Instrukcja obsługi akcesoriów Cadac Patio 3b Select

Akcesoria Cadac Patio 3b Select to szeroki wybór produktów, które pozwalają kontrolować i regulować ogień w ogrodzie przy użyciu jednego panelu. Instrukcja obsługi pomoże Ci zorientować się w funkcjach i możliwościach akcesoriów, a także uzyskać informacje dotyczące sposobu regulacji i konfiguracji. Instrukcja obsługi Cadac Patio 3b Select zawiera instrukcje dotyczące każdego z akcesoriów, w tym regulatora gazu, regulatora temperatury, palnika, regulatora światła i innych. Przeczytanie instrukcji obsługi pomoże Ci w pełni wykorzystać wszystkie możliwości akcesoriów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi akcesoriów Cadac Patio 3b Select

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Safari Chef 2. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Safari Chef 2, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Safari Chef 2. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Safari Chef 2 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Safari Chef 2

Strona: 1

58UWAGAWyłącznie do użytku na zewnątrz!Tego urządzenia nie można używać na zewnętrznych obudowanych balkonach, werandach ani w obszarach rozrywki!WAŻNEProszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zapoznać się z urządzeniem przed podłączeniem go do zbiornika z gazem.Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania.PL1. Wprowadzenie• To urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby można je było używać do gotowania na świeżym powietrzu, w szczególności dla osób, które lubiąspędzać czas na świeżym powietrzu biwakując, oraz do użytku w domu na patio.• Za pomocą urządzenia można przygotowywać różne potrawy. Safari Chef 2 umożliwia korzystanie z różnych powierzchni gotowania.• Gaz jest dostarczany do urządzenia za pomocą węża i regulatora (model na niskie ciśnienie) lub poprzez bezpośrednie podłączenie do jednorazowegokartusza (model na wysokie ciśnienie). Wąż i regulator mogą być podłączane do cylindra z gazem, kartusza lub do urządzenia CADAC Power Pak 1000zasilanego dwoma kartuszami. (Nie dostarczane w zestawie z urządzeniem. )• Urządzenie jest łatwe do włączenia oraz łatwe w użytkowaniu (punkt 6), a użytkownik może kontrolować doprowadzanie ciepła za pomocąregulowanego zaworu.• Urządzenie dostarczane jest wraz z wygodną torbą do przenoszenia.• Urządzenie jest zgodne z normą EN 498:2012, EN 484:2019 i SANS 1539:2017.• Urządzenie może być używane tylko zzatwierdzonym wężem i regulatorem, którepodłączone są do cylindra wielokrotnegonapełniania zgodnego z lokalnieobowiązującymi przepisami.• Cylindra wielokrotnego napełniania możnaużywać wyłącznie w pozycji pionowej. Dostosowania wyłącznie z butli z gazem, któranie przekracza 500 mm wysokości i 350mmszerokości (w tym regulator).• Uwaga: Łatwo dostępne części mogą byćbardzo gorące. Proszę trzymać małe dzieciz dala od urządzenia.• Urządzenia na gaz wymagają wentylacjidla wydajnej pracy oraz bezpieczeństwaużytkowników i innych osób znajdującychsię w bezpośrednim sąsiedztwie,dlatego nie należy używać urządzenia wpomieszczeniach bez wentylacji. Wyłączniedo użytku na zewnątrz.• Przed przystąpieniem do korzystania zurządzenia przeczytaj uważnie niniejsząinstrukcję.•Wyłączniedoużytku nazewnątrz!6540L0, 6540L1Kraj użytkowaniaBE, CH, CY, CZ, ES, FR,GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV,PT, SK & SIBE, CY, DK, EE, FR,FI, HU, IT, LT, NL,NO, SE, SI, SK, RO,HR, TR, BG, IS, LU,MT, & ZAAT, CH, DE& SKUrządzanie Kategorie I3+(28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (30) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy Butan Propan Mieszanina butan/propanCiśnienie gazu 28-30mBar 37mBar 37mBar28-30mBar(2, 8 kPa dla Repub-liki PołudniowejAfryki)50mBarNr dyszy 0. 65 0. 59 0. 56Zużycie nominalne 130g/hr 130 g/hr 130g/hr 130 g/hrNominalne obciążeniecieplne brutto1. 8kW 1. 8kWNazwa kraju SkrótyAE = Zjednoczone EmiratyArabskieAL = Albania AT = Austria BE = Belgia CH = SzwajcariaCZ = Republika Czeska DE = Niemcy DK = Dania ES = Hiszpania FI = FinlandiaFR = FrancjaGB = ZjednoczoneKrólestwoGR = Grecja HR = Chorwacja IT = WłochyJP = Japonia KR = Korea NL = Holandia NO = Norwegia PL = PolskaPT = Portugalia RO = Rumunia RU = Rosja RS = Serbia SI = SłoweniaSK = Słowacja SE = Szwecja TR = Indyk ZA = Afryka Południowa2. Nazwa kraju i skrót• Podczas korzystania z urządzenia nie należy go przesuwać ani przenosić.• Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy wyłączyć dopływ gazu w cylindrze na gaz.• Wąż należy sprawdzić pod kątem zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem, a także przed podłączeniem do zbiornika na gaz.• Nie należy używać urządzenia, jeśli wąż jest uszkodzony lub zużyty. Wymienić wąż.• Nie należy używać urządzenia, które ma nieszczelności, jest uszkodzone lub pracuje nieprawidłowo.• Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów palnych w trakcie użytkowania. Minimalne bezpieczne odległości to: Nad urządzeniem: 1, 2 m. Z tyłui po bokach: 600 mm. (Patrz rys. 3)• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest przyłączany lub wymieniany tylko w miejscu dobrze wentylowanym najlepiej na świeżym powietrzu, z dala odźródeł zapłonu jak np. otwarty ogień, prąd pilotowy, ogień elektryczny, oraz z dala od innych osób.• Przechowywać zbiornik na gaz z dala od źródeł ciepła i ognia. Nie umieszczać go na palenisku ani innej gorącej powierzchni.• Upewnij się, że zmontowany produkt jest stabilny i nie kołysze się.• W przypadku płomienia wstecznego (gdzie płomień ucieka do tyłu i zapala się przy dyszy) należy w pierwszej kolejności natychmiast wyłączyćdopływ gazu, zamykając zawór regulacyjny na zbiorniku na gaz, a następnie zawór urządzenia. Po zgaszeniu płomienia, należy usunąć regulator orazsprawdzić stan uszczelki. W razie wątpliwości należy wymienić uszczelkę. W razie wątpliwości wymienić uszczelkę. Ponownie uruchomić urządzeniezgodnie z opisem w pkt 6 (poniżej). Jeśli płomień wsteczny utrzymuje się, oddaj produkt do autoryzowanego punktu naprawczego CADAC.

Strona: 2

5959• Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), bezzwłocznie zamknąć zawór cylindra i wynieśćcałość na świeże powietrze w miejsce z dala od płomienia, a następnie znaleźć nieszczelność i jąnaprawić. Wszelkie kontrole urządzenia pod kątem nieszczelności wykonuj na zewnątrz. Wykorzystaj dotego celu wodę z mydłem.• Poprawny sposób to posmarowanie miejsc połączeń (na przykład trzpienia z cylindrem) wodą z mydłem.• Pojawienie się baniek lub pęcherzyków wskazuje na wyciek gazu. Należy wówczas w pierwszej kolejnościnatychmiast wyłączyć dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu regulacyjnego na zbiorniku na gaz, anastępnie zaworu urządzenia. Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zamocowane Sprawdźponownie przy użyciu wody z mydłem.• Jeśli wyciek gazu utrzymuje się, należy oddać produkt do sprzedawcy CADAC, celem przeprowadzeniainspekcji / naprawy.• Wyłącznie do użytku na zewnątrz.3. Instrukcje montażuUWAGA: Nogi wyposażone są w mechanizm sprężynowy. Rozkładanie i składanie nóg musi odbywać sięw sposób kontrolowany, aby uniknąć obrażeń ciała lub zniszczenia urządzenia Safari Chef 2.• Aby rozłożyć nogi należy postawić urządzenie do góry nogami i przytrzymując nogi podnosić każdą z nichz osobna (Rys. 4c). Przy prawidłowym rozłożeniu nogi zatrzasną się we właściwej pozycji (Rys. 4a).• Aby złożyć nogi należy bezpiecznie przytrzymać nogę i przycisnąć zacisk zwalniający (Rys. 4b). Następniewcisnąć nogi do wewnątrz w pozycję zamkniętą (Rys. Należy tego dokonać po kolei w celu uzyskaniaoptymalnego wykorzystania przestrzeni. Najpierw prawą nogę (1), następnie lewą nogą (2) i jakoostatnią tylną nogę (3) (patrz Rys. 4d).• Przed przyłączeniem dopływu gazu należy najpierw upewnić się, że zawór urządzenia jest w pozycji OFFpoprzez przekręcenie do oporu pokrętła regulacyjnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz rys.2).Kategorie urządzeń I 3B/P (30), I 3+ (28-30/37) i I 3B/P (37) Zamocować Końcówkę zaworu na Zaworze(rys. 5), przykręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wcisnąć Wąż o średnicywewnętrznej 8 mm na Końcówkę zaworu, aż zostanie prawidłowo osadzony. Na drugim końcu podłączodpowiedni regulator niskiego ciśnienia 30 mbar (konfiguracje butanu: I 3B/P (30), I 3 + (28-30/37)) lubregulator niskiego ciśnienia 37 mbar (konfiguracja propanu: I 3+ (28-30/37)), ponownie sprawdzające,czy wąż jest dobrze osadzony. Używany wąż musi być zgodny z normą BS 3212:1991/SABS 1156-2 lubrównoważną.Kategoria urządzenia I 3B/P (50): Przykręcić wąż, z odpowiednio gwintowanymi łącznikami znajdującymisię na każdym końcu, do lewego gwintu ¼” BSP Zaworu. Podłącz odpowiedni regulator niskiego ciśnienia50 mbar do drugiego końca węża. Wąż musi być zgodny z normą DIN 4815 część 2 lub równoważną.• Uwaga: Wąż i regulator nie są w zestawie z Safari Chef 2. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się zesprzedawcą.• Wąż powinien mieć długość z przedziału od 800 mm do 1, 5 m. Sprawdź datę ważności umieszczonana wężu i wymień w razie potrzeby lub gdy wymagają tego warunki w danym kraju. Węża nie należyprzekręcać ani uciskać.Urządzenie jest gotowe do użycia.Rys. 3Rys. 2POZARys. 5TYLKOdla konfiguracji28-30 i 37 mbarRys. 1Rys. 4c Rys. 4dRys. 4a Rys. 4b

Strona: 3

604. Lista częściPokrywa (A)Misa /pokrywa(B)Ruszt grilla (C)Misa płaska (D)Podpórka namisę (F)(Maks rozmiarmisy: 300mm)(Min rozmiarmisy: 150mm)Misa natłuszcz (G)Zapalnikpiezoelektryc-zny (I)Szybkie wydanie (H)Pizza de piedra(Accesorio opcional)A B C D E F G H I J6540L0-106540L1-106540L1-206540L1-216540L1-25* * * * *** * ** ** * * * * * * *BBQ 2 Plancha (E)Paella Pan 28Torba do noszenia (J)

Strona: 4

61615. Mocowanie i wymiana węża i cylindra na gazPrzed zamocowaniem regulatora do zbiornika na gaz, należy upewnić się, że uszczelka regulatora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrymstanie. Czynność ta powinna być wykonywana przy każdym łączeniu.• Upewnij się, że zbiornik na gaz jest przyłączany lub wymieniany tylko w miejscu dobrze wentylowanym, najlepiej na świeżym powietrzu, z dala odźródeł zapłonu jak np. otwarty ogień lub ogień elektryczny, oraz z dala od innych osób.• Upewniwszy się, że zbiornik na gaz znajduje się w pozycji pionowej, przykręć regulator do zbiornika, dokręcając go do oporu. Nie dokręcać zbytmocno.• Jeśli w urządzeniu wystąpi nieszczelność (zapach gazu), bezzwłocznie wynieść całość na świeże powietrze w miejsce z dala od płomienia, a następnieznaleźć nieszczelność i ją naprawić. Jeśli chcesz sprawdzić nieszczelności w urządzeniu, zrób to na zewnątrz tylko przy użyciu wody z mydłem, którajest odpowiednia dla łączeń. Powstawanie pęcherzyków jest sygnałem wycieku gazu.• Ponownie przy użyciu wody z mydłem sprawdź, czy wszystkie łączenia są prawidłowo zamocowane. Jeśli nie jest możliwe usunięcie wycieku gazu, niewolno korzystać z urządzenia. Poprosić o pomoc najbliższego sprzedawcę CADAC.• Podczas wymiany zbiornika na gaz zamknąć zawór cylindra, a następnie zawór urządzenia (patrz rys. 1 i 2). Upewniwszy się, że płomień zgasł, odkręćregulator. Ponownie zamocować pełny zbiornik stosując się do wyżej opisanych reguł.6. Korzystanie z urządzeniaUrządzenie wyłącznie do użytku na zewnątrz!• Podczas pracy urządzenie należy chronić przed wiatrem, aby zapewnićjego optymalne działanie.• Proszę nie przenosić urządzenia, kiedy jest gorące. Zaleca się używanierękawic ochronnych.UWAGA: Łatwo dostępne części mogą być bardzo gorące. Małe dzieci niemogą znajdować się w pobliżu urządzenia.• Przed zapakowaniem proszę pozwolić urządzeniu ostygnąć. Powyczyszczeniu:Złożyć urządzenie zgodnie z opisem w punkcie 3 powyżej.Umieścić misę / pokrywę na dnie torby.Następnie umieścić podpórkę na misę w misie do góry dnem.Umieścić misę na tłuszcz na misie i podpórce na misę do góry dnem.Następnie umieścić urządzenie na misie na tłuszcz do góry dnem.Umieścić ruszt oraz misę na tłuszcz w oddzielnych przegrodachznajdujących się w klapie torby i zapiąć je.Złożyć klapę torby i zapiąć ją. (Rys. 8)• Gdy urządzenie nie jest w użyciu przechowywać je w torbie doprzenoszenia, gdyż zapobiega to przenikaniu do urządzenia brudu iinsektów, co mogłoby wpłynąć na przepływ gazu.• Przy próbie rozpalenia urządzenia upewnić się, że dopływ gazu z cylindrajest otwarty przed odkręceniem dopływu gazu do urządzenia.Korzystanie z pokrętła regulacyjnegoPokrętło regulacyjne pracuje w dwóch pozycjach ogranicznika – małypłomień oraz wysoki płomień (do zapłonu). Pozwala to na ograniczanieregulacji płomienia między tymi dwoma punktami.Rozpalanie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego• Aby zapalić urządzenie przy użyciu zapalnika piezoelektrycznego, wcisnąć i przekręcić pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do wskazówekzegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Jeśli gaz nie zapali się przy pierwszej iskrze, wcisnąć i przekręcić pokrętło regulacyjne dooporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Spróbować ponownie, naciskając i przekręcając pokrętło regulacyjne w stronę przeciwną do wskazówekzegara, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Jeśli gaz nie zapali się podczas pierwszych dwóch, trzech sekund należy zamknąć zawórregulacyjny dociskając pokrętło regulacyjne i obracając je do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odczekać około trzydziestu sekund, ażnagromadzony w misie palnika gaz ulotni się. Jeśli to konieczne, powtórzyć cały proces, aż do uzyskania płomienia. Płomień powinien zapalić sięzazwyczaj w ciągu sekundy lub dwóch.Rys. 8Rozpalanie za pomocą zapalniczki do grilla• Urządzenie można zapalać od góry, po uprzednim zamontowaniu pożądanej powierzchni do gotowania na misie na tłuszcz, za pomocą zapalniczki dogrilla i jednoczesnego powolnego zwiększania przepływ gazu odkręcając pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.• Proszę używać pokrętła regulacyjnego w celu dowolnego ustawiania intensywności płomienia, odkręcając je zgodnie ze ruchem wskazówek zegara,aby zmniejszyć płomień i w stronę przeciwną do wskazówek zegara, żeby płomień zwiększyć.• Gdy urządzenie nie jest używane należy odłączyć je od dopływu gazu.• UWAGA: Podczas używania jakichkolwiek powierzchni do gotowania wysoki płomień nie powinien być ustawiony dłużej niż przez 10 minut, gdyżmoże to doprowadzić do uszkodzenia powłok nieprzywierających.7. Możliwości przyrządzania posiłków• Dostępnych jest pięć opcji gotowania (piąte to akcesorium opcjonalne) z urządzeniem Safari Chef 2. Są to:Grillowanie: Sposób ten jest idealny do grillowania beztłuszczowego kurczaka, kiełbasy, kotletów, kebabów, ryb lub warzyw.Podczas gotowania tego typu umieścić misę na tłuszcz na osłonie termicznej. Umieścić ruszt grilla na zaczepach misy na tłuszcz.Uwaga: Proszę zwrócić uwagę, że przy gotowaniu gatunków mięsa o dużej zawartości tłuszczu, tłuszcz może kapać na urządzenie, czego skutkiemmogą być rozbłyski płomienia. Proszę być ostrożnym przy przygotowywaniu takiego rodzaju mięsa. Temperatura gotowania może zostaćodpowiednio nastawiona zgodnie z Państwa wymaganiami poprzez przekręcanie gałki zaworu.

Strona: 5

629. Informacje ogólne o konserwacji urządzenia• Po zakupie urządzenia ciężar jego konserwacji leży wyłącznie po stronie konsumenta.• Urządzenie nie wymaga regularnej konserwacji.• Po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić, czy w otworach wentylacyjnych znajdujących się pod urządzeniem lub we wlocie Venturiego nieznajdują się owady, np. pająki, które mogą mieć wpływ na przepływ gazu. Po sprawdzeniu, ponownie zamocuj wszystkie komponenty na swojemiejsce.Wymiana zablokowanej dyszy:Urządzenie zostało wyposażone w dyszę o specjalnych wymiarach, pozwalającą na regulację poziomu gazu.8. CzyszczenieRożen• Aby wyczyścić misę na tłuszcz, misę płaską oraz ruszt grilla należy użyć ciepłej wody z dodatkiem nie rysującego powierzchni środka do mycia pouprzednim usunięciu nadmiaru tłuszczu po gotowaniu.• Aby wyczyścić pokrywę należy użyć ciepłej wody z dodatkiem nie rysującego powierzchni środka do mycia.• Proszę nie używać żadnych szorujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę powierzchni danej części.• Po usunięciu nadmiaru tłuszczu, części można bezpiecznie myć w zmywarce.Mycie korpusu / nóg• Najlepiej myć je miękką, wilgotną ściereczką z użyciem delikatnego, nie rysującego powierzchni, detergentu. Nie należy myć w zmywarce, ponieważwoda mogłaby dostać się do zaworu lub otworów palnika, co mogłoby doprowadzić do złego funkcjonowania urządzenia.• Podczas czyszczenia korpusu / nóg urządzenia może być konieczne zdjęcie podpórki na misę. W tym celu należy zdjąć podpórkę na misę z rowkówzaczepu osłony termicznej.Smażenie: Sposób ten jest idealny do smażenia w ruchu,smażenia ryb, przygotowywania śniadań, naleśników,krewetek, paelli i warzyw. Podczas gotowania tego typuumieścić misę na tłuszcz na osłonie termicznej. Umieścićmisę płaską na zaczepach misy na tłuszcz. Proszę zwrócićuwagę, że płaska patelnia nie nadaje się do smażenia nagłębokim tłuszczu. Ponieważ powierzchnia jest łatwa doczyszczenia sprawia to, że wymagana jest tylko niewielkailość tłuszczu, co czyni ten sposób przygotowywaniazdrowym.Pokrywa piecyka / Wok: Pokrywa może być używanajako wok, jako pokrywka do stworzenia z grilla piecyka,lub jako rondel. Podczas gotowania wykorzystującego stylwok, umieścić pokrywę do góry nogami bezpośrednio napodpórce na misę w celu przygotowania potraw smażonychw ruchu, dań z makaronem lub paelli. Aby wykorzystaćpokrywę jako pokrywę piecyka należy umieścić ją nadpotrawą wykorzystując opcję grillowania dla gotowaniakonwekcyjnego. Sposób ten nadaje się idealnie do pieczeniakurczaka, baraniny, wołowiny lub wieprzowiny. Pokrywamoże być również używana jako rondel do podgrzewaniasosów, marynat, gotowania wody, ryżu, makaronu itp.Umieść pokrywę do góry nogami bezpośrednio napodpórce na misę.Gotowanie: Podczas tego typu gotowania, umieścićpodpórkę na misę w rowkach zaczepów osłony termiczneji sprawdzić, czy jest poprawnie osadzona. Położyćodpowiedni garnek (o średnicy nie mniejszej niż 150mm i nie większej niż 300mm) lub pokrywę urządzeniaSafari Chef 2 na podpórce na misę. Tłuszczowa miskazostała zaprojektowana w taki sposób, że może byćrównież używana jako przednia szyba. Litr wody będzie sięgotował około 6 minut zależnie od warunków, wymiarówwykorzystanego garnka itp. Uwaga: w przypadkukorzystania z małych garnków nie używać garnków zuchwytami z tworzywa sztucznego. Podstawka pula możebyć również stosowany w szalce tłuszczu.Pizza do pieczenia (Opcjonalne akcesoria): W przypadkutego rodzaju gotowania umieść garnek na patelni tłuszczu.Tłuszczowa miska została zaprojektowana w taki sposób,że może być również używana jako przednia szyba. Umieśćkamień do pizzy na stojaku. Rozgrzej swój kamień do pizzyprzed użyciem. Rozgrzej się kamień do pizzy przed użyciem.Umieść kopułę, aby stworzyć efekt piekarnika dla lepszegorozkładu ciepła. Aby dowiedzieć się więcej o metodachgotowania przy użyciu kamienia do pizzy, zapoznaj się zinstrukcją obsługi kamienia do pizzy.Pizza do pieczenia

Strona: 6

6363Rys. 9Rys. 12Rys. 11Rys. 10Strumień• Jeżeli otwór w dyszy zostanie zablokowany, może to spowodować mały płomień lub brak płomienia. Nie należy czyścić dyszy szpilką anipodobnymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić otwór, a urządzenie stanie się niebezpieczne.• Aby wymienić dyszę: Zdjąć misę na tłuszcz (rys. 9). Delikatnie odkręcić palnik (rys. 10). Wyjąć trzy śruby przytrzymujące osłonę termiczną i zdjąćosłonę (rys. 11) uważając, aby nie uszkodzić elektrody piezo. Dyszę można teraz odkręcić za pomocą odpowiedniego klucza (rys. 12). Nie należyużywać szczypiec, gdyż może to spowodować uszkodzenie dyszy, przez co będzie się ona bezużyteczna lub jej zdjęcie stanie się niemożliwe. Wkręćnową dyszę do zaworu. Nie należy dokręcać zbyt mocno, gdyż może to uszkodzić dyszę.• W celu ponownego montażu urządzenia procedurę powtórzyć w odwrotnej kolejności.Wymiana węża:• Montaż węża jest opisany w pkt 5 - Mocowanie i wymiana węża i cylindra na gaz10. Oddanie urządzenia do naprawy lub serwisowania• Nie należy modyfikować urządzenia, gdyż może to być niebezpieczne.• Jeśli nie jesteś w stanie naprawić usterki, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami, skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem CADAC idowiedz się, w jakim trybie przekazać produkt do naprawy.• CADAC udziela 2-letniej gwarancji na Twoje urządzenie CADAC Safari Chef 2, która obejmuje usterki fabryczne.

Strona: 7

6411. Części zamienne i elementy wyposażenia• Zawsze należy stosować oryginalne części zamienne CADAC, gdyż zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalną wydajność.ItemCzęści zamienneNo.6540-SP0116540-SP0206540-SP0026540-SP0046540-SP0036540-SP0176540-SP005(2014)6540-SP005-V2(2015 dalej)6540-SP0196540-SP0076540-SP0086540-SP037(Strumień 0. 65 -30mbar)6540-SP038(Strumień 0. 59 -37mbar)6540-SP039(Strumień 0. 56 -50mbar)6540-SP055z przodu L & R noga6540-SP010plecy noga6540-SP0096540-3006540-1006540-2006540-6006540-700Pokrywa(300 x 300mm)6540-80086356544-100Części zamienne Elementy wyposażenia

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Entertainer Supreme. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Entertainer Supreme, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Entertainer Supreme. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Entertainer Supreme tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Entertainer Supreme

Strona: 1

4242OSTROŻNIENależy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. To urządzenie zużywa powietrze (tlen). Nie korzystać z urządzenia bezzapewnienia odpowiedniej wentylacji, ponieważ grozi to śmiertelnymi obrażeniami. Podczas użytkowania większej liczby urządzeńgazowych w tym samym czasie należy zapewnić odpowiednią dodatkową wentylację.WAŻNEPrzed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normami BS EN 498: 2012, EN 484: 1997 i SANS 1539: 2012• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym przewodem gazowym i reduktorem (stanowiącymi elementy stałegowyposażenia tylko w RPA)• Butla gazowa może być użytkowana wyłącznie w pozycji pionowej.• Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzenia wymagana jestodpowiednia wentylacja.• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.• Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odciąć dopływ gazu, zamykając zawór butli, a następnie zawory przy pokrętłach regulacyjnych.• Wyłącznie do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń!Kraj, w którym urządzenie jestużywaneDK, FI, NO, NL, SE, AT, SI BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH PL AT, CH, DEKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37) I3B/P (50)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan ciśnienie 28-30 mbarPropan ciśnienie 28-30 mbarMieszaniny butanu/propanuciśnienie 28-30 mbar(RPA: 2, 8 kPa)Propan ciśnienie 37 mbarButan ciśnienie 37 mbarciśnienie 37 mbarButan ciśnienie 50 mbarPropan ciśnienie 50 mbarciśnienie 50 mbarTrzypalnikowy grill główny (3B)(98250-31, 98250-33)Średnica dyszy palnika 0. 91 0. 80Nominalne zużycie gazu Butan - 255 g/hna palnikButan - 255 g/hButan - 277 g/hNominalne obciążenie cieplnebrutto3. 5 kW na palnik(10. 5 kW in total)3. 8 kW na palnik(11. 4 kW in total)Elementy doprowadzające gaz:a) Dopuszczony do użytku przewód gazowy i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 11 kg, zgodnej zobowiązującymi w danym kraju przepisamiTrzypalnikowy grill główny (4B)(98251-41, 98251-43)(14 kW in total)(15. 2 kW in total)Palnik boczny (98250-33, 98251-43)Średnica dyszy palnika 0. 73 0. 64Nominalne zużycie gazu Butan - 160 g/h Butan - 160 g/h Butan - 182 g/h Butan - 160 g/h2. 2 kW na palnik 2. 5 kW na palnik 2. 2 kW na palnik1) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 10. 5kW @ 765g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98251-41, całkowite obciążenie cieplne 14kW @ 1020g/h.Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 12. 7kW @ 925g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98251-43, całkowite obciążenie cieplne 16. 2kW @ 1180g/h.2) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(37)Entertainer 3B ze stolikami bocznymi, 98250-31, całkowite obciążenie cieplne 11. 4kW @ 831g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi, 98251-41, całkowite obciążenie cieplne 15. 2kW @ 1108g/h.Entertainer 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98250-33, całkowite obciążenie cieplne 13. 9kW @ 1013g/h.Entertainer 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98251-43, całkowite obciążenie cieplne 17. 7kW @ 1290g/h.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 42 2018/11/28 09:34:13

Strona: 2

43432. Informacje dotyczące bezpieczeństwa• Przewód gazowy oraz uszczelkę reduktora należy sprawdzać pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdymużyciem oraz przed podłączeniem do butli (zob. Rys. 1).• Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne. Minimalnabezpieczna odległość wynosi 1, 2 m powyżej i 600 mm z tyłu i z boku urządzenia (zob. 2).• Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, nieszczelne lub nie działa prawidłowo.• Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł otwartego ognia i źródeł ciepła. Nie umieszczać urządzenia nakuchence ani żadnych innych gorących powierzchniach.• Upewnić się, że urządzenie jest stabilne i nie przechyla się.• Nie zakrywać ani nie modyfikować otworów doprowadzających powietrze do palników, ponieważ może towpłynąć na działanie urządzenia i spowodować niestabilność płomienia.• W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, powodując zapłon dyszy palnika),natychmiast odciąć dopływ gazu, zamykając najpierw zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Powygaszeniu płomienia zdemontować reduktor i sprawdzić stan uszczelki. W razie konieczności wymienićuszczelkę. Ponownie zapalić palnik w sposób opisany w części 3 poniżej. Jeśli zjawisko płomienia wstecznegopowtarza się, skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym CADAC.• W przypadku wycieku (którego objawem jest wyczuwalny zapach gazu) natychmiast zakręcić pokrętło na butligazowej. Urządzenie pod kątem wycieków należy kontrolować na zewnątrz. Nie podejmować prób wykrywaniawycieków za pomocą płomienia; należy w tym celu użyć wody z mydłem.• Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem. Wytworzenie się baniekmydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływ gazu, najpierw zamykając zawór regulacyjnyna butli gazowej, a następnie zawór urządzenia. Sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo.Skontrolować je jeszcze raz, używając wody z mydłem. Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócić produktdystrybutorowi CADAC celem przeprowadzenia przeglądu/naprawy.• Nie modyfikować urządzenia ani nie używać go niezgodnie z przeznaczeniem.• Podczas pracy elementy urządzenia, a zwłaszcza powierzchnia gotowania i osłona, rozgrzewają się dowysokich temperatur. Należy unikać dotykania gorących elementów nieosłoniętymi dłońmi. Zaleca się używanierękawic kuchennych.• Dopilnować, aby w pobliżu urządzenia nie przebywały dzieci.• Ponieważ urządzenie zużywa tlen, do jego prawidłowej pracy oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osóbznajdujących się w pobliżu wymagana jest odpowiednia wentylacja.• Nie przemieszczać urządzenia, jeśli jest ono włączone.• Zabrania się manipulowania przy elementach uszczelnionych fabrycznie przez producenta lub jegoprzedstawiciela.UWAGA• Nie zginać ani nie ściskać przewodu doprowadzającego gaz. Upewnić się, że przewód gazowy nie styka się zkorpusem grilla, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie w wyniku działania ciepła.• Jeden koniec przewodu ciśnieniowego przymocować do dyszy reduktora, a drugi do dyszy grilla, wciskająckońce tak mocno, jak to możliwe. Zamocować oba końce przewodu za pomocą zacisków.• Upewnić się, że połączenia są szczelne i odpowiednio dociśnięte.• Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić jego szczelność. Używać wyłączniezatwierdzonego przewodu doprowadzającego gaz i reduktora podłączonych do butli gazowej do napełniania omasie maks. 11 kg, zgodnej z obowiązującymi przepisami miejscowymi.• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.• Nie modyfikować urządzenia. Wszelkie modyfikacje urządzenia stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.• Ostrzeżenie: Ponieważ emisja niespalonych gazów nie została ograniczona w niniejszym urządzeniu, należykorzystać z grilla wyłącznie NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ lub W DOSTATECZNIE WENTYLOWANYMMIEJSCU. DOSTATECZNIE WENTYLOWANE MIEJSCE to pomieszczenie, w którym przynajmniej 25%powierzchni ścian to przestrzeń otwarta.• Modyfikowanie urządzenia może być niebezpieczne• Ostrzeżenie: Nieużywane butle gazowe powinny być przechowywane z dala od tego urządzenia i podobnychurządzeń.Country name abbreviationsAT=Austria DK=Denmark GB=UnitedKingdom NO=NorwayBE=Belgium ES=Spain IE=Ireland PL=PolandCH=Switzerland FI=Finland IT=Italy PT=PortugalDE=Germany FR=France NL=Netherlands SE=SwedenSI=SloveniaFig. 3Fig. 1Fig. 2503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 43 2018/11/28 09:34:21

Strona: 3

44444. Montaż i wymiana butli z gazem• Przed podłączeniem butli z gazem do urządzenia należy upewnić się, że gumowa uszczelka reduktora znajduje się na swoim miejscu i jest w dobrymstanie.• Kontrolę tę należy przeprowadzać przy każdym podłączaniu butli z gazem do urządzenia (zob. 1).• Zdmuchnąć osady z butli, aby zapobiec zablokowaniu się dyszy.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień, oraz z dala od innych osób.• Upewnić się, że butla przez cały czas znajduje się w pozycji pionowej. Ręcznie dokręcać reduktor do butli do momentu jego prawidłowego zamocowania.• W przypadku wykrycia nieszczelności (zapachu gazu) wyłączyć wszelkie źródła zapłonu znajdujące się w pobliżu urządzenia. Do sprawdzania szczelnościurządzenia w obszarze potencjalnego wycieku używać wody z mydłem. Wytworzenie się baniek mydlanych wskazuje na wyciek gazu. Sprawdzić, czy wszystkiepołączenia są prawidłowo wykonane, i przeprowadzić kontrolę za pomocą wody z mydłem. Jeśli wykrycie wycieku nie jest możliwe, nie używać dalej urządzenia.Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem CADAC w celu uzyskania pomocy technicznej.• Podczas wymiany butli z gazem w pierwszej kolejności należy zamknąć zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Upewnić się, że płomień jest wygaszony iodkręcić reduktor.• Zamocować reduktor do pełnej butli, stosując środki ostrożności opisane powyżej.• Po zakończeniu montażu urządzenia, a przed przystąpieniem do jego użytkowania, należy przeprowadzić test szczelności.5. Konserwacja ogólna• W przypadku tego urządzenia nie istnieją żadne ściśle określone okresy, w których należy przeprowadzać konserwację.• Użytkowanie urządzenia z pękniętą lub zgiętą uszczelką/przewodem doprowadzającym gaz jest niebezpieczne. Należy kontrolować stan uszczelki i przewoduprzed każdym użyciem i w razie potrzeby wymienić je.• Włączone urządzenie rozgrzewa się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie.• Grill CADAC Patio BBQ wyposażony jest w specjalne dysze CADAC służące do regulacji ilości doprowadzanego gazu. Zablokowanie otworu dyszy może byćprzyczyną zbyt małego płomienia lub jego braku. Nie należy czyścić dyszy za pomocą szpilki lub innego podobnego przedmiotu, ponieważ może to doprowadzićdo uszkodzenia otworu, przez co użytkowanie urządzenia może stwarzać zagrożenie.5. 1. Wymiana zablokowanej dyszy• Upewnić się, że zawór butli jest zamknięty, a następnie odłączyć urządzenie od butli z gazem.• Zdjąć płyty do grillowania. Zdjąć tłumiki płomienia, aby odsłonić palniki. Wykręcić śruby ustalające uszkodzonego palnika.• Wyjąć uszkodzony palnik, podnosząc go do góry. Uważać, aby podczas wyjmowania palnika nie uszkodzić jego zaworu. Spowoduje to odsłonięcie dyszy.• Odkręcić zablokowaną dyszę za pomocą odpowiedniego klucza i wymienić ją na nową. Nie używać kombinerek, ponieważ mogą one uszkodzić dyszę, przez conie będzie się ona nadawać do użytku lub jej wyjęcie nie będzie możliwe.• Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy. Aby ponownie zmontować urządzenie, należy wykonać opisane powyżej czynnościw odwrotnej kolejności.5. 2. Wymiana przewodu doprowadzającego gaz• Długość przewodu powinna wynosić od 0, 8 m do 1, 2 m. Sprawdzić datę produkcji przewodu i wymienić go, jeżeli widoczne są oznaki pękania lub kruszenia.Podłączanie przewodu pokazano na Rys. 1b. Z tym urządzeniem stosować można wyłącznie przewody LPG zgodne z miejscowymi przepisami.3. Użytkowanie urządzenia• Umieścić butlę gazową w przeznaczonym na nią miejscu w obudowie.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.• Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że taca ociekowa znajduje się na swoim miejscu.• Upewnić się, że butla z gazem jest prawidłowo podłączona do urządzenia.• Upewnić się, że zawór butli jest otwarty.• Aby włączyć urządzenie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócić pokrętło regul0acyjne w lewo aż do usłyszenia kliknięcia. Przytrzymaćpokrętło w tym położeniu przez 3 do 5 sekund, aż rozpocznie się przepływ gazu, a następnie całkowicie przekręcić pokrętło w lewo do położenia HIGH.Spowoduje to zadziałanie automatycznej zapalarki, która rozpali palnik. Jeżeli palnik nie rozpali się za pierwszym razem, obrócić pokrętło do położenia OFF,odczekać 5 minut i powtórzyć procedurę rozpalania palnika.• Uwaga! Wszystkie palniki wyposażone są w automatyczną zapalarkę.• Zapalanie samoczynne: W celu samoczynnego zapalenia wszystkich palników, należy najpierw rozpalić lewy palnik w sposób opisany powyżej.• Aby rozpalić pozostałe palniki, wystarczy przekręcić pokrętła do położenia HIGH. Należy przekręcać pokrętła w takiej kolejności, aby kolejny palnik rozpalał się odsąsiadującego.• Rozpalanie ręczne: Aby ręcznie zapalić palnik, należy w pierwszej kolejności zdjąć płytę do grillowania i znajdującą się bezpośrednio pod nią płytę deflektora.Zapalić zapałkę lub zapalniczkę i umieścić ją obok lewego palnika. Włączyć dopływ gazu do palnika, wciskając zawór palnika i obracając go w lewo. Spowodujeto rozpalenie palnika. Po rozpaleniu palnika ostrożnie założyć płytę deflektora i żeliwną płytę do grillowania. Pozostałe palniki można teraz rozpalić w sposóbopisany powyżej.• Za pomocą pokręteł wyregulować intensywność płomienia do żądanego poziomu, obracając pokrętła w lewo, aby zmniejszyć płomień, lub w prawo, aby gozwiększyć (zob. 3).• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem. Po zgaśnięciu płomienia zamknąć zawory palników urządzenia, obracającpokrętła całkowicie w prawo.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 44 2018/11/28 09:34:21

Strona: 4

45459. Części zamienne i akcesoriaZawsze stosować oryginalne części zamienne CADAC, ponieważ zostały one zaprojektowane tak, by zagwarantować optymalną wydajność.7. Czyszczenie• Korpus urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością detergentu.• Nie używać środków do szorowania ani ostrych ściereczek, ponieważ mogą one trwale uszkodzić powłokę urządzenia.• Mimo że stal nierdzewna jest bardziej odporna na matowienie i rdzę niż zwykła stal, nadal wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Zaleca się, aby:• Po każdym użyciu usunąć lekkie zabrudzenia z powierzchni stali nierdzewnej za pomocą wody i miękkiej ściereczki. Zabrudzenia trudniejsze do usunięcianależy czyścić za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia stali nierdzewnej i miękkiej ściereczki. Upewnić się, że po zakończeniu czyszczeniapozostałości środka czyszczącego zostały usunięte ze stalowej powierzchni.• Do usuwania plam z herbaty czy rozprysków tłuszczu należy używać niemetalowych czyścików. Ważne jest, aby powierzchnie przecierać zgodnie z kierunkiemułożenia ziaren powierzchni ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie pozostaną na niej widoczne ślady zadrapań.• Kiedy urządzenie nie jest używane, zaleca się przykrycie go w celu zabezpieczenia przed pyłem i solami wytrącającymi się z powietrza, które osadzają się napowierzchni stali nierdzewnej. Cząsteczki te mogą powodować powstawanie plam rdzy.• Wystarczy tylko trochę uwagi, aby stal nierdzewna zachowała swój piękny wygląd i właściwości przez długi czas.8. Przechowywanie• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie upuszczać urządzenia.• Po każdym użyciu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, odłączyć je od butli z gazem i przenieść do suchego, chłodnego pomieszczenia z dala od źródeł ciepła.• Jeśli urządzenie nie jest używane, pokrywa powinna pozostawać zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza zanieczyszczeń i insektów, któremogłyby zaburzyć przepływ gazu.• Używać specjalnej pokrywy CADAC BBQ, zwłaszcza jeśli urządzenie jest przechowywane na zewnątrz.• Przed każdym użyciem upewnić się, że w palnikach i dyszach nie znajdują się owady, zanieczyszczenia ani pajęczyny. ax6. Rozwiązywanie problemów• Zwykle płomień ma kolor niebieski z pomarańczowym lub żółtym zabarwieniem w górze płomienia. Jeśli płomień jest całkowicie żółty, dysza może nie byćprawidłowo zamocowana. Należy dokręcić dyszę i upewnić się, że nie ma żadnych wycieków gazu. Przyczyną występowania dużego żółtego płomienia możerównież być przepełniona butla z gazem. W takim przypadku należy zwrócić butlę do stacji napełniania w celu sprawdzenia jej masy.• Sprawdzić, czy otwory doprowadzające powietrze do palników są czyste i drożne.• Jeśli płomień stracił swoją intensywność lub nie chce się rozpalić, należy sprawdzić, czy w butli znajduje się jeszcze gaz (w tym celu potrząsnąć butlą – powinienbyć słyszalny przelew cieczy). Jeśli butla nie jest pusta, dysza może być w całości lub częściowo zablokowana.• W przypadku podejrzenia zablokowania się dyszy wyczyścić ją lub wymienić w sposób opisany powyżej.10. Zwrot urządzenia w celu naprawy lub serwisowania• Nie modyfikować urządzenia. Może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.• Wszelkie modyfikacje powodują utratę gwarancji CADAC (Pty) Ltd.• Jeśli samodzielne usunięcie usterki zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji nie jest możliwe, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutoremCADAC w celu przeprowadzenia naprawy/przeglądu.5. 3. Wymiana reduktora• W przypadku gazu kategorii I3B/P(30) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 30 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3+(28-30/37) stosować reduktor do butanu o ciśnieniu 30 mbar lub reduktor do propanu o ciśnieniu 37 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3B/P(37) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 37 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3B/P(50) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 50 mbar.• Połączenie pomiędzy reduktorem wylotowym i wężem niskociśnieniowym musi być szczelne i zabezpieczone metalowym zaciskiem. Należy zawsze sprawdzaćszczelność tego połączenia w sposób opisany w części 3 powyżej.Opis Nr części Opis Nr częściBurner tube 98512-SP011 Dysza 0. 73 (Side Burner) (28/37mbar) 98255-SP017IDysza 0. 91 (28/37mbar) 98250-SP003 Dysza 0. 64 (Side Burner) (50mbar) 98250-SP006Dysza 0. 80 (50mbar) 98250-SP005 Control knob 98250-SP016Flame tamer 98512-SP010 Thermo grid (420 x 310mm) 98250-SP017Thermo grid (420 x 196mm) 98250-SP018503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 45 2018/11/28 09:34:22

Strona: 5

464611. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd niniejszym gwarantuje PIERWOTNEMU NABYWCY grilla gazowego CADAC, że jest on wolny od wad materiałowych i wykonawczych,poczynając od daty zakupu, na następujące okresy:Zawory: 5 latCzęści z tworzywa sztucznego: Bez gwarancjiCzęści emaliowane: 2 latElementy żeliwne: 5 latElementy malowane: 1 rokPalniki ze stali nierdzewnej: 2 rokGwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku zmontowania i użytkowania urządzenia zgodnie z wydrukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać udowodnienia daty zakupu urządzenia. Z TEGO WZGLĘDU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUB FAKTURĘ POTWIERDZAJĄCĄZAKUP.Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko naprawy lub wymiany części, które firma CADAC po sprawdzeniu uzna za wadliwe przy normalnym użytkowaniu ikonserwacji. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się z przedstawicielem działu obsługi klienta w swoim regionie, wykorzystującdane kontaktowe podane w instrukcji obsługi, lub zadzwonić pod numer 0860 223 220 (tylko RPA). Jeżeli CADAC potwierdzi wadę i przyjmie reklamację, podjętazostanie decyzja o bezpłatnej wymianie takich części. CADAC prześle części nabywcy po opłaceniu kosztów wysyłki z góry.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych usterek lub trudności w użytkowaniu powstających na skutek wypadku, nadużycia, niewłaściwego użycia,zmian, niewłaściwego stosowania, aktów wandalizmu, nieprawidłowego montażu lub niewłaściwej konserwacji albo serwisowania bądź zaniechania normalnej irutynowej konserwacji, włączając w to między innymi, lecz nie wyłącznie, uszkodzenia spowodowane przez obecność owadów w rurkach palnika, jak podano wniniejszej instrukcji obsługi.Pogorszenie stanu lub uszkodzenie na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych, takich jak grad, huragany, trzęsienia ziemi lub tornada, odbarwieniawynikające z narażenia na bezpośrednie działanie chemikaliów oraz na działanie chemikaliów pochodzenia atmosferycznego, nie są objęte niniejszą ograniczonągwarancją.Nie udziela się żadnych innych bezpośrednich gwarancji poza określonymi w niniejszym dokumencie, a wszelkie obowiązujące dorozumiane gwarancje zdatnościhandlowej i przydatności do zastosowania są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszej bezpośredniej, pisemnej ograniczonej gwarancji. W niektórychregionach ograniczenia okresu dorozumianej gwarancji jest niedozwolone, dlatego to ograniczenie może nie mieć zastosowania względem części klientów.CADAC nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, pośrednie i wynikowe. W niektórych regionach nie dopuszcza się wyłączania lub ograniczaniaszkód przypadkowych bądź pośrednich, dlatego to ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania względem części klientów.Firma CADAC nie upoważnia żadnych osób ani przedsiębiorstw do podejmowania w jej imieniu jakichkolwiek zobowiązań lub przyjmowania odpowiedzialnościw związku ze sprzedażą, montażem, użytkowaniem, usuwaniem, zwrotem lub wymianą produkowanych przez firmę CADAC urządzeń; żadne tego rodzajudeklaracje nie będą wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko do produktów sprzedawanych w handlu detalicznym.Aby w pełni cieszyć się grillem CADAC przez długi czas, należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji zawartych w niniejszym dokumencie,zwracając szczególną uwagę na fragmenty poświęcone pielęgnacji stali nierdzewnej.503-0604 LEV10 (98250-31, 98250-33, 98251-43) Cadac Entertainer 3 & 4 - User Manual (EU & SA). indd 46 2018/11/28 09:34:22

Zobacz poniższy poradnik dla Cadac Meridian 3. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Cadac Meridian 3, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Cadac Meridian 3. Upewnij się, że opisujesz trudności z Cadac Meridian 3 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Cadac Meridian 3

Strona: 1

4343OSTROŻNIENależy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia. To urządzenie zużywa powietrze (tlen). Nie korzystać z urządzenia bezzapewnienia odpowiedniej wentylacji, ponieważ grozi to śmiertelnymi obrażeniami. Podczas użytkowania większej liczby urządzeńgazowych w tym samym czasie należy zapewnić odpowiednią dodatkową wentylację.WAŻNEPrzed podłączeniem do butli gazowej należy dokładnie przeczytać instrukcję celem zapoznania się z urządzeniem.Zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.PL1. Informacje ogólne• Urządzenie jest zgodne z normami BS EN 498: 2012, EN 484:2019 i SANS 1539: 2017.• Urządzenie może być wykorzystywane tylko w połączeniu z zatwierdzonym przewodem gazowym i reduktorem (stanowiącymi elementystałego wyposażenia tylko w RPA)• Butla gazowa może być użytkowana wyłącznie w pozycji pionowej.• Stosować wyłącznie butle gazowe o maksymalnej wysokości 500 mm.• Do prawidłowej pracy urządzeń gazowych oraz bezpieczeństwa użytkowników i innych osób znajdujących się w pobliżu urządzeniawymagana jest odpowiednia wentylacja.• Ostrzeżenie: Elementy urządzenia mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Urządzenie powinno znajdować się w miejscuniedostępnym dla dzieci.• Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odciąć dopływ gazu, zamykając zawór butli, a następnie zawory przy pokrętłachregulacyjnych.• Wyłącznie do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń!Kraj, w którym urządzenie jestużywaneDK, FI, NO, NL, SE, AT, SI BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH PLKategorie urządzeń I3B/P (30) I3+ (28-30/37) I3B/P (37)Dopuszczalne gazy iciśnienie roboczeButan ciśnienie 28-30 mbarPropan ciśnienie 28-30 mbarMieszaniny butanu/propanuciśnienie 28-30 mbar(RPA: 2, 8 kPa)Propan ciśnienie 37 mbarButan ciśnienie 37 mbarciśnienie 37 mbarTrzypalnikowy grill główny (3B)(98510, 98522)Średnica dyszy palnika 0. 92Nominalne zużycie gazu Butan - 233 g/hna palnikButan - 233 g/hButan - 276 g/hNominalne obciążenie cieplnebrutto3. 2 kW na palnik(9. 6 kW in total)3. 8 kW na palnik(11. 4 kW in total)Elementy doprowadzające gaz:a) Dopuszczony do użytku przewód gazowy i reduktor podłączone do butli gazowej do napełniania o masie maks. 11 kg, zgodnej zobowiązującymi w danym kraju przepisamiTrzypalnikowy grill główny (4B)(98512, 98533)Nominalne zużycie gazu Butan - 226 g/hButan - 226 g/h3. 1 kW na palnik(12. 4 kW in total)(15. 2 kW in total)Palnik boczny (98510, 98512)Średnica dyszy palnika 0. 84Nominalne zużycie gazu Butan - 211 g/h Butan - 211 g/h Butan - 226 g/h2. 9 kW 2. 9 kW 3. 1 kW1) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(30)Meridian 3B ze stolikami bocznymi, 98522, całkowite obciążenie cieplne 9. 6kW @ 699g/h.Meridian 4B ze stolikami bocznymi, 98533, całkowite obciążenie cieplne 12. 4kW @ 904g/h.Meridian 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98510, całkowite obciążenie cieplne 12. 5kW @ 910g/h.Meridian 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98512, całkowite obciążenie cieplne 15. 3kW @ 1115g/h.2) Przeznaczony do użytkowania z gazem kategorii I3B/P(37)Meridian 3B ze stolikami bocznymi, 98522, całkowite obciążenie cieplne 11. 4kW @ 828g/h.Meridian 4B ze stolikami bocznymi, 98533, całkowite obciążenie cieplne 15. 2kW @ 1104g/h.Meridian 3B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98510, całkowite obciążenie cieplne 14. 5kW @ 1054g/h.Meridian 4B ze stolikami bocznymi & palnikiem bocznym, 98512, całkowite obciążenie cieplne 18. 3kW @ 1330g/h.

Strona: 2

44442. Informacje dotyczące bezpieczeństwa• Przewód gazowy oraz uszczelkę reduktora należy sprawdzać pod kątem zużycia lubuszkodzeń przed każdym użyciem oraz przed podłączeniem do butli• Należy upewnić się, że w pobliżu urządzenia nie znajdują się żadne materiały łatwopalne.Minimalna bezpieczna odległość wynosi 1, 2 m powyżej i 600 mm z tyłu i z bokuurządzenia• Nie używać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, nieszczelne lub nie działa prawidłowo.• Butle gazowe przechowywać z dala od źródeł otwartego ognia i źródeł ciepła. Nieumieszczać urządzenia na kuchence ani żadnych innych gorących powierzchniach.• Upewnić się, że urządzenie jest stabilne i nie przechyla się.• Nie zakrywać ani nie modyfikować otworów doprowadzających powietrze do palników,ponieważ może to wpłynąć na działanie urządzenia i spowodować niestabilnośćpłomienia.• W przypadku wystąpienia płomienia wstecznego (kiedy płomień cofa się, powodujączapłon dyszy palnika), natychmiast odciąć dopływ gazu, zamykając najpierw zawór butli, anastępnie zawór urządzenia. Po wygaszeniu płomienia zdemontować reduktor i sprawdzićstan uszczelki. W razie konieczności wymienić uszczelkę. Ponownie zapalić palnik wsposób opisany w części 3 poniżej. Jeśli zjawisko płomienia wstecznego powtarza się,skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym CADAC.• W przypadku wycieku (którego objawem jest wyczuwalny zapach gazu) natychmiastzakręcić pokrętło na butli gazowej. Urządzenie pod kątem wycieków należy kontrolowaćna zewnątrz. Nie podejmować prób wykrywania wycieków za pomocą płomienia; należy wtym celu użyć wody z mydłem.• Właściwą metodą kontroli wycieków jest posmarowanie złączy wodą z mydłem.Wytworzenie się baniek mydlanych oznacza wyciek gazu. Natychmiast odłączyć dopływgazu, najpierw zamykając zawór regulacyjny na butli gazowej, a następnie zawórurządzenia. Sprawdzić, czy połączenia zostały wykonane prawidłowo. Skontrolowaćje jeszcze raz, używając wody z mydłem. Jeżeli wyciek gazu występuje nadal, zwrócićprodukt dystrybutorowi CADAC celem przeprowadzenia przeglądu/naprawy.• Nie modyfikować urządzenia ani nie używać go niezgodnie z przeznaczeniem.• Podczas pracy elementy urządzenia, a zwłaszcza powierzchnia gotowania i osłona,rozgrzewają się do wysokich temperatur. Należy unikać dotykania gorących elementównieosłoniętymi dłońmi. Zaleca się używanie rękawic kuchennych.• Dopilnować, aby w pobliżu urządzenia nie przebywały dzieci.• Ponieważ urządzenie zużywa tlen, do jego prawidłowej pracy oraz w celu zapewnieniabezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu wymagana jest odpowiednia wentylacja.• Nie przemieszczać urządzenia, jeśli jest ono włączone.• Zabrania się manipulowania przy elementach uszczelnionych fabrycznie przez producentalub jego przedstawiciela.UWAGA• Nie zginać ani nie ściskać przewodu doprowadzającego gaz. Upewnić się, że przewódgazowy nie styka się z korpusem grilla, co mogłoby spowodować jego uszkodzenie wwyniku działania ciepła.• Jeden koniec przewodu ciśnieniowego przymocować do dyszy reduktora, a drugi dodyszy grilla, wciskając końce tak mocno, jak to możliwe. Zamocować oba końce przewoduza pomocą zacisków.• Upewnić się, że połączenia są szczelne i odpowiednio dociśnięte.• Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić jego szczelność.• Używać wyłącznie zatwierdzonego przewodu doprowadzającego gaz i reduktorapodłączonych do butli gazowej do napełniania o masie maks. 9kg, zgodnej zobowiązującymi przepisami miejscowymi.• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w obudowie.• Nie modyfikować urządzenia. Wszelkie modyfikacje urządzenia stwarzają zagrożenie dlabezpieczeństwa.• Ostrzeżenie: Ponieważ emisja niespalonych gazów nie została ograniczona w niniejszymurządzeniu, należy korzystać z grilla wyłącznie NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ lub WDOSTATECZNIE WENTYLOWANYM MIEJSCU. DOSTATECZNIE WENTYLOWANEMIEJSCE to pomieszczenie, w którym przynajmniej 25% powierzchni ścian to przestrzeńotwarta• Modyfikowanie urządzenia może być niebezpieczne• Ostrzeżenie: Nieużywane butle gazowe powinny być przechowywane z dala od tego urządzenia i podobnych urządzeń.

Strona: 3

45454. Montaż i wymiana butli z gazem• Przed podłączeniem butli z gazem do urządzenia należy upewnić się, że gumowa uszczelka reduktora znajduje się na swoimmiejscu i jest w dobrym stanie.• Kontrolę tę należy przeprowadzać przy każdym podłączaniu butli z gazem do urządzenia.• Zdmuchnąć osady z butli, aby zapobiec zablokowaniu się dyszy.• Butlę z gazem należy zawsze podłączać/wymieniać na zewnątrz, z dala od jakichkolwiek źródeł zapłonu takich jak otwarty płomień,oraz z dala od innych osób.• Upewnić się, że butla przez cały czas znajduje się w pozycji pionowej. Ręcznie dokręcać reduktor do butli do momentu jegoprawidłowego zamocowania.• W przypadku wykrycia nieszczelności (zapachu gazu) wyłączyć wszelkie źródła zapłonu znajdujące się w pobliżu urządzenia. Dosprawdzania szczelności urządzenia w obszarze potencjalnego wycieku używać wody z mydłem. Wytworzenie się baniek mydlanychwskazuje na wyciek gazu. Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane, i przeprowadzić kontrolę za pomocąwody z mydłem. Jeśli wykrycie wycieku nie jest możliwe, nie używać dalej urządzenia. Skontaktować się z lokalnym dystrybutoremCADAC w celu uzyskania pomocy technicznej.• Podczas wymiany butli z gazem w pierwszej kolejności należy zamknąć zawór butli, a następnie zawór urządzenia. Upewnić się, żepłomień jest wygaszony i odkręcić reduktor.• Zamocować reduktor do pełnej butli, stosując środki ostrożności opisane powyżej.• Po zakończeniu montażu urządzenia, a przed przystąpieniem do jego użytkowania, należy przeprowadzić test szczelności.3. Użytkowanie urządzenia• Umieścić butlę gazową w przeznaczonym na nią miejscu w obudowie.• Urządzenie może być użytkowane wyłącznie na stabilnym, równym podłożu.• Przed przystąpieniem do użytkowania upewnić się, że taca ociekowa znajduje się na swoim miejscu.• Upewnić się, że butla z gazem jest prawidłowo podłączona do urządzenia.• Upewnić się, że zawór butli jest otwarty.• Aby włączyć urządzenie za pomocą zapalnika piezoelektrycznego należy wcisnąć i obrócić pokrętło regul0acyjne w lewo aż dousłyszenia kliknięcia. Przytrzymać pokrętło w tym położeniu przez 3 do 5 sekund, aż rozpocznie się przepływ gazu, a następniecałkowicie przekręcić pokrętło w lewo do położenia HIGH. Spowoduje to zadziałanie automatycznej zapalarki, która rozpali palnik.Jeżeli palnik nie rozpali się za pierwszym razem, obrócić pokrętło do położenia OFF, odczekać 5 minut i powtórzyć proceduręrozpalania palnika.• Uwaga! Wszystkie palniki wyposażone są w automatyczną zapalarkę.• Zapalanie samoczynne: W celu samoczynnego zapalenia wszystkich palników, należy najpierw rozpalić lewy palnik w sposóbopisany powyżej.• Aby rozpalić pozostałe palniki, wystarczy przekręcić pokrętła do położenia HIGH. Należy przekręcać pokrętła w takiej kolejności, abykolejny palnik rozpalał się od sąsiadującego.• Rozpalanie ręczne: Aby ręcznie zapalić palnik, należy w pierwszej kolejności zdjąć płytę do grillowania i znajdującą się bezpośredniopod nią płytę deflektora. Zapalić zapałkę lub zapalniczkę i umieścić ją obok lewego palnika. Włączyć dopływ gazu do palnika,wciskając zawór palnika i obracając go w lewo. Spowoduje to rozpalenie palnika. Po rozpaleniu palnika ostrożnie założyć płytędeflektora i żeliwną płytę do grillowania. Pozostałe palniki można teraz rozpalić w sposób opisany powyżej.• Za pomocą pokręteł wyregulować intensywność płomienia do żądanego poziomu, obracając pokrętła w lewo, aby zmniejszyćpłomień, lub w prawo, aby go zwiększyć.• Po zakończeniu użytkowania w pierwszej kolejności zamknąć zawór butli z gazem. Po zgaśnięciu płomienia zamknąć zaworypalników urządzenia, obracając pokrętła całkowicie w prawo.5. Konserwacja ogólna• W przypadku tego urządzenia nie istnieją żadne ściśle określone okresy, w których należy przeprowadzać konserwację.• Użytkowanie urządzenia z pękniętą lub zgiętą uszczelką/przewodem doprowadzającym gaz jest niebezpieczne. Należy kontrolowaćstan uszczelki i przewodu przed każdym użyciem i w razie potrzeby wymienić je.• Włączone urządzenie rozgrzewa się do wysokich temperatur. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zaczekać, aż urządzenieostygnie.• Grill CADAC Patio BBQ wyposażony jest w specjalne dysze CADAC służące do regulacji ilości doprowadzanego gazu. Zablokowanieotworu dyszy może być przyczyną zbyt małego płomienia lub jego braku. Nie należy czyścić dyszy za pomocą szpilki lub innegopodobnego przedmiotu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia otworu, przez co użytkowanie urządzenia może stwarzaćzagrożenie. Rozmiary dysz podane są w Tabeli 1.Wymiana zablokowanej dyszy• Upewnić się, że zawór butli jest zamknięty, a następnie odłączyć urządzenie od butli z gazem.• Zdjąć płyty do grillowania. Zdjąć tłumiki płomienia, aby odsłonić palniki. Wykręcić śruby ustalające uszkodzonego palnika.• Wyjąć uszkodzony palnik, podnosząc go do góry. Uważać, aby podczas wyjmowania palnika nie uszkodzić jego zaworu. Spowodujeto odsłonięcie dyszy.• Odkręcić zablokowaną dyszę za pomocą odpowiedniego klucza i wymienić ją na nową. Nie używać kombinerek, ponieważ mogą oneuszkodzić dyszę, przez co nie będzie się ona nadawać do użytku lub jej wyjęcie nie będzie możliwe.• Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy. Aby ponownie zmontować urządzenie, należywykonać opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Strona: 4

46466. Rozwiązywanie problemów• Zwykle płomień ma kolor niebieski z pomarańczowym lub żółtym zabarwieniem w górze płomienia. Jeśli płomień jest całkowicie żółty,dysza może nie być prawidłowo zamocowana. Należy dokręcić dyszę i upewnić się, że nie ma żadnych wycieków gazu. Przyczynąwystępowania dużego żółtego płomienia może również być przepełniona butla z gazem. W takim przypadku należy zwrócić butlę dostacji napełniania w celu sprawdzenia jej masy.• Sprawdzić, czy otwory doprowadzające powietrze do palników są czyste i drożne.• Jeśli płomień stracił swoją intensywność lub nie chce się rozpalić, należy sprawdzić, czy w butli znajduje się jeszcze gaz (w tymcelu potrząsnąć butlą – powinien być słyszalny przelew cieczy). Jeśli butla nie jest pusta, dysza może być w całości lub częściowozablokowana.• W przypadku podejrzenia zablokowania się dyszy wyczyścić ją lub wymienić w sposób opisany powyżej.7. Cleaning• Korpus urządzenia należy czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej niewielką ilością detergentu.• Nie używać środków do szorowania ani ostrych ściereczek, ponieważ mogą one trwale uszkodzić powłokę urządzenia.• Mimo że stal nierdzewna jest bardziej odporna na matowienie i rdzę niż zwykła stal, nadal wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Zalecasię, aby:• Po każdym użyciu usunąć lekkie zabrudzenia z powierzchni stali nierdzewnej za pomocą wody i miękkiej ściereczki. Zabrudzeniatrudniejsze do usunięcia należy czyścić za pomocą dostępnych w handlu środków do czyszczenia stali nierdzewnej i miękkiejściereczki. Upewnić się, że po zakończeniu czyszczenia pozostałości środka czyszczącego zostały usunięte ze stalowejpowierzchni.• Do usuwania plam z herbaty czy rozprysków tłuszczu należy używać niemetalowych czyścików. Ważne jest, aby powierzchnieprzecierać zgodnie z kierunkiem ułożenia ziaren powierzchni ze stali nierdzewnej, dzięki czemu nie pozostaną na niej widoczneślady zadrapań.• Kiedy urządzenie nie jest używane, zaleca się przykrycie go w celu zabezpieczenia przed pyłem i solami wytrącającymi się zpowietrza, które osadzają się na powierzchni stali nierdzewnej. Cząsteczki te mogą powodować powstawanie plam rdzy.• Wystarczy tylko trochę uwagi, aby stal nierdzewna zachowała swój piękny wygląd i właściwości przez długi czas.8. Przechowywanie• Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie upuszczać urządzenia.• Po każdym użyciu zaczekać, aż urządzenie ostygnie, odłączyć je od butli z gazem i przenieść do suchego, chłodnego pomieszczeniaz dala od źródeł ciepła.• Jeśli urządzenie nie jest używane, pokrywa powinna pozostawać zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrzazanieczyszczeń i insektów, które mogłyby zaburzyć przepływ gazu.• Używać specjalnej pokrywy CADAC BBQ, zwłaszcza jeśli urządzenie jest przechowywane na zewnątrz.• Przed każdym użyciem upewnić się, że w palnikach i dyszach nie znajdują się owady, zanieczyszczenia ani pajęczyny. axOpis Nr części Opis Nr części Opis Nr częściDysza (grill główny) 0. 92 Podgrzewacz 98507Żeliwna płyta do gril-lowania, 105 mm98510-4Dysza (palnik boczny) 0. 84 Kamień do pieczenia 98394 Ruszt żeliwny, 265 mm 98510-5Odwracalna płyta dogrillowania98505 Grill argentyński 98396 Ruszt żeliwny, 105 mm 98510-6Wymiana przewodu doprowadzającego gaz• Długość przewodu powinna wynosić od 0, 8 m do 1, 2 m. Sprawdzić datę produkcji przewodu i wymienić go, jeżeli widoczne są oznakipękania lub kruszenia. Z tym urządzeniem stosować można wyłącznie przewody LPG zgodne z miejscowymi przepisami.Replacement of regulator• W przypadku gazu kategorii I3B/P(30) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 30 mbar.• W przypadku gazu kategorii I3+(28-30/37) stosować reduktor do butanu o ciśnieniu 30 mbar lub reduktor do propanu o ciśnieniu 37mbar.• W przypadku gazu kategorii I3B/P(37) stosować reduktor do butanu (propanu) o ciśnieniu 37 mbar.• Połączenie pomiędzy reduktorem wylotowym i wężem niskociśnieniowym musi być szczelne i zabezpieczone metalowym zaciskiem.Należy zawsze sprawdzać szczelność tego połączenia w sposób opisany w części 4 powyżej.9. Części zamienne i akcesoria• Zawsze stosować oryginalne części zamienne CADAC, ponieważ zostały one zaprojektowane tak, by zagwarantować optymalnąwydajność.

Strona: 5

474710. Zwrot urządzenia w celu naprawy lub serwisowania• Nie modyfikować urządzenia. Może to stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.• Wszelkie modyfikacje powodują utratę gwarancji CADAC (Pty) Ltd.• Jeśli samodzielne usunięcie usterki zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej instrukcji nie jest możliwe, należy skontaktować sięz lokalnym dystrybutorem CADAC w celu przeprowadzenia naprawy/przeglądu.11. GwarancjaCADAC (Pty) Ltd niniejszym gwarantuje PIERWOTNEMU NABYWCY grilla gazowego CADAC, że jest on wolny od wadmateriałowych i wykonawczych, poczynając od daty zakupu, na następujące okresy:Zawory: 5 latCzęści z tworzywa sztucznego: Bez gwarancjiCzęści emaliowane: 2 latElementy żeliwne: 5 latElementy malowane: 1 rokPalniki ze stali nierdzewnej: 2 rokGwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku zmontowania i użytkowania urządzenia zgodnie z wydrukowaną instrukcją obsługi.CADAC może wymagać udowodnienia daty zakupu urządzenia. Z TEGO WZGLĘDU NALEŻY ZACHOWAĆ PARAGON LUBFAKTURĘ POTWIERDZAJĄCĄ ZAKUP.Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy tylko naprawy lub wymiany części, które firma CADAC po sprawdzeniu uzna zawadliwe przy normalnym użytkowaniu i konserwacji. Przed dokonaniem zwrotu jakichkolwiek części należy skontaktować się zprzedstawicielem działu obsługi klienta w swoim regionie, wykorzystując dane kontaktowe podane w instrukcji obsługi, lub zadzwonićpod numer 0860 223 220 (tylko RPA). Jeżeli CADAC potwierdzi wadę i przyjmie reklamację, podjęta zostanie decyzja o bezpłatnejwymianie takich części. CADAC prześle części nabywcy po opłaceniu kosztów wysyłki z góry.Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych usterek lub trudności w użytkowaniu powstających na skutek wypadku,nadużycia, niewłaściwego użycia, zmian, niewłaściwego stosowania, aktów wandalizmu, nieprawidłowego montażu lub niewłaściwejkonserwacji albo serwisowania bądź zaniechania normalnej i rutynowej konserwacji, włączając w to między innymi, lecz niewyłącznie, uszkodzenia spowodowane przez obecność owadów w rurkach palnika, jak podano w niniejszej instrukcji obsługi.Pogorszenie stanu lub uszkodzenie na skutek niekorzystnych warunków klimatycznych, takich jak grad, huragany, trzęsienia ziemilub tornada, odbarwienia wynikające z narażenia na bezpośrednie działanie chemikaliów oraz na działanie chemikaliów pochodzeniaatmosferycznego, nie są objęte niniejszą ograniczoną gwarancją.Nie udziela się żadnych innych bezpośrednich gwarancji poza określonymi w niniejszym dokumencie, a wszelkie obowiązującedorozumiane gwarancje zdatności handlowej i przydatności do zastosowania są ograniczone do okresu obowiązywania niniejszejbezpośredniej, pisemnej ograniczonej gwarancji. W niektórych regionach ograniczenia okresu dorozumianej gwarancji jestniedozwolone, dlatego to ograniczenie może nie mieć zastosowania względem części klientów.CADAC nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody specjalne, pośrednie i wynikowe. W niektórych regionach nie dopuszczasię wyłączania lub ograniczania szkód przypadkowych bądź pośrednich, dlatego to ograniczenie lub wykluczenie może nie miećzastosowania względem części klientów.Firma CADAC nie upoważnia żadnych osób ani przedsiębiorstw do podejmowania w jej imieniu jakichkolwiek zobowiązańlub przyjmowania odpowiedzialności w związku ze sprzedażą, montażem, użytkowaniem, usuwaniem, zwrotem lub wymianąprodukowanych przez firmę CADAC urządzeń; żadne tego rodzaju deklaracje nie będą wiążące dla CADAC.Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko do produktów sprzedawanych w handlu detalicznym.Aby w pełni cieszyć się grillem CADAC przez długi czas, należy stosować się do instrukcji czyszczenia i konserwacji zawartych wniniejszym dokumencie, zwracając szczególną uwagę na fragmenty poświęcone pielęgnacji stali nierdzewnej.Tłumik płomienia 98512-SP010 Teppanyaki 98506 Ruszt belkowy 263 mm 98510-1Rożen 3B 98354lowania, 265 mm98510-3 Ruszt belkowy 113 mm 98510-2Rożen 4B 98357 263mm Plancha 98510-100

Instrukcja obsługi akcesoriów Cadac Patio 3b Select

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi akcesoriów Cadac Patio 3b Select

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi akcesoriów Cadac Patio 3b Select