Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media Cmi8768Plus

Instalacja i obsługa C Media CMI8768Plus jest łatwa i intuicyjna. Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media CMI8768Plus zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji i poprawnego działania karty dźwiękowej. Instrukcja zawiera informacje na temat wymagań systemowych, instalacji, konfiguracji, sterowników, ustawień audio i funkcji. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje na temat działania każdego z elementów składowych oraz instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania i naprawy uszkodzonych elementów. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące gwarancji i ochrony praw użytkownika. Instrukcja instalacji i obsługi C Media CMI8768Plus pomaga użytkownikom w instalacji i poprawnym działaniu karty dźwiękowej.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media Cmi8768Plus

Dla niektórych maszyn/urządzeń nie posiadamy instrukcji obsługi (od producenta) w języku polskim. Czy prawo nakłada na pracodawcę posiadanie instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu? Jeżeli tak, jakie są sankcje karne za nieposiadanie instrukcji obsługi w języku polskim? Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika.

Odpowiedź

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu. Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
Sankcje za brak instrukcji w języku polskim zależą od decyzji organów kontrolujących i tak np. mogą zostać nałożone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i wynikać z zapisów ustawy z 26. 06. 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k. p. mówiących o naruszeniu zasad i przepisów BHP. Sankcje mogą wynieść od 1000 do 30. 000 złotych, a oprócz kar finansowych może zostać nałożony nakaz wyposażenia maszyny w instrukcje w języku polskim.

Uzasadnienie

Każdej maszynie wprowadzanej do obrotu na terenie UE powinna towarzyszyć dokumentacja techniczno-ruchowa, której zakres i forma powinny być zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/WE, a od 29. 12. 2009 r. z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zakres informacji podanych w tym dokumencie powinien umożliwić identyfikację maszyny, jej bezpieczną obsługę oraz prowadzenie prac konserwacyjnych.

Obecnie sprawy dotyczące Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, a w prawie polskim rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r. w. m.

Zgodnie z § 58 r. :

 1. Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
 2. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.
 3. Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar.
 4. Maszyna powinna być wyposażona w „Instrukcję oryginalną” oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
 5. W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
 6. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
 7. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Zgodnie z art. 283 § 1 ustawy z 26. – Kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30. 000 zł.

Autor odpowiedzi: Roman Majer
Odpowiedzi udzielono 30. 09. 2017 r.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE Typ INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Nazw. DTR Strona 1 z 7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZASTOSOWANIE... 3 3. ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJIINSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Przepustnica typ 56 i typ 75AGRU-FRANK Polska Sp. z o. o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-8 Wrocław Tel. /Fax: +8 7 36 3 7 * www. agru-frank. pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy Uszczelnienia (do wyboru) EPDM CSM FKM FKM-F

PVC-U PP PP / PVDF 2)

Przepustnica typ 57 L

Klapy odcinające PN6, PN10, PN164 131 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF41.. Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Do montażu pomiędzy kołnierzami PN6, PN10, PN16 wg ISO 7005 Metaliczne szczelne zamknięcie

DEKLARACJA ZGODNOŚCIDEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Building Technologies Division7 632 Zawory motylkowe VKF41. xxxC Zawory motylkowe w konstrukcji dwukołnierzowej do montażu w ścieżkach gazowych Dysk z uszczelnieniem metalicznym DN40... DN200 Kąt obrotu 85 Bezobsługowe Nadają się do

Instrukcja montażu i eksploatacji. - Zawory zaporowe PN Kat. Nr 218, 222, 412, 422, Zawory zwrotne PN Kat. Nr 292, 293, 464, 564Strona: 1 Instrukcja montażu i eksploatacji Temat: - Zawory zaporowe PN 40 0 Kat. Nr 218, 222, 4, 422, 530 - Zawory zaporowe z mieszkiem PN 40 Kat. Nr 218M - Zawory zwrotne PN 40 0 Kat. Nr 292, 293, 464,

Zawór klapowy zwrotny typ 33

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE. Wytyczne dotyczą zasuw z miękkim uszczelnieniem klina, typu E i E2 o nr kat. 4010, 4710, 4480, 4150, 4100, 4140, 4027, 4050, 4051,

Zawór upustowy typ 620

Zawory obrotowe trójdrogowe PN64 241 Seria 02: DN40 i DN50 Zawory obrotowe trójdrogowe PN6 Seria 01: DN65... 150 VBF21... Zawory obrotowe trójdrogowe, PN6, z przyłączami kołnierzowymi Korpus zaworu z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica

Materiał: Korpus żeliwnyZakres średnic: Przyłącze: Min Temperatura: Max Temperatura: DN 32/40 do DN 300 Między kołnierzami PN10/16 i ISO PN20 ANSI150-10 C + 80 C Max Ciśnienie: 16 Barów Specyfikacje: Długa szyjka dla izolacji

Zawór zwrotny klapowy RSK 500Zawór zwrotny klapowy RSK 00 Zaleta odporny na korozję prosty montaż dzięki konstrukcji międzykołnierzowej Centrowanie klapy odbywa się na średnicy obudowy obudowa z o-ringiem, niepotrzebne dodatkowe uszczelki

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWAI N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech. eu www. manta-tech. eu Tel. /fax: +48 77 454

3/2-drogowy zawór kulowy typ 23

Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIAINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Filtrów siatkowych Nr kat. 7110 DN50 wersja z żeliwa GJS-400-15 DN200 wersja z żeliwa GJL-250 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 07-2019 1/6 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE... OPIS TECHNICZNY... pl/46504045-Pierscien-tlumiacy-dt-i-dtv. html">Pierścień tłumiący DT i DTV1 z 5 DT służy do wytłumienia hałasu powstającego na łączeniu układu napędu (silnik - łącznik pompa-silnik - pompa) z pokrywą zbiornika lub płytą bazową. Spis treści 1 Dane techniczne 2 2 Wskazówki 2. 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKAZETKAMA Sp. ul. 3 Maja 12 Pl 57-410 Ścinawka Średnia ZAWÓR ZWROTNY PŁYTKOWY zche INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Fig. 275 Edycja:1/2016 Data: 01. 07. 2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania dla personelu

Zakres średnic: Przyłącze: Min Temperatura: Max Temperatura: DN 32/40 do DN 1200 Między kołnierzami PN10/16, ANSI150 do DN600-10 C + 110 C ( 130 C chwilowo) Max Ciśnienie: 16 Barów do DN300 Specyfikacje

Opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

810/410, 812/412, 813/ /691, 492810/410, 812/412, 813/413 690/691, 492 0036 www. goetze-armaturen. de Instrukcja montażu, konserwacji i eksploatacji Zawór bezpieczeństwa 810/410, 812/412, 813/413, 690/691, 492 1 Informacje ogólne na temat

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

ZAWÓR KULOWY DO PRZYSPAWANIAB. 5 / 1 / 5 według standardów EN, z pełnym przelotem 10 50 PN 16, 25, 40, 63, 100, (160, 250) Materiały Pozycja Typ Nazw a części 1 Korpus 4 Kielich do przy spawania X=1 Dla zw ykłych temperatur od 20

Instrukcje obsługi i instalacji.

Marka: MORAModel: 670Instrukcja instalacji, budowa i działanie kotla C. O.

 • MORA 670 instrukcja oryginalna. rar
  • ScanImage08. jpg
  • ScanImage01. jpg
  • ScanImage18. jpg
  • ScanImage13. jpg
  • ScanImage16. jpg
  • ScanImage14. jpg
  • ScanImage07. jpg
  • ScanImage24. jpg
  • ScanImage15. jpg
  • ScanImage17. jpg
  • ScanImage11. jpg
  • ScanImage21. jpg
  • ScanImage20. jpg
  • ScanImage05. jpg
  • ScanImage12. jpg
  • ScanImage09. jpg
  • ScanImage06. jpg
  • ScanImage04. jpg
  • ScanImage22. jpg
  • ScanImage23. jpg
  • ScanImage10. jpg
  • ScanImage02. jpg
  • ScanImage03. jpg
  • ScanImage19. jpg

Pobierz plik - link do postu

Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media Cmi8768Plus

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media Cmi8768Plus

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi C Media Cmi8768Plus