Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp

Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp to kompleksowe i wyczerpujące narzędzie do wykorzystania w codziennym korzystaniu z kuchenki mikrofalowej. Zawiera on wszystkie informacje potrzebne do właściwej obsługi urządzenia, od jej instalacji, przez ustawienia, po przepisy korzystania z niej. Zawiera również wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas użytkowania kuchenki mikrofalowej. Ponadto podręcznik zawiera informacje dotyczące wszystkich dostępnych funkcji i opcji urządzenia, a także wskazówki dotyczące utrzymania go optymalnie wyczyszczonego i sprawnego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp

Kod piekarnika: OIM 25500X. Front piekarnika został wykończony takimi materiałami jak: Szkło i stal nierdzewna. Szerokość urządzenia wynosi zaledwie: 594 mm. Piekarnik umożliwia następujące sposoby grzania: Górny i dolny. Całkowita pojemność piekarnika wynosi 65 litrów. Urządzenie pracuje w klasie energetycznej A. Czy producent urządzenia wyposażył piekarnik w funkcję termoobiegu: True.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do piekarnika BEKO OIM 25500X (elektryczny / inox).Przewodnik użytkowania został dodany 20. 09. 2013.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą BEKO OIM 25500X (elektryczny / inox) i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 1. 8 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

  • instrukcja obsługi do piekarnika BEKO OIM 25500X
    Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
    Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Konstrukcja
Rożen obrotowyFalse
Termosonda
Zasilanie
Klasa energetycznaA
Rozmiary i Waga Karty graficznej
Głębokość567 mm
Sterowanie piekarnikiemElektroniczne
Wysokość595 mm
Do zabudowyTrue
Kolor frontuinox
Program samoczyszczenia
Kod_producentaOIM 25500X
Pojemność65 ml
Opiekacz
Możliwość sterowania płytą
Strona wwwhttp://www. beko. com. pl/produkt/75/oim_25500_x
Opłata transportowa za LARGE80, 00
Szerokość594 mm
Wykończenie frontuSzkło i stal nierdzewna
Sposób grzania piekarnikaGórny i dolny
CertyfikatyCE
Zegar - minutnik
Oświetlenie piekarnika
Rodzaj piekarnikaElektryczny
Wentylator
SzufladaBrak
Montaż
Grill elektryczny
Typ prowadnic w piekarnikuTeleskopowe

Oceń BEKO OIM 25500X (elektryczny / inox)

  • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

  • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BEKO OIM 22300. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BEKO OIM 22300 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BEKO OIM 22300

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BEKO OIM 22300 ANNEXE 102 (1439 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BEKO OIM 22300

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Wskazówki oraz rady praktyczne Informacje dotycz¹ce ochrony srodowiska2Spis treoeciInstrukcja obs³ugi. 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 21 21 23 27 28 29 30 31 32 34 35 373Czyszczenie i pielêgnacja..4Instrukcja obs³ugi1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 5Urz¹dzenie to odpowiada nastêpuj¹cym Dyrektywom UE: ­ 73/23/EWG z dnia 19. 02. 1973 (Dyrektywa dot. niskiego napiêcia) ­ 89/336/EWG z dnia 03. 05. 1989 (Dyrektywa dot. [... ] · ¯¹dan¹ funkcjê i temperaturê piekarnika mo¿na wybraæ przed lub po ustawieniu funkcji zegara Czas trwania d i Koniec e. · Po zakoñczeniu gotowania nale¿y ustawiæ pokrêt³o funkcji i temperatury w po³o¿eniu WY£¥CZONY.Wy³¹czanie wyoewietlacza czasuWy³¹czaj¹c wyoewietlacz czasu mo¿na zaoszczêdziæ energiê. Przy pomocy funkcji Koniec e nale¿y ustawiæ godzinê, o której potrawa powinna byæ gotowa, tu godz. 14:05.Lampki kontrolne funkcji Czas trwania d i Koniec e s¹ podoewietlone, a na wyoewietlaczu pojawia siê aktualna godzina, tu: 12:05. Piekarnik w³¹czy siê automatycznie w wyznaczonym momencie, tu o godz. Po up³ywie podanego czasu piekarnik wy³¹czy siê, tu o godz. 14:05.20Zastosowania, tabele i radyPieczenieFunkcja piekarnika Termoobieg lub Grzejnik górny/dolny ¡Formy do pieczenia · W przypadku funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ nadaj¹ siê formy z ciemnego metalu oraz formy powlekane. · W przypadku funkcji Termoobieg nadaj¹ siê tak¿e jasne formy metalowe. Prowadnice · Pieczenie z zastosowaniem funkcji Grzejnik górny/dolny ¡ mo¿liwe jest zawsze tylko na jednym poziomie. · Z funkcjami Termoobieg mo¿na piec suche wypieki i drobne ciasteczka na 2 blachach jednoczeoenie. prowadnice 1 i 321Wskazówki ogólne · Blachy do pieczenia umieszczaæ oeciêt¹ krawêdzi¹ do przodu! · W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia). · Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym sosem. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.29Tabela pieczeniaWsun¹æ blachê w pierwsz¹ prowadnicê. Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachWieprzowina 1 kg pieczeni wieprzowej (karkówka, szynka, pieczeñ zwijana), 1 cm wysokooeci Miêso peklowane, 1 cm wysokooeci Pieczeñ rzymska Wo³owina Pieczeñ wo³owa, 1 cm wysokooeci Filet wo³owy, 1 cm wysokooeci Rostbef, 1 cm wysokooeci Cielêcina Pieczeñ cielêca, 1 cm wysokooeci Jagniêcina Udziec jagniêcy (1800 g) 170-180 220-2301) 220-2301) 220-2301) 210-2201) 2 --90 170-180 2 --14-17 150-160 190-2001) 190-2001) 2 2 2 ------18-20 6-8 8-10150-160---14-20150-160 160-1702 2-----10-15 60-70Potrawy do krótkiego pieczenia na blasze Kie³baski "cordon bleu" Kie³baski Sznycel lub kotlet panierowany Zrazy 3 3 3 3 4/1 4/1 4/1 4/1 5-8 12-15 15-20 15-2030Termoobieg ¥ Produkty do pieczenia Temperatura w °C Poziom wsadu 1 poziom 2 poziom Czas pieczenia w minutachRyba Pstr¹gi à 200-250 g 4 filety z pstr¹ga (waga à 200 g) Filet z sandacza panierowany (waga ca³kowita ok. 1 kg) Drób Kurczak 1 kg rolady z indyka, 1 cm wysokooeci Kaczka (2000-2500 g) Gêoe (4500 g)1) Rozgrzaæ piekarnik190-200 170-1803 320-25 20-25190-20025-30150-160 150-160 150-160 150-1602 2 2 2---------55-60 11-15 90-120 150-180Grillowanie powierzchniowe1 3Funkcja piekarnika Grill na podczerwieñ ¸ lub Grill powierzchniowy na podczerwieñ º z maksymalnym ustawieniem temperatury Uwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika. Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut przed rozpoczêciem grillowania: · Do grillowania u¿ywaæ rusztu i blachy uniwersalnej. · Wartooeci czasu grillowania maj¹ charakter orientacyjny. · Do grillowania nadaj¹ siê p³askie kawa³ki miêsa i ryby.31Tabela grillowaniaBlacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsadu Czas grillowania w minutach 1. strona stronaProdukt do grillowaniaFunkcja4-8 kotlety wieprzoweGrill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ275115102-4 kotlety wieprzowe12Grill powierzchn marynowane iowy na º steki wieprzowe podczerwie ñ stek, krwisty Grill na ¸ podczerwie ñ5-74-6Grill powierzchn 4 steki, oerednio iowy na º zgrilowane podczerwie ñ 2 po³ówki kurczaka Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ6-825015-204 po³ówki kurczaka1-4 udka kurczaka 32Blacha Ruszt uniwerTempegrilla salna ratura w °C Poziom wsaduCzas grillowania w minutach 1. strona strona4-6 udek kurczakaGrill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill na ¸ podczerwie ñ Grill powierzchn º iowy na podczerwie ñ Grill powierzchn iowy na º podczerwie ñKie³baski z grilla, do 6 sztuk Kie³baski z grilla, wiêcej ni¿ 6 sztuk zwiniête kie³baski, do 4 sztuk zwiniête kie³baski, do 6 sztuk5-1059Ca³e rybyGrill powierzchn Chleb tostowy º iowy na (bez dodatków) podczerwie ñ1-233Grillowanie turboFunkcja piekarnika Grill wewnêtrzny turbo ¼ Blacha Ruszt Tempeuniwersalna grilla ratura w °C Poziom wsadu 160 1 2 Czas po... grillowania minutach w obróciæ minutach 50-60 25-30PotrawaKurczak (900-1000 g) Faszerowana zwijana pieczeñ wieprzowa (2000 g) Zapiekanka makaronowa Gratynowana zapiekanka ziemniaczana Gnocchi, gratynowane Kalafior z sosem holenderskim16090-954518020020-23180 2001 ---20-23 1534PasteryzacjaFunkcja piekarnika Grzejnik dolny U · Do zagotowywania u¿ywaæ tylko dostêpnych w handlu naczyñ szklanych jednakowej wielkooeci. ] Zawiasy wsun¹æ jednoczeoenie do obu zamocowañ po prawej i lewej stronie u do³u tak daleko, jak to tylko mo¿liwe. Drzwi podnieoeæ do oporu do góry i nastêpnie ca³kowicie otworzyæ. Odchyliæ na powrót do pierwotnej pozycji dYwignie zaciskowe w kolorze mosi¹dzu przy obu zawiasach. Zamkn¹æ drzwi piekarnika.42Przeszklone drzwi piekarnika1 1Drzwi piekarnika s¹ wyposa¿one w dwie szyby szklane przymocowane jedna za drug¹. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BEKO OIM 22300

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BEKO OIM 22300.

Prowadnice teleskopowe

Prowadnice teleskopowe to łatwość i wygoda obsługi piekarnika. Dzięki nim nie tylko szybko, ale także bezpiecznie wsuniesz i wysuniesz tacę do komory pieczenia.

Dzięki prowadnicom teleskopowym można bezpiecznie i łatwo wysunąć tacę z gorącym daniem, unikając przypadkowego poparzenia.

Katalityczny system czyszczenia

Ułatwi czyszczenie

Specjalnie zaprojektowana, katalityczna tylna ściana urządzenia zapobiegnie przywieraniu tłuszczu i ułatwi utrzymanie piekarnika w czystości.

Pieczenie 3D

Aktywacja wszystkich elementów grzewczych

Pieczenie 3D to nowa generacja pieczenia, która aktywuje wszystkie elementy grzewcze obecne w danym modelu i działa wielowymiarowo. Grzałki piekarnika działają sekwencyjnie dla równego rozłożenia ciepła w całym wnętrzu. Pieczenie 3D pozwala także piec kilka potraw jednocześnie.

Czyszczenie parowe Simple Steam

Łatwo osiągalna czystość

Ten piekarnik z łatwością doprowadzisz do porzadku dzięki cichej mocy pary wodnej. Po prostu wylej trochę wody w komorze piekarnika i włącz odpowiedni program, by para wodna osadziła się na jego ściankach, ułatwiając ich czyszczenie.

Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik podstawowej obsługi Beko Oim 25500 Xp