Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Electrolux 587 15242702

Podręcznik Konserwacji Zapobiegawczej Electrolux 587 15242702 to kompletny przewodnik, który pomoże Ci utrzymać Twój sprzęt w dobrym stanie przez długi czas. Książka zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia, konserwacji i naprawy Twojego urządzenia. Podręcznik zawiera informacje dotyczące wymiany części, a także listę części zamiennych, które są dostępne w celu wymiany. Książka zawiera też wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie Twojego urządzenia. Podręcznik Konserwacji Zapobiegawczej Electrolux 587 15242702 to niezastąpiona pomoc dla każdego użytkownika, który chce mieć pewność, że jego urządzenie będzie działać prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Electrolux 587 15242702

Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut.

Contents

 • Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • #jeden. Faza identyfikacji problemu
 • #2. Faza analizy problemu
 • #3. faza projektowania
 • #4. Faza implementacji
 • #5. Faza testowa
 • #6. Faza testu akceptacji
 • #7. faza dostawy
 • Rodzaje konserwacji zapobiegawczej
 • #jeden. oparte na użyciu
 • #2. oparte na czasie
 • #3. Proroczy
 • #4. Obowiązkowe
 • Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?
 • Aby poprawić błędy i błędy.
 • Produkuj stabilne operacje
 • Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią
 • Zapewnia zgodność z gwarancjami.
 • Przykłady Konserwacja zapobiegawcza
 • odbudowanie kodu
 • Optymalizacja kodu
 • Aktualizacja dokumentacji
 • Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej
 • Zasoby edukacyjne
 • #jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej
 • #2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza
 • #3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej
 • #4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej
 • Wniosek

W świecie tworzenia oprogramowania konserwacja zapobiegawcza odnosi się do procesu patrzenia w przyszłość, aby upewnić się, że oprogramowanie/system będzie działał zgodnie z przeznaczeniem tak długo, jak to możliwe.

Być może kupiłeś wyrafinowany i drogi system do codziennych czynności. Możesz także zdecydować, że wewnętrzny zespół programistów zbuduje system, który pomoże w operacjach.

Niestety koszt oprogramowania nie kończy się na etapie zakupu. Jeśli chcesz, aby to oprogramowanie działało płynnie, musisz zainwestować w konserwację.

Utrzymanie można podzielić na cztery kategorie; adaptacyjne, korygujące, doskonalące i zapobiegawcze. Chociaż wszystkie rodzaje konserwacji mają zalety, dzisiaj skupimy się na konserwacji zapobiegawczej.

We współczesnym świecie konserwacja zapobiegawcza odnosi się do analizy danych operacyjnych, uczenia maszynowego i predykcyjnego monitorowania stanu zasobów w celu optymalizacji konserwacji i zmniejszenia ryzyka niezawodności operacji biznesowych lub zakładu.

Dlaczego ważna jest konserwacja zapobiegawcza?

Głównym celem konserwacji zapobiegawczej oprogramowania jest poprawa i naprawa awarii. Konserwacja zapobiegawcza jest naturalną konsekwencją ewolucji oprogramowania.

Jako firma musisz być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami w oprogramowaniu, aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na klientach i poprawić wydajność swojej platformy.

Zanim system zostanie w pełni utrzymany, przechodzi przez następujące fazy;

#jeden. Faza identyfikacji problemu

Żądania zmian są identyfikowane i przypisywane numerom podczas tej fazy. Każde żądanie modyfikacji (MR) jest następnie oceniane w celu określenia rodzaju konserwacji, który jest dla Ciebie najlepszy. Ten krok jest konieczny, ponieważ istnieją różne rodzaje żądań konserwacji oprogramowania, w przypadku których każda modyfikacja musi być przechowywana w repozytorium zgodnie z jej typem i priorytetem. Jeśli konserwacja zapobiegawcza zostanie zidentyfikowana jako rozwiązanie, przechodzimy do następnego kroku.

#2. Faza analizy problemu

Na tym etapie przygotowywany jest zakres i wykonalność każdego zatwierdzonego wniosku o zmianę oraz ustalany jest plan. Na tym etapie ustalana jest wstępna wycena zasobów, informacje o repozytorium oraz dokumentacja projektowa.

W fazie analizy problemu przygotowywany jest raport wykonalności. Wspomniany raport będzie zawierał następujące informacje;

 • Oczekiwany wpływ zmian
 • Cele organizacji w krótkim i długim okresie.
 • Dostępne rozwiązania alternatywne
 • Implikacje bezpieczeństwa i ochrony podczas ćwiczeń

#3. faza projektowania

Kiedy zdecydowano, że należy wprowadzić zmiany, teraz jest czas na zaprojektowanie sposobu przeprowadzenia zmian, na przykład konserwacji zapobiegawczej. Podczas tej fazy wykonywane są następujące czynności;

 • Identyfikacja modułów oprogramowania, których dotyczy problem
 • Modyfikacja dokumentacji zidentyfikowanego modułu oprogramowania. Oceniane są takie aspekty, jak język projektowania programu i diagramy przepływu danych.
 • Opracowanie przypadków testowych dla nowego projektu.
 • Dokumentacja zaktualizowanych wymagań.

#4. Faza implementacji

Właściwe modyfikacje kodu są dokonywane podczas tej fazy. Podczas tej fazy wykonywane są następujące kroki;

 • Kodowanie i testy jednostkowe.
 • Integracja. Zakodowane oprogramowanie integruje się z istniejącym systemem.
 • Analiza i przegląd ryzyka. Nie trzeba czekać do fazy testów, aby przeanalizować ryzyko związane z utrzymaniem. Niektóre z zagrożeń, które można ocenić, to udostępnianie kopii zapasowych i awarie danych.

#5. Faza testowa

Ta faza gwarantuje, że do istniejącego systemu nie zostaną wprowadzone żadne nowe usterki. Atrybut wejściowy będzie zawierał zaktualizowaną dokumentację oprogramowania, zaktualizowany system i raport z przeglądu gotowości do testów. Zmodyfikowany pakiet oprogramowania zostanie poddany testom funkcjonalnym systemu, testom regresji i testom interfejsu.

#6. Faza testu akceptacji

Po przetestowaniu zmodyfikowanego modułu oprogramowania nadszedł czas na sprawdzenie, czy w pełni zintegrowany system działa zgodnie z oczekiwaniami. Rolą tej fazy jest wykrycie błędów i zweryfikowanie, czy modyfikacje zostały wykonane zgodnie z akceptowalnymi standardami.

Niektóre rzeczy, które zostaną sprawdzone, to w pełni zintegrowany system, procedury testów akceptacyjnych, plany testów akceptacyjnych i przypadki testów akceptacyjnych. Na koniec tej fazy generowany jest raport FCA i raport z testu akceptacyjnego.

#7. faza dostawy

Zmodyfikowane oprogramowanie jest prezentowane użytkownikom końcowym na tym etapie. Użytkownicy otrzymują również pomocne pliki i aktualną dokumentację opisującą działanie oprogramowania. Są to typowe kroki w fazie dostawy;

 • Audyt konfiguracji fizycznej (PCA)
 • Użytkownicy są informowani o nowych zmianach
 • Zmodyfikowany system jest instalowany, a użytkownicy są informowani.
 • Przewidziano miejsce na tylną część systemu.

Rodzaje konserwacji zapobiegawczej

#jeden. oparte na użyciu

Konserwacja zapobiegawcza oparta na użytkowaniu jest wykonywana po regularnym użytkowaniu systemu. Podejście to uwzględnia codzienne użytkowanie systemu i wykorzystuje je do ustalenia lub prognozy daty konserwacji lub przeglądu.

#2. oparte na czasie

Konserwacja zapobiegawcza na podstawie czasu/kalendarza po określonym czasie. Może to być co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc, co kwartał, co pół roku, a nawet co rok. Czynność konserwacyjna jest uruchamiana automatycznie, gdy zbliża się termin i wszystkie niezbędne zlecenia pracy zostały utworzone.

#3. Proroczy

Konserwacja predykcyjna planuje działania naprawcze przed wystąpieniem problemu lub awarii. Zespół musi ocenić stan systemu, aby oszacować termin konserwacji. Takie zadania konserwacyjne są zaplanowane, aby zapobiec nieoczekiwanym awariom systemu.

#4. Obowiązkowe

Konserwacja preskryptywna idzie o krok dalej i pokazuje, kiedy wystąpi awaria i jakie są jej przyczyny. Takie podejście do konserwacji zapobiegawczej uwzględnia różne opcje i możliwe wyniki w celu ograniczenia ryzyka. com_11544. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

Kiedy konieczna jest konserwacja zapobiegawcza?

Aby poprawić błędy i błędy.

Luki i błędy mogą być dostępne w systemie oprogramowania. Takie błędy mogą teraz nie wpływać na operacje. Jednak podczas wprowadzania nowych funkcji może wystąpić oczekiwanie, które może powodować problemy. Dlatego konserwacja zapobiegawcza będzie przydatna do naprawienia tych błędów i uniknięcia przyszłych problemów.

Produkuj stabilne operacje

Systemy mają tendencję do awarii, gdy najmniej się tego spodziewasz. Może się zdarzyć, że będziesz zmuszony wstrzymać działalność podczas próby rozwiązania problemów, powodując niedogodności dla innych i tracąc przy tym pieniądze. Konserwacja zapobiegawcza ogranicza takie przerwy i zapewnia, że ​​Twoja firma działa zgodnie z oczekiwaniami.

Rozwiązuj problemy wpływające na operacje, zanim się pojawią

Niektóre proste czynności konserwacyjne mogą zmniejszyć problemy związane z linią produkcyjną. Na przykład, jeśli przewidujesz skoki ruchu w danym miesiącu, możesz wprowadzić zmiany, aby mieć pewność, że takie zdarzenia nie spowodują awarii serwerów.

Zapewnia zgodność z gwarancjami.

Być może nabyłeś produkt/system od innego dostawcy. Jeśli ten system/produkt jest objęty gwarancją i ulegnie awarii, większość dostawców będzie wymagać od Ciebie wykazania, że ​​awaria systemu/produktu nie wynikała z zaniedbania. Konserwacja zapobiegawcza jest przydatna, gdy chcesz zakończyć przypadki zaniedbań z Twojej strony.

Przykłady Konserwacja zapobiegawcza

odbudowanie kodu

Konserwacja zapobiegawcza oprogramowania może obejmować transformację struktury kodu poprzez redukcję kodu źródłowego. Takie podejście może sprawić, że kod będzie bardziej zrozumiały, a nawet kompatybilny z produktami sprzętowymi/programowymi, które zamierzasz wprowadzić.

Optymalizacja kodu

Być może masz system, w którym wykonywane są wszystkie zadania, które nie zostały jeszcze zoptymalizowane. Optymalizacja kodu pozwala programowi zużywać mniej zasobów, takich jak procesor i pamięć. Możesz zoptymalizować swój kod jako mechanizm konserwacji zapobiegawczej, jeśli zamierzasz wprowadzić nowy sprzęt lub nawet obniżyć koszty związane z takim systemem.

Aktualizacja dokumentacji

Dokumentacja jest ważną częścią systemu, ponieważ wyjaśnia, jak działa program i jakie zmiany zostały wprowadzone w czasie. Aktualizowanie dokumentacji gwarantuje, że jesteś na bieżąco z bieżącym stanem systemu.

Narzędzia do konserwacji zapobiegawczej

Konserwacja oprogramowania, niezależnie od typu, nie odbywa się przypadkowo. Musisz uzbroić się w te narzędzia, jeśli chcesz płynnego działania;

 • Porównywarka plików. Takie narzędzie porównuje dwa systemy/pliki i dostarcza raport o różnicach. Porównywarka plików określa również, czy oba systemy lub pliki są identyczne.
 • kompilator i linker. Kompilatory sprawdzają błędy składniowe. W innych przypadkach narzędzia te można również wykorzystać do sprawdzenia źródła błędów. Narzędzie do łączenia służy do łączenia skompilowanego kodu z innymi komponentami w celu wykonania.
 • Płuczka. Debuger śledzi logikę programu. Niektóre przeglądarki, takie jak Google Chrome, mają narzędzie do debugowania, którego można użyć.
 • Generator odsyłaczy. Zmiany wprowadzone w kodzie muszą być zgodne z istniejącym systemem. To narzędzie określi, w jaki sposób zmiana wymagań wpłynie na różne komponenty i układy kodu.

Zasoby edukacyjne

#jeden. Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej

Kompletny przewodnik po konserwacji zapobiegawczej i zapobiegawczej zawiera najlepsze praktyki, podstawowe kroki prowadzące do sukcesu, błędy i zwycięstwa w konserwacji zapobiegawczej, które autor odniósł na przestrzeni lat.

Ta książka koncentruje się na czterech aspektach konserwacji zapobiegawczej: psychologicznym, inżynieryjnym, kierowniczym i ekonomicznym.

#2. Strategie konserwacji, tom 1 — Konserwacja zapobiegawcza

Strategia konserwacji bada znaczenie konserwacji zapobiegawczej dla ogólnej strategii konserwacji systemów firmy.

Książka zawiera ilustracyjny schemat blokowy ze wszystkimi krokami, które należy wykonać podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej. com_13378. jpg" title="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" alt="Wyjaśnienie konserwacji zapobiegawczej w maksymalnie 5 minut" ezimgfmt="rs rscb271 src ng ngcb271"/>

#3. Przewodnik inżyniera dotyczący konserwacji zapobiegawczej

Ta książka służy jako przewodnik po dokumentowaniu trybów awarii i analizie skutków podczas wykonywania konserwacji zapobiegawczej.

Niektóre z rzeczy, których się nauczysz, obejmują; dokumentować kody usterek i hierarchie systemów/zasobów, oceniać ryzyko i analizować tryby awarii.

#4. Podstawy konserwacji zapobiegawczej

Podręcznik Podstawy konserwacji zapobiegawczej zawiera rozsądne ekonomicznie i łatwe do wykonania kroki konserwacji zapobiegawczej.

Przewodnik oparty na wynikach zawiera szczegółowe informacje na temat przyczyn awarii, sposobów identyfikacji i usuwania awarii oraz procesu konserwacji.

Wniosek

Jest całkiem oczywiste, że konserwacja zapobiegawcza jest ważna, jeśli nie chcesz zepsuć swoich systemów i zapewnić ciągłość działania. Koszty związane z konserwacją zapobiegawczą będą się różnić w zależności od wprowadzonych zmian. Posiadanie planu konserwacji zapewnia płynność procesu.

Możesz także zapoznać się z najlepszymi narzędziami do testowania oprogramowania.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

65. 45Przedmioty zawodowe w technikum - podręcznikiWSiP

Wydawnictwo:WSiP

Oprawa: Miękka

Cena katalogowa 72, 93 zł

65, 45 zł

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 47, 63 zł

Wysyłka: 1-2 dni robocze
+ czas dostawy

Opis

Podręcznik do kwalifikacji EE. 05 (Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych) opracowany zgodnie z podstawą programową 2017 kształcenia w zawodach elektronik i technik elektronik w pełni pokrywa również materiał do kwalifikacji ELE. 02 (Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych) do podstawy programowej 2019.

Podręcznik niezbędny w nauce zawodów elektryk i technik elektryk – stanowi podstawowe źródło wiedzy w przygotowaniach do egzaminu zawodowego.

Część pierwsza publikacji przedstawia wiadomości i kształtuje umiejętności praktyczne związane z budową i konserwacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Dokładnie omówiono w niej wszystkie zagadnienia, których znajomość obowiązuje kandydata do zawodu – od ochrony przeciwporażeniowej po budowę, rodzaj i zastosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Godne zaufania kompendium aktualnej wiedzy – jego autorzy są twórcami publikacji zawodowych i doświadczonymi nauczycielami przedmiotów z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Obowiązkowa pozycja w przygotowaniach do egzaminu zawodowego! Wiadomości teoretyczne wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy.

Szczegóły

Tytuł

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Szkoły ponadgimnazjalne

Inne propozycje autorów - Bielawski Artur, Kuźma WacławPodobne z kategorii - Przedmioty zawodowe w technikum - podręcznikiKlienci, którzy kupili oglądany produkt kupili także:

Darmowa dostawa od 199 zł

Rabaty do 45% non stop

Ponad 200 tys. produktów

Bezpieczne zakupy

Informujemy, iż do celów statystycznych, analitycznych, personalizacji reklam i przedstawianych ofert oraz celów związanych z bezpieczeństwem naszego sklepu, aby zapewnić przyjemne wrażenia podczas przeglądania naszego serwis korzystamy z plików cookies. Korzystanie ze strony czytam. pl bez zmiany ustawień przeglądarki lub zastosowania funkcjonalności rezygnacji opisanych w Polityce Prywatności oznacza, że pliki cookies będą zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Polityka prywatności. Rozumiem

Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Electrolux 587 15242702

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Electrolux 587 15242702

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji zapobiegawczej Electrolux 587 15242702