Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Frigidaire Cges3065kb4

Aby zainstalować i korzystać z urządzenia Frigidaire Cges3065kb4, należy wykonać kilka prostych kroków. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że urządzenie jest przystosowane do Twojego domu i że masz odpowiednią liczbę przestrzeni, by je zainstalować. Po zakończeniu instalacji należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi, aby móc bezpiecznie i skutecznie korzystać z urządzenia. Należy także zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich wskazówek określonych w instrukcji. Pamiętaj także, żeby regularnie czyścić i konserwować urządzenie, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub awarii.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Frigidaire Cges3065kb4

Jeśli chcesz przełączyć sygnał WiFi w określonym czasie, np. wyłączyć WiFi 2. 4G i 5G przed snem i włączyć WiFi z powrotem rano, możesz użyć funkcji Wireless scheduler w routerze ASUS, aby ustawić czas, w którym WiFi jest włączone lub wyłączone.

Uwaga: Serwery VPN obsługiwane przez routery bezprzewodowe ASUS różnią się w zależności od modelu i zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub stroną specyfikacji produktu w celu potwierdzenia, że router jest obsługiwany przez dany serwer VPN.

Dodatkowo należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi ustawień w zależności od wersji firmware'u routera.

  • W przypadku wersji oprogramowania firmowego starszej niż 3. 0. 4. 386. 40558, należy skorzystać z Metody 1
  • W przypadku wersji oprogramowania sprzętowego nowszej niż 3. 40558, należy zapoznać się z Metodą 2.

Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie, firmware i podręczniki użytkownika z Centrum pobierania ASUS.

Metoda 1

Poniżej jako przykład bierzemy router RT-AC59U V2

Krok 1. Podłącz komputer do routera za pomocą połączenia przewodowego i wejdź na stronę https://router. com

Sugerujemy zapoznanie się z tematem Jak wejść na stronę ustawień routera (Web GUI) (ASUSWRT)? aby dowiedzieć się więcej.

Krok 2.  Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować.

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasło, przywróć router do stanu fabrycznego (domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin/admin).

Aby przywrócić router do ustawień fabrycznych, zapoznaj się z tym, jak przywrócić router do stanu fabrycznego.

Krok 3.  Kliknij przycisk [Wireless]>[Professional]. Wybierz pasmo WiFi, które chcesz skonfigurować (2. 4GHz lub 5GHz). com/images/2022/06/20/f27eee87-2112-4f47-abf1-9d1a84843804. png"/>

Krok 4.  Znajdź opcję [Enable wireless scheduler] i wybierz [Yes], następnie kliknij żółty przycisk [Time scheduling

Krok 5.  Po kliknięciu przycisku [Time scheduling] pojawi się poniższe okno.

Jasnoszary oznacza [Zezwól], WiFi zostanie włączone.

Ciemnoszary oznacza [Deny], WiFi zostanie wyłączone. com/images/2022/06/20/019611b5-8421-4da6-9aff-f0b808dd7975. png"/>

Można również dostosować [Format zegara]. Wybierz [12-godzinny], wtedy zobaczysz, że czas systemowy zmienia się na 12 godzin i format AM/PM. com/images/2022/06/20/573adbdc-01f1-407a-9d96-c31fee3b1b2b. png"/>

Krok 6.  Kliknij na każdy przedział czasowy, aby ustawić, czy WiFi jest włączone czy wyłączone dla tego przedziału czasowego. Po zakończeniu ustawień kliknij przycisk [OK], aby zastosować ustawienie. com/images/2022/06/20/7cce8856-99a0-49e3-9c53-2d27d4494d02. png"/>

Krok 7.  Po zastosowaniu ustawień użytkownik zostanie ponownie przekierowany na stronę [Professional]

Przeciągnij do końca tej strony i kliknij [Apply], aby zakończyć ustawianie. 

Metoda 2

Poniżej bierzemy za przykład router ZenWiFi XT8:

Krok 2. Wpisz nazwę użytkownika i hasło, aby się zalogować. com/images/2022/06/20/2a242658-9e82-41e2-a576-387321702bf9. png"/>

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasło, przywróć router do stanu fabrycznego (domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin/admin).

Krok 3. Kliknij przycisk [Wireless]>[Professional]. com/images/2022/06/20/d5e46322-ea4e-484e-aa9c-6d24c6350d3c. Możesz sprawdzić, czy czas systemowy routera w lewym górnym obszarze jest zgodny z czasem lokalnym. 

Kolor pomarańczowy oznacza [Harmonogram wyłączenia], WiFi jest wyłączone.

Kolor szary oznacza [Wyłączony harmonogram wyłączania],WiFi jest włączone. com/images/2022/06/20/1118a81e-b729-4f95-829c-4368a2454314.  Przesuń wskaźnik myszy na dowolny okres czasu na ekranie, kliknij go, aby pokazać poniższy obraz, następnie możesz ustawić okres czasu, który chcesz wyłączyć sygnał wifi.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu, gdy klikniesz na "poniedziałek", możesz wybrać okres czasu, aby wyłączyć sygnał wifi.

Jeśli chcesz wyłączyć sygnał wifi w inne dni, możesz kliknąć na inne opcje i ustawić to. com/images/2022/06/20/f3861869-7656-4f76-8251-3a260563a730. png"/>

Jeśli chcesz wyłączyć WiFi 2. 4G w dni powszednie o 22:15~07:00, to musisz ustawić dwie reguły WiFi offtime.

  1. 00:00-07:00 od poniedziałku do piątku.
  2. 22:15-24:00 od poniedziałku do piątku.

Najpierw należy ustawić 00:00-07:00 i MON to FRI, a następnie kliknąć [Finish], aby zapisać ustawienie. com/images/2022/06/20/ee8e5111-e226-4261-95ce-b4c64020ea32. png"/>

Uwaga: Minimalną jednostką dla tej funkcji jest "minuta". Jak pokazano, użytkownicy mogą wpisywać wyznaczony czas w kolumnie minut. (jak na poniższym zdjęciu)

Można też wybrać z listy rozwijanej, aby ustawić minuty na co 15min. com/images/2022/06/20/da9d7d6d-cfd4-4a9a-8d9c-f0d6911b53b0. png"/>

Po ustawieniu 00:00-07:00 na wyłączenie WiFi, zobaczysz aktualny czas wyłączenia WiFi jak poniżej. com/images/2022/06/20/8ec25379-e98c-4383-8325-83601f5bda14. png"/>

Kliknij ponownie na przedział czasowy, a wyświetli się aktualna reguła wyłączenia WiFi, którą do tej pory ustawiłeś.

Kliknąć [Dodaj nowy czas wyłączenia], aby ustawić następną regułę czasu wyłączenia. com/images/2022/06/20/3358b427-1351-4494-b501-884835f6ed25. png"/>

Ustaw 22:45 - 24:00 i MON na FRI, a następnie kliknij [Zakończ]

Potwierdź, czy harmonogram wyłączania WiFi jest ustawiony prawidłowo, kliknij [Apply], aby zakończyć ustawienia. com/images/2022/06/20/a4b7c702-ce9c-4165-b20b-bee4002ebbac. png"/>

Krok 8.  Po zastosowaniu ustawień użytkownik zostanie ponownie przekierowany na stronę [Professional]

Często zadawane pytania (FAQ)

Pyt 1. Minimalna jednostka w funkcji WiFi schduler na moim routerze to "godzina" zamiast "minuta", jak mogę to naprawić?

Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. Jeśli minimalna jednostka pozostaje na poziomie "godziny", a nie "minut", oznacza to, że Twój model routera obsługuje tylko "godzinę" jako minimalną jednostkę.

Pyt 2. Czy po włączeniu Wireless scheduler mogę ustawić, aby określone urządzenie nie miało dostępu do Internetu w wyznaczonym czasie?

Nie, Wireless scheduler jest stosowany tylko do włączania lub wyłączania określonego sygnału WiFi (2. 4GHz, 5GHz lub 6GHz) w wyznaczonym czasie. Nie może ograniczać urządzeń podłączonych przewodowo do dostępu do internetu.

Jeśli chcesz ograniczyć dostęp określonych urządzeń do Internetu w wyznaczonym czasie, zaleca się stosowanie harmonogramu kontroli rodzicielskiej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź powiązane FAQ: [AiProtection] Jak ustawić kontrolę rodzicielską?

Uwaga 2: Nie można jednocześnie stosować bezprzewodowego harmonogramu czasowego i harmonogramu kontroli rodzicielskiej.

Pyt 3. Dlaczego sygnał WiFi nie włącza się lub wyłącza zgodnie z regułami, które ustawiam w Wireless scheduler? 

1. Upewnij się, że router jest zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Przywróć router do ustawień fabrycznych i postępuj zgodnie z tym FAQ, aby go skonfigurować.

W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego i zresetowania routera, proszę postępować zgodnie z poniższym FAQ.

Możesz zapoznać się z poniższym FAQ, aby uzyskać informacje na temat ustawień.

[Wireless] Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe routera do najnowszej wersji? (ASUSWRT) 

[Router bezprzewodowy] Jak przywrócić router do ustawień fabrycznych? 

2. Upewnij się, że Twój router ma dostęp do Internetu, a czas systemowy jest taki sam i dokładny jak Twój czas lokalny.

W celu uzyskania informacji o powiązanych ustawieniach należy zapoznać się z tym FAQ: [Administracja] Jak skonfigurować Wykrywanie sieci, aby strefa czasowa routera synchronizowała się z serwerem NTP? 

Skąd pobrać oprogramowanie?

Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie, firmware i podręczniki użytkownika z Centrum pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum pobierania ASUS, skorzystaj z tego linku.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS A52F. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS A52F będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS A52F

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS A52F (1371 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS A52F

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-2System operacyjny i oprogramowanie.................................................. D-3Ustawienia systemu BIOS......................................................................... D-4 Popularne problemy i ich rozwizania................................................. D-7Przywracanie ustawie komputera...................................................... D-13Wykorzystanie partycji przywracania............................................... D-13 Uywanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach)........ D-14Informacja dotyczca napdu DVD-ROM.......................................... [... ] Funkcja wprowadzania duych liter powoduje, po naciniciu niektórych klawiszy liter, wpisywanie duych liter (np. Po wylczeniu wskanika wprowadzania duych liter, wprowadzane bd male litery (np. Wskanik zasilania Wskanik zasilania wieci si po wlczeniu komputera i wolno miga, gdy komputer znajduje si w trybie Suspend-to-RAM (Wstrzymanie). Wskanik ten jest wylczony, gdy wylczony zostal komputer lub znajduje si w trybie Suspend-to-Disk (Hibernacja). Wskanik ladowania baterii (dwukolorowy) Dwukolorowy wskanik naladowania baterii, pokazuje stan naladowania baterii w nastpujcy sposób: Wlczone zielone wiatlo: Naladowanie baterii w granicach 95% do 100% (przy zasilaniu prdem zmiennym). Wlczone pomaraczowe wiatlo: Naladowanie baterii poniej 95% (przy zasilaniu prdem zmiennym). Migajce pomaraczowe wiatlo: Naladowanie baterii poniej 10% (bez zasilania prdem zmiennym). Wylczony: Naladowanie baterii w granicach 10% do 100% (bez zasilania prdem zmiennym).Podrcznik uytkownika komputera ASUS51Wskanik aktywnoci napdu Oznacza, e komputer znajduje si w trakcie dostpu do jednego lub wicej urzdze pamici masowej, takich jak dysk twardy. Bluetooth / Wskanik sieci bezprzewodowej Dotyczy to wylcznie modeli z wewntrzn funkcj Bluetooth (BT) i wbudowan bezprzewodow sieci LAN. wiatlo tego wskanika wskazuje uaktywnienie wbudowanej funkcji Bluetooth (BT) komputera. (Niezbdne s ustawienia oprogramowania Windows. )5Rozdzial 4: Uywanie komputera4Urzdzenie wskazujceKomputer zawiera zintegrowane urzdzenie wskazujce o nazwie touchpad, w pelni zgodne ze wszystkimi posiadajcymi dwa/ trzy przyciski i pokrtlo przewijania myszami PS/2. Touchpad reaguje najlepiej na lekkie naciskanie.Automatyczne wylczanie touchpadaWindows moe automatycznie wylczy touchpad komputera, gdy podlczona zostanie zewntrzna mysz USB. Wybierz opcj systemu Windows Panel sterowania > Sprzt i dwik > Mysz.2.Kliknij ELAN w górnej czci i kliknij okno opcji Wylcz po podlczeniu zewntrznej myszy USB.3.Klikinij OK, aby zakoczy konfiguracj.0Urzdzenia pamici masowejDziki urzdzeniom pamici masowej notebook moe odczytywa lub zapisywa dokumenty, obrazy i inne pliki w rónych urzdzeniach przechowywania danych.Czytnik kart pamici FlashZwykle czytniki kart ExpressCard lub kart pamici naley zakupi oddzielnie, aby mona bylo korzysta z kart pamici takich urzdze jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA. Ten notebook ma wbudowany pojedynczy czytnik kart pamici, który moe odczytywa wiele rodzajów kart pamici flash. Wbudowany czytnik kart pamici jest nie tylko wygodny, ale take szybszy od wikszoci innych czytników kart pamici, poniewa wykorzystuje on duej przepustowoci wbudowan magistral szeregow.Wane! Kompatybilno kart pamici jest zalena od konkretnego modelu komputera oraz specyfikacji karty pamici. Jako, e specyfikacje kart pamici stale si zmieniaj, równie kompatybilno moe si zmieni bez ostrzeenia.SD / MMC MS / MS ProRzeczywista lokalizacja gniazda pamici flash zaley od modelu. Informacje dotyczce lokalizacji gniazda pamici flash, znajduj si w poprzednim rozdziale. Nigdy nie naley wyjmowa kart w trakcie lub natychmiast po zakoczeniu odczytywania, kopiowania, formatowania lub usuwania danych na karcie gdy dane mog zosta utracone. Aby zapobiec utracie danych, przed wyjciem karty pamici uyj opcji systemu Windows "Safely Remove Hardware and Eject Media" na pasku zada.Podrcznik uytkownika komputera ASUS 1Dysk twardyDyski twarde maj wiksze pojemnoci i dzialaj duo szybciej ni napdy dyskietek i napdy optyczne. (Self Monitoring and Reporting Technology), umoliwiajc wykrywanie bldów dysków twardych lub awarii przed ich wystpieniem. W celu wymiany lub modernizacji dysku twardego naley zawsze odwiedzi autoryzowany punkt serwisowy lub sprzedawc tego komputera.WANE! [... ] Przepisy te stosuj si do produktów laserowych wyprodukowanych od 1 czerwca 1976 roku. Zgodno jest wymagana dla produktów sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych.OSTRZEENIE: Uywanie elementów sterowania lub regulacji albo procedur innych ni okrelone w tym podrczniku lub w instrukcji instalacji produktu laserowego, moe spowodowa naraenie na niebezpieczne promieniowanie.D-1Uwaga dotyczca produktów Macrovision CorporationProdukt ten zawiera technologi ochrony praw autorskich, wykorzystujc pewne rozwizania opatentowane w USA oraz podlegajce innym prawom o ochronie dóbr intelektualnych, które s wlasnoci firmy Macrovision Corporation i innych prawnych wlacicieli. Korzystanie z niniejszej technologii ochrony praw autorskich musi by autoryzowane przez firm Macrovision Corporation. Ponadto jest ona przeznaczona jedynie do uytku domowego i innych ograniczonych zastosowa chyba, e autoryzacja firmy Macrovision Corporation stanowi inaczej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS A52F

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS A52F.

FAQ

ProduktRP-AC1900, RP-AC51, RP-AC52, RP-AC53, RP-AC55, RP-AC56, RP-AC66, RP-AC68U, RP-AC87, RP-N12, RP-N14, RP-N53, RP-N54

Jak skonfigurować tryb punktu dostępowego (AP) we wzmacniaczach sygnału (repeaterach) ASUS?

W trybie punktu dostępowego (AP), wzmacniacz sygnału ASUS łączy się z routerem za pomocą kabla Ethernet, aby móc objąć zasięgiem sygnału bezprzewodowego bardziej oddalonych klientów sieci.

Uwaga: W tym trybie zapora, udostępnianie IP i funkcje NAT są domyślnie wyłączone.

Jak skonfigurować tryb AP?

Przedstawimy to na przykładzie routera ASUS RP-AC53.

W trybie AP zmienia się adres IP przypisany przez DHCP, dlatego najpierw pobierz i zainstaluj narzędzie do wykrywania urządzeń - Device Discovery Utility. Proszę zapoznać się z [FAQ ASUS Device Discovery], aby dowiedzieć się więcej.

Krok 1: Podłącz komputer do RP-AC53 (przewodowo lub bezprzewodowo).

Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://repeater. com lub http://192. 168. 1. 1

Krok 2: Gdy zalogujesz się na stronie ustawień routera po raz pierwszy, zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę kreatora konfiguracji - Quick Internet Setup (QIS).

Kliknij [Ustawienia zaawansowane]

Krok 3: Kliknij [PUNKT DOSTĘPU (AP)]

Krok 4: Wpisz nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i klucz sieciowy, a następnie kliknij [ZASTOSUJ]

Krok 5: Kliknij [repeater. com] lub w nowej zakładce wpisz [http://repeater. com]

Krok 6: Wprowadź domyślną nazwę użytkownika [admin] i hasło [admin] na stronie logowania, a następnie kliknij [Zaloguj się].

Krok 7: Za pierwszym logowaniem musisz ustawić swoją nazwę użytkownika i hasło do logowania do routera.

Po zakończeniu wpisywania kliknij [Modyfikuj]

Krok 8: Zakończono ustawianie trybu punktu dostępowego (AP).

FAQ

1. Jak zmienić tryb pracy w routerze/modemie ASUS?

Przejdź do [Administracja -> Tryb pracy]. Wybierz tryb [Punkt dostępowy (AP)] i kliknij [Zapisz], aby zastosować.

2. Jakia jest domyślna nazwa konta i hasło do repeatera Wi-Fi firmy ASUS?

Domyślne nazwa i hasło to "admin"

Skąd pobrać oprogramowanie?

Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie, firmware i podręczniki użytkownika z ASUS Download Center.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat ASUS Download Center, skorzystaj z tego linku.

  • KategoriaWi-Fi/ Sieć/ Internet/ 3G, 4G, 5G
  • TypProduct Knowledge

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Frigidaire Cges3065kb4

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Frigidaire Cges3065kb4

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, ostrzeżeń i obsługi Frigidaire Cges3065kb4