Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b

Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b to kompletny przewodnik po wszystkich funkcjach i opcjach tego modelu telewizora. Podręcznik zawiera informacje na temat jego instalacji, konfiguracji ustawień, korzystania z funkcji i opcji oraz jak utrzymać telewizor w idealnym stanie. Podręcznik także zawiera informacje na temat dostępnych połączeń, wtyczek i kompatybilnych urządzeń. Użytkownicy mogą również skorzystać z rozdziału rozwiązywania problemów, aby szybko i łatwo rozwiązać problemy techniczne. Dodatkowo, podręcznik zawiera szczegółowe informacje o bezpieczeństwie, takie jak zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące korzystania z telewizora w bezpieczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b

Podręcznik użytkownika

TytułOpisData wydania
(Wersja)Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika
(Angielski)

22/05/2007
(0)
Pobierz
(4. 33MB)

Podręcznik HTML

11/07/2007
(0)
Widok
(-)

Instrukcja oprogramowania
(Angielski)

14/05/2007
(0)
Pobierz
(7. 80MB)

Podręcznik Instalacji

Podręcznik szybkiej obsługi

10/09/2007
(0)
Pobierz
(1. 31MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI CPX4. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI CPX4 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI CPX4

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI CPX4WF (4422 ko)
HITACHI CPX4 (5008 ko)HITACHI CPX4 DATASHEET (283 ko)HITACHI CPX4 NETWORK GUIDE (8775 ko)HITACHI CPX4 NETWORK MANUAL (8775 ko)HITACHI CPX4 TECHNICAL GUIDE (849 ko)HITACHI CPX4 TECHNICAL MANUAL (849 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI CPX4

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Przed uyciem tego urzdzenia przeczytaj wszystkie podrczniki uytkownika. W pierwszej kolejnoci koniecznie zapoznaj si z treci,, Poradnika bezpieczestwa". Po przeczytaniu zachowaj niniejsze materialy w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszloci.O podrcznikuW tym podrczniku zastosowano rozmaite symbole. Zlekcewaenie informacji opatrzonych tym symbolem moe spowodowa wypadek lub nawet mier w wyniku nieprawidlowej obslugi urzdzenia. [... ] Rónorodne opcje ustawie sieci daj moliwo szybkiego i latwego podlczenia do sieci. Kontrola sieciowa Projektor moe by sterowany i monitorowany za pomoc przegldarki internetowej z komputera PC, co pomaga wprowadza ustawienia i obslugiwa projektor. Prezentacja BEZ PC Projektor ten umoliwia wywietlanie obrazów przechowywanych w pamici karty SD lub pamici USB, co pozwala na prac bez PC. Informacje odnonie bezpieczestwa, obslugi lub innych problemów zamieszczono w Podrcznik uytkownika (zwizly i wersja pelna) lub Poradnik Bezpieczestwa. Po przeczytaniu naley zachowa te materialy w bezpiecznym miejscu do ewentualnego przyszlego wykorzystania. UWAGA · Informacje zawarte w podrczniku mog ulega zmianie bez uprzedzenia. · Wytwórca nie ponosi odpowiedzialnoci za bldy, jakie mog pojawi si w niniejszym podrczniku. · Reprodukcja, przenoszenie lub kopiowanie caloci lub czci dokumentu jest niedozwolone bez uzyskania pisemnej zgody wytwórcy. Informacja o znakach towarowych· Internet Explorer® i Windows®, Windows Vista® s zastrzeonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w U. S. · Pentium® jest zastrzeonym znakiem towarowym rmy Intel Corp. · JavaScript® jest zastrzeonym znakiem towarowym rmy Sun Microsystems, Inc. Wszelkie inne znaki towarowe pozostaj wlasnoci odnonych korporacji i rm.1Spis treci2 3 5 1. 1 Tryb Live (na ywo) (Obrazy wywietlane z PC). 7 1. 4 Prezentacja BEZ PC (Wywietlanie obrazów zapisanych na karcie SD/pamici USB. ). 15 2. 4 Rczne ustawienia polcze sieci - Bezprzewodowej LAN - 16 2. 4. 1 Przygotowanie do polczenia bezprzewodowego LAN. 3. 8. 4 Rejestrowanie ustawie My Connection (Moje polczenie).56 57 58 60 60 60 61 6264 4. 1 Kongurowanie i sterowanie projektorem poprzez przegldark internetow. 116 117 120 121Ostrzeenie[Ograniczenia dotyczce wkladania i wyjmowania noników pamici i karty sieci bezprzewodowej] Nie naley wyjmowa karty sieci bezprzewodowej, gdy zasilanie jest wlczone. Nonik pamici mona wyjmowa tylko wówczas gdy nie trwa wczytywanie danych. Wykonaj procedur ODLCZ MEDIA lub wylcz projektor przed wycigniciem nonika z napdu. W celu przeprowadzenia procedury ODLCZ MEDIA, wybierz odpowiedni opcj sporód: ODLCZ WSZYSTKO, ODLCZ KART SD lub ODLCZ USB z menu PREZENTACJA BEZ PC z listy menu MIU. ( Menu MIU w Podrcznik uytkownika (wersja pelna) - Instrukcja obslugi)Karta sieci bezprzewodowej typu IEEE802. 11b/g wykorzystuje pasmo czstotliwoci radiowej 2. 4GHz. Licencja radiowa na korzystanie z tej karty nie jest wymagana, ale naley by wiadomym, e: NIE UYWA W POBLIU: · Kuchenek mikrofalowych · Urzdze przemyslowych, naukowych lub medycznych · Okrelonych nadajników radiowych o malej mocy · Stacji radiowych Using the wireless network card near the above may result in radio interference, which in turn may result in a decrease in communication speed and even a complete loss of communication. W zalenoci od miejsca, w którym podejmiesz prób uycia bezprzewodowej karty sieciowej, moe doj do interferencji z falami radiowymi. ] 1. 8 kg Port wejcia komputera COMPUTER IN..................................................... D-sub 15 pin mini x1 Port wejcia video S-VIDEO................................................................................ S-video x1 VIDEO....................................................................................... video x1 Port wejcia/wyjcia dwiku AUDIO IN......................................................................... Stereo mini x1 AUDIO OUT..................................................................... ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI CPX4

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI CPX4.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy HITACHI CPX8. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy HITACHI CPX8 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla HITACHI CPX8

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

HITACHI CPX8 (6794 ko)
HITACHI CPX8 BROCHURE (1472 ko)HITACHI CPX8 SPECIFICATIONS (282 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika HITACHI CPX8

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ProjektorCPX8/CPX9"UWAGA® ® ® ® ®c 1ProjektorInformacje o symbolach1·234567· ·8FORMAT, AUTO KEYSTONE, KEYSTONE, TRYB OBRAZU, TRYB EKO, PROJEKCJA,3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 9 11 11 12 12 12 13 13 13 15 15 15 15 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 2527 30FORMAT, SKALOWANIE, POZ PIONOWA, POZ POZIOMA, SYNCH POZ, ROZMIAR POZ,33AUTO KEYSTONE, KEYSTONE, AUT. TRYB EKO,373940 EKRAN START 46WYSZUK. AUTO., AUTO KEYSTONE,ZMIANA HAS A ZABEZPIECZENIA, M HAS5157 57 59 61 62 62 63 64 65 68HDMI57 18 18 18 18 61 59 39 11 5 12 51115, 23 231322 11, 13, 63 63 63916 17 19 22 1716 13VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK MAGNIFY ON FREEZE PAGE UP VOLUME21 21 15OFFDOWNKEYSTONEMY BUTTON 1MUTEPOSITIONMENU16, 48 * 15ENTERESCRESET* 15 22 20 19, 24 48 4823 23 12 23 23236268a Rozmiar ekranub ekranu ekranu m35 47 60 72 84 97 109 121 146 183 244 305 367 39 15 52 21 65 26 78 31 91 36 105 41 118 46 131 51 157 62 196 77 261 103 327 129 392 154 7 9 11 13 15 17 20 22 26 33 44 54 65 3 3 4 5 6 7 8 9 10 13 17 21 26 33 44 55 66 77 88 100 111 133 167 222 278 334b ekranu m39 53 66 80 93 106 120 133 160 200 267 334 401 36 14 49 19 61 24 73 29 85 34 97 38 109 43 122 48 146 57 182 72 243 96 304 120 365 144 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 6 7 9 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4ekranum30 40 50 60 70 80 90 100 120 150 200 250 30029 39 49 60 70 80 90 101 121 152 203 254 30535RGB IN AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT RS-232CS-VIDEO OUTL R AUDIO OUTVIDEO OUTY CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT L R AUDIO IN10463m30º1263VIDEOMY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERAASPECTAUTOSEARCHBLANKMAGNIFY ONFREEZEPAGE UPVOLUME63 15UWAGA 46 4714VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA38 39451546 HDMI48VIDEO MY SOURCE/ COMPUTER DOC. CAMERA ASPECT AUTO SEARCH BLANK164:316:916:1014:917183449KEYSTONE MY BUTTON 1 MUTE30195420214240UWAGA 48222430 37 3727, 2825384726GAMMA271 WYSOKA28294:3 4:3 16:9 14:930 HDMI3149 323639 52 3922::41. ::41.5242 52 HDMI4143441 1: 2: 3: 4:57, 5859, 60HDMI 50 3725 47 44 38 3648:5650przez 3535557z5859606147 6 62Miga naMiga na lubMiga na lub Miga namiga na64659 15 15-14 96630 33675~ *::*306 77 83 22169ProjectorUser's Manual (detailed) Operating Guide ­ TechnicalResolution (H x V) H. frequency (Hz) 37. 9 85. 0 720 x 400 640 x 480 31. 5 59. 9 640 x 480 37. 9 72. 8 640 x 480 37. 5 75. 0 640 x 480 43. 3 85. 0 800 x 600 35. 2 56. 3 800 x 600 37. 9 60. 3 800 x 600 48. 1 72. 2 800 x 600 46. 9 75. 0 800 x 600 53. 7 85. 1 832 x 624 49. 7 74. 5 1024 x 768 48. 4 60. 0 1024 x 768 56. 5 70. 1 1024 x 768 60. 0 75. 0 1024 x 768 68. 0 1152 x 864 67. 0 1280 x 768 47. 7 60. 0 1280 x 800 49. 0 1280 x 960 60. 0 60. 0 1280 x 1024 64. 0 1280 x 1024 80. 0 1280 x 1024 91. 1 85. 0 1400 x 1050 65. 2 60. 0 1440 x 900 55. 9 59. 9 1600 x 1200 75. 0 Rating VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA VESA Signal mode TEXT VGA (60Hz) VGA (72Hz) VGA (75Hz) VGA (85Hz) SVGA (56Hz) SVGA (60Hz) SVGA (72Hz) SVGA (75Hz) SVGA (85Hz) Mac 16" mode XGA (60Hz) XGA (70Hz) XGA (75Hz) XGA (85Hz) 1152 x 864 (75Hz) W-XGA (60Hz) 1280 x 800 (60Hz) 1280 x 960 (60Hz) SXGA (60Hz) SXGA (75Hz) SXGA (85Hz) SXGA+ (60Hz) WXGA+ (60Hz) UXGA (60Hz)NOTEInitial set signalsBack porch (B) Data H. Sync (a)Front porch (d)Active video (C)Active video (c)Resolution (H x V) 720 x 400 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 800 x 600 832 x 624 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 768 1280 x 800 1280 x 960 1280 x 1024 1280 x 1024 1280 x 1024 1400 x 1050 1440 x 900 1600 x 1200(A) 2. 0 3. 8 1. 3 2. 0 1. 6 2. 2 2. 4 1. 6 1. 1 1. 1 2. 2 1. 7 1. 23. 9 4. 1 3. 8 2. 2 3. 3 3. 7 3. 9 2. 5 1. 4 2. 5 2. 3 1. 0 2. 920. 3 25. 4 20. 3 20. 3 17. 8 22. 2 20. 0 16. 2 14. 5 15. 8 13. 7 13. 0 10. 8 10. 7 16. 0 15. 3 11. 9 11. 9 9. 5 8. 1 11. 4 13. 5 9. 91. 0 0. 6 0. 8 0. 1 0. 3 0. 4 0. 2 0. 5 0. 9 0. 7 0. 4Vertical signal timing (lines) Signal mode (a) (b) (c) (d) 3 42 400 1 TEXT 2 33 480 10 VGA (60Hz) 3 28 480 9 VGA (72Hz) 3 16 480 1 VGA (75Hz) 3 25 480 1 VGA (85Hz) 2 22 600 1 SVGA (56Hz) 4 23 600 1 SVGA (60Hz) 6 23 600 37 SVGA (72Hz) 3 21 600 1 SVGA (75Hz) 3 27 600 1 SVGA (85Hz) 3 39 624 1 Mac 16" mode 6 29 768 3 XGA (60Hz) 6 29 768 3 XGA (70Hz) 3 28 768 1 XGA (75Hz) 3 36 768 1 XGA (85Hz) 3 32 864 1 1152 x 864 (75Hz) 3 23 768 1 W-XGA (60Hz) 3 24 800 1 W-XGA (60Hz) 3 36 960 1 W-XGA (60Hz) 3 38 1024 1 SXGA (60Hz) 3 38 1024 1 SXGA (75Hz) 3 44 1024 1 SXGA (85Hz) 3 33 1050 1 SXGA+ (60Hz) 6 25 900 3 WXGA+ (60Hz) 3 46 1200 1 UXGA (60Hz)Connection to the portsNOTICEABA COMPUTER IN, B MONITOR OUTrr Signal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ground 12 13 14 15 A B 3 Ground A B SignalConnection to the ports (continued)CEDC S-VIDEO4 2 3 1Signal 1 2 3 4 Ground GroundD VIDEOE HDMI18 16 14 12 1019 17 15 13 11Signal1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19FHGF AUDIO IN1, G AUDIO IN2H AUDIO OUTII CONTROL98 76 54321Signal 1 2 3 4 5 6Signal 7 Ground 8 9 RTSTo input component video signal to COMPUTER IN portsex.Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUTCOMPUTER IN 3).COMPUTER INRS-232C Communicationtable (10).Connection1. on.CONTROLRS-232CRS-232C Cable (cross)987654321RTS (7) RI (9) 8(7) RTS (9)RS-232C Communication (continued)Communication settings1. [... ] Nacinij przycisk VIDEO, aby wybra sygnal wejciowy z gniazda HDMI, S-VIDEO lub VIDEO bd nacinij przycisk COMPUTER, aby wybra sygnal wejciowy z gniazda COMPUTER IN. Za kadym naciniciem przycisku nastpuje przelczenie trybu wspólczynnika w kolejnoci. Uyj piercienia regulatora powikszenia w celu dostosowania rozmiaru ekranu. Uyj piercienia regulatora ostroci w celu wyregulowania ostroci obrazu.Przycisk VOLUME+ Przycisk VOLUMEPrzycisk MUTEPrzycisk INPUTPrzycisk VIDEOPrzycisk COMPUTER Przycisk ASPECTPiercie ustawiania ogniskowej Piercie ustawiania ostrociOSTRZEENIE Jeeli chcesz, aby ekran byl wygaszony, gdy lampa projektora jest wlczona, naley uy funkcji OBRAZ START. (Patrz,, Poradnik eksploatacji" na plycie CD. ) Jakakolwiek inna metoda blokowania wiatla projektora, np. mocowanie czegokolwiek do obiektywu lub umieszczanie przed obiektywem, moe doprowadzi do uszkodzenia projektora. UWAGA · Przycisk ASPECT nie dziala w przypadku braku odpowiedniego sygnalu wejcia. · Szczególowe informacje na temat regulacji obrazu - patrz,, Poradnik eksploatacji" na dysku CD.Wylczanie zasilaniaNacinij przycisk STANDBY/ON na 1. projektorze lub pilocie.Przycisk STANDBY/ON Wskanik POWERNa ekranie przez okolo 5 sekund zostanie wywietlonawiadomo,, Wylczy? ". Nastpnie wskanik POWER przestanie miga i po calkowitym ostygniciu lampy zawieci ciglym pomaraczowym wiatlem. Naloy pokryw obiektywu, po wlczeniu si kontrolki POWER stalym wiatlem w kolorze pomaraczowym. Takie postpowanie moe prowadzi do uszkodzenia lampy lub skrócenia ywotnoci niektórych czci, w tym take lampy.2.MAGNIFYON3.ZAGROENIE Podczas uytkowania projektora lub bezporednio po nim nie dotykaj okolic lampy i otworów wentylacyjnych projektora, poniewa s mocno nagrzane. Gniazdko zasilania powinno znajdowa si blisko projektora i by ltwo dostpne. UWAGA · Naley wylczy projektor po wylczeniu wszystkich podlczonych urzdze. · Po zaloeniu lub zdjciu oslony obiektywu, przesu pionowo w gór i w dól, trzymajc uchwyt z prawej strony w sposób pokazany na ilustracji.POLSKIWymiana lampyLampa ma ograniczony okres eksploatacji. Uywanie lampy przez dluszy okres moe doprowadzi do przyciemnienia obrazu lub pogorszenia tonacji kolorów. Kada lampa ma inny okres trwaloci, niektóre lampy mog pkn lub przepali si wkrótce po rozpoczciu uytkowania. Numer typu: DT01141 Oslona lampy Wylcz projektor i wyjmij z gniazdka wtyczk przewodu zasilajcego. Jeli projektor zainstalowano na sucie lub rozbila si lampa, równie zwró si do sprzedawcy o jej wymian. W przypadku samodzielnej wymiany lampy 3 zastosuj si do poniszej procedury. Poluzuj wkrt oslony lampy (oznaczony strzalk), a nastpnie przesu i podnie oslon lampy w celu jej zdjcia. Poluzowa 2 ruby od lampy (oznaczone strzalkami), oraz powoli unie lamp trzymajc za uchwyty. ] · Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori che potrebbero comparire nel presente manuale. · E' vietata la riproduzione, la trasmissione o l'utilizzo del presente documento o del suo contenuto senza espressa autorizzazione scritta. MERK · Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. · Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle feil som fremkommer i denne håndboken. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY HITACHI CPX8

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy HITACHI CPX8.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Hitachi 31dx11b