Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10

Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10 to kompaktowa instrukcja, która zawiera wszystkie wymagane informacje, aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać urządzenie. Zawiera informacje takie jak instrukcje dotyczące instalacji, ustawień, konserwacji i naprawy. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje na temat możliwości, właściwości i funkcji urządzenia. Instrukcja jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia, dzięki czemu użytkownicy mogą dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Znajdź swój produkt

Zalecamy używanie przeglądarek Chrome lub Edge, aby pobrać BIOS, sterowniki, etc.

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.

Rozszerz pamięć RAM w komputerze przenośnym HP, aby zwiększyć wydajność systemu. W celu zaplanowania rozszerzenia określ typ pamięci, w jaką komputer jest wyposażony, maksymalną ilość pamięci, jaką można zainstalować, oraz ilość pamięci obsługiwaną przez system operacyjny.

Znajdowanie numeru produktu komputera przenośnego HP

Przed zamówieniem nowego modułu pamięci należy uzyskać numer produktu komputera przenośnego, aby sprawdzić dokumentację i specyfikacje dla danego modelu komputera. Numer zazwyczaj znajduje się na etykiecie na spodzie komputera przenośnego lub na opakowaniu, w którym komputer został dostarczony. Aby zobaczyć dodatkowe opcje, przejdź do tematu Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu? .

Uwaga:

Ogólna nazwa rodziny podana na obudowie w pobliżu klawiatury lub na ramce wokół ekranu wyświetlacza nie jest wystarczającą informacją do zamówienia części wymiennych.

Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci (ilość, typ, maksymalna obsługiwana ilość)

Aby uzyskać informacje na temat zainstalowanej pamięci, skorzystaj ze specyfikacji komputera lub podręcznika konserwacji i obsługi. Przejdź do strony głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera, a następnie wybierz kategorię Informacje o produkcie, aby wyświetlić specyfikacje, lub wybierz Podręczniki użytkownika, aby wyświetlić podręcznik konserwacji i obsługi. Możesz też wpisać „specyfikacje” lub „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu w górnej części tej strony (na przykład: specyfikacje RQ877AS).

W podręczniku konserwacji i obsługi w sekcji Pamięć znajdują się specyfikacje dla modułu pamięci, numery części zamiennych modułów pamięci, zgodne procesory oraz typy pamięci RAM, a także liczba gniazd pamięci.

W dokumencie specyfikacji komputera przenośnego w sekcji Pamięć znajdują się poniższe informacje.

 • Ilość zainstalowanej pamięci: Sprawdź ilość pamięci aktualnie zainstalowanej na komputerze, a następnie przejdź do sekcji Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie.

 • Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: Od maksymalnej dozwolonej ilości pamięci odejmij ilość pamięci zainstalowanej, aby określić ilość pamięci, jaką można dokupić. Można również zakupić maksymalną ilość dozwolonej pamięci i wymienić aktualne moduły pamięci, zainstalowane w komputerze. Następnie przejdź do sekcji Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows w tym dokumencie. Jako maksymalną ilość pamięci użyj niższej z powyższych dwóch wartości.

  Rodzaj pamięci (włącznie z szybkością): HP zaleca zakup modułów pamięci tego samego rodzaju dla każdego gniazda (tj. tego samego rozmiaru, producenta i tej samej szybkości). Dla optymalnych wyników zaleca się zakup najszybszych modułów pamięci, jakie obsługiwane są przez płytę główną.

  Przestroga:

  Niektóre płyty główne nie są w stanie skonfigurować modułów pamięci od różnych producentów lub różniących się parametrem CAS albo wartością gęstości Aby mieć pewność, że pamięci są zgodne, upewnij się, że wszystkie kości SO-DIMM mają ten sam numer części.

Lokalizacja modułów pamięci komputera przenośnego

Komora modułu pamięci znajduje się w dolnej części większości komputerów przenośnych HP i Compaq. Dla niektórych modeli komputerów przenośnych, w których komora znajduje się pod klawiaturą, HP zaleca kontakt z dostawcą obsługi autoryzowanym przez HP w celu uzyskania pomocy przy zamawianiu i wymianie pamięci.

Zapoznaj się z sekcją Demontaż i wymiana w Podręczniku konserwacji i obsługi Twojego komputera, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące znajdowania komory modułu pamięci. Podręcznik konserwacji i obsługi jest dostępny w kategorii Informacje o produkcie na stronie głównej wsparcia technicznego HP dla danego modelu komputera. Możesz też wpisać „podręcznik konserwacji i obsługi”, a następnie po spacji podać numer swojego produktu, w górnej części tej strony (na przykład: RQ877AS podręcznik konserwacji i obsługi).

Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać

Sprawdź ilość zainstalowanej pamięci, aby ustalić, ile pamięci można dodać, w zależności od tego, czy komputer jest włączony, czy wyłączony.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku włączonego komputera

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku, gdy komputer jest włączony, za pomocą programu HP Support Assistant.

  W systemie Windows znajdź narzędzie HP Support Assistant i uruchom je.

  Na karcie Moje urządzenia kliknij opcję Mój komputer przenośny.

  Na karcie Specyfikacje sprawdź aktualnie zainstalowaną pamięć systemową. com/doc-images/153/c06053567. gif" alt="Informacje o pamięci systemu wyświetlane na ekranie programu Support Assistant"/>

  Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką można dodać, od maksymalnej pojemności pamięci obsługiwanej przez komputer należy odjąć ilość pamięci obecnie zainstalowanej w komputerze. Aby sprawdzić maksymalną ilość pamięci, jaką komputer może obsłużyć, przejdź do sekcji Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci w tym dokumencie.

  Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Wielkość ta odpowiada zwykle maksymalnej ilości pamięci przypadającej na każde gniazdo. Na przykład jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB.

Sprawdzanie ilości pamięci w przypadku wyłączonego komputera

Otwórz komorę modułu pamięci, aby sprawdzić ilość pamięci w przypadku, gdy komputer nie jest włączony.

Wyłącz komputer i odłącz przewód zasilający.

Odwróć komputer i umieść go na stabilnej powierzchni.

Wyjmij baterię.

Zlokalizuj pokrywę komory modułu pamięci, a następnie otwórz ją za pomocą wkrętaka krzyżakowego. com/doc-images/184/c01412754. jpg" alt="Pokrywa modułu pamięci w dolnej części komputera przenośnego"/>

Przed dotknięciem pamięci musisz uziemić się w celu rozładowania ewentualnego ładunku elektrostatycznego. Połóż dłoń na obudowie komputera i dotknij drugą dłonią metalowej powierzchni lub uziemionego przedmiotu, na przykład metalowej części lampy.

Przyjrzyj się modułom, aby określić liczbę dostępnych gniazd pamięci oraz liczbę gniazd, które są obecnie wykorzystane. com/doc-images/57/c01412755. jpg" alt="Moduły i gniazda pamięci po zdjęciu pokrywy"/>

Zwolnij boczne zaczepy i chwyć zewnętrzne krawędzie pamięci, aby wyjąć każdy moduł z gniazda.

Nie dotykaj złotych styków wchodzących w uchwyt Dotknięcie styków może spowodować uszkodzenie modułu pamięci.

Sprawdź, czy na module pamięci znajdują się naklejki z informacją o ilości pamięci, numerami części zamiennych lub informacjami o produkcie. com/doc-images/925/c01412756. gif" alt="Moduł pamięci, na którym znajduje się naklejka z informacjami na temat części"/>

Aby sprawdzić ilość pamięci przypisaną poszczególnym gniazdom, należy podzielić maksymalną ilość obsługiwanej pamięci przez liczbę gniazd pamięci na płycie głównej. Na przykład, jeżeli komputer może obsługiwać maksymalnie 4096 MB (4 GB) pamięci, a na płycie głównej znajdują się cztery gniazda pamięci, w każdym gnieździe należy zainstalować moduły o pojemności do 1 GB. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="MaxRAMSupported">

Potwierdź maksymalną ilość pamięci obsługiwaną przez wersję systemu Windows

Ustal ilość pamięci obsługiwanej przez wersję systemu Windows zainstalowaną na Twoim komputerze przenośnym HP.

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 10

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 10 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Windows 10 Home

4 GB

128 GB

Windows 10 Education

2 TB

Windows 10 Enterprise

Windows 8 Pro

Wersja Windows 10

Maksymalna ilość pamięci – 32-bity (x86)

Maksymalna ilość pamięci – 64-bity (x64)

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 8

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 8 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej).

Wersja Windows 8

Windows 8

Windows 8 Enterprise

512 GB

System Windows 8 Professional

Maksymalna ilość pamięci dla wersji systemu Windows 7

Minimalne wymagania dotyczące pamięci dla systemu Windows 7 wynoszą 1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej). Maksymalna wielkość pamięci zależy od używanej wersji systemu:

Wersja Windows 7

Maksymalna wielkość adresowalnej pamięci

Starter (32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu)

2 GB

Wszystkie 32-bitowe wersje systemu Windows 7 (za wyjątkiem Starter Edition)

4 GB (około 3, 3 GB dostępne do wykorzystania)

Home Basic wersja 64-bitowa

8 GB

Home Premium wersja 64-bitowa

16 GB

Enterprise wersja 64-bitowa

192 GB

Business wersja 64-bitowa

Ultimate wersja 64-bitowa

Instalacja nowego modułu pamięci

W przypadku większości komputerów przenośnych HP i Compaq nowy moduł pamięci instaluje się w komorze modułu pamięci w dolnej części komputera. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby upewnić się, że dotyczą Twojego komputera. Aby odnaleźć instrukcje dotyczące konkretnie Twojego modelu, skorzystaj z dołączonego podręcznika użytkownika lub w polu wyszukiwania u góry tego okna wpisz „wymiana pamięci”, a następnie po spacji wprowadź numer modelu (na przykład: wymiana pamięci RQ877AS).

Jeśli masz wątpliwości co do samodzielnej instalacji dodatkowego modułu pamięci, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem HP w celu uzyskania pomocy. Jeżeli rozszerzenia pamięci dokona osoba lub firma niebędąca autoryzowanym partnerem HP, wszelkie ewentualne szkody nie będą objęte gwarancją produktu. Klient bierze na siebie wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność za szkody związane z rozszerzeniem pamięci.

Jeżeli musisz wyjąć istniejący moduł pamięci przed zainstalowaniem nowego, zwolnij zaczepy przytrzymujące moduł tak, aby go zwolnić, a następnie chwyć moduł za boczne krawędzie, aby go wyjąć. com/doc-images/280/c06053568. gif" alt="Zwalnianie modułu pamięci"/>

Aby zapobiec uszkodzeniu modułu pamięci, nie dotykaj metalowych styków.

Umieść wyjęte moduły w ochronnej torebce antystatycznej.

Trzymając nowy moduł pamięci za boczne krawędzie, ostrożnie włóż go pod kątem do gniazda. com/doc-images/407/c06053569. gif" alt="Wkładanie modułu pamięci do gniazda"/>

Delikatnie, ale zdecydowanym ruchem dociśnij moduł, aby zamocować go na miejscu. Kiedy moduł pamięci znajdzie się w odpowiedniej pozycji, usłyszysz kliknięcie zaczepów. com/doc-images/129/c06053570. gif" alt="Dociskanie modułu pamięci, aby umieścić go w odpowiednim miejscu"/>

Ponownie zamontuj pokrywę komory modułu pamięci.

Podłącz z powrotem przewód zasilający.

Ponownie włóż baterię do komory baterii komputera przenośnego.

Włącz komputer przenośny, aby zakończyć konfigurację rozszerzania pamięci. PriorityLoaderDirectoryHashUtil">

Rozwiązywanie problemów po zainstalowaniu nowego modułu pamięci

Po dodaniu pamięci, jeśli komputer lub system Windows nie uruchamia się, jeśli słychać sygnały dźwiękowe lub widać migające kontrolki w pobliżu klawiszy Caps Lock lub Num Lock, spróbuj wykonać następujące czynności:

Wyjmij nowy moduł pamięci i umieść go ponownie w gnieździe.

Wyjmij nowy moduł pamięci i wyczyść rowek gniazda, w którym się znajdował. Po założeniu okularów ochronnych możesz użyć w tym celu pojemnika ze sprężonym powietrzem z rurkową końcówką, aby usunąć z rowka kurz lub brud.

Wyjmij nowy moduł pamięci i ponownie uruchom komputer. Jeżeli komputer się uruchomi, sprawdź, czy kupiony moduł pamięci jest odpowiedniego typu i o zgodnej pojemności. Więcej informacji na temat zakupu odpowiedniego rodzaju modułu pamięci można znaleźć w sekcjach Wyszukiwanie specyfikacji aktualnie zainstalowanej pamięci i Sprawdzenie, jak dużo nowej pamięci można dodać w tym dokumencie. Użyj oryginalnego modułu pamięci jako referencji.

O ile to możliwe, wszystkie moduły pamięci powinny pochodzić od tego samego producenta i być oznaczone tym samym numerem części.

Jeżeli komputer w dalszym ciągu się nie uruchamia, wyjmij wymieniony moduł pamięci, włóż oryginalne moduły i sprawdź, czy komputer działa prawidłowo w tej konfiguracji.

Sprawdzanie wymagań i obsługiwanych typów modułów pamięci dla komputerów HP

Dowiedz się więcej na temat modułów pamięci i ich wymagań w przypadku komputerów HP.

Moduły pamięci SO-DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu SO-DIMM są instalowane w komputerach przenośnych. Są one mniejsze i cieńsze od innych modułów DIMM, dlatego używane są tam, gdzie miejsce w obudowie jest ograniczone. Moduły SO-DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu SO-DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Moduły pamięci SO-DIMM wymagają gniazda typu 200-pin.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR2 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2.

Moduły pamięci SO-DIMM typu DDR3 są niezgodne z modułami DIMM DDR1 i DIMM DDR2 i wymagają gniazda typu 204-pin.

Na komputerach korzystających z magistrali systemowej taktowanej na 533 MHz lub 667 MHz należy używać modułów typu PC2-4200 (DDR2 DIMM 533).

Moduły pamięci DIMM i ich wymagania

Moduły pamięci DIMM stosowane w większości komputerów stacjonarnych są to obwody drukowane niewielkich rozmiarów, na których można instalować układy scalone pamięci. Moduły DIMM zapewniają większą przepustowość dzięki konstrukcji z dwoma rzędami pinów rozmieszczonymi po każdej stronie. W efekcie umożliwiają szybszy transfer danych niż moduły typu SIMM. Moduły DIMM mogą być jednostronne lub dwustronne. Moduły DIMM nie muszą być instalowane parami i można je montować w połączeniu z innymi modułami DIMM o tej samej liczbie pinów. Na przykład moduł DIMM o pojemności 1 GB można zainstalować na tej samej płycie głównej co DIMM o pojemności 2 GB.

Moduły DIMM mogą działać maksymalnie z taką prędkością, jak prędkość magistrali komputera. W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej modułów DIMM o różnej prędkości łączna prędkość zainstalowanej pamięci jest równa prędkości modułu DIMM o najniższej prędkości.

Moduły DIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

Liczba pinów modułu DIMM powinna być zgodna z rodzajem gniazda.

Pamięć DDR wymaga gniazda typu 184-pin i napięcia roboczego 2, 5 V.

Pamięć DDR2 nie jest zgodna z DDR1, wymaga gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 8 V.

Pamięć DDR3 działa z przepustowością niemal dwa razy taką, jak DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 są niezgodne z modułami DDR1 i DDR2.

Moduły pamięci DIMM DDR3 wymagają gniazda typu 240-pin i napięcia roboczego 1, 5 V. Szczelina dla modułów DDR3 jest inna, niż dla DDR2 i DAR. Nie należy podejmować próby instalacji modułu pamięci DDR3 na płycie głównej z gniazdami DAR lub DDR2. Może to spowodować trwałe uszkodzenie płyty głównej i pamięci DIMM.

SCRAM (synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym): Jeżeli w komputerze zainstalowany został oryginalnie moduł pamięci DAR typu SCRAM, należy instalować tylko moduły tego samego typu.

Moduły pamięci RIMM i ich wymagania

Moduły pamięci typu RIMM to 184-pinowe karty pamięci, zapewniające prędkość transmisji 600-800 MHz. Moduły RIMM używane w środowisku procesorów Intel Pentium® 4 są instalowane na magistrali 400 MHz i zapewniają prędkość transmisji do 3, 2 GB na sekundę. Moduły RIMM instalowane w komputerach HP powinny spełniać następujące wymagania:

W komputerach HP należy instalować moduły RDR typu PC600 lub PC800 (RDRAM, 184-pinowe).

Non-ECC (bez kodu korekcji błędów).

Zgodne ze specyfikacją Rambus/Intel.

We wszystkich czterech gniazdach RIMM powinny znajdować się moduły pamięci RIMM lub tzw. moduły ciągłości (C-RIMM). Moduły C-RIMM nie zawierają pamięci, ale zamykają obwód pamięci.

Należy instalować moduły RIMM jednego producenta i zawsze w parach. Moduły RIMM w każdym kanale powinny posiadać tą samą pojemność.

Wolne gniazda należy zaślepić modułami ciągłości C-RIMM w położeniach RIMM A2 i B2.

Karty pamięci RIMM należy zainstalować w gniazdach RIMM A1 i B1.

Moduły pamięci SO-RIMM i ich wymagania

Moduły SO-RIMM są 160-pinowymi płytami pamięci instalowanymi w komputerach przenośnych. Są one mniejsze od innych modułów RIMM, dlatego używane są tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca w obudowie.

Moduły pamięci z trybem dwukanałowym lub trzykanałowym

Niektóre moduły pamięci mogą pracować w trybie wielokanałowym. Informacje dotyczące trybu dwukanałowego są podawane w specyfikacji płyty głównej, jeżeli płyta obsługuje ten tryb. Dwukanałowy i trzykanałowy tryb dostępu do pamięci zapewnia zwiększoną wydajność względem trybu jednokanałowego.

Płyty główne z chipsetem Intel i945G lub i945P, z modułami pamięci DDR2-667 i z obsługą technologii Gigabit mają taką samą wydajność, jak moduły pamięci DDR2-533. Moduły pamięci typu DDR2-667 o większej prędkości muszą mieć pojemność 256 MB lub 512 MB.

Działanie modułów pamięci DDR w trybie wielokanałowym wymaga, aby spełnione były następujące warunki:

Wszystkie moduły DIMM powinny mieć tę samą pojemność (256 MB, 512 MB itp. )

Jednakowa technologia układu scalonego DRAM (x8 lub x16).

Płytki drukowane dwustronnie lub jednostronnie.

Tryb dwukanałowy jest obsługiwany przez moduły typu DDR2 i DDR3. Moduły pamięci tego samego typu należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A i kanału B, znajdujących się po tej samej stronie. Gniazda kart pamięci są zwykle oznaczone kolorami, aby ułatwić dopasowanie.

Moduły typu DDR3 obsługują do 3 kart DIMM w trybie trzykanałowym. Moduły pamięci tego samego typu i o jednakowej pojemności należy instalować odpowiednio w gniazdach kanału A, kanału B i kanału C, znajdujących się po tej samej stronie. PriorityLoaderDirectoryHashUtil" id="OrderMemory">

Kup rozszerzenia pamięci

HP zaleca zakup modułów pamięci bezpośrednio od HP, autoryzowanego dealera HP lub od uznanego dostawcy części komputerowych, jak np. Crucial.

Wielu dostawców części komputerowych nawiązuje współpracę partnerską z HP, aby móc proponować moduły pamięci odpowiednie dla poszczególnych modeli komputerów. Przed zakupem modułów należy sprawdzić, jakie rodzaje pamięci są obsługiwane przez komputer i ile pamięci można zainstalować.

Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i specyfikacja Ge Akd 10