograficznego. Liczba dostępnych zdjęć 765 Menu Dotknij, aby otworzyć menu aparatu fotograficznego. Tryby przechwytywania: Tryb Aparat Tryb Wideo Dotknij, aby zmniejszyć. Thumbnails Dotknij, aby powiększyć. Dotknij, aby przeglądać obrazy i klipy wideo. 120

121 Ikony trybu Aparat Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o ikonach trybu Aparat. Ikona Tryb przechwytywania / Jakość obrazu Domyślna przestrzeń przechowywania Tryb Scena Układ zegarowy Tryb Seria Efekty Rozmiar obrazu / / / / / / / / / / / / / / / Opis Wskazuje bieżący tryb przechwytywania. Wskazuje stosowaną jakość obrazu. Wskazuje domyślną przestrzeń przechowywania dla przechwyconych obrazów i klipów wideo. Wskazuje stosowany tryb sceny. Kiedy zostanie włączony układ zegarowy aparatu fotograficznego (5 sekund lub 10 sekund), pojawia się odpowiadająca mu ikona. Kiedy naciśniesz przycisk spustu migawki lub przycisk nawigacyjny w celu zrobienia zdjęcia, rozpocznie się odliczanie czasu w dół i po ustawionym czasie nastąpi wykonanie zdjęcia. Wskazuje liczbę klatek w trybie serii. Wskazuje stosowane efekty. Wskazuje stosowaną rozdzielczość. Kiedy rozdzielczość zostanie ustawiona na 1600x1200, wyłączana jest funkcja powiększania/pomniejszania. 121

122 Ikona Zakończ Powiększanie Zmniejszanie Miniaturki Menu Menu opcji aparatu fotograficznego Opis Dotknij, aby zamknąć tryb aparatu fotograficznego. Dotknij, aby powiększyć widok obiektu na ekranie. Dotknij, aby zmniejszyć widok obiektu na ekranie. Dotknij, aby uruchomić aplikację Obrazy i wideo oraz przeglądać swoje obrazy w widoku miniaturek. Dotknij, aby otworzyć menu opcji aparatu fotograficznego. Menu opcji aparatu fotograficznego umożliwia dokonywanie zmian różnych ustawień aparatu i zdjęć. Otwieranie menu opcji: 1. Dotknij Menu z ekranu aparatu fotograficznego. W menu podręcznym dotknij ikonę, aby wyświetlić zawartość. Zmień tryb Opcja Zmień tryb umożliwia przełączanie przechwytywania do trybu Aparat lub Wideo. Scena Opcja Scena pozwala na wybranie zaprogramowanych ustawień odpowiednich dla zdjęcia nocnego lub zdjęcia wydarzenia sportowego. Wybierz opcję Auto, aby były stosowane najlepsze ustawienia dla dowolnej sceny. 122

123 Rozmiar obrazu Umożliwia ustawienie rozmiaru ramki zdjęcia. Jakość obrazu Ta opcja oferuje trzy wstępnie zaprogramowane poziomy jakości obrazu: Normalne, Dokładne i Super dokładne. Jakość obrazu jest ustawiana domyślnie jako Super dokładne. Zoom Umożliwia zmianę maksymalnego dopuszczalnego powiększenia. Samowyzwalacz Ustawia długość opóźnienia zwolnienia migawki na 5 lub 10 sekund po naciśnięciu klawisza aparatu fotograficznego/spustu migawki. Seria Umożliwia wykonanie kolejno 4 lub 9 zdjęć po jednym naciśnięciu klawisza aparatu fotograficznego/ spustu migawki. Ramka Umożliwia ustawienie ramki. UWAGA: 240. Przed ustawieniem ramki należy upewnić się, czy rozdzielczość ekranu została ustawiona jako 320 x Efekt Opcja Efekt pozwala stosować pewne efekty względem obiektu. Można dokonać wyboru spośród następujących opcji konfiguracyjnych: Czarno-białe, Negatyw, Sepia i Solaryzacja. Ustawienie Normalne zapewnia brak efektu. Zapisz do Umożliwia wybór domyślnej przestrzeni przechowywania dla przechwyconych zdjęć. 123

124 UWAGA: Kartę microsd należy przygotować przed ustawieniem domyślnej przestrzeni przechowywania jako Karta zapisu danych. Zaawansowane Ta opcja umożliwia skonfigurowania następujących ustawień: Format prefiksu nazwy pliku, Prefiks nazwy pliku, Numer pliku, Sygnatura daty i godziny, Dźwięk migawki oraz Odstęp serii. Wykonywanie zdjęć Po uruchomieniu aparatu fotograficznego, urządzenie jest domyślnie przełączane do trybu aparatu fotograficznego. W przypadku innego ustawienia dotknij Menu > Zmień tryb > Tryb Aparat, a następnie dotknij Zakończ. Możesz także dotknąć ikonę trybu aparatu fotograficznego, aby przełączyć urządzenie do trybu aparatu. Wykonanie zdjęcia: 1. Wyceluj urządzenie w kierunku obiektu i naciśnij klawisz aparatu fotograficznego/spustu migawki. Kiedy pojawi się ikona, postaraj się stabilnie trzymać urządzenie. W celu wykonania następnych zdjęć powtarzaj czynności 1 do 2. Menu Thumbnails UWAGA: Obraz zostaje automatycznie zapisany w domyślnej przestrzeni przechowywania i można go przeglądać korzystając z aplikacji Obrazy i wideo. 124

125 Tryb Wideo Poniżej zostały przedstawione ikony wyświetlane na ekranie w trybie Wideo: Ikona trybu przechwytywania Pozostały czas nagrywania Ikona domyślnej przestrzeni przechowywania Dotknij, aby zamknąć tryb aparatu fotograficznego. Wskaźnik nagrywania zielony: gotowość czerwony: nagrywanie Ikona efektów Ikona rozmiaru wideo Dotknij, aby otworzyć menu wideo. Ikony trybu przechwytywania: Tryb Aparat Tryb Wideo Dotknij, aby zmniejszyć. Dotknij, aby powiększyć. Dotknij, aby uruchomić aplikację Obrazy i wideo. 125

126 Ikony trybu Wideo Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje o ikonach trybu Wideo. Ikona Tryb przechwytywania Domyślna przestrzeń przechowywania Efekty Rozmiar wideo / / / / / / Opis Wskazuje bieżący tryb przechwytywania. Zakończ Powiększanie Zmniejszanie Miniaturki Menu Dotknij, aby zamknąć tryb wideo. Dotknij, aby uruchomić aplikację Obrazy i wideo oraz odtworzyć klip wideo. Dotknij, aby otworzyć menu opcji wideo. 126

127 Menu Opcje wideo Menu opcji wideo umożliwia dokonywanie zmian różnych ustawień wideo i odtwarzania. Otwieranie menu opcji wideo: 1. Dotknij Menu z ekranu wideo. Zmień tryb Opcja Zmień tryb umożliwia przełączanie urządzenia do trybu przechwytywania Aparat lub Wideo. Rozmiar wideo Umożliwia ustawienie rozmiaru ramki obrazu wideo. Zapisz do Umożliwia wybór domyślnej lokalizacji przestrzeni przechowywania dla przechwyconych zdjęć. UWAGA: Kartę microsd należy przygotować przed ustawieniem domyślnej przestrzeni przechowywania jako Karta zapisu danych. Efekt Opcja Efekt pozwala stosować pewne efekty względem obiektu. Zaawansowane Ta opcja umożliwia skonfigurowanie następujących ustawień: Typ pliku wideo, Format prefiksu nazwy pliku, Prefiks nazwy pliku, Numer pliku oraz Włącz lub wyłącz audio podczas nagrywania. 127

128 Nagrywanie klipów wideo W celu nagrania klipu wideo przełącz urządzenie do trybu przechwytywania wideo. Przełączenie do trybu wideo: Dotknij Menu > Zmień tryb > Tryb Wideo, a następnie dotknij Zakończ. Dotknij ikonę trybu wideo na ekranie. Nagrywanie klipu wideo: 1. Wyceluj urządzenie w kierunku obiektu i naciśnij klawisz aparatu fotograficznego/spustu migawki, aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania klipu wideo wskaźnik nagrywania zmienia się z zielonego na czerwony. Ponownie naciśnij klawisz aparatu fotograficznego/spustu migawki, aby zatrzymać nagrywanie. UWAGI: Klip wideo jest automatycznie zapisywany w domyślnej lokalizacji przestrzeni przechowywania. Do odtworzenia klipu wideo w urządzeniu należy użyć programu Windows Media Player Mobile. Używaj odtwarzacza Apple QuickTime, jeżeli chcesz odtwarzać klipy wideo w komputerze. Program instalacyjny QuickTime można pobrać ze strony 128

129 Przeglądanie obrazów i klipów wideo Użyj aplikacji Obrazy i wideo do przeglądania zapisanych obrazów i odtwarzania klipów wideo. Przeglądanie obrazów i klipów wideo Przeglądanie obrazów i klipów wideo: 1. Dotknij obraz lub klip wideo, który chcesz obejrzeć. W celu obejrzenia obrazów lub otwarcia klipów wideo zapisanych na karcie microsd dotknij listę folderów (opatrzonych etykietą Moje obrazy) i dotknij element Karta microsd. W celu obejrzenia obrazów zapisanych w folderze Moje obrazy w urządzeniu dotknij element Moje obrazy, a następnie dotknij miniaturkę obrazu. W celu odtworzenia klipów wideo przechowywanych w folderze Moje wideo w urządzeniu dotknij element Moje wideo, a następnie dotknij miniaturkę klipu wideo. Edycja obrazów Edytowanie obrazów: 1. Dotknij obraz, który chcesz edytować. Dotknij Menu > Edytor Obrazu. Edytuj obraz. Zapoznaj się z ikonami narzędzi oraz ich opisami przedstawionymi na następnej stronie. 129

130 Pasek narzędzi Ikony Opis Ikony Opis Dotknij, aby ukryć pasek narzędzi. Dotknij, aby wybrać kolor dla pociągnięcia edycji. Dotknij, aby wybrać rozmiar dla pociągnięcia kredki. Dotknij, aby dodać kilka stempli na obrazie. Dotknij, aby dodać tekst. Dotknij, aby skasować część obrazu. Dotknij, aby cofnąć operację edycji. Dotknij, aby zapisać obraz. Dotknij, aby zakończyć edycję. UWAGI: Funkcje tego edytora obrazów mogą być stosowane tylko na zdjęciach lub obrazach o rozdzielczości 320 x 240. Obrazy o większej rozdzielczości niż 320 x 240 zostaną zmniejszone do rozdzielczości 320 x Dotknij, aby zapisać obraz, a następnie dotknij Tak w celu potwierdzenia. UWAGA: W tej opcji oryginalny obraz jest zastępowany plikiem edytowanym. Możesz także dotknąć na Pasku narzędzi i wybrać pozycję Zapisz jako, aby zapisać edytowany obraz z inna nazwą pliku. 130

131 Odtwarzacz strumieniowy Odtwarzacz strumieniowy umożliwia odtwarzanie plików audio i wideo przesyłanych strumieniowo do urządzenia z Internetu. Obsługiwane formaty obejmują 3gp, 3g2, mp4 i sdp. UWAGA: Przed użyciem Odtwarzacza strumieniowego należy upewnić się, czy zostało nawiązane połączenie z Internetem poprzez łącze Wi-Fi lub GPRS. Zapoznaj się z podrozdziałami przedstawiającymi połączenia Wi-Fi lub GPRS w tym podręczniku użytkownika, aby uzyskać informacje na temat uaktywniania takiego połączenia. Dotknij, aby odtworzyć plik. Dotknij, aby połączyć się ze stroną sieci Web rtsp://adres URL Dotknij, aby otworzyć Menu. UWAGA: Witryna Real Time Streaming Protocol (RTSP) oferuje takie strumienie danych multimedialnych, jak klipy audio lub wideo. 131

132 Korzystanie z odtwarzacza strumieniowego Odtwarzanie pliku transmisji strumieniowej: 1. Dotknij > Programy > Odtwarzacz strumieniowy, a następnie dotknij Połącz. Wpisz adres strony sieci Web, a następnie dotknij Połącz. UWAGA: Odtwarzacz strumieniowy rozpoznaje tylko adresy stron sieci Web typu rstp://adres URL. Dotknij w celu odtworzenia pliku w transmisji strumieniowej z preferowanej strony rtsp sieci Web. Możesz również nacisnąć Menu, aby wyświetlić listę menu oraz wykonać inne operacje. 132

133 Rozdział 11 Funkcje biznesowe Ur Time Zdalny kalendarz 133

134 Ur Time Ur Time umożliwia ustawianie godziny i alarmu w Twojej bieżącej lokalizacji, a także konfigurowanie godziny dla maksymalnie czterech miast. UWAGA: Ur Time należy zainstalować z dysku CD Bonus, który jest dostarczany wraz z pakietem urządzenia. Ustawianie godziny Ustawienie godziny: 1. Dotknij > Programy > Ur Time. Dotknij Menu > Czas. Ustaw lokalny czas w bieżącej lokalizacji. Ustawianie alarmu Ustawienie alarmu: 1. Dotknij Menu > Alarm, a następnie dotknij Nowy, aby dodać nowy alarm lub wybierz istniejący alarm i dotknij Edytuj. Ustaw szczegóły alarmu. Aby uaktywnić funkcję zapobiegania uśnięciu, zaznacz pole wyboru Drzemka i ustaw okres drzemki. 134

135 Ustawianie Zegara światowego Ustawienie Zegara światowego: 1. Dotknij Menu > Zegar światowy. Możesz ustawić czas maksymalnie dla czterech miast. Zegar światowy pojawi się na ekranie Dzisiaj. 135

136 Zdalny kalendarz Zdalny kalendarz umożliwia uzyskanie dostępu do Kalendarza Google. Możesz, albo przeglądać kalendarz, albo synchronizować zdarzenia i plan z Kalendarzem Google w sposób dwukierunkowy. Pobieraj zdarzenia z Kalendarza Google lub przesyłaj zdarzenia do Kalendarza Google ze swego urządzenia. WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji, należy zadbać o uzyskanie konta Google. Odwiedź stronę aby zarejestrować się dla uzyskania konta Google. Upewnij się, czy urządzenie jest połączone z Internetem poprzez łącze GPRS. Synchronizowanie kalendarza Pobieranie zdarzeń z Kalendarza Google Pobranie planu i zdarzeń ze swego Kalendarza Google: 1. Dotknij > Programy > Zdalny kalendarz. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie dotknij Sync w celu rozpoczęcia synchronizacji. Zostanie wyświetlone podręczne okienko komunikatu, kiedy synchronizacja zakończy się pomyślnie. Dotknij Tak, aby otworzyć kalendarz lub Nie, aby zakończyć. 136

137 Przesyłanie zdarzeń do Kalendarza Google Przesyłanie nowych zdarzeń lub zdarzeń zmodyfikowanych do swego Kalendarza Google: 1. Wskaż zdarzenie, które chcesz przesłać do Kalendarza Google, a następnie dotknij Menu > Ładowanie do Kalendarza Google. Konfigurowanie Zdalnego kalendarza Zdalny kalendarz umożliwia skonfigurowanie trybu synchronizacji. Konfiguracja Zdalnego kalendarza: 1. Dotknij > Programy > Zdalny kalendarz > Opcje > Ustawienia. Ustaw żądany tryb synchronizacji, a następnie dotknij, aby zastosować zmiany albo dotknij Anuluj, aby zakończyć. Dotknij, aby wybrać tryb synchronizacji. Dotknij, aby wybrać interwał synchronizacji. Ten element jest nieaktywny, gdy tryb synchronizacji zostanie ustawiony jako Ręczna. Dotknij, aby wybrać kierunek synchronizacji. Dotknij, aby wybrać priorytet, gdy wystąpi konflikt zdarzeń. 137

138 138

139 Rozdział 12 Funkcje specjalne ASUS Ikona stanu ASUS ASUS Zip Backup Newstation Auto Cleaner 139

140 Ikona stanu ASUS Ikona stanu ASUS umożliwia łatwą kontrolę i przeglądanie bieżącego stanu następujących komponentów: USB, jasność ekranu LCD, energia baterii, pamięć i karta microsd. W celu sprawdzenia stanu tych komponentów dotknij ikonę stanu ASUS na ekranie Dzisiaj. USB: Umożliwia ustawienie trybu połączenia USB. Jasność: Dotknij, aby ustawić jasność ekranu LCD przy zasilaniu bateryjnym oraz przy zasilaniu zewnętrznym. Zasilanie: Wyświetla pozostałą energię baterii i umożliwia konfigurowanie zaawansowanych funkcji oszczędzania energii. Pamięć programu: Wyświetla całkowitą przestrzeń, przestrzeń aktualnie zajętą i dostępną przestrzeń pamięci. Pamięć magazynu: Wyświetla całkowitą przestrzeń, przestrzeń aktualnie zajętą i dostępną przestrzeń pamięci magazynu. Karta microsd: Dotknij, aby wyświetlić zawartość zainstalowanej karty microsd. Ustawienia: Umożliwia wybieranie elementów wyświetlanych w menu podręcznym Ustawienia ASUS. 140

141 Ustawienia USB Umożliwia ustawienie trybu połączenia USB. Jasność ekranu USB Dostosowuje jasność ekranu LCD przy zasilaniu bateryjnym oraz przy zasilaniu zewnętrznym. Bateria Wyświetla poziom energii baterii. Ustawienia Zaawansowane pozwalają na ustawienie czasu, po którym urządzenie jest wyłączane, gdy nie było używane. Pamięć Wyświetla całkowitą wielkość pamięci, wielkość pamięci używanej i wielkość wolnej pamięci. Przestrzeń na karcie pamięci Wyświetla całkowitą przestrzeń, przestrzeń zajętą i dostępną przestrzeń na karcie pamięci. Pamięć programu Wyświetla całkowitą przestrzeń, przestrzeń zajętą i dostępną przestrzeń pamięci programu. Ustawienia Umożliwia wybieranie elementów wyświetlanych w menu podręcznym Ustawienia ASUS. 141

142 ASUS Zip ASUS Zip umożliwia kompresowanie plików i oszczędzanie przestrzeni na karcie pamięci lub w urządzeniu. UWAGA: ASUS Zip należy zainstalować z dysku CD Bonus, który jest dostarczany wraz z pakietem urządzenia. Kompresowanie plików: 1. Dotknij > Programy > ASUS Zip. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją Nowy plik archiwum, a następnie dotknij przycisk Dalej. Zaznacz pliki lub foldery i dotknij przycisk Dodaj, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wprowadź nazwę pliku, wybierz lokalizację i tryb kompresji. Zaznacz pole wyboru Hasło, jeśli chcesz ustawić hasło dla pliku. Dotknij przycisk Dalej. Dotknij Gotowe, aby zakończyć. Zaznacz pole wyboru Zakończ i otwórz folder, jeśli chcesz otworzyć folder, w którym są zapisane skompresowane pliki. 142 Dodawanie plików do istniejącego pliku skompresowanego: 1. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją Dodaj plik do istniejącego skompresowanego pliku, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wybierz plik skompresowany i dotknij przycisk Dalej. Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz dodać i dotknij przycisk Dodaj, a następnie dotknij przycisk Dalej.

143 5. Wyodrębnianie plików z pliku skompresowanego: 1. Wybierz przycisk radiowy przed pozycją Wyodrębnij plik, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wybierz folder, w którym mają być zapisane wyodrębnione pliki, a następnie dotknij przycisk Dalej. Backup Funkcja Backup umożliwia wykonanie kopii zapasowej lub odzyskanie plików i danych w urządzeniu lub na karcie pamięci. UWAGA: Backup należy zainstalować z dysku CD Bonus, który jest dostarczany wraz z pakietem urządzenia. Tworzenie kopii zapasowych plików Wykonanie kopii zapasowej plików: 1. Dotknij > Programy > Backup > Utwórz kopię zapasową. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację przechowywania dla kopii zapasowej, a następnie dotknij przycisk Dalej. 143

144 4. Wpisz czterocyfrową liczbę jako hasło do zaszyfrowania pliku kopii zapasowej, a następnie dotknij przycisk Dalej. Dotknij Rozpocznij w celu rozpoczęcia tworzenia kopii zapasowej. Dotknij przycisk Wstecz, jeśli chcesz powrócić do poprzedniego ekranu. UWAGA: Podczas tworzenia kopii zapasowej plików system wyłączy wszystkie działające aplikacje. Dotknij Resetuj, aby zresetować urządzenie. Przywracanie plików Przywrócenie plików: 1. Dotknij > Programy > Kopia zapasowa > Przywróć. Wybierz plik, który chcesz przywrócić, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wpisz czterocyfrową liczbę jako hasło do odszyfrowania pliku kopii zapasowej, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wybierz elementy, które chcesz przywrócić, a następnie dotknij przycisk Dalej. Dotknij Rozpocznij w celu rozpoczęcia przywracania lub dotknij Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu. UWAGA: Podczas przywracania plików system wyłączy wszystkie działające aplikacje. 144

145 Ustawienia programu Kopia zapasowa Konfigurowanie programu Kopia zapasowa: 1. Dotknij > Programy > Kopia zapasowa, a następnie dotknij Opcja. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz zresetować urządzenie po wykonaniu kopii zapasowej, a następni dotknij w celu zakończenia. Newstation Za pomocą programu Newstation w urządzeniu możesz wygodnie przeglądać wiadomości i blogi w dowolnym miejscu i dowolnym czasie. UWAGA: Korzystając z programu Newstation należy zadbać o nawiązanie połączenia urządzenia z Internetem. 145

146 Korzystanie z programu Newstation Czytanie wiadomości RSS: 1. Dotknij > Programy > Newstation. Dotknij folder kategorii w celu otwarcia go. Dotknij kanał wiadomości, aby go otworzyć. Przeglądaj ulubione tematy. Tworzenie nowego folderu kategorii: 1. Dotknij Menu > Nowa kategoria, a następnie edytuj nazwę kategorii. Dodanie kanału: Dotknij > Programy > Newstation, a następnie dotknij folder kategorii, aby go otworzyć. Dotknij Menu > Nowy kanał. Możesz dodać kanał z Internetu lub istniejącego pliku. Wprowadzanie z URL Wybierz przycisk radiowy Wprowadź z URL i wpisz adres URL, a następnie dotknij przycisk Dalej. Wybierz kategorię, do której chcesz dodać ten kanał, a następnie dotknij przycisk Zakończ. Import z pliku Wybierz przycisk radiowy Importuj z pliku, a następnie dotknij przycisk Dalej. Zaznacz folder i wybierz plik z listy. Wybierz kanały z listy, a następnie dotknij przycisk Dalej.

147 Korzystanie z menu programu Newstation Menu Kategoria Korzystanie z menu kategorii: 1. Wybierz folder kategorii. Następnie dotknij Menu. Zostanie wyświetlona lista menu. Dotknij potrzebną opcję. Menu Kanał Korzystanie z menu kanałów: 1. Dotknij folder kategorii, a następnie wybierz kanał i dotknij Menu. Menu Temat Korzystanie z menu tematów: 1. Dotknij kanał, aby go otworzyć. Wybierz temat i dotknij Menu. 147

148 Auto Cleaner W celu zwolnienia pamięci w swym urządzeniu możesz skorzystać z tej funkcji, aby w wygodny sposób zamknąć działające programy, których już nie używasz. Ustawienia programu Auto Cleaner Konfigurowanie programu Auto Cleaner: 1. Dotknij Start > Ustawienia > karta System > Auto Cleaner. Zaznacz pole wyboru dla uaktywnienia funkcji Auto Cleaner. Następnie wybierz Krótkie albo Długie naciśnięcie klawisza X w celu zamknięcia programu. Dotknij przycisk Ustawienie, aby ustawić Wyjątek oraz Lista wymuszonego zamykania. Dotknij, kiedy zakończysz. 148

Numer dopuszczenia MEN: 1078/1/2019

Publikacja została przygotowana dla uczniów pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia. Tom zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej i uwzględnia jedną godzinę nauczania w tygodniu. Publikacja zawiera opis wydarzeń historycznych od starożytności do wydarzeń z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przystępny język publikacji i jasność wykładu ilustrowanego mapami i grafikami czyni tę serię podręczników przyjazną uczniowi szkoły branżowej.

Podręcznik do historii do szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej składa się 5 działów:

1. Starożytność,

2. Średniowieczne kręgi kulturowe,

3. Ziemie polskie w średniowieczu,

4. Czasy nowożytne,

5. Rzeczpospolita Obojga Narodów (XVI–XVIII w. ).

Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita294 szt. (realizacja jeszcze dzisiaj)
Dostępność w naszym magazynie0 szt.
Dostępność w punktach Bonito

Darmowa dostawa już od 299, 00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

  * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

  

Podręcznik wyboru Craftsman 320 21180

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wyboru Craftsman 320 21180

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wyboru Craftsman 320 21180