Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3

Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3 to szybki i łatwy sposób na przesyłanie plików zdjęć z komputera do drukarki Epson. Uploader składa się z trzech komponentów: aplikacji Epson File Uploader, która jest instalowana na komputerze, aplikacji do przesyłania zdjęć i konta usługi Epson Connect, które umożliwiają użytkownikom łatwe przesyłanie plików zdjęć do drukarki Epson. Aplikacja Epson File Uploader pozwala użytkownikom wybrać pliki zdjęć z komputera i wysłać je do drukarki Epson, dzięki czemu można wydrukować wybrane zdjęcia. Aplikacje do przesyłania zdjęć pozwalają użytkownikom przesyłać pliki zdjęć bezpośrednio z urządzeń mobilnych do drukarki Epson. Konto usługi Epson Connect pozwala użytkownikom na przesyłanie plików zdjęć z chmury do drukarki Epson, dzięki czemu można wydrukować zdjęcia bez konieczności przesyłania ich z komputera. Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3 to wygodny sposób na wydrukowanie zdjęć z komputera lub urządzeń mobilnych, bez konieczności przesyłania plików zdjęć.

Ostatnia aktualizacja: Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3

W tej sekcji opisano sposób ustawienia nazwy drukarki, ustawień TCP/IP, serwera DNS i serwera proxy wymaganego dla połączenia sieciowego.

Jeśli drukarka nie posiada panelu LCD, wprowadź ustawienia za pomocą przycisków na panelu sterowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Podłączanie drukarki do sieci bezprzewodowej.

Zatwierdź lub zmień nazwę drukarki i adres IP

Włącz drukarkę.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania.

Ustawianie sieci, gdy trwa dostęp do karty pamięci, może przerwać ten proces.

Przejdź do trybu konfiguracji. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_3. gif"/>

Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz General Network Setup (Podstawowe ustawienia sieci). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Potwierdź nazwę drukarki.

Nazwa drukarki jest używana w celu uzyskania dostępu lub identyfikacji drukarki w sieci.

Domyślne ustawienie to "EPSONXXXXXX" (X: 6 ostatnich cyfr adresu MAC). Aby zmienić nazwę drukarkę, wpisz tekst ponownie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Określ ustawienia adresu TCP/IP.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela adres IP do drukarki. Aby użyć tej opcji, wybierz Auto.

Aby przydzielić unikatowy adres IP drukarce, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Ustaw serwer DNS.

Zwykle router szerokopasmowy lub punkt dostępowy automatycznie przydziela serwer DNS do drukarki.

Aby określić adres serwera DNS, wybierz opcję Ręcznie i wprowadź adres podstawowego i pomocniczego serwera DNS. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_8. gif"/>

Ustaw adres serwera proxy.

Wybierz Do Not Use (Nie używaj).

Aby użyć serwera proxy, wybierz opcję Use (Użyj) i wprowadź adres i port serwera proxy.

Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Ręczna konfiguracja za pomocą panelu sterowania

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Windows Connect Now (WCN) za pomocą pamięci USB
Funkcja WCN (Windows Connect Now) umożliwia automatyczne ustawienie ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą napędu flash USB w systemie Windows Vista lub Windows XP z Service Pack 2 (SP2).

W przypadku używania sieci WLAN należy ustawić ustawienia zabezpieczeń takie jak WEP lub WPA. W niezabezpieczonej sieci dane użytkownika mogą być podatne na podsłuch itp.

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Nie zmieniaj ustawień sieciowych, gdy trwa dostęp do karty pamięci.

Gdy sieć WLAN jest ustawiona na Enable (Włącz), drukarka nie może być używana w przewodowej sieci LAN.

Ręczna konfiguracja sieci bezprzewodowej za pomocą panelu sterowania

Aby zatwierdzić lub zmienić ustawienia zabezpieczeń, należy wykonać poniższe czynności.

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Wybierz opcję Wireless LAN Setup (Konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Enable (Włącz).

Wybierz opcję Manual Wireless LAN Setup (Ręczna konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat ostrzeżenia, sprawdź go i wybierz Yes (Tak).

Wybierz opcję Infrastructure Mode (Tryb infrastruktury). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_9. gif"/>

Wybierz opcję Search SSID (Szukaj SSID).

Aby ręcznie wprowadzić identyfikator SSID, wybierz opcję Enter SSID (Wprowadź SSID) i wprowadź identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_10. gif"/>

Wybierz identyfikator SSID (nazwa sieci), z którym ma zostać nawiązane połączenie.

Jeśli identyfikator SSID nie zostanie wyświetlony, sprawdź, czy punkt dostępowy jest dostępny.

Jeśli identyfikator SSID jest wyłączony ze względów bezpieczeństwa, naciśnij przycisk Back (Wstecz), aby powrócić do poprzedniego kroku i wprowadź ręcznie identyfikator SSID. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_11. gif"/>

Wybierz odpowiednią metodę zabezpieczeń: WEP lub WPA. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_12. gif"/>

Wpisz klucz WEP lub hasło WPA.

Jeśli wybrano opcję WEP-64bit (40bit) (64-bitowy WEP (40 bitów)) lub WEP-128bit (104bit) (128-bitowy WEP (104 bity)):
Wybierz Alphanumeric (Alfanumeryczny), gdy klucz WEP ma 5 lub 13 znaków.
Wybierz: Hexadecimal (Szesnastkowy), gdy klucz WEP ma 10 lub 26 znaków.
Wpisz klucz WEP i naciśnij przycisk OK.

Jeśli wybrano opcję WPA-PSK (TKIP) lub WPA-PSK (AES):
Wpisz hasło WPA i naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję WPS Wireless LAN Setup (Konf. bezprzew. WPS LAN).

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku i metodę przy użyciu kodu PIN. Procedura różni się w zależności od metody.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez WPS może potrwać. Poczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat zakończenia ustawiania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego lub rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Konfiguracja trybu Przycisk

Wybierz Push Button Mode (Tryb przycisk), a następnie naciśnij OK.

Naciśnij przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS, a następnie naciśnij przycisk OK.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wybierz opcję PIN Code Mode (Tryb kodu PIN).

Zarejestruj wyświetlany kod PIN w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut, a następnie naciśnij przycisk OK.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Wybierz opcję SES Wireless LAN Setup (SES: konfiguracja bezprzewodowej LAN), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż lampka SES zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk OK.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat zakończenia, naciśnij przycisk OK, aby zakończyć ustawianie.

Automatyczne ustawienie sieci bezprzewodowej poprzez SES może potrwać.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji SES i rozwiązywania problemów, patrz Podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Potwierdzanie połączenia sieciowego

Gdy ustawienia są zakończone, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do sieci.

Wybierz Confirm Network Settings (Potwierdzanie ustawień sieciowych)

Potwierdź stan połączenia. Aby wydrukować arkusz stanu, naciśnij przycisk Start.


Instrukcja napełniania kartridży w drukarkach Epson

Stosowanie w drukarkach kartridży, które samodzielnie można napełniać tuszem, pozwala ich użytkownikom na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy. Jednak, choć napełnianie kartridży wydaje się czynnością prostą i realizowaną intuicyjnie, warto przed jej rozpoczęciem zapoznać się instrukcjami dotyczącymi tego procesu. Dziś postaramy się Wam nieco w tym pomóc, w przystępny sposób przybliżając nieco tę tematykę.

Od czego zatem należy zacząć?

Przede wszystkim warto przygotować sobie wszystkie przedmioty, które będą nam niezbędne podczas napełniania kartridża tuszem, by nie musieć ich szukać w trakcie pracy. W co się zatem zaopatrzyć?

  1. Przede wszystkim w buteleczki z tuszem,
  2. Pusty kartridż (przeznaczony do samodzielnego napełniania),
  3. Lejek do przelewania tuszu z butelki do kartridża,
  4. Strzykawkę min 10mln służącą do odsysania powietrza,
  5. Warto również zaopatrzyć się w gumowe rękawiczki, które uchronią nasze ręce przed ubrudzeniem tuszem,
  6. Płyn do szyb i papierowy ręcznik, za pomocą których usuniemy ewentualne zabrudzenia powstałe w procesie napełniania kartridża,
  7. Jeśli chcemy uniknąć ubrudzenia stołu, na którym będziemy pracować (lub innej płaskiej powierzchni), możemy przykryć go starymi gazetami,
  8. Dobrze również mieć blisko siebie zlew lub umywalkę, gdzie będziemy mogli od razu wyczyścić wszystkie przedmioty,

Przed rozpoczęciem procesu napełniania kartridża warto zapoznać się z konstrukcją samego kartridża (spójrz na rysunek poniżej).


Jeśli kartridż, który zamierzamy napełnić jest nowy i używamy go po raz pierwszy, na początku sprawdźmy, czy nie ma żadnych usterek i czy chip jest dobrze i prosto zamontowany, a także czy kartridż posiada na górze silikonową zatyczkę (może ona być również umieszczona luzem w opakowaniu). Następnie załóżmy rękawiczki i przygotujmy buteleczkę z tuszem. Teraz należy ustawić kartridż w pozycji pionowej i zdjąć silikonową zatyczkę, a do powstałego w ten sposób otworu włożyć lejek. Za pomocą tego lejka napełniamy kartridż atramentem z butelki (przed otwarciem buteleczki należy nią lekko wstrząsnąć, by wymieszać znajdujący się w niej atrament) do linii z oznaczeniem „Max”. Jeśli w naszym kartridżu nie ma takiego oznaczenia, pamiętajmy by nie napełniać go „po sam czubek”, gdyż to może spowodować problemy podczas drukowania. Po napełnieniu kartridża możemy umyć lejek zwykłą wodą i wysuszyć „na powietrzu”. Lejek ten może być ponownie użyty do kolejnego napełniania, nawet jeśli pozostaną na nim plamy po tuszu. Pamiętajmy jednak, że w przypadku dostania się resztek tuszu jednego koloru do kartridża innego koloru, mogą one spowodować „zabrudzenie” koloru.

Napełnianie kaset tuszem

Po napełnieniu kartridża bardzo ważną czynnością jest jego „odpowietrzenie”, czyli de facto usunięcie z niego powietrza, które zakłócałoby proces drukowania. W tym celu należy ustawić kartridż pionowo tak, by chip znajdował się po boku, a następnie w zaworze wylotowym umieścić strzykawkę w taki sposób, by poprzez naciśnięcie sprężyny otworzyć zawór. Teraz należy delikatnie pociągnąć tłoczek strzykawki tak, by usunąć z kartridża powietrze (razem z powietrzem do strzykawki zassane zostanie również trochę tuszu). Następnie należy usunąć strzykawkę z otworu ciągnąć ją prosto do góry. Kartridż jest teraz gotowy do zainstalowania w drukarce (należy włożyć go w odpowiednie miejsce i opuścić dźwignię blokady). W niektórych przypadkach do zainstalowania kartridża w drukarce będzie potrzebne włączenie urządzenia. Ostatnim etapem jest sprawdzenie, czy drukowanie odbywa się poprawnie (tzw. wydruk testowy).

Reset kaset Epson Stylus Photo

Istnieje również możliwość ponownego napełnienia kartridża, który już używaliśmy. W tym celu musimy najpierw wyjąć kasetkę z drukarki - uczynimy to podnosząc dźwignię blokady kartridża i wyjmując zatyczkę z kartridża w celu uwolnienia ciśnienia (może w tym momencie dojść do niewielkiego wytryśnięcia tuszu). Po ponownym włożeniu tej zatyczki (by uniknąć wycieku atramentu) możemy wyjąć kartridż z drukarki. Należy go napełnić tuszem do poziomu oznaczonego jako „Max”, wymienić korek silikonowy, zresetować chip (o czym za chwilę) i umieścić kartridż w drukarce (wcześniej przechylając go do przodu, by tusz znalazł się w kanale wylotowym). Warto przy tym pamiętać, że w przypadku używania nieoryginalnych tuszy niektóre modele drukarek nie pokazują poziomu tuszu, a jedynie informują o tym, że jakiś tusz się kończy (bez wskazania który)


Resetowanie chipu dokonywane jest za pomocą specjalnego resetera. Najprościej mówiąc czynność ta polega na zetknięciu styków znajdujących się na chipie ze stykami znajdującymi się na reseterze (oba przedmioty mają ich po siedem). Po prawidłowym wykonaniu tej czynności zobaczmy jak kilkukrotnie zamruga czerwona dioda - będzie to oznaczało, że trwa proces resetowania chipu. Po jego zakończeniu dioda zaświeci się na zielono - wówczas należy odłączyć chip od resetera - jest on już gotowy do użycia. Resetując chip musimy pamiętać, że jest on bardzo delikatny i wrażliwy na wstrząsy elektryczne.


Czasem zdarza się, że chip ulegnie awarii i musi zostać wymieniony. Oznaką takiego stanu rzeczy jest wyświetlanie przez drukarkę informacji o błędzie kartridża. Jeśli nie da się usunąć takiego błędu poprzez zresetowanie kartridża, oznacza to, iż nastąpiło zwarcie i trzeba wymienić chip. Sama wymiana jest bardzo prosta: należy podważyć zamocowany w kartridżu chip za pomocą nożyka, a następnie w tym samym miejscu przykleić (najlepiej za pomocą taśmy) nowy chip. Trzeba przy tym pamiętać, by umieścić go dokładnie w taki sam sposób, w jaki zamontowany był stary chip. Proces montowania chipu najlepiej realizować gołymi (koniecznie suchymi) rękami, nie używając do tego żadnych rękawiczek. Po przyklejeniu chipu należy go docisnąć i upewnić się, czy przylega płasko do powierzchni, a także sprawdzić, czy nie styka się z niczym, co mogłoby zakłócić proces jego odczytu.

Reseter kompatybilny jest z modelami drukarek Epson:

EPSON Stylus Pro 4000 EPSON Stylus Pro 4450 EPSON Stylus Pro 4800 EPSON Stylus Pro 4880 EPSON Stylus Pro 7450 EPSON Stylus Pro 7600 EPSON Stylus Pro 7800 EPSON Stylus Pro 7880 EPSON Stylus Pro 9450 EPSON Stylus Pro 9600 EPSON Stylus Pro 9800 EPSON Stylus Pro 9880 EPSON Stylus Pro 10000 EPSON Stylus Pro 10600

Tagi:wieczne tusze epson,reset tuszy epson,epson 4800,epson 4880,epson 9700,epson chip reseter,reset epson,naprawa drukarek epson,serwis epson stulus photo,tusze do drukarek epson,epson chip,epson 4450,

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

User's Guide
Color Digital Camera
Color Digital Camera
4011117
Printed in Japan
User's Guide User's Guide
S01-00
99. 09-. 1
4010705 C 4010705 M 4010705 Y 4010705 BK
cover-FRev. 0 cover-FRev. 0

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kato E. Omori L Rev. C F. Fujimori A5 size COVER. FM SEI M. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Where to Find Information This User’s Guide Provides detailed information on using your EPSON PhotoPC 850Z, the Direct Print program, Print Mark program, and optional products; from setting up to troubleshooting. EPSON Photo! 3/EPSON Photo File Uploader3 User’s Guide Provides information on EPSON Photo! 3 software which is necessary for using the photos on your computer, and uploading util
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Omori R Rev. Fujimori A5 size FRONT. Kauppi 2/11/00 Pass 3 ® COLOR DIGITAL CAMERA
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 IMPORTANT NOTICE Declaration of Conformity According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, the prior writ
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Fujimori A5 size PHPC850Z. TOC SEI M. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Contents Introduction Installing and removing a CompactFlash Card. 1-10 Setting the language........................ 1-11 PhotoPC 850Z Features.......................... 1 Setting the date and time.................... 1-12 Options........................................ 2 For U
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Using the macro setting to take close-ups...... 2-14 Selecting the signal system and language...... 2-34 Taking panoramas.......................... 2-14 Selecting a folder in the CompactFlash Card... 2-34 Making Settings in the LCD Monitor Dial Position... 2-15 Viewing the Color Guide......................... 2-34 Making p
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Printing procedures........................ 4-7 Chapter 7 Maintenance and Troubleshooting Printing the photos......................... 4-9 Maintenance.................................... 7-1 LCD Monitor and Display Panel Messages......... 4-10 Handling the camera................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Appendix B Contacting Customer Support Index For United Kingdom and the Republic of Ireland UsersB-1 Support Via the World Wide Web............ B-1 Support Via Telephone...................... B-2 Pre Sales Enquiry Desk...................... B-2 For Australian Users............................. B-3 EPSON F
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Fujimori A5 size INTRO. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Introduction ® Your new EPSON PhotoPC™ 850Z is a PhotoPC 850Z Features revolutionary, easy-to-use digital camera that enables you to take full-color pictures for use with your PhotoPC 850Z is a complete system for capturing computer. The PhotoPC 850Z comes with everything digital images, and includes the following features. you need, including EPSON Photo! 3 software that lets you tra
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 ❏ Automatic, predefined and adjustable exposure ❏ EPSON Program Uploader software that lets you settings (-2. 0 to + 2. 0 EV, in increments of 0. 5 or upload optional programs to the camera from 0. 2) your computer ® ❏ Automatic date and time recording for each ❏ Pictures compatible with both Windows and ® picture Macintosh applications ❏ Built-in flash with automatic flash, forced flash,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Note: When using the camera ❏ The asterisks are substitutes for the respective digits of ❏ To reduce the risk of electric shock, do not remove the product number, which varies by country. the cover of the camera or options and do not open ❏ The PhotoPC 850Z comes with a Power Pack any compartments except as instructed in this (described above) and an 8 MB CompactFlash Card. User's Gui
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 ❏ Do not use damaged or frayed power cords. ❏ If the liquid crystal solution contained in the display panel or in the screen on the LCD monitor ❏ Remove the batteries and/or plug from the leaks out and gets on your hands, wash them camera and refer servicing to qualified service thoroughly with soap and water. If it gets into personnel in the following circumstances: your eyes, flush
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 ❏ Do not charge primary (non-rechargeable) If the power cord or plug is damaged; if liquid has batteries. entered your equipment; if your equipment has been exposed to rain or water; if your equipment ❏ Use the type of power source indicated on the has been dropped or damaged; if your equipment charger’s label. Always supply power directly is operating abnormally or exhibits a distin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 ❏ Keep the charger out of reach of children. ❏ Do not drop, puncture, disassemble, mutilate, or short circuit batteries. Do not put the batteries ❏ Only use the batteries in EPSON Digital Cameras near or into fire or water. as specified in this manual. ❏ Do not insert batteries into wall outlets or other ❏ Never use EPSON Ni-MH batteries in power sources such as a car cigarette lighte
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Warnings, Cautions, and Notes Warnings must be followed carefully to avoid bodily w injury. Cautions must be observed to avoid damage to your c equipment. Notes contain important information and useful tips on the operation of your camera and options. 7 Introduction
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 8 Introduction
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Fujimori A5 size START. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Chapter 1 1 Getting Started This chapter helps you prepare your PhotoPC 850Z Unpacking Your PhotoPC 850Z and covers the following topics. Make sure you have everything shown below. Unpacking your PhotoPC 850Z Getting familier with camera parts Charging, installing and replacing batteries Attaching the strap CompactFlash Card (8 MB)(installed in the lens adapter camera) camera Installing
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Back view Camera Parts viewfinder After you unpack your PhotoPC 850Z, take a few diopter correcion minutes to learn about its features as shown below. shooting light sky light backlight switch Front view dial switch lock hot shoe dial switch display panel microphone (external flash attachment) strap eyelet status light shutter button built-in flash speaker zoom lever + button strap ey
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Bottom view Display panel 1 battery cover sensitivity self timer image quality (see page 2-17) (see page 2-6) (see page 2-7) battery cover lock tripod socket white balance number of pictures (see page 2-10) remaining (see page 2-2) low battery icon or (see page 1-8) *shutter speed (see page 2-20) exposure flash (see page 2-18) monochrome (see page 2-9) or (see page 2
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Proof Sign-off: R4C4410 BLE H. Kauppi 2/11/00 Pass 3 Shooting light Using the Batteries Color Shooting status Your PhotoPC 850Z comes with four Ni-MH rechargeable batteries (Model EU-24) and the Ni-MH Green (On) Ready for shooting Viewing photos Battery Charger (Model EU-38). Though you can use AC adapter connected four AA (IEC LR6) alkaline batteries (not included), the rechargeable batteries help you save time and Green (Blinking) Tra

Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3

Bezpośredni link do pobrania Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Pełna instrukcja Epson Photo File Uploader3