Informacje dotyczące instalacji Aeg 6109 M

Aeg 6109 M jest instalacją wielofunkcyjną, która oferuje wiele możliwości. Posiada 2 wejścia i 4 wyjścia, aby móc w pełni wykorzystać jego funkcje. Może obsługiwać systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, systemy ochrony mienia i inne. Jest łatwy w instalacji i można go skonfigurować za pomocą oprogramowania, które jest dostarczane wraz z urządzeniem. Posiada wiele funkcji, w tym monitorowanie i rejestrowanie, powiadomienia SMS i e-mail, zarządzanie czasem, zarządzanie użytkownikami i wiele innych. Może być również używany zgodnie z zasadami GDPR, dzięki czemu jest bezpieczny i zgodny z przepisami.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące instalacji Aeg 6109 M

Kuchnia 47036IU-MN to urządzenie wolnostojące.

Ściągnij obszerną i pomocną instrukcję obsługi do kuchni wolnostojącej AEG 47036 IU-MN.Przewodnik użytkowania został dodany 16. 03. 2013.Dostępne języki instrukcji obsługi do tego modelu: angielski, polski.Dowiedz się za darmo, jak poradzić sobie z obsługą AEG 47036 IU-MN i poznać jego ukryte funkcje.Całkowity rozmiar pliku PDF instrukcji obsługi wynosi 7. 9 MB.Do tej pory instrukcja została pobrane przez 0 osób.

 • instrukcja obsługi do kuchenki AEG 47036 IU-MN
  Pobierz instrukcję PDF w języku: EN
  Ilość pobrań: 0

 • instrukcja obsługi do kuchenki AEG 47036 IU-MN
  Pobierz instrukcję PDF w języku: PL
  Ilość pobrań: 0

Powyższe instrukcje są jedynymi w wersji elektronicznej, które dostarczane są przez producenta.Jeżeli nie pomagają Ci one w rozwiązaniu problemu, możesz skorzystać z naszej pomocy na naszejgrupie na Facebooku - Testerzy VideoTestów.

Kod_producenta47036IU-MN
Opłata transportowa za LARGE80, 00

Oceń AEG 47036 IU-MN

 • Nie ma jeszcze żadnych opinii. Możesz być pierwszy.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie ma jeszcze żadnych pytań.

1.

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Przy przeprowadzaniu

instalacji urządzenia należy postępować

według wskazówek podanych w niniejszej

instrukcji. Producent uchyla się od wszelkiej

odpowiedzialności za uszkodzenia

wynikłe na skutek instalacji niezgodnej

z informacjami podanymi w niniejszej

instrukcji. Okap został zaprojektowany

wyłącznie do użytku domowego.

Ostrzeżenie! Nie podłączać urządzenia

do sieci elektrycznej przed ukończeniem

montażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiek

czynności czyszczenia lub konserwacji

należy odłączyć okap od zasilania, wyjmując

wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny

wyłącznik zasilania. Wszelkie czynności

montażowe i konserwacyjne wykonywać

w rękawicach ochronnych. Niniejsze

urządzenie nie jest przeznaczone do użytku

przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy

umysłowych, a także nieposiadające wiedzy

lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu

urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane

lub zostaną poinstruowane na temat

korzystania z tego urządzenia przez osobę

odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,

że nie bawią się urządzeniem. Nie należy

nigdy używać okapu bez prawidłowo

zamontowanych filtrów! Okap nie powinien

być NIGDY używany jako płaszczyzna

oparcia chyba, że taka możliwość została

wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w

którym okap jest używany łącznie z innymi

urządzeniami spalającymi gaz lub inne

paliwo powinno posiadać odpowiednią

wentylację. Zasysane powietrze nie

powinno być odprowadzane do kanału

wykorzystywanego do odprowadzania spalin

wytwarzanych przez urządzenia gazowe

lub na inne paliwo. Surowo zabrania się

przygotowywania pod okapem potraw z

użyciem otwartego ognia (flambirowanie).

Użycie otwartego ognia jest groźne dla

filtrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem nie

wolno tego robić pod żadnym pozorem.

Podczas smażenia należy zachować

ostrożność, aby nie dopuścić do przegrzania

oleju, aby nie uległ samozapaleniu.

Uwaga! Dostępne części mogą ulec

znacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używane

razem z urządzeniami przeznaczonymi

do gotowania. W zakresie koniecznych

do zastosowania środków technicznych i

bezpieczeństwa dotyczących odprowadzania

spalin należy ściśle przestrzegać przepisów

wydanych przez kompetentne władze

lokalne. Okap powinien być często

czyszczony zarówno na zewnątrz jak i

od wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ W

MIESIĄCU, z zachowaniem wskazówek

dotyczących konserwacji podanych w

niniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganie

zasad dotyczących czyszczenia okapu oraz

wymiany i czyszczenia filtrów powoduje

powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie

należy używać lub pozostawiać okapu bez

prawidłowo zamontowanych żarówek.

Producent nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ewentualne szkody

lub pożary spowodowane przez urządzenie

a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń

podanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga! Nie dokręcenie śrub oraz

urządzeń mocujących zgodnie z niniejszymi

instrukcjami może spowodować zagrożenia

natury elektrycznej.

2. UŻYTKOWANIE

Okap służy do wchłaniania oparów

pochodzących z gotowania.

W załączonej instrukcji instalacyjnej zostało

zaznaczone, którą wersję można używać

dla posiadanego przez Was modelu; wersję

wchłaniająca z wydalaniem zewnętrznym

lub wersję filtrującą o recyrkulacji

wewnętrznej

.

3. INSTALACJA OKAPU

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu

wskazanemu na tabliczce umieszczonej

w wewnętrznej części okapu. Jeśli okap

jest wyposażony we wtyczkę, należy

ją podłączyć do gniazdka zgodnego z

obowiązującymi normami i umieszczonego

w łatwo dostępnym miejscu, również po

zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę

(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub

wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji,

należy zastosować znormalizowany

wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi

całkowite odcięcie od sieci elektrycznej

w warunkach nadprądowych kategorii III,

zgodnie z zasadami instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem

obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem

poprawności jego działania należy się

zawsze upewnić, czy przewód zasilający jest

prawidłowo zamontowany.

POLSKI

83

Ustaw preferencje dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych niezbędnych narzędzi, aby umożliwiać Ci dokonywanie zakupów, poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz świadczyć usługi, tak jak opisano to w Informacji na temat plików cookie. Używamy również tych plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar odwiedzin w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie, aby dopełnić Twoje doświadczenia zakupowe w sklepach Amazon, tak jak opisano to w informacjach na temat plików cookie. Obejmuje to korzystanie z naszych własnych plików cookie i plików cookie innych firm, które przechowują lub mają dostęp do standardowych informacji o urządzeniu np. unikalny identyfikator. Podmioty trzecie używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam, dokonywania pomiarów dotyczących tych reklam, analizowania grup odbiorców oraz opracowywania i ulepszania produktów. Kliknij opcję „Dostosuj pliki cookie”, aby odrzucić stosowanie plików cookie, dokonać bardziej szczegółowego wyboru lub dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz zmienić swój wybór. W tym celu wystarczy otworzyć Preferencje dotyczące plików cookie, tak jak opisano to w Informacji o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i do jakich celów Amazon wykorzystuje dane osobowe (takie jak historia zamówień w sklepie Amazon), przejdź do strony Informacja o prywatności.

Przejdź do głównej treści

AEG AWK04 Premium Window Kit (łatwy w instalacji, zestaw uszczelek okiennych, rozsuwany, uszczelnienie tekstylne, pasuje do wszystkich przenośnych klimatyzatorów o średnicy węża 15 cm, szary/biały): Amazon. pl: Dom i kuchnia

Informacje dotyczące instalacji Aeg 6109 M

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące instalacji Aeg 6109 M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące instalacji Aeg 6109 M