Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Cn E135mm T2 2 L F

Instrukcja obsługi i szybki start Canon CN E135mm T2 2L F zapewniają użytkownikom szczegółowe informacje na temat budowy, funkcji i możliwości obiektywu. Instrukcja konfiguracji zawiera również informacje na temat regulacji ostrości, ustawień obrazu, trybu pracy, zastosowania różnych akcesoriów i sposobów używania obiektywu. Instrukcja obsługi obejmuje również informacje o konserwacji, kompatybilności i okresie gwarancyjnym. Instrukcja szybkiego startu może pomóc użytkownikom w szybkim i łatwym rozpoczęciu pracy z obiektywem. Canon CN E135mm T2 2L F jest wysoce wydajnym obiektywem, który może być używany do różnych zastosowań, od fotografii portretowej po filmowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Cn E135mm T2 2 L F

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

  • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

  • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

  • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

  • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

  • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Standardowa metoda połączenia USB

Krok 1

1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny. 

Użytkownicy systemu Windows — jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].
Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

Użytkownicy komputerów Mac — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ] na pulpicie. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij pozycję [SETUP] (KONFIGURACJA), aby uruchomić łącze pobierania oprogramowania.

Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

Uwaga: w przypadku niektórych modeli wyposażonych także w przewodowe złącze sieciowe może pojawić się dodatkowy ekran z prośbą o wybór między połączeniem USB a połączeniem sieciowym. Jeśli pojawi się ten ekran, należy wybrać opcję [Network Connection] (Połączenie sieciowe). 

3. Wybierz opcję [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe) jako metodę połączenia. 

4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że kontrolka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

Krok 2

1. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image5_tcm125-1109447. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

2. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij pozycję [Wireless Setup Using the USB Cable] (Konfiguracja połączenia bezprzewodowego przy użyciu przewodu USB). 

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). 

5. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. 

6. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image10_tcm125-1109430. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

<Tylko użytkownicy systemu Windows>

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).


7. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej).

Użytkownicy systemu Windows


Użytkownicy systemu Mac

Krok 3

1. Gdy pojawi się poniższy ekran, podłącz drukarkę do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Jest to kabel z symbolem na złączu.

Windows

z systemem Mac

(Użytkownicy systemu Mac powinni kliknąć przycisk [Next] (Dalej)). Po wykryciu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zostanie wyświetlona nazwa punktu dostępu, z którym połączony jest komputer (zamiast „xxxxxxxxxxxxx”). Jeśli jest to sieć bezprzewodowa, z którą chcesz połączyć drukarkę, kliknij przycisk [Yes] (Tak). pl/media/image17_tcm125-1109425. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

Tylko użytkownicy komputerów Mac

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image19_tcm125-1109446. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, odłącz drukarkę od komputera i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image21_tcm125-1109448. pl/media/image20_tcm125-1109423. Na poniższym ekranie widoczne są następujące pozycje: model i nazwa drukarki oraz nazwa (SSID) sieci bezprzewodowej. pl/media/2-17_tcm125-1109433. png" data-aspect="0" width="100%"/> 


Kliknij przycisk [Complete/Zakończ]. Kliknij przycisk [OK].

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

(Tylko użytkownicy komputerów Mac)

Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]

Na poniższym ekranie wybierz wersję sterownika Canon IJ Network i kliknij przycisk [Add] (Dodaj). 

Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Korzystaj z tej strony, aby skonfigurować swoje urządzenie i poznać wszystkie jego możliwości.

© CANON INC. 2023

Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Cn E135mm T2 2 L F

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Cn E135mm T2 2 L F

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji Canon Cn E135mm T2 2 L F