Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco Slm224g4ps

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco SLM224G4PS jest przeznaczona do pomocy w bezpiecznym i poprawnym montażu, konfiguracji i uruchomienia urządzenia Cisco SLM224G4PS. Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego odłączania urządzenia od sieci, przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i konfiguracji urządzenia oraz instrukcje dotyczące wyłączania i uruchamiania urządzenia. Instrukcja jest ważnym elementem procedur bezpieczeństwa i powinna być przestrzegana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i ochrony urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco Slm224g4ps

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  USER GUIDE
  BUSINESS SERIES
  24-Port or 48-Port 10/100 +
  4-Port Gigabit Smart Switch
  with Resilient Clustering
  Technology and PoE
  Model: SLM224G4PS, SLM248G4PS

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  About This Guide About This Guide Icon Descriptions While reading through the User Guide you may see various icons that call attention to specific items. Below is a description of these icons: NOTE: This check mark indicates that there is a note of interest and is something that you should pay special attention to while using the product. WARNING: This exclamation point indicates that there is a caution or warning and it is something that could damage your property or product. WEB: Thi
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Table of Contents Chapter 1: Introduction 1 Chapter 2: Product Overview 2 SLM248G4PS................................................ 2 Front Panel............................................... 2 Back Panel............................................... 3 SLM224G4PS..............................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Table of Contents Setup > Network Settings..................................... 18 Setup > Time............................................. 19 Setup > Stack Management.................................... 20 Port Management............................................. 20 Port Management > Port Settings...................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Table of Contents SNMP > Group Membership.................................... 41 SNMP > Communities........................................ 41 SNMP > Notification Filter..................................... 42 SNMP > Notification Recipient.................................. 42 Admin......................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Table of Contents Appendix C: Glossary 59 Appendix D: Specifications 63 Appendix E: Warranty Information 65 Exclusions and Limitations........................................ 65 Obtaining Warranty Service....................................... 65 Technical Support............................................. 66 Appendix F: Regulatory Information 67 FCC Statement........
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Introduction Chapter 1 Chapter 1: Introduction Thank you for choosing the Linksys 24/48-Port 10/100 + 4-Port Gigabit Smart Switch with Resilient Clustering Technology and PoE. These switches allow you to expand your network securely. User control is secured using 802. 1x security using a RADIUS authentication mechanism and can also be controlled using MAC filtering. For Wireless or VoIP deployments, the SLM224G4PS and SLM248G4PS Switches support the IEEE802. 3af standard for Power over E
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Product Overview Chapter 2 G1-G4 The Switch is equipped with 4 auto- Chapter 2: sensing Gigabit Ethernet network ports, which use RJ-45 connectors. The Gigabit Ethernet ports Product Overview support network speeds of 10 Mbps, 100 Mbps, or 1000 Mbps. They can operate in half- and full-duplex modes. Auto-sensing technology enables each port SLM248G4PS to automatically detect the speed of the device connected to it (10 Mbps, 100 Mbps, or 1000 Mbps), Front Panel and adjust its speed and du
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Product Overview Chapter 2 Back Panel Stack (G1-G4) (Amber) Lights up to indicate that the corresponding port (G1 through G4) is The Console port and power port are located on the back linked to another switch. (Two of these LEDs will panel of the Switch. be lit if switch stacking is properly configured. ) Ethernet 1-24 The Switch is equipped with 24 auto-sensing, Ethernet network ports, which use RJ-45 connectors. The Fast Ethernet ports Back Panel of the SLM248G4PS support network speeds
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  Product Overview Chapter 2 SLM224G4PS Shared Port Mapping miniGBIC Port Standard Port miniGBIC 1 G3 miniGBIC 2 G4 Back Panel The Console port and power port are located on the back panel of the Switch. Back Panel of the SLM224G4PS CONSOLE The Console port is a serial port that allows you to connect to a computer’s serial port (for configuration purposes) using the provided serial cable. You can use HyperTerminal to manage the Switch using the console port. POWER The Power port is where you
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Installation Chapter 3 Pre-Installation Considerations Chapter 3: Fast Ethernet Considerations Installation If you are using the Switch for Fast Ethernet (100 Mbps) applications, you must observe the following guidelines: Overview This chapter will explain how to connect network devices Full-Duplex Considerations to the Switch. The following diagram shows a typical The Switch provides full-duplex support for its RJ-45 network configuration. ports. Full-duplex operation allows data to be s
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Installation Chapter 3 To rack-mount the Switch in any standard 19-inch wide, Desktop Placement 1U-high rack, follow the instructions described below. • Attach the rubber feet to the recessed areas on the 1. Place the Switch on a hard flat surface with the front bottom of the Switch. panel facing you. • Place the Switch on a desktop near an AC power source. 2. Attach a rack–mount bracket to one side of the Switch • Keep enough ventilation space for the switch and with the supplied screws a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Installation Chapter 3 For a 1000 Mbps device: Ethernet Ports Shared with miniGBIC Ports • Connect a Category 5e Ethernet network cable to Port Shared with Port Shared with Switch port G1, G2, G3, or G4 on the Switch. miniGBIC1 miniGBIC2 For a 10/100 Mbps PoE device: SLM248G4PS G3 G4 • SLM248G4PS: Connect a Category 5e Ethernet SLM224G4PS G3 G4 network cable to one of ports 1-12 or ports 25-36 on the Switch. To establish a Gigabit Ethernet connection using a miniGBIC • SLM224G4PS: Connect a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Installation Chapter 3 1. Connect one end of a Category 5e Ethernet network cable to port G1 on Unit 1. Connect the cable’s other end to port G2 on Unit 2. 3. Connect one end of a Category 5e Ethernet network cable to port G1 on Unit 2. 4. Connect the cable’s other end to port G2 on Unit 3. 5. Connect one end of a Category 5e Ethernet network cable to port G1 on Unit 3. 6. Connect the cable’s other end to port G2 on Unit 4. 7. Connect one end of a Category 5e Ethernet network Connect Unit
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 5. Set the serial port settings as follows, then click OK. Chapter 4: Bits per Second: 38400 Configuration Using the Databits: 8 Parity: None Console Interface Stop bits: 1 Flow control: None Overview The Switch features a menu-driven console interface that lets you perform basic switch configuration and easily manage your network. To use the console interface, you either run the HyperTerminal application to configure a serial connectio
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 How to Use the Console Interface Switch Main Menu The Console Interface consists of a hierarchical series of After successful login, the Main Menu screen appears. This menu screens and settings screens. Each menu displays screen displays six menu choices: System Configuration a list of options. Selecting an option brings up a settings Menu, Port Status, Port Configuration, System Mode, Help, screen where you can configure the relevant settin
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 System Information From the System Information screen you can check current firmware versions and other general switch information. General System Information Management Settings The Management Settings screen displays the Serial Port System Information Configuration option. Versions The Versions screen displays version-related information for each switch in the system. Management Settings Serial Port Configuration The Serial Port Configur
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 User & Password Settings Security Settings The User & Password Settings screen displays all the user The IP Configuration screen displays one option: Disable accounts defined on the system. Active Management Access Profile. Security Settings User & Password Settings Selecting this option will prompt you to confirm that you The default account is admin. You cannot edit this account want to disable the active management access profile. (its
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 IP Address Settings Network Configuration The IP Address Settings screen allows you to set the IP The Network Configuration screen offers a choice of two information for the Switch. tests, Ping and TraceRoute. Network Configuration IP Address Configuration Ping The Ping screen displays the IP address of the IP Address This sets the Switch’s IP Address. The default location you want to contact. setting is 12. 168. 1. 254. If you change the IP a
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Configuration Using the Console Interface Chapter 4 After the traceroute test is complete, the TraceRoute Restore System Default Settings screen displays the IP address, status, and statistics of the To restore the Switch back to the factory default settings, traceroute test. select Restore System Default Settings and press Enter. A prompt appears in the lower part of the screen asking File Management you to confirm the requested action. Press Y to continue The File Management screen allowInstrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Telefon Cisco Systems

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Telefon Cisco Systems.
  Mamy 23 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 23 produktów Cisco Systems w kategorii Telefon.

  • 1
  • 378cdosu

  Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco Slm224g4ps

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco Slm224g4ps

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Cisco Slm224g4ps