Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500

Instrukcje obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500 są ważną częścią użytkowania tego urządzenia. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że urządzenie jest używane w sposób bezpieczny i wydajny. Instrukcja obsługi Emerson Cl1500 zawiera informacje dotyczące funkcji, konserwacji, instalacji, naprawy i czyszczenia tego urządzenia. Ponadto zawiera ona wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, w tym informacje o zagrożeniach, którym może ulegać urządzenie oraz o sposobach zapobiegania lub minimalizowania tych zagrożeń. Przestrzeganie instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pozwala użytkownikom na bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500

Utylizacja Urządzenie Po zakończeniu eksploatacji pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać urządzenia razem z normalnymi odpadami domowymi. Proszę zasięgnąć informacji na temat możliwości przyjaznej środowisku i zgodnej z przepisami utylizacji produktu. Opakowanie Aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu, urządzenie dostarczone jest w opakowaniu. Opakowania zostały wyprodukowane z materiałów, które mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska i mogą zostać poddane odpowiedniemu recyklingowi. Transport Gdy chcą Państwo przetransportować urządzenie, proszę przestrzegać następujących zaleceń: • Po transporcie proszę poczekać z ponownym uruchomieniem, dopóki urządzenie nie osiągnie temperatury otoczenia. • W przypadku dużych wahań temperatury lub poziomu wilgotności wewnątrz urządzenia może dojść do kondensacji wilgoci, która może spowodować zwarcie. • Dla ochrony urządzenia przed zabrudzeniem, wstrząsami i zarysowaniem proszę używać futerału ochronnego. • Przed podróżą proszę zasięgnąć informacji <strong>dotyczące</strong>j warunków zasilania i komunikacji w miejscu przeznaczenia. Przed rozpoczęciem podróży w razie potrzeby proszę zaopatrzyć się w odpowiedni adapter do zasilanie ew. komunikacji. • Do wysyłki urządzenia proszę użyć oryginalnego kartonu i zasięgnąć porady przedsiębiorstwa transportowego. • Gdy przechodzą Państwo przez kontrolę bagażu podręcznego na lotnisku, zalecana jest przeprowadzenie kontroli urządzenia i wszystkich magnetycznych nośników danych (dyski zewnętrzne) aparatem rentgenowskim (urządzenie, na którym stawiają Państwo torby). Proszę unikać wykrywacza magnetycznego (konstrukcja, przez którą Państwo przechodzą) lub pręta magnetycznego (urządzenie ręczne <strong>obsługi</strong>wane przez ochronę), ponieważ mogą one zniszczyć Państwa dane. 6 Polski

Zakres dostawy Proszę sprawdzić, czy zestaw jest kompletny, a w przypadku wykryciu braku jakiegokolwiek elementu, proszę nas o tym powiadomić w ciągu 14 dni od daty zakupu. Nabyty przez Państwa zestaw zawiera: • System nawigacji • Kabel zasilania do zapalniczki samochodowej • Uchwyt do montażu w samochodzie • Płyty CD/DVD do nawigacji • CD z programami pomocniczymi • Instrukcja <strong>obsługi</strong> i karta gwarancyjna Opcjonalnie • Zasilacz sieciowy • Kartę pamięci MMC/SD • Kabel USB • Zewnętrzną antenę GPS • Zewnętrzny odbiornik TMC • Uchwyt do montażu na rowerze • Futerał do przechowywania urządzenia Bezpieczeństwo i konserwacja 7

 • Page 1 and 2: Wskazówki dotyczące tej instrukcj
 • Page 3 and 4: Resetowanie systemu nawigacji.....
 • Page 5 and 6: Bezpieczeństwo i konserwacja Wskaz
 • Page 7 and 8: Kompatybilność elektromagnetyczna
 • Page 9: Informacje dotyczące zgodności z
 • Page 13 and 14: Widok z tyłu Nr Komponent Opis P
 • Page 15 and 16: Widok z góry Nr Komponent Opis Pr
 • Page 17 and 18: Widok z boku - prawa strona Nr Komp
 • Page 19 and 20: II. Zasilanie Zasilacz samochodowy
 • Page 21 and 22: III. Włączanie urządzenia Prosz
 • Page 23 and 24: Obsługa Włączanie i wyłączanie
 • Page 25 and 26: Dostęp do kart pamięci • Urząd
 • Page 27 and 28: Nawigacja Wskazówki dotyczące bez
 • Page 29 and 30: I. Montaż uchwytu samochodowego Uw
 • Page 31 and 32: III. Zamocowanie systemu nawigacji
 • Page 33 and 34: V. Uruchomienie oprogramowania do n
 • Page 35 and 36: Najważniejsze przyciski aplikacji
 • Page 37 and 38: 5.
 • Page 39 and 40: Informacje o systemach monitorując
 • Page 41 and 42: Odtwarzacz MP3 (opcjonal) W zależn
 • Page 43 and 44: Wybrane tytuły zostaną oznaczone
 • Page 45 and 46: Wyświetlanie na całym ekranie Ilu
 • Page 47 and 48: Odtwarzacz multimedialny (opcjonal)
 • Page 49 and 50: Travelguide (opcjonal) W zależnoś
 • Page 51 and 52: Opis przycisków Przycisk Opis Aktu
 • Page 53 and 54: Wybór tonu budzika 1. Aby wybrać
 • Page 55 and 56: Rys.
 • Page 57 and 58: Obsługa klienta Pierwsza pomoc prz
 • Page 59 and 60: Załącznik Funkcja specjalna Clean
 • Page 61 and 62:

  Synchronizacja z komputerem I. Pros

 • Page 63 and 64:

  III. Praca z programem Microsoft ®

 • Page 65 and 66:

  TMC (Kanał wiadomości drogowych)

 • Page 67 and 68:

  Dodatkowe mapy System nawigacji jes

 • Page 69 and 70:

  Kopiowanie plików instalacyjnych i

 • Page 71 and 72:

  Dane techniczne Parametr Dane Zasil

 • Page 73 and 74:

  Warunki gwarancji Paragon sklepowy

 • Page 75 and 76:

  Indeks A AlarmClock (Funkcja budzik

» PEY 18/21/24. Made in Germany

» PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Emerson Cl1500