Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120

Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120 zapewnia wyczerpujące wytyczne dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji telewizora. Instalacja obejmuje instrukcje dotyczące bezpiecznego umieszczenia telewizora, podłączenia go do źródła zasilania i podłączenia do sieci. Instrukcja uwzględnia również konfigurację wyświetlacza, ustawienia wyświetlania i dźwięku oraz inne konfiguracje. Instrukcje użytkowania obejmują informacje na temat korzystania z nawigacji i funkcji telewizora, takich jak Wi-Fi, połączenia z urządzeniami zewnętrznymi i oprogramowanie, które można zainstalować. Instrukcja pielęgnacji zawiera wskazówki dotyczące czyszczenia telewizora i zabezpieczania go przed uszkodzeniami mechanicznymi i zużyciem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120

 • Antena wysuwa się automatycznie.
 • W przypadku przenoszenia prawa własności lub złomowania samochodu z zainstalowanym urządzeniem, należy przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych, wykonując procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
 • Nie należy rozpryskiwać cieczy na urządzenie.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego, prawa i regulacji.
 • Podczas jazdy
  • Nie należy oglądać ani obsługiwać urządzenia, ponieważ może to prowadzić do rozproszenia uwagi i spowodować wypadek. Należy zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu, aby oglądać lub obsługiwać urządzenie.
  • Nie używać funkcji konfiguracji ani żadnej innej funkcji, która mogłaby odwrócić uwagę od drogi.
  • Podczas cofania samochodem należy pamiętać, aby spojrzeć wstecz i uważnie obserwować otoczenie, nawet jeśli kamera cofania jest podłączona. Nie należy polegać wyłącznie na kamerze cofania.
  • Podczas obsługi
   • Nie wkładać rąk, palców ani ciał obcych do urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
   • Małe elementy należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
   • Należy zapinać pasy bezpieczeństwa, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego ruchu samochodu.
   • Zapobieganie wypadkowi

    Zdjęcia pojawiają się dopiero po zaparkowaniu samochodu i zaciągnięciu hamulca postojowego. Jeśli samochód zacznie się poruszać podczas odtwarzania wideo, wyświetlana jest następująca przestroga i nie można oglądać wideo.

    [Video blocked for your safety. ]

    Nie używać urządzenia ani nie obserwować monitora podczas jazdy.

    Uwagi dotyczące panelu LCD
   • Nie moczyć panelu LCD ani nie wystawiać go na działanie płynów. Grozi to awarią.

   • Nie naciskać mocno panelu LCD, ponieważ może to zniekształcić obraz lub spowodować nieprawidłowe działanie (np. obraz może być niewyraźny lub panel LCD może zostać uszkodzony).
   • Nie dotykać panelu przedmiotami innymi niż palec, ponieważ może to uszkodzić panel LCD lub doprowadzić do jego pęknięcia.
   • Wyczyścić panel LCD suchą, miękką ściereczką. Nie używać rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieńczalnik, dostępne w handlu środki czyszczące lub aerozol antystatyczny.
   • Nie używać urządzenia poza zakresem temperatur od 0ºC do 40ºC.
   • Jeśli samochód został zaparkowany w zimnym lub gorącym miejscu, obraz może nie być wyraźny. Jednak monitor nie jest uszkodzony, a obraz stanie się wyraźny po tym, jak temperatura w samochodzie wróci do normy.
   • Na monitorze mogą pojawić się niebieskie, czerwone lub zielone statyczne kropki. Są to tak zwane „jasne punkty” i mogą wystąpić przypadku każdego wyświetlacza LCD. Panel LCD jest precyzyjnie wyprodukowany, a ponad 99, 99% jego segmentów działa prawidłowo. Jednakże możliwe jest, że niewielki procent (zazwyczaj 0, 01%) segmentów może nie świecić prawidłowo. Nie przeszkadza to jednak w oglądaniu.
   • Uwagi dotyczące ekranu dotykowego
   • To urządzenie wykorzystuje pojemnościowy ekran dotykowy. Dotknij ekranu bezpośrednio palcem.
   • Obsługa dotyku wielopunktowego nie jest wspierana przez to urządzenie.
   • Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, takimi jak igła, długopis lub paznokieć. Obsługa rysikiem nie jest wspierana przez to urządzenie.
   • Dotykanie ekranu palcami w rękawiczce może spowodować nieprawidłową obsługę urządzenia lub brak reakcji.
   • Nie wolno dopuścić, by jakiekolwiek przedmioty dotknęły ekranu dotykowego. Jeśli ekran zostanie dotknięty przez przedmiot inny niż czubek palca, urządzenie może nie reagować prawidłowo.
   • Ponieważ w ekranie zastosowano szkło, nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy. Jeśli na ekranie wystąpią pęknięcia lub odpryski, nie należy dotykać uszkodzonej części, ponieważ może to spowodować obrażenia.
   • Należy trzymać inne urządzenia elektryczne z dala od ekranu dotykowego. Mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania ekranu dotykowego.
   • Jeśli na ekranie dotykowym znajdują się krople wody lub jeśli ekran zostanie dotknięty mokrymi palcami, ekran dotykowy może nie zareagować prawidłowo.

    W przypadku pytań lub problemów dotyczących urządzenia, których nie omówiono w niniejszym dokumencie Przewodnik pomocniczy należy skonsultować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.

    Konstrukcja o małej głębokości dająca zwiększone zagęszczenie

    Obudowa RS400-E8-PS2 o małej głębokości pozwala na elastyczność zastosowań. Mając mniej niż połowę długości niektórych konwencjonalnych serwerów, RS400-E8-PS2 mieści się tam, gdzie inne serwery nie mogą — idealne w sytuacji, gdy miejsce jest najcenniejsze. Dzięki RS400-E8-PS2 oszczędzasz przestrzeń w szafie i zwiększasz w niej zagęszczenie, otrzymując więcej mocy obliczeniowej!

    Rozmieszczenie zoptymalizowane pod stelaż

    Wewnętrzne rozplanowanie serwera RS400-E8-PS2 zostało zoptymalizowane pod kątem konfiguracji montowanych w stelażu, toteż CPU i pamięć są umieszczone równolegle zaraz za wlotem z wentylatora, by uzyskać maksymalne chłodzenie o zwiększonej skuteczności — to zaś doskonale sprawdza się w centrach danych.

    Rozbudowa 2+1

    Serwer RS400-E8-PS2 cechuje się dużymi możliwościami rozbudowy, oferując 2+1 gniazda rozszerzeń w następującej konfiguracji: jedno gniazdo PCI-E Gen3 x16, jedno gniazdo PCI-E Gen3 x8 plus jedno gniazdo PCI-E Gen3 x8 karty OCP Mezzanine. Taka elastyczna rozbudowa umożliwia różne zastosowania w przechowywaniu danych i sieciach, by sprostać oczekiwaniom przyszłej rozbudowy.

    Natychmiastowe wdrożenie

    Serwer RS400-E8-PS2 to również zalety wyjątkowej konstrukcji montażowej bez narzędzi, co ułatwia instalację i konserwację administratorom systemów, zwiększając ich efektywność.
    Serwer ma także tabliczkę inwentaryzacyjną do szybkiej identyfikacji. RS400-E8-PS2 oferuje też dużą swobodę, jeśli chodzi o wybór dysku na system operacyjny i jego położenie, ponieważ dostępne jest gniazdo M. 2.

    Łatwa diagnostyka i zarządzanie

    Serwer RS400-E8-PS2 ma widoczny wyświetlacz LED Q-Code/port 80 do prostego monitorowania całego procesu rozruchowego od wczesnych etapów wybudzania sprzętu po uruchamianie systemu operacyjnego i dalsze zdarzenia. Jasne diody LED CPU i pamięci na płycie głównej pozwalają na błyskawiczne sprawdzenie statusu serwera. Dzięki zgodnemu z Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 2. 0 modułowi ASMB8-iKVM w RS400-E8-PS2 będziesz w stanie zdalnie monitorować, kontrolować i zarządzać serwerem.

    Jeśli na ekranie Galaxy Z Fold2 widoczne są rysy, ślady ucisku, wgniecenia lub pęknięcia, odwiedź Autoryzowane Centrum Serwisowe Samsung i sprawdź, czy przysługuje Ci gwarancja. W zależności od rodzaju zarysowań lub uszkodzeń, serwis może nie być objęty gwarancją i mogą zostać naliczone dodatkowe koszty. Zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności dotyczącymi wiodącego w branży składanych telefonów. 

    1. Nie naciskaj ekranu ani obiektywu przedniego aparatu twardymi lub ostro zakończonymi przedmiotami i obiektami, np. długopisem lub paznokciem. Nie wywieraj na niego nadmiernego nacisku. Pamiętaj, że wywieranie nadmiernej siły lub nacisku za pomocą jakiegokolwiek narzędzia na ekranie głównym może skutkować zadrapaniami lub uszkodzeniami.

    2. Usuń wszystkie obce przedmioty z ekranu głównego. Składając urządzenie nie umieszczaj żadnych obiektów — na przykład kart, monet ani kluczy — między ekranami; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu głównego. Złóż urządzenie przed odłożeniem go lub przechowywaniem. Pamiętaj, aby nie przechowywać urządzenia rozłożonego, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że inny przedmiot mógłby zarysować lub przebić ekran. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-z-fold2-device/2. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Nie umieszczaj żadnych przedmiotów. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

    3. Nie dopuść, aby do urządzenia przedostawały się jakiekolwiek płyny ani małe cząstki. To urządzenie nie jest odporne na wodę ani kurz

    4. Zaleca się, aby nie usuwać folii zabezpieczającej ekran ani nie nanosić innych folii czy naklejek, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Niedopuszczone elementy ochronne ekranu mogą powodować awarie czujników.


    5.  W urządzeniu zamontowane są magnesy.  Zachowaj bezpieczną odległość między urządzeniem a przedmiotami, na które mogą mieć wpływ magnesy.

    6. Podczas ładowania bezprzewodowego najpierw złóż urządzenie przed ładowaniem baterii, następnie umieść środek tylnej części urządzenia na środku ładowarki bezprzewodowej. Ponieważ produkt ma wbudowany magnes i lokalizacja cewki ładowania bezprzewodowego różni się w zależności od urządzenia, dostosuj pozycję urządzenia zgodnie z poniższą reprezentacją. W przeciwnym wypadku urządzenie może ładować się niepoprawnie lub przegrzewać. Jeżeli umieścisz je w innym położeniu lub z inną orientacją niż na ilustracji, może się ześlizgnąć z uwagi na kąt nachylenia urządzenia i siłę magnetyczną. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-z-fold2-device/3. jpg? $ORIGIN_JPG$" alt="Na środku ładowarki bezprzewodowej. jpg? $ORIGIN_JPG$"/>

    Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

    Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

    Dziękujemy za twoją opinię

 • Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji Haier L32b1120