Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460

Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460 to szczegółowy podręcznik, który zawiera informacje na temat wymiany sprzętu Bosch Tce 4460. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i skutecznego wykonania wymiany sprzętu, a także wskazówki dotyczące działania i konserwacji. Instrukcja zawiera również informacje na temat czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do wymiany sprzętu. Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460 zawiera także wskazówki dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, a także ważne informacje dotyczące bezpiecznego przechowywania i użytkowania sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460

pl

190 | TCE 330-TCE 230 | Użycie

5.

Użycie

Ostrzeżenie – ryzyko uszkodzenia opony i

obręczy!

Opona może na przykład popękać (na stronie

wewnętrznej/zewnętrznej) z powodu nad-

miernego nacisku. Obręcz może ulec zadrapa-

niom lub zniekształceniu.

Skonsultować publikacje firmy Wdk do-

stępne po niemiecku i angielsku!

(www. wdk. de: instrukcje montażu /demon-

tażu – katalog kryteriów)

Temperatura wewnętrzna opony przynaj-

mniej 15 °C (tylko w przypadku RFT/UHP).

tażu – przegrzanie opony)

Dostosować nacisk do rodzaju opony.

Wprowadzić plastikowe osłony na wymaga-

jących tego obręczach.

!

Przed rozpoczęciem demontażu lub montażu, należy

koniecznie zaopatrzyć się w dane obręczy i opony. W

ten sposób można wcześniej określić sposób moco-

wania, nacisk i konieczny sprzęt!

i

Usunąć wszystkie przeciwciężary równowagi obrę-

czy.

Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo obrażeń

kończyn!

Podczas uruchamiania ruchomego ramienia,

zwrócić uwagę na to, aby kończyny nie uległy

zgnieceniu między oponą i samym przeciągni-

kiem (odrywaczem obrzeży).

Nie wkładać kończyn miedzy oponę i ru-

chome ramię.

Ostrzeżenie – ryzyko uszkodzenia opon RFT

lub UHP!

Tworzenie się pęknięć w razie interwencji na

zimnej oponie. Wybuch opony w razie nad-

miernych prędkości.

mniej 15 °C.

Skonsultować publikacje firmy Wdk dostęp-

ne po niemiecku i angielsku!

Przed montażem umieścić oponę w otocze-

niu o umiarkowanej temperaturze.

|

1 695 102 028

2014-10-10

4. 4

Demontaż

1. Do smarowania obszaru między stopką i profilem ob-

ręczy należy ułożyć rolkę dociskową na boku opony

i obracać tarczę mocującą.

2. Podczas obracania się tarczy nasmarować obszar

między stopką i wgłębionym profilem smarem do

montażu opon, używając odpowiedniego pędzla.

3. Za pomocą rolki dociskowej docisnąć oponę do

dołu na tyle, aby między obręczą i oponą powstało

miejsce wystarczające do wprowadzenia głowicy

montażowej.

Fig. 15:

Nakładanie rolki dociskowej

4. Wprowadzić podnośnik między bok opony i obręcz

(w razie konieczności bardziej docisnąć oponę za

pomocą rolki dociskowej).

5. Usunąć rolkę dociskową z opony.

6. Ramię Helper przyłożyć do przeciwnej strony opony

(w stosunku do głowicy montażowej) i poruszyć

w dół tak, aby stopka znalazła się we wgłębionym

profilu obręczy. 16:

Zakładanie ramienia Helper

Robert Bosch GmbH

  • Rejestracja

  • Potwierdzenie

Prosimy uzupełnić poniższy formularz, aby zarejestrować się w programie MyBosch

Nieprawidłowa informacja

Podane dane są niepoprawne

Niepoprawna liczba znaków

Wpisane dane wydają się niepoprawne

To pole przyjmuje tylko cyfry

Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany sprzętu Bosch Tce 4460