Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws zapewnia szczegółowe informacje na temat tego urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i instrukcje dotyczące konserwacji, takie jak czyszczenie, wymiana części i wymiana baterii. Instrukcja zawiera również informacje na temat działania urządzenia, jak również instrukcje dotyczące używania aplikacji i oprogramowania. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące procedur gwarancyjnych, wsparcia technicznego i napraw, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws zawiera wszystkie istotne informacje, które użytkownik musi znać, aby bezpiecznie i wydajnie korzystać z tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS N56VZ. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS N56VZ będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS N56VZ

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS N56VZ (7352 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS N56VZ

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] PL6951Podrcznik uytkownika komputera ASUSLuty 2012Spis treciSpis treci.............................................................................................................. 2Rozdzial 1:Wprowadzenie do komputeraO podrczniku uytkownika.......................................................................... 6 Uwagi dotyczce tego podrcznika............................................................ 6 Zasady bezpieczestwa................................................................................... [... ] Po prawidlowym zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawa nad dysk.4.Delikatnie pchnij tac napdu do wntrza. Po zatrzymaniu napdu, dysk jest gotowy do uycia.Slyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD s zjawiskiem normalnym przy duej prdkoci odczytu danych.Podrcznik uytkownika komputera ASUS 59Wyjmowanie dysku optycznegoWysu tac i delikatnie pocignij za krawd dysku do góry, pod ktem, w celu wyjcia dysku z zaczepu gniazda.Wysuwanie awaryjnePrzycisk wysuwania awaryjnego znajduje si w otworze na napdzie optycznym i sluy do wysuwania tacy napdu optycznego, gdy nie dziala wysuwanie elektroniczne. Nie naley uywa wysuwania awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.Naley uwaa, aby nie uszkodzi diody sygnalizacyjnej pracy napdu, która znajduje si na tym samym obszarze.Rzeczywista lokalizacja moe by inna, w zalenoci od modelu.60Uywanie napdu optycznegoZ dyskami optycznymi i sprztem do ich odtwarzania naley obchodzi si z ostronoci, poniewa s to mechanizmy precyzyjne. W odrónieniu od napdów optycznych w komputerach typu desktop, notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku CD we wlaciwym miejscu niezalenie od kta nachylenia. Podczas wkladania dysku CD wane jest, aby dysk CD zostal nacinity na zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku optycznego zarysuje dysk CD.OSTRZEENIE! Jeli dysk CD nie zostanie prawidlowo zamocowany na zaczepie centralnego gniazda, podczas zamykania tacy moe nastpi uszkodzenie dysku CD. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem naley zawsze sprawdzi zamocowanie dysku i wsuwa tac powoli.Litera dysku CD powinna by przypisana i wywietlana niezalenie od obecnoci dysku CD w napdzie. Po prawidlowym wloeniu dysku CD, dostp do danych moe by realizowany w taki sam sposób jak do dysków twardych; poza tym, e na dysku CD nie mona niczego zapisywa lub zmieni. Poprzez uycie odpowiedniego oprogramowania, napd CD-RW lub DVD+CD-RW umoliwia uywanie dysków CD-RW jak dysku twardego z moliwoci zapisu, usunicia i edycji. Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napdach optycznych, spowodowane brakiem wywaenia dysków CD lub nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji naley uywa komputera na równej powierzchni i nie umieszcza etykiet na dyskach CD.Sluchanie dysków audio CDNapdy optyczne mog odtwarza dyski audio CD, ale tylko napd DVD-ROM moe odtwarza audio DVD. Wló do napdu dysk audio CD, po czy system WindowsTM automatycznie uruchomi odtwarzacz audio i rozpocznie odtwarzanie. W zalenoci od dysku audio DVD i zainstalowanego oprogramowania, do sluchania audio DVD moe by wymagane uruchomienie odtwarzacza DVD. Glono mona regulowa poprzez uycie przycisków skrótu lub ikony glonika WindowsTM na pasku zada.Podrcznik uytkownika komputera ASUS 61Czytnik kart pamici FlashZwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamici naley zakupi oddzielnie, aby mona bylo korzysta z kart pamici takich urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamici, który moe odczytywa wiele rodzajów kart pamici flash. Wbudowany czytnik kart pamici jest nie tylko wygodny, ale take szybszy od wikszoci innych czytników kart pamici, poniewa wykorzystuje on duej przepustowoci wbudowan magistral szeregow.Wane! Kompatybilno kart pamici jest zalena od konkretnego modelu komputera oraz specyfikacji karty pamici. Jako, e specyfikacje kart pamici stale si zmieniaj, równie kompatybilno moe si zmieni bez ostrzeenia.SD / MMCMS / MS ProWANE! Nigdy nie naley wyjmowa kart w trakcie lub natychmiast po zakoczeniu odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdy dane mog zosta utracone. Aby zapobiec utracie danych, przed wyjciem karty pamici uyj opcji systemu Windows "Safely Remove Hardware and Eject Media" na pasku zada.62 Podrcznik uytkownika komputera ASUSDysk twardyDyski twarde maj wiksze pojemnoci i dzialaj duo szybciej ni napdy dyskietek i napdy optyczne. (Self Monitoring and Reporting Technology), umoliwiajc wykrywanie bldów dysków twardych lub awarii przed ich wystpieniem. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawc tego komputera.WANE! [... ] Resíduos sólidos reduzidos por meio da política de take-back (retorno). Para mais informações sobre a etiqueta EU Flower, visite a home page da Etiqueta Eco da União Européia: http://www. ecolabel. eu. 6.Produkt zgodny z ENERGY STARENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony rodowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagajcy w uzyskaniu oszczdnoci i chronicy rodowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i dziala efektywnych energetycznie. Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, s zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarzdzania energi jest wlczona domylnie. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS N56VZ

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS N56VZ.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Ustawiamy pliki cookie

TechBone używa plików cookie i innych danych w celu dostarczania, zarządzania i ulepszania usług i reklam. Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy personalizować wyświetlane Ci treści i reklamy w oparciu o Twoją aktywność. Korzystanie z naszych usług jest również analizowane przez niektórych naszych partnerów. Korzystając z opcji Zezwalaj na wybór, ustawiane będą tylko pliki cookie z wybranej grupy. Więcej informacji na temat plików cookie i Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania dla pacjenta Asus Ek562ws