Instrukcja instalacji dla dealerów Cadence Flash F200 2

Instalacja Cadence Flash F200 2 jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie potrzebne materiały i narzędzia. Zalecamy przestrzeganie instrukcji instalacji dealerów Cadence Flash F200 2, aby uniknąć problemów związanych z instalacją. Po wybraniu odpowiedniego miejsca na instalację Cadence Flash F200 2, należy dokładnie odczytać instrukcję instalacji. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące montażu, podłączania i uruchamiania urządzenia. Ponadto instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji i możliwości urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji dla dealerów Cadence Flash F200 2

Dokumenty

Tutaj pojawią się wszystkie dokumenty zamieszczone na stronie.

Instrukcje

Tutaj pojawią się wszystkie instrukcje zamieszczone na stronie.

© 2023 Instalacja M/platform. 

A/200 - EN (445. 86 KB)A/200N
A/200R
Zasilacz systemu domofonowego

AC/200, RC/200 - instrukcja instalacji (EN) (811. 75 KB)Dodatkowy przekaźnik / głośnik sterowany od wywołania
AC/200
RC/200

AC/300 - instrukcja instalacji (EN) (119. 29 KB)Dodatkowy przekaźni sterowany od wywołania
AC/300

AGATA (cyfrowy, audio) - instrukcja instalacji (EN) (3. 58 MB)Aparat domofonowy AGATA
AGATA C
AGATA C/B

AGATA (cyfrowy, audio) - instrukcja użytkownika (EN) (1. 42 MB)

AGATA (analogowy, audio) - instrukcja instalacji / użytkownika (EN) (1. 37 MB)AGATA C 200

Aparat domofonowy serii AGATA
AGATA C/B 200

AGATA P1 (EN) (918. 79 KB)Przycisk pomocniczy do AGATA C/B 200
AGATA P1

AGATA (cyfrowy, wideo) - instrukcja instalacji (EN) (6. 45 MB)Aparat wideofonowy AGATA
AGATA V
AGATA VC
AGATA VC/B

AGATA (cyfrowy, wideo) - instrukcja użytkownika (EN) (2. 14 MB)

AGATA (analogowy, wideo) - instrukcja instalacji (EN) (1. 96 MB)AGATA V 200
AGATA VC 200
AGATA VC/B 200

AGATA (analogowy, wideo) - instrukcja użytkownika (EN) (1. 23 MB)

AGATAK200 - EN (2. 75 MB)AGATAK200C03
AGATAK200CB03
Zestaw audio TARGHA-AGATA

AGATAK200 - SCHEMA - EN (798. 84 KB)

AGATAK200V - EN (2 MB)AGATAK200V03
AGATAK200VC03

AGATAK200V - SCHEMA - EN (659. 44 KB)

AGATAKITC04 - EN (5. 07 MB)AGATAKITC04
Zestaw audio LITHOS-AGATA

AGATAKITC04 - SCHEMA - EN (579. 27 KB)

AGATAKITV - EN (19. 54 MB)AGATAKITV01
AGATAKITVC01
AGATAKITVCB01
Zestaw wideo THANGRAM-AGATA

AGATAKITV - SCHEMA - EN (937. 62 KB)

AGATAKITV - EN (6. 36 MB)AGATAKITV04
AGATAKITVC04
Zestaw wideo LITHOS-AGATA

AGATAKITV - SCHEMA - EN (794. 67 KB)

AS/200, VAS/100. 20 - EN (378. 73 KB)AS/200
VAS/100. 20
Pomocniczy zasilacz systemu domofonowego / wideofonowego

AVT/300 - EN (571. 97 KB)AVT/300
Interfejs do podłączenia zewnętrznej kamery CCTV

AZ/300 - EN (854. 32 KB)AZ/300
Elektronika panelu audio do montażu w obcych obudowach

AZ/304 - EN (654. 75 KB)AZ/304

AZ/350 - EN (163. 13 KB)AZ/350
Panel interkomowy do windy

AZV/304 - EN (775. 64 KB)AZV/304

BC/200 - EN (881. 07 KB)BC/200
Wzmacniacz liczby wywołań

BVKIT - EN (17. 68 MB)BVKITMTH01
BVKITMTH11
BVKITNVM01
BVKITNVM21
BVKITNVM31
BVKITOPH00
BVKITOPH20
BVKITYV00
BVKITYVC00
BVKITYVCL00
BVKITYVL00
Zestaw wideo THANGRAM

BVKIT - SCHEMA - EN (854. 21 KB)

CD/200 - EN (71. 24 KB)CD/200
Koder / dekoder do 1 odbiornika w systemie coded call

1|23»

9 Usuwanie usterekWyświetlanyZnaczeniekodd. 71 Maksymalna wartość nastawcza temperatury zadanej zasilaniagrzewczegod. 78 Ograniczenie temperatury zasilania zbiornika (temperaturazasilania w trybie zbiornika)d. 79 Różnica temperatur pomiędzy kolektorem i dolnym czujnikiemzasobnika, przy której załącza pompa solarnawirdWyświetlane / nastawialne wartościZakres nastaw: 40 – 85 °Custawienie fabryczne: 75 °CZakres nastaw: 55 – 90 °Custawienie fabryczne: 80 °C2 K do 15 Kustawienie fabryczne: 2 Kd. 80 Liczba godzin pracy w trybie ogrzewania w godzinach 1)d. 81 Liczba godzin roboczych wody w godzinach 1)d. 82 Liczba cykli łączeniowych w pracy grzewczej Liczba/100 (3 odpowiada 300) 1)d. 83 Liczba cykli łączeniowych w pracy wody Liczba/100 (3 odpowiada 300) 1)d. 84 Wskazanie konserwacyjne: liczba godzin do następnegoprzegląduZakres nastaw: 0 – 3000 h, „-“ dla deaktywowaniaUstawienie fabryczne: „-“ (300 odpowiada 3000 h)d. 93 Ustawienie wariant DSN Zakres nastaw: 0 – 99;Ustawienie fabryczne: 44: <strong>VSC</strong> S INT <strong>196</strong>/2-C 200d. 96 Ustawienie fabryczne (reset ustawionych parametrów doustawienia fabrycznego)0 = wył., 1 = wł. ustawienie fabryczne: 0Tab. 9. 4 Kody diagnostyczne drugiego poziomu diagnostycznego(c. d. )1)Obydwie pokazywane na początku cyfry należy pomnożyć przezwspólczynnik 1. 000 (wzgl. 100. 000). Ponowne naciśnięcie przycisku„i” powoduje, że cyfry pokazywane są trzymiejscowo(wzgl. liczba x 100). 62Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>auroCOMPACT</strong> 0020042731_04

Usuwanie usterek 99. 4 Programy kontrolneUruchamiając różne programy kontrolne, możnauaktywnić funkcje specjalne kotła. • Programy kontrolne P. 0 do P. 2 są uruchamiane przezwłączenie przycisku "Sieć ZAŁ. " i jednoczesne przytrzymanieprzez 5 sekund wciśniętego przycisku "+". Na wyświetlaczu pojawia się napis „P. 0“. • Naciskanie przycisku "+" zmienia numer programukontrolnego na następny wyższy numer. • Po naciśnięciu przycisku „i“ następuje uruchomieniekotła i programu kontrolnego. • Program kontrolny można zakończyć, naciskającjednocześnie przyciski "i“quot; oraz "+". Program kontrolnykończy się automatycznie, jeżeli przez 15 minutnie zostanie naciśnięty żaden przycisk. WyświetlanykodP. 0P. 1P. 2P. 5P. 6ZnaczenieProgram kontrolny, odpowietrzanie i bieg pompysolarnej do określenia natężenia przepływuProgram kontrolny, przy którym kocioł po zapłoniepracuje na pełnym obciążeniu. Program kontrolny, w którym kocioł po skutecznymzapłonie pracuje przy minimalnym spalaniu gazu. Program kontrolny do kontroli ogranicznika przegrzewuSTB; kocioł grzeje, omijając wyłączenieprzez regulator, aż do osiągnięcia temperaturywyłączeniowej STB, która wynosi 97°C. Program kontrolny, w którym zawór 3-drożny jestustawiony w pozycji środkowej. Palnik i pompa sąwyłączane (w celu napełnienia i opróżnienia kotła). Tab. 5 Programy kontrolneWyjaśnienie do programu kontrolnego P. 0, odpowietrzaniai biegu pompy solarnej do określenia natężeniaprzepływu:• Program biegnie bez przerwy ok. 12 minut. • Odpowietrzanie obiegu grzewczego: zawórpierwszeństwa przepływu w położeniu ogrzewania, wysterowanie pompy obiegu grzewczego na 15 cykli:15 sekund wł. ; 10 sekund wył.. Wskazanie na wyświetlaczu HP• Odpowietrzanie obiegu wody użytkowej: poubiegnięciu powyższych cykli lub po potwierdzeniuprzyciskiem „i“:zawór pierwszeństwa przepływu w położeniu „wodapitna“, wysterowanie pompy obiegu grzewczego jakwyżej. Jednocześnie zasterowane zostaną pompaładowania zasobnika i solarna. Przy chodzącej pompiesolarnej można podjąć niezbędne ograniczenienatężenia przepływu w odpowietrzonym obwodzie solarnym, patrz ustęp 6. 3. 3 i 6. 4). Wskazanie nawyświetlaczu to SP. 5 Wymiana podzespołówWymienione w niniejszym ustępie prace mogą być wykonywanewyłącznie przez wykwalifikowanego i autoryzowanegoinstalatora. · Używać do napraw tylko oryginalnych części zamiennych. · Sprawdzić właściwy montaż części, zwracając uwagęna zachowanie pierwotnej pozycji i kierunku montażu. 5. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwad Niebezpieczeństwo! Dla własnego bezpieczeństwa i ochrony kotłaprzed uszkodzeniem przed każdą wymianączęści składowych należy uwzględnić podaneniżej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! • Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. • Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu. • Zamknąć zawory odcinające. • Opróżnić kocioł z wody, jeżeli wymieniane są częściprzewodzące wodę w kotle! • Opróżnić obwód solarny, jeżeli wymieniane są częściprzewodzące płyn solarny w kotle! • Zwrócić uwagę, aby na części przewodzące prąd niekapała woda (np. :. skrzynka rozdzielcza i in. ). • Stosować tylko nowe uszczelki i pierścienieuszczelniające (o-ringi). • Po zakończeniu prac sprawdzić prawidłowe działanie(patrz ustęp 6. 5)! 9. 2 Wymiana palnikad Niebezpieczeństwo! Przed każdą wymianą części należyuwzględnić wskazówki dotyczącebezpieczeństwa w ustępie 9. 1. • Zdemontować kompaktowy moduł termiczny zgodnie zopisem w rozdziale 8. 4. 1 i wymienić palnik. Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>auroCOMPACT</strong> 0020042731_04PL63

 • Page 1:

  auroCOMPACT/2VSC SPL, SK

 • Page 4 and 5:

  Spis treściSpis treści1 Informacj

 • Page 6 and 7:

  1 Informacje dotyczące instrukcji2

 • Page 8 and 9:

  J2 Opis zasobnika16a593682631314102

 • Page 10 and 11:

  2 Opis zasobnika2. 5 Wyposażenie- K

 • Page 12 and 13:

  3 Zasady i przepisy dotyczące bezp

 • Page 14 and 15: 3 Zasady i przepisy dotyczące bezp
 • Page 16 and 17: 4 Montaż4 Montaż4. 1 Zakres dostaw
 • Page 18 and 19: 4 Montażd Niebezpieczeństwo! W ża
 • Page 20 and 21: arbar4 Montaż4. 5 Wymagane minimaln
 • Page 22 and 23: 5 Instalacja213 4 56785. 5 Podłącz
 • Page 24 and 25: 5 Instalacja5. 8 Odpływ kondensatu1
 • Page 26 and 27: 5 InstalacjaCałkowita pojemność
 • Page 28 and 29: 5 Instalacja265431Rys. 10 Podłą
 • Page 30 and 31: 5 Instalacjah Wskazówka! W przypadk
 • Page 32 and 33: 6 Uruchomienie6 Uruchomienied Niebe
 • Page 34 and 35: 6 Uruchomieniea Uwaga! Płyn solarny
 • Page 36 and 37: 6 Uruchomienie13. Informacja dotycz
 • Page 38 and 39: 6 Uruchomienie6. 4 Regulacja natę
 • Page 40 and 41: 6 Uruchomienie6. 4 Kontrola ustawien
 • Page 42 and 43: 6 Uruchomienieh WskazówkaTylko prz
 • Page 44 and 45: 6 UruchomienieTermostatyczny miesza
 • Page 46 and 47: 7 Dopasowanie do instalacji grzewcz
 • Page 48 and 49: 7 Dopasowanie do instalacji grzewcz
 • Page 50 and 51: 7 Dopasowanie do instalacji grzewcz
 • Page 52 and 53: 8 Przegląd i konserwacja8. 2 Prac
 • Page 54 and 55: 8 Przegląd i konserwacja8. 2 Czys
 • Page 56 and 57: 8 Przegląd i konserwacja8. 6 Opró
 • Page 58 and 59: 8 Przegląd i konserwacja8. 12 Praca
 • Page 60 and 61: 9 Usuwanie usterekKod Znaczenie Prz
 • Page 62 and 63: 9 Usuwanie usterekWyświetlanykodZn
 • Page 66 and 67: 9 Usuwanie usterek9. 3 Wymiana ele
 • Page 68 and 69: 9 Usuwanie usterek9. 7 Wymiana czu
 • Page 70 and 71: 9 Usuwanie usterek9. 12 Wymiana mi
 • Page 72 and 73: 10 Serwis i gwarancja11 Recykling i
 • Page 74: 12 Dane techniczneDane techniczneJe

Instrukcja instalacji dla dealerów Cadence Flash F200 2

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji dla dealerów Cadence Flash F200 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji dla dealerów Cadence Flash F200 2